ZAPYTANIE OFERTOWE nr GP/OWSS/3-1/12.2012 dotyczące wyboru osoby na stanowisko PRACOWNIK DS. INFORMACJI w projekcie "OŚRODEK WSPARCIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH w regionie stargardzkim" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej