Obwieszczenia 2012 r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
OBWIESZCZENIE IZP.6733.19.2012 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na : budowie stacji przeładunkowej odpadów komunalnych wraz z urządzeniami oraz przebudową przyłączy na działce nr 67/5, obręb 1 m. Pyrzyce wraz z budową wjazdu z działki drogowej nr 68 obręb 1 m. Pyrzyce 2012-07-25 13:58:06
IKiOŚ.6220.3.2012.MT OBWIESZCZENIE UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W POSTĘPOWANIU W dniu 8 maja 2012 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. .: rozbudowie istniejącej stacji auto ? gaz, o dystrybutor paliw płynnych, zbiornik magazynowy na paliwa płynne o pojemności 20 m2, dwukomorowy, dwupłaszczowy, wiatę nad dystrybutorem paliwowym i rozbudowę pawilonu obsługi wraz z infrastrukturą techniczną zlokalizowaną w Pyrzycach przy ul. Żwirki i Wigury, na działce nr ewidencyjny 16/13 2012-07-20 14:18:08
OBWIESZCZENIE IZP.6733.18.2012 informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej (demontaż słupowej stacji transferowej 15/0,4kV; budowa linii kablowej 15kV, budowa dwóch kontenerowych stacji transformatorowych 15/0,4kV, budowa linii kablowej 0,4kV) na działkach nr 122, 47(dr), 38(dr), 8/14, 8/6, 8/7, 10(dr), 9(dr), 7/5, 7/6, 7/7 i 7/8 obręb 12 miasta Pyrzyce oraz na działkach 174(dr), 175(dr), 2(dr) obręb 4 miasta Pyrzyce. 2012-07-13 11:33:53
OBWIESZCZENIE IZP.6733.17.2012 informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej - budowa linii kablowej NN 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi celem zasilenia działek geodezyjnych nr 119/11, 119/13, 119/14 i 119/15 obręb Rzepnowo. Inwestycja prowadzona jest na terenie działek o numerach 72(dr), 119/12 i 119/16 obręb Rzepnowo gm. Pyrzyce. 2012-07-13 11:32:42