Burmistrz Pyrzyc ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki alkoholowej – propagowania życia wolnego od nałogów