Sesja XXXI 2012r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXXII/345/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wykonania zadania pn. 'Budujemy miasteczko ruchu drogowego w Pyrzycach" 2013-01-24 12:32:07
Uchwała Nr XXXII/344/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pyrzyce na lata 2011-2020 2013-01-24 12:31:22
Uchwała Nr XXXII/343/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2012 2013-01-24 12:30:59
Uchwała Nr XXXI/342/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/253/12 z dnia 31 maja 2012r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pyrzyce 2013-01-24 12:30:34
Uchwała Nr XXXI/341/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 142/7 o pow. 0,0272 ha położona w obrębie geodezyjnym 10 miasta Pyrzyce 2013-01-24 12:30:04
Uