Obwieszczenia 2012 r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
OBWIESZCZENIE IZP.6733.28.2012 Informuję, że zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej n/c o śred. Dz. 63 mm na terenie działek o numerach 429/3 i 503 obręb 10 miasta Pyrzyce. 2013-01-02 11:55:29
OBWIESZCZENIE IZP.6733.27.2012 Informuję, że zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na rozbudowie linii kablowej 15kV w celu modernizacji układu sieci SN na dz. nr 9 i 218/4 obr. 11 Pyrzyce. 2013-01-02 11:54:29
OBWIESZCZENIE IZP.6733.25.2012 Informuję, że zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej n/c Dz. 125 PE i Dz. 90 PE na terenie działek o numerach 7/2, 7/3, 7/4, 7/5 i 12 obręb 12 miasta Pyrzyce. 2013-01-02 11:53:07
OBWIESZCZENIE IZP.6733.29.2012 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na odbudowie systemu odwadniającego fosę zewnętrzną w Pyrzycach na działce nr 1/32 obr. 10 m. Pyrzyce. 2012-12-14 11:52:32
OBWIESZCZENIE IKiOŚ.6220.5.2012.MT w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy wiatrowej składającej się z dwóch turbin o łącznej mocy maksymalnej do 7 mw, w obrębie Rzepnowo Gmina Pyrzyce" 2012-12-14 11:48:55