Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Informacja Burmistrza Pyrzyc z dnia 09 grudnia 2013r. o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Pyrzyce tj. działki nr 28/10 o pow. 0,0950 ha i nr 28/13 o pow. 0,0949 ha, położonych w obrębie geodezyjnym nr 12 miasta Pyrzyce. 2013-12-09 15:38:59
ZARZĄDZENIE Nr 1232/2013 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2013-11-22 14:47:45
ZARZĄDZENIE Nr 1229/2013 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2013-11-22 14:46:09
ZARZĄDZENIE Nr 1231/2013 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu ograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2013-11-22 14:44:54
ZARZĄDZENIE Nr 1230/2013 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2013-11-22 14:43:17
Zarządzenie Nr 1210/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 października 2013r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2013-10-31 13:30:54
INFORMACJA Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 października 2013 roku o wyniku czwartych ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Pyrzyce jako działki nr 67 o pow. 2,3365 ha oraz nr 70 o pow. 3,7561 ha położone w obrębie geodezyjnym Krzemlin. 2013-10-30 14:52:32
INFORMACJA Burmistrza Pyrzyc z dnia 04 października 2013 roku o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 216/1 o pow. 0,7328 ha położona w obrębie geodezyjnym Brzesko 2013-10-04 10:57:15
INFORMACJA Burmistrza Pyrzyc z dnia 04 października 2013 roku o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 566/3 o pow. 0,0385 ha położona w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Pyrzyce 2013-10-04 10:54:58
INFORMACJA Burmistrza Pyrzyc z dnia 04 października 2013 roku o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 566/2 o pow. 0,0162 ha położona w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Pyrzyce 2013-10-04 10:44:41
INFORMACJA Burmistrza Pyrzyc z dnia 04 października 2013 roku o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 152 o pow. 0,5697 ha położona w obrębie geodezyjnym nr 8 miasta Pyrzyce przy ul. Młyńskiej 2013-10-04 10:39:58
ZARZĄDZENIE nr 1181/2013 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 24 września 2013r. w sprawie ogłoszenia czwartego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2013-09-24 14:46:41
ZARZĄDZENIE Nr 1180 /2013 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 24 września 2013r. w sprawie ogłoszenia czwartego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2013-09-24 14:40:55
INFORMACJA Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 września 2013 roku o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 92/4 o pow. 0,2787 ha położona w obrębie geodezyjnym Giżyn. 2013-09-12 14:05:06
INFORMACJA Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 września 2013 roku o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 92/3 o pow. 0,2788 ha położona w obrębie geodezyjnym Giżyn. 2013-09-12 14:02:46
INFORMACJA Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 września 2013 roku o wyniku czwartego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce działki nr 178/89 o pow. 0,0022 ha wraz z udziałem w działce nr 178/85 położonej w obrębie geodezyjnym nr 6 miasta Pyrzyce. 2013-09-12 13:58:53
INFORMACJA Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 września 2013 roku o wyniku czwartego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce działki nr 178/90 o pow. 0,0031 ha wraz z udziałem w działce nr 178/85 położonej w obrębie geodezyjnym nr 6 miasta Pyrzyce. 2013-09-12 13:56:04
INFORMACJA Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 września 2013 roku o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce działki nr 317/2 o pow. 0,0700 ha położonej w obrębie geodezyjnym Mielęcin. 2013-09-09 14:17:19
ZARZĄDZENIE nr 1142/2013 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 20 sierpnia 2013r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Pyrzyce, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 566/2 o pow. 0,0162 ha oraz nr 566/3 o pow. 0,0385 ha położone w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Pyrzyce. 2013-08-21 11:29:24
