Obwieszczenia 2012 r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
OBWIESZCZENIE IZP.6733.17.2012 ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej - budowa linii kablowej NN 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi celem zasilenia działek geodezyjnych nr 119/11, 119/13, 119/14 i 119/15 obręb Rzepnowo. Inwestycja prowadzona jest na terenie działek o numerach 72(dr) i 119/16 obręb Rzepnowo gm. Pyrzyce. 2012-09-05 13:45:16
POSTANOWIENIE IKiOŚ.6220.7.2012 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na, budowie fermy norek dla 208,75 DJP w m. Pyrzyce na dz. nr 3/10 obręb 13 miasta Pyrzyce. 2012-08-30 14:25:45
OBWIESZCZENIE IZP.6733.19.2012 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie stacji przeładunkowej odpadów komunalnych wraz z urządzeniami oraz przebudową przyłączy na działce nr 67/5, obręb 1 m. Pyrzyce wraz z budową wjazdu z działki drogowej nr 68 obręb 1 m. Pyrzyce. 2012-08-24 11:47:39
OBWIESZCZENIE IZP.6733.18.2012 sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej (demontaż słupowej stacji transferowej 15/0,4kV; budowa linii kablowej 15kV, budowa dwóch kontenerowych stacji transformatorowych 15/0, 4kV, budowa linii kablowej 0,4kV) na działkach nr 122, 47 (dr), 38 (dr), 8/14, 8/6, 8/7, 10 (dr), 9 (dr), 7/5, 7/6, 7/7 i 7/8 obręb 12 miasta Pyrzyce oraz na działkach 174 (dr), 175 (dr), 2 (dr), obręb 4 miasta Pyrzyce. 2012-08-14 14:57:43
OBWIESZCZENIE IKiOŚ.6220.10.2011-2012 OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2012-08-10 12:45:20
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania IKiOŚ.6220.8.2012.MT w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "przebudowie przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1583Z stacja PKP-Nowielin-DK.nr 3 w km1+ 032 w miejscowości Nowielin" na działkach o nr ewidencyjnym 226/3, 255, 256 obręb Nowielin 2012-08-08 13:09:00
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania IKiOŚ.6220.7.2012. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie fermy norek dla 208,75 DJP w M. Pyrzyce, dz. nr 3/10 obręb Pyrzyce 13". 2012-08-08 13:08:14