OBWIESZCZENIE IZP.6733.18.2012 sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej (demontaż słupowej stacji transferowej 15/0,4kV; budowa linii kablowej 15kV, budowa dwóch kontenerowych stacji transformatorowych 15/0, 4kV, budowa linii kablowej 0,4kV) na działkach nr 122, 47 (dr), 38 (dr), 8/14, 8/6, 8/7, 10 (dr), 9 (dr), 7/5, 7/6, 7/7 i 7/8 obręb 12 miasta Pyrzyce oraz na działkach 174 (dr), 175 (dr), 2 (dr), obręb 4 miasta Pyrzyce.