ZARZĄDZENIE nr 1143/2013 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 20 sierpnia 2013r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 216/1 o pow. 0,7328 ha położona w obrębie geodezyjnym Brzesko. 2013-08-21 09:26:06
ZARZĄDZENIE nr 1144/2013 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 20 sierpnia 2013r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 152 położona w obrębie geodezyjnym nr 8 miasta Pyrzyce. 2013-08-20 14:21:55
ZARZĄDZENIE NR 1133/2013 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 09 SIERPNIA 2013 w sprawie ogłoszenia rokowań i przyjęcia treści regulaminu. okowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Pyrzyce, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: nr 92/3 o pow. 0,2788 ha położona w obrębie geodezyjnym Giżyn, nr 92/4 o pow. 0,2787 ha położona w obrębie geodezyjnym Giżyn. 2013-08-09 12:04:38
ZARZĄDZENIE nr 1134/2013 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 9 sierpnia 2013r. w sprawie ogłoszenia czwartego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Pyrzyce, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: działka nr 178/89 o pow. 0,0022 ha wraz z udziałem w działce nr 178/85, działka nr 178/90 o pow. 0,0031 ha wraz z udziałem w działce nr 178/85, położone w obrębie geodezyjnym 6 miasta Pyrzyce ul. Ks. Bogusława. 2013-08-09 11:32:57
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 06 sierpnia 2013 roku o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 126/12 o pow. 0,2526 ha położona w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Pyrzyce 2013-08-07 13:02:09
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 06 sierpnia 2013 roku o wyniku piątego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Pyrzyce, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: nr 92/3, nr 92/4, nr 92/5, nr 92/6, nr 92/7, nr 92/8 położone w obrębie geodezyjnym Giżyn. 2013-08-07 13:01:28
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 06 sierpnia 2013 roku o wyniku trzecich ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Pyrzyce jako działki nr 67 o pow. 2,3365 ha oraz nr 70 o pow. 3,7561 ha położone w obrębie geodezyjnym Krzemlin. 2013-08-07 13:00:28
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 sierpnia 2013r. o wyniku drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce działki nr 17 o pow. 0,2172 ha, położonej w obrębie nr 6 miasta Pyrzyce przy ul. Tadeusza Kościuszki. 2013-08-06 11:32:40
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 sierpnia 2013 roku o wyniku trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce działki nr 178/89 o pow. 0,0022 ha wraz z udziałem w działce nr 178/85 położonej w obrębie geodezyjnym nr 6 miasta Pyrzyce 2013-08-06 11:32:09
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 sierpnia 2013 roku o wyniku trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce działki nr 178/90 o pow. 0,0031 ha wraz z udziałem w działce nr 178/85 położonej w obrębie geodezyjnym nr 6 miasta Pyrzyce 2013-08-06 11:31:37
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 sierpnia 2013 roku o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 18/30 o pow. 6,6252 ha położona w obrębie Krzemlin 2013-08-06 11:30:56
BURMISTRZ PYRZYC OGŁASZA pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 317/2 o pow. 0,0700 ha, położona w obrębie geodezyjnym Mielęcin. 2013-08-05 14:50:09
Burmistrz Pyrzyc Ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 70 o pow. 3,7561 ha położona w obrębie geodezyjnym Krzemlin. 2013-07-05 15:04:42
Burmistrz Pyrzyc Ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 67 o pow. 2,3365 ha położona w obrębie geodezyjnym Krzemlin. 2013-07-05 15:03:47
ZARZĄDZENIE NR 1085/2013 BURMISTRZA PYRZYC Z DNIA 25 czerwca 2013 ROKU w sprawie ustalenia ceny gruntu nieruchomości zabudowanej zespołem pałacowo - parkowym stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 18/30 o pow. 6,6252 ha położona w obrębie Krzemlin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze rokowań. 2013-06-27 14:32:57
