Obwieszczenia 2013 r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
OBWIESZCZENIE IZP.6733.30.12.2013 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej - budowa linii kablowej NN 0,4kV wraz ze złączami kablowymi i kablowo-pomiarowymi celem zasilenia działek geodezyjnych nr 25/3, 25/4, 25/5, 26/1 i 26/2 obręb 12 Pyrzyce. Inwestycja prowadzona jest na części działki nr 311/11 obręb 7 m. Pyrzyce. 2013-01-31 11:57:31
OBWIESZCZENIE IZP.6733.2.2013 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu ś/c wraz z przyłączami oraz z przełączeniami istniejących instalacji w miejscowości Brzesko na działkach 880, 885, 962/2, 843, 830, 638, 831, 832, 833, 834, 836, 837, 841/4 841/2, 841/1, 922, 917, 841/3, 793/1, 628/2, 631/2, 632, 633, 634, 637, 638, 640, 659, 660, 661, 662, 672, 676, 679, 680, 682, 684/2, 685/2, 686, 690, 693, 700, 703, 705, 707, 713, 726, 722, 719/2, 589/2, 524, 779/2, 783, 780, 774, 770, 767, 971/2, 759, 758, 756, 753, 752, 749, 746/1, 745, 743/1, 742/1, 741, 740/1, 739, 738, 736, 732, 654, 653, 650, 649, 648, 646, 645/2, 785, 787, 789, 792/1, 794, 797, 805, 808, 810, 814, 817, 829, 828/2, 823, 818, 809, 801, 786 ? obręb Brzesko, gmina Pyrzyce. 2013-01-31 11:56:27
OBWIESZCZENIE IZP.6733.1.2013 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci i budowie przyłącza elektroenergetycznego 0,4kV do zasilenia hali magazynowej na działkach nr 39/2, 40/1, obręb 12 Pyrzyce, inwestycja będzie przebiegać w działkach o nr 174, obr. 4 m. Pyrzyce, 10, 9, 8/6, 38 obr. 12 m. Pyrzyce. 2013-01-25 15:14:20
OBWIESZCZENIE Dot: wydanej decyzji środowiskowej pt"Budowa farmy wiatrowej składającej się z dwóch turbin o łącznej mocy maksymalnej do 7MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną" obręb Rzepnowo, gmina Pyrzyce" 2013-01-14 15:20:04
OBWIESZCZENIE IKiOŚ.6220.12.2012/2013 o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku produkcyjnego na halę produkcyjną oraz budowie trzech silosów magazynowych na potrzeby zakładu produkcji kostki polbrukowej, działka nr 37/14 obręb 4 miasta Pyrzyce". 2013-01-11 11:37:37
Decyzja IKiOŚ.6220.12.2012/2013 w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku produkcyjnego na halę produkcyjną oraz budowie trzech silosów magazynowych na potrzeby zakładu produkcji kostki polbrukowej, działka nr 37/14 obręb 4 miasta Pyrzyce" 2013-01-11 11:27:42
Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego w postępowaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2013-01-10 14:24:40
OBWIESZCZENIE IKiOŚ.6220.5.2011-2013 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy wiatrowej składającej się z dwóch turbin o łącznej mocy maksymalnej do 7 KW wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną obręb Rzepnowo, gmina Pyrzyce" 2013-01-04 10:25:28