Obwieszczenia 2012 r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
OBWIESZCZENIE IKiOŚ.6220.3.2012 wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegającego na rozbudowie istniejącej stacji auto - gaz, o dystrybutor paliw płynnych, zbiornik magazynowy na paliwa płynne o pojemności 20 m2, dwukomorowy, dwupłaszczowy, wiatę nad dystrybutorem paliwowym i rozbudowę pawilonu obsługi wraz z infrastrukturą techniczną zlokalizowaną w Pyrzycach przy ul. Żwirki i Wigury, na działce nr ewidencyjny 16/13 , obręb 6 miasta Pyrzyce, Gmina Pyrzyce, woj. zachodniopomorskie 2012-11-26 16:02:20
OBWIESZCZENIE IZP.6733.28.2012 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej n/c o śred. Dz. 63 mm na terenie działek o numerach 429/3 i 503 obręb 10 miasta Pyrzyce. 2012-11-26 16:01:26
OBWIESZCZENIE IZP.6733.27.2012 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na rozbudowie linii kablowej 15kV w celu modernizacji układu sieci SN na dz. nr 9 i 218/4 obr. 11 Pyrzyce. 2012-11-26 16:00:49
OBWIESZCZENIE IZP.6733.25.2012 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej n/c Dz. 125 PE i Dz. 90 PE na terenie działek o numerach 7/2, 7/3, 7/4, 7/5 i 12 obręb 12 miasta Pyrzyce. 2012-11-22 14:21:35
OBWIESZCZENIE IZP.6733.26.2012 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie fragmentu sieci wodociągowej 110, przyłączy i zewnętrznych instalacji wodociągowych PE 32, inwestycja będzie przebiegać w dz. nr 188/17, 188/18, 187, 131/2 i 131/3 obr. Okunica, gmina Pyrzyce. 2012-11-22 14:21:00
OBWIESZCZENIE IZP.6733.29.2012 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na odbudowie systemu odwadniającego fosę zewnętrzną w Pyrzycach na działce nr 1/32 obr. 10 m. Pyrzyce. 2012-11-22 13:53:38
OBWIESZCZENIE IZP.6733.26.2012 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie fragmentu sieci wodociągowej ?110, przyłączy i zewnętrznych instalacji wodociągowych PE ?32, inwestycja będzie przebiegać w dz. nr 188/17, 188/18, 187, 131/2 i 131/3 obr. Okunica, gmina Pyrzyce. 2012-11-08 14:29:52
OBWIESZCZENIE IZP.6733.24.2012 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowych 15kV i 0,4kV, stacji transformatorowych słupowych 15/0,4kV, słupów w linii napowietrznej 15kV, złączy i szaf kablowo-pomiarowych 0,4kV na działkach nr 132, 124, 122, 83, 112, 158/18, 158/20, 158/21, 158/22, 158/23, 158/24, 158/25, 158/26, 158/27, 158/28, 158/29, 158/30, 158/31, 158/32, 158/33, 158/34, 158/35, 158/36, 158/37, 158/38, 158/39, 158/40, 158/41, 158/42, 158/43 i 158/44, obręb Giżyn gm. Pyrzyce. 2012-11-08 14:28:46
OBWIESZCZENIE IZP.6733.23.2012 sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie fragmentu sieci wodociągowej i przyłączy w celu zasilenia działek o nr 119/13, 119/14, 119/15, inwestycja będzie przebiegać w dz. nr 119/16 i 72 obr. Rzepnowo, gmina Pyrzyce. 2012-11-06 14:16:03