Burmistrz Pyrzyc Ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej zespołem pałacowo - parkowym stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 18/30 o pow. 6,6252 ha położona w obrębie Krzemlin. 2013-06-27 14:32:30
Burmistrz Pyrzyc Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 126/12 o pow. 0,2526 ha położona w obrębie geodezyjnym 10 miasta Pyrzyce przy ul. Lipiańskiej. 2013-06-24 09:57:52
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 czerwca 2013r. o wyniku przeprowadzonych rokowań na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce działki nr 28/16 o pow. 0,0950 ha, położonej w obrębie geodezyjnym nr 12 miasta Pyrzyce przy ul. Lipiańskiej. 2013-06-24 09:57:09
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 czerwca 2013r. o wyniku przeprowadzonych rokowań na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce działki nr 28/15 o pow. 0,0950 ha, położonej w obrębie geodezyjnym nr 12 miasta Pyrzyce przy ul. Lipiańskiej. 2013-06-24 09:56:32
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 czerwca 2013r. o wyniku przeprowadzonych rokowań na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Pyrzyce działki nr 28/10 o pow. 0,0950 ha i nr 28/13 o pow. 0,0949 ha, położonych w obrębie geodezyjnym nr 12 miasta Pyrzyce przy ul. Lipiańskiej. 2013-06-24 09:55:54
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 czerwca 2013r. o wyniku przeprowadzonych rokowań na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce działki nr 28/9 o pow. 0,0950 ha, położonej w obrębie geodezyjnym nr 12 miasta Pyrzyce przy ul. Lipiańskiej. 2013-06-24 09:55:17
Burmistrz Pyrzyc Ogłasza piąty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Pyrzyce, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: - nr 92/3 o pow. 0,2788 ha położona w obrębie geodezyjnym Giżyn, - nr 92/4 o pow. 0,2787 ha położona w obrębie geodezyjnym Giżyn, - nr 92/5 o pow. 0,2787 ha położona w obrębie geodezyjnym Giżyn, - nr 92/6 o pow. 0,2790 ha położona w obrębie geodezyjnym Giżyn, - nr 92/7 o pow. 0,2789 ha położona w obrębie geodezyjnym Giżyn, - nr 92/8 o pow. 0,2789 ha położona w obrębie geodezyjnym Giżyn. 2013-06-21 08:44:47
Burmistrz Pyrzyc Ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Pyrzyce, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: - działka nr 178/89 o pow. 0,0022 ha wraz z udziałem w działce nr 178/85, - działka nr 178/90 o pow. 0,0031 ha wraz z udziałem w działce nr 178/85, położone w obrębie geodezyjnym 6 miasta Pyrzyce ul. Ks. Bogusława. 2013-06-21 08:44:00
Burmistrz Pyrzyc Ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 17 o pow. 0,2172 ha, położona w obrębie nr 6 miasta Pyrzyce przy ul. Tadeusza Kościuszki. 2013-06-21 08:43:13
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 czerwca 2013roku o wyniku piątego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Pyrzyce, oznaczonych jako działki nr 40/7 o pow. 0,1549 ha oraz nr 40/8 o pow. 0,1137 ha położone w obrębie geodezyjnym nr 7 miasta Pyrzyce przy ul. Adama Mickiewicza 2013-06-13 14:08:16
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 czerwca 2013 roku o wyniku trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej jako działka nr 40/6 o pow. 0,3022ha położona w obrębie geodezyjnym nr 7 miasta Pyrzyce przy ul. Adama Mickiewicza 2013-06-13 14:06:32
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 czerwca 2013 roku o wyniku drugich ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Pyrzyce jako działki nr 67 o pow. 2,3365 ha oraz nr 70 o pow. 3,7561 ha położone w obrębie geodezyjnym Krzemlin. 2013-06-13 13:58:48
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 czerwca 2013 roku o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 505/2 o pow. 0,0359 ha położona w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Pyrzyce przy ul. Staromiejskiej 2013-06-12 12:36:01
