OBWIESZCZENIE IZP.6733.17.2012 informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej - budowa linii kablowej NN 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi celem zasilenia działek geodezyjnych nr 119/11, 119/13, 119/14 i 119/15 obręb Rzepnowo. Inwestycja prowadzona jest na terenie działek o numerach 72(dr), 119/12 i 119/16 obręb Rzepnowo gm. Pyrzyce.