IKiOŚ.6220.3.2012.MT OBWIESZCZENIE UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W POSTĘPOWANIU W dniu 8 maja 2012 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. .: rozbudowie istniejącej stacji auto ? gaz, o dystrybutor paliw płynnych, zbiornik magazynowy na paliwa płynne o pojemności 20 m2, dwukomorowy, dwupłaszczowy, wiatę nad dystrybutorem paliwowym i rozbudowę pawilonu obsługi wraz z infrastrukturą techniczną zlokalizowaną w Pyrzycach przy ul. Żwirki i Wigury, na działce nr ewidencyjny 16/13