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 maja 2013 roku o wyniku drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce działki nr 178/90 o pow. 0,0031 ha wraz z udziałem w działce nr 178/85 położonej w obrębie geodezyjnym nr 6 miasta Pyrzyce. 2013-05-28 13:23:15
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 maja 2013 roku o wyniku drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce działki nr 178/89 o pow. 0,0022 ha wraz z udziałem w działce nr 178/85 położonej w obrębie geodezyjnym nr 6 miasta Pyrzyce 2013-05-28 13:20:34
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 maja 2013 roku o wyniku trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 18/30 o pow. 6,6252 ha położona w obrębie Krzemlin 2013-05-24 11:54:15
Burmistrz Pyrzyc Ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Pyrzyce, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: - nr 28/9 o pow. 0,0950 ha, - nr 28/10 o pow. 0,0950 ha, - nr 28/13 o pow. 0,0949 ha, - nr 28/15 o pow. 0,0950 ha, - nr 28/16 o pow. 0,0950 ha, 2013-05-15 11:24:11
ZARZĄDZENIE NR 1020/2013 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 15 maja 2013 roku w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działki nr 28/9, 28/10, 28/13, 28/15, 28/16, położone w obrębie geodezyjnym nr 12 w Pyrzycach, przeznaczone do sprzedaży w drodze rokowań. 2013-05-15 11:23:28
N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 maja 2013r. o wyniku piątego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Pyrzyce działki nr 28/9 o pow. 0,0950 ha, nr 28/10 o pow. 0,0950 ha, nr 28/13 o pow. 0,0949 ha, nr 28/15 o pow. 0,0950 ha i nr 28/16 o pow. 0,0950 ha położonych w obrębie geodezyjnym nr 12 miasta Pyrzyce przy ul. Lipiańskiej. 2013-05-15 11:22:48
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 maja 2013r. o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce działki nr 17 o pow. 0,2172 ha, położonej w obrębie nr 6 miasta Pyrzyce przy ul. Tadeusza Kościuszki. 2013-05-15 11:22:15
Burmistrz Pyrzyc Ogłasza piąte ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: - nr 40/7 o pow. 0,1549 ha położona w obrębie nr 7 miasta Pyrzyce przy ul. Adama Mickiewicza - nr 40/8 o pow. 0,1137 ha położona w obrębie nr 7 miasta Pyrzyce przy ul. Adama Mickiewicza 2013-05-09 07:43:20
Burmistrz Pyrzyc Ogłasza piąte ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: - nr 40/7 o pow. 0,1549 ha położona w obrębie nr 7 miasta Pyrzyce przy ul. Adama Mickiewicza - nr 40/8 o pow. 0,1137 ha położona w obrębie nr 7 miasta Pyrzyce przy ul. Adama Mickiewicza 2013-05-06 14:34:16
Burmistrz Pyrzyc Ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 40/6 o pow. 0,3022 ha położonej w obrębie nr 7 miasta Pyrzyce przy ul. Adama Mickiewicza 2013-05-06 14:33:13
Burmistrz Pyrzyc Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 505/2 o pow. 0,0359 ha, położona w obrębie geodezyjnym 10 miasta Pyrzyce ul. Staromiejska. 2013-05-06 14:32:38
Burmistrz Pyrzyc Ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 70 o pow. 3,7561 ha położona w obrębie geodezyjnym Krzemlin. 2013-05-06 14:31:56
Burmistrz Pyrzyc Ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 67 o pow. 2,3365 ha położona w obrębie geodezyjnym Krzemlin. 2013-05-06 14:31:06
Burmistrz Pyrzyc Ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Pyrzyce, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: - działka nr 178/89 o pow. 0,0022 ha wraz z udziałem w działce nr 178/85, - działka nr 178/90 o pow. 0,0031 ha wraz z udziałem w działce nr 178/85, położone w obrębie geodezyjnym 6 miasta Pyrzyce ul. Ks. Bogusława. 2013-04-25 22:53:25
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 kwietnia 2013 roku o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce działka nr 142/7 o pow. 0,0272 ha położonej w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Pyrzyce 2013-04-18 08:18:51
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 kwietnia 2013 roku o wyniku pierwszych ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Pyrzyce jako działka nr 67 o pow. 2,3365 ha oraz działka nr 70 o pow. 3,7561 ha położonych w obrębie geodezyjnym Krzemlin. 2013-04-18 08:18:20
