Zarządzenie Nr 897/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 04 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowiska Koordynatora Zadań Partnerskich oraz Specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji w Projekcie Operacyjnym Kapitał Ludzki pod tytułem Zdrowo, sportowo i zawodowo- aktywizacja społeczno zawodowa Romów realizowanego przez Urząd Miejski w Pyrzycach w ramach konkursu 5/1.3.1 POLK jako partner projektu.