sesja XXVII 2012 r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXVII/297/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 września 2012 r. w sprawie przyjęcia zmian treści Statutu Związku Gmin Dolnej Odry 2012-10-18 14:26:47
Uchwała Nr XXVII/296/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 września 2012 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji rady 2012-10-18 14:26:18
Uchwała Nr XXVII/295/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Pyrzyce 2012-10-18 14:25:55
Uchwała Nr XXVII/294/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 września 2012 r. w sprawie pozbawienia części ulicy Podgrodzie w Pyrzycach kategorii drogi gminnej 2012-10-18 14:25:31
Uchwała Nr XXVII/293/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/137/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Pyrzyc 2012-10-18 14:24:35
Uchwała Nr XXVII/292/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 września 2012 r. w sprawie przedłużenia umów najmu lub dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce 2012-10-18 14:24:15
Uchwała Nr XXVII/291/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 września 2012 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy działki nr 131 z obrębu Turze Gmina Pyrzyce stanowiącej własność Gminy Pyrzyce 2012-10-18 14:23:51
Uchwała Nr XXVII/290/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 566/7 o pow. 0,0066 ha, nr 566/8 o pow. 0,0078 ha, nr 566/11 o pow. 0,0051 ha, nr 566/12 o pow. 0,0050 ha, nr 566/13 o pow. 0,0041 ha, nr 566/14 o pow. 0,0041 ha położone w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Pyrzyce 2012-10-18 14:23:27
Uchwała Nr XXVII/289/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 566/6 o pow. 0,0029 ha położona w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Pyrzyce 2012-10-18 14:23:03
Uchwała Nr XXVII/288/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 566/9 o pow. 0,0082 ha, nr 566/10 o pow. 0,0073 ha położone w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Pyrzyce 2012-10-18 14:22:42
Uchwała Nr XXVII/287/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 55/8 o pow. 0,0766 ha położona w obrębie geodezyjnym Okunica 2012-10-18 14:22:19
Uchwała Nr XXVII/286/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 296 o pow. 28 m2 położonej w obrębie geodezyjnym 9 miasta Pyrzyce 2012-10-18 14:21:56
Uchwała Nr XXVII/285/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 103 o pow. 0,3156 ha położonej w obrębie geodezyjnym Młyny 2012-10-18 14:21:27
Uchwała Nr XXVII/284/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pyrzyce na lata 2011-2020. 2012-11-20 10:11:57
Uchwała Nr XXVII/283/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2012 2012-10-18 14:20:41
Uchwała Nr XXVII/282/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 września 2012 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości. 2012-10-18 12:49:07
Uchwała Nr XXVII/281/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 września 2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu oraz regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Pyrzyce 2012-10-18 12:48:32
Uchwała Nr XXVII/280/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 września 2012r. w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Janiny i Ryszarda Kusy 2012-10-18 12:48:06
Uchwała Nr XXVII/279/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/360/09 z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyrzyce, zmienionej uchwałą Nr XII/156/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/360/09 z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyrzyce 2012-11-20 10:10:14