Burmistrz Pyrzyc Ogłasza piąte ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Pyrzyce, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: - nr 28/9 o pow. 0,0950 ha, - nr 28/10 o pow. 0,0950 ha, - nr 28/13 o pow. 0,0949 ha, - nr 28/15 o pow. 0,0950 ha, - nr 28/16 o pow. 0,0950 ha, położone w obrębie geodezyjnym nr 12 miasta Pyrzyce przy ul. Lipiańskiej. 2013-04-11 14:46:13
ZARZĄDZENIE NR 987/2013 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 11 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działki nr 28/9, 28/10, 28/13, 28/15, 28/16, położone w obrębie geodezyjnym nr 12 w Pyrzycach, przeznaczone do sprzedaży w drodze piątego przetargu. 2013-04-11 14:44:28
Burmistrz Pyrzyc Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 17 o pow. 0,2172 ha, położona w obrębie nr 6 miasta Pyrzyce przy ul. Tadeusza Kościuszki. 2013-04-10 16:34:56
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 09 kwietnia 2013r. o wyniku czwartego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Pyrzyce działki nr 28/15 o pow. 0,0950 ha i nr 28/16 o pow. 0,0950 ha położonych w obrębie geodezyjnym nr 12 miasta Pyrzyce przy ul. Lipiańskiej. 2013-04-10 16:34:19
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 09 kwietnia 2013r. o wyniku czwartego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce działki nr 28/18 o pow. 0,0950 ha położonej w obrębie geodezyjnym nr 12 miasta Pyrzyce przy ul. Lipiańskiej. 2013-04-10 16:33:56
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 09 kwietnia 2013r. o wyniku czwartego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce działka nr 28/19 o pow. 0,0950 ha położona w obrębie geodezyjnym nr 12 miasta Pyrzyce przy ul. Lipiańskiej. 2013-04-10 16:33:35
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 09 kwietnia 2013r. o wyniku czwartego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Pyrzyce działki nr 28/9 o pow. 0,0950 ha, nr 28/10 o pow. 0,0950 ha i nr 28/13 o pow. 0,0949 ha, położonych w obrębie geodezyjnym nr 12 miasta Pyrzyce przy ul. Lipiańskiej. 2013-04-10 16:33:16
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 09 kwietnia 2013 roku o wyniku czwartego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce działki nr 28/8 o pow. 0,0949 ha, położonej w obrębie geodezyjnym nr 12 miasta Pyrzyce przy ul. Lipiańskiej. 2013-04-10 16:32:53
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 09 kwietnia 2013 roku o wyniku trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Pyrzyce, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 21 o pow. 0,1336 ha i nr 22 o pow. 0,0206 ha położone w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Pyrzyce przy ul. Górnej, 2013-04-10 16:32:29
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 979/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 5 kwietnia 2013r. w sprawie: ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę na okres 3 lat działki nr 18 o pow. 1,3968 ha, położonej w obrębie 0006 Żabów gmina Pyrzyce, stanowiącej własność Gminy Pyrzyce z przeznaczeniem pod uprawy rolne. 2013-04-05 14:32:26
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 3 kwietnia 2013 roku o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na najem na okres 3 lat lokalu użytkowego o pow. 19,76m2 wraz z dostępem do toalet oraz pomieszczeń komunikacyjnych, znajdującego się w budynku nr 59 usytuowanym na działce nr 779/2 w obrębie 0016 Brzesko gmina Pyrzyce. 2013-04-05 14:30:23
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 3 kwietnia 2013 roku o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę na okres 3 lat działki nr 18 o pow. 1,3968 ha, położonej w obrębie 0006 Żabów gmina Pyrzyce. 2013-04-05 14:28:44
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 marca 2013 roku o wyniku pierwszych rokowań na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 67 o pow. 0,0394 ha położona w obrębie geodezyjnym nr 9 miasta Pyrzyce ul. Ogrodowa. 2013-03-26 08:04:51
