Uchwała Nr XXIX/308/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 178/86 o pow. 0,0022 ha wraz z udziałem w działce nr 178/85, działka nr 178/87 o pow. 0,0022 ha wraz z udziałem w działce nr 178/85, działka nr 178/88 o pow. 0,0022 ha wraz z udziałem w działce nr 178/85, działka nr 178/89 o pow. 0,0022 ha wraz z udziałem w działce nr 178/85, działka nr 178/90 o pow. 0,0031 ha wraz z udziałem w działce nr 178/85 położone w obrębie geodezyjnym 6 miasta Pyrzyce