OBWIESZCZENIE IKiOŚ.6220.3.2012 wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegającego na rozbudowie istniejącej stacji auto - gaz, o dystrybutor paliw płynnych, zbiornik magazynowy na paliwa płynne o pojemności 20 m2, dwukomorowy, dwupłaszczowy, wiatę nad dystrybutorem paliwowym i rozbudowę pawilonu obsługi wraz z infrastrukturą techniczną zlokalizowaną w Pyrzycach przy ul. Żwirki i Wigury, na działce nr ewidencyjny 16/13 , obręb 6 miasta Pyrzyce, Gmina Pyrzyce, woj. zachodniopomorskie