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 marca 2013 roku o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce działki nr 178/89 o pow. 0,0022 ha wraz z udziałem w działce nr 178/85 położonej w obrębie geodezyjnym nr 6 miasta Pyrzyce 2013-03-26 08:04:30
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 marca 2013 roku o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce działki nr 178/88 o pow. 0,0022 ha wraz z udziałem w działce nr 178/85 położonej w obrębie geodezyjnym nr 6 miasta Pyrzyce 2013-03-26 08:04:08
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 marca 2013 roku o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce działki nr 178/87 o pow. 0,0022 ha wraz z udziałem w działce nr 178/85 położonej w obrębie geodezyjnym nr 6 miasta Pyrzyce 2013-03-26 08:03:45
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 marca 2013 roku o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce działki nr 178/86 o pow. 0,0022 ha wraz z udziałem w działce nr 178/85 położonej w obrębie geodezyjnym nr 6 miasta Pyrzyce 2013-03-26 08:03:16
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 marca 2013 roku o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce działki nr 178/90 o pow. 0,0031 ha wraz z udziałem w działce nr 178/85 położonej w obrębie geodezyjnym nr 6 miasta Pyrzyce 2013-03-26 08:02:51
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 marca 2013 roku o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 103 o pow. 0,3156 ha położona w obrębie geodezyjnym Młyny. 2013-03-26 08:02:21
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 marca 2013 roku o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce działki nr 566/6 o pow. 0,0029 ha położonej w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Pyrzyce 2013-03-20 13:00:47
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 marca 2013 roku o wyniku pierwszego ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce działki nr 566/9 o pow. 0,0082 ha położonej w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Pyrzyce 2013-03-20 13:00:16
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 marca 2013 roku o wyniku pierwszego ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce działki nr 566/10 o pow. 0,0073 ha położonej w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Pyrzyce 2013-03-20 12:59:35
ZARZĄDZENIE NR 965/2013 BURMISTRZA PYRZYC Z DNIA 15 marca 2013 ROKU w sprawie ustalenia ceny gruntu nieruchomości zabudowanej zespołem pałacowo - parkowym stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 18/30 o pow. 6,6252 ha położona w obrębie Krzemlin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze trzeciego przetargu nieograniczonego. 2013-03-15 15:16:23
Burmistrz Pyrzyc Ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej zespołem pałacowo - parkowym stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 18/30 o pow. 6,6252 ha położona w obrębie Krzemlin. 2013-03-15 15:15:56
Burmistrz Pyrzyc Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 70 o pow. 3,7561 ha położona w obrębie geodezyjnym Krzemlin. 2013-03-15 09:02:00
Burmistrz Pyrzyc Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 142/7 o pow. 0,0272 ha położona w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Pyrzyce 2013-03-14 17:34:40
Burmistrz Pyrzyc Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 67 o pow. 2,3365 ha położona w obrębie geodezyjnym Krzemlin. 2013-03-14 17:33:50
Burmistrz Pyrzyc Ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Pyrzyce, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 21 o pow. 0,1336 ha i nr 22 o pow. 0,0206 ha położone w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Pyrzyce przy ul. Górnej. 2013-03-06 14:27:38
ZARZĄDZENIE NR 955/2013 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 06 marca 2013 roku w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działki nr 21 o pow. 0,1336 ha i nr 22 o pow. 0,0206 ha położone w obrębie geodezyjny nr 10 m. Pyrzyce przy ul. Górnej, przeznaczone do sprzedaży w drodze trzeciego przetargu nieograniczonego. 2013-03-06 14:26:21
