Zarządzenie Nr 757/2012 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 sierpnia 2012 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 744/2012 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia drugich ustnych przetargów nieograniczonych i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Pyrzyce, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: nr 28/8 o pow. 0,0949 ha, nr 28/9 o pow. 0,0950 ha, nr 28/10 o pow. 0,0950 ha, nr 28/11 o pow. 0,0949 ha, nr 28/12 o pow. 0,0950 ha, nr 28/13 o pow. 0,0949 ha, położone w obrębie geodezyjnym nr 12 miasta Pyrzyce przy ul. Lipiańskiej