Burmistrz Pyrzyc Ogłasza czwarte ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Pyrzyce, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: nr 28/15 o pow. 0,0950 ha, nr 28/16 o pow. 0,0950 ha, nr 28/18 o pow. 0,0950 ha, nr 28/19 o pow. 0,0950 ha, położone w obrębie geodezyjnym nr 12 miasta Pyrzyce przy ul. Lipiańskiej. 2013-03-04 14:52:02
Burmistrz Pyrzyc Ogłasza czwarte ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Pyrzyce, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: nr 28/8 o pow. 0,0949 ha, nr 28/9 o pow. 0,0950 ha, nr 28/10 o pow. 0,0950 ha, nr 28/13 o pow. 0,0949 ha, położone w obrębie geodezyjnym nr 12 miasta Pyrzyce przy ul. Lipiańskiej. 2013-03-04 14:50:42
ZARZĄDZENIE NR 950/2013 BURMISTRZA PYRZYC Z DNIA 01 marca 2013 ROKU w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działki nr 28/8, 28/9, 28/10, 28/13, 28/15, 28/16, 28/18, 28/19 położone w obrębie geodezyjnym nr 12 w Pyrzycach, przeznaczone do sprzedaży w drodze czwartego przetargu. 2013-03-04 14:49:06
INFORMACJA Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 lutego 2013 roku o wyniku pierwszego ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce działka nr 303/2 o pow. 0,0271 ha położonej w obrębie geodezyjnym nr 9 miasta Pyrzyce ul. Ogrodowa 2013-03-01 15:07:19
INFORMACJA Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 lutego 2013 roku o wyniku pierwszego ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce działka nr 303/1 o pow. 0,0322 ha położonej w obrębie geodezyjnym nr 9 miasta Pyrzyce ul. Ogrodowa 2013-03-01 15:05:25
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 lutego 2013 roku o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce działka nr 434/2 o pow. 0,5428 ha położonej w obrębie geodezyjnym Letnin 2013-02-27 15:06:27
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 lutego 2013 roku o wyniku czwartego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Pyrzyce, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: nr 92/3, nr 92/4, nr 92/5, nr 92/6, nr 92/7, nr 92/8 położone w obrębie geodezyjnym Giżyn 2013-02-27 15:05:59
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 lutego 2013 roku o wyniku drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Pyrzyce, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 21 o pow. 0,1336 ha i nr 22 o pow. 0,0206 ha położone w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Pyrzyce przy ul. Górnej, 2013-02-22 07:34:11
INFORMACJA Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 lutego 2013 roku o wyniku trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat gruntu stanowiącego własność Gminy Pyrzyce oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 311/10 o pow. 0,1485 ha położona w obrębie geodezyjnym nr 7 miasta Pyrzyce przy ul. Juliusza Słowackiego z jednoczesną sprzedażą budynku posadowionego na tej działce 2013-02-20 12:08:57
Burmistrz Pyrzyc Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Pyrzyce, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: - działka nr 178/86 o pow. 0,0022 ha wraz z udziałem w działce nr 178/85, - działka nr 178/87 o pow. 0,0022 ha wraz z udziałem w działce nr 178/85, - działka nr 178/88 o pow. 0,0022 ha wraz z udziałem w działce nr 178/85, - działka nr 178/89 o pow. 0,0022 ha wraz z udziałem w działce nr 178/85, - działka nr 178/90 o pow. 0,0031 ha wraz z udziałem w działce nr 178/85, położone w obrębie geodezyjnym 6 miasta Pyrzyce ul. Ks. Bogusława. 2013-02-14 13:12:35
Burmistrz Pyrzyc Ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem na okres 3 lat lokalu użytkowego o pow. 19,76m2 wraz z dostępem do toalet oraz pomieszczeń komunikacyjnych, znajdującego się w budynku nr 59 usytuowanym na działce nr 779/2 w obrębie Brzesko gmina Pyrzyce z przeznaczeniem na punkt medyczny 2013-02-12 12:54:48
Burmistrz Pyrzyc Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 103 o pow. 0,3156 ha położona w obrębie geodezyjnym Młyny. 2013-02-12 12:53:23
Burmistrz Pyrzyc Ogłasza pierwsze rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 67 o pow. 0,0394 ha położona w obrębie geodezyjnym nr 9 miasta Pyrzyce ul. Ogrodowa. 2013-02-12 12:52:23
ZARZĄDZENIE NR 933/2013 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 08 luty 2013 w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 67 o pow. 0,0394 ha położoną w obrębie geodezyjnym nr 9 miasta Pyrzyce ul. Ogrodowa, przeznaczonego do sprzedaży w drodze pierwszych rokowań. 2013-02-12 12:51:27
Burmistrz Pyrzyc Ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat działki nr 18 o pow. 1,3968 ha, położonej w obrębie 0006 Żabów gmina Pyrzyce, stanowiącej własność Gminy Pyrzyce z przeznaczeniem pod uprawy rolne 2013-02-12 12:50:49
Burmistrz Pyrzyc OGłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 566/6 o pow. 0,0029 ha położona w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Pyrzyce. 2013-02-05 10:39:09
Burmistrz Pyrzyc Ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 566/9 o pow. 0,0082 ha położona w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Pyrzyce. 2013-02-05 10:38:23
Burmistrz Pyrzyc Ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 566/10 o pow. 0,0073 ha położona w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Pyrzyce. 2013-02-05 10:37:46
ZARZĄDZENIE NR 912/2013 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działki nr 92/3, nr 92/4, nr 92/5, nr 92/6, nr 92/7, nr 92/8, położone w obrębie geodezyjnym Giżyn, przeznaczone do sprzedaży w drodze czwartego przetargu nieograniczonego. 2013-01-24 14:59:34
Burmistrz Pyrzyc Ogłasza czwarty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Pyrzyce, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: - nr 92/3 o pow. 0,2788 ha położona w obrębie geodezyjnym Giżyn, nr 92/4 o pow. 0,2787 ha położona w obrębie geodezyjnym Giżyn, nr 92/5 o pow. 0,2787 ha położona w obrębie geodezyjnym Giżyn, nr 92/6 o pow. 0,2790 ha położona w obrębie geodezyjnym Giżyn, nr 92/7 o pow. 0,2789 ha położona w obrębie geodezyjnym Giżyn, nr 92/8 o pow. 0,2789 ha położona w obrębie geodezyjnym Giżyn. 2013-01-24 14:58:34
Zarządzenie Nr 909/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 stycznia 2013 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 907/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu 2013-01-23 11:48:34
Burmistrz Pyrzyc Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 434/2 o pow. 0,5428 ha położona w obrębie geodezyjnym Letnin. 2013-01-18 14:29:40
Burmistrz Pyrzyc Ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 303/2 o pow. 0,0271 ha położona w obrębie geodezyjnym nr 9 miasta Pyrzyce 2013-01-14 10:25:22
Burmistrz Pyrzyc Ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Pyrzyce, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 21 o pow. 0,1336 ha i nr 22 o pow. 0,0206 ha położone w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Pyrzyce przy ul. Górnej. 2013-01-14 10:14:58
ZARZĄDZENIE NR 904/2013 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działki nr 21 o pow. 0,1336 ha i nr 22 o pow. 0,0206 ha położone w obrębie geodezyjny nr 10 m. Pyrzyce przy ul. Górnej, przeznaczone do sprzedaży w drodze drugiego przetargu nieograniczonego. 2013-01-14 10:14:14
Burmistrz Pyrzyc Ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 303/1 o pow. 0,0322 ha położona w obrębie geodezyjnym nr 9 miasta Pyrzyce 2013-01-14 10:13:28
Burmistrz Pyrzyc Ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat gruntu stanowiącego własność Gminy Pyrzyce oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka: - nr 311/10 o pow. 0,1485 ha położona w obrębie geodezyjnym nr 7 miasta Pyrzyce przy ul. Juliusza Słowackiego z jednoczesną sprzedażą budynku posadowionego na tej działce. 2013-01-14 10:12:53
ZARZĄDZENIE NR 900/2013 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę nr 311/10 o pow. 0,1485 ha położonej w obrębie geodezyjnym nr 7 miasta Pyrzyce przy ul. Juliusza Słowackiego przeznaczonej do sprzedaży w drodze trzeciego przetargu na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat. 2013-01-14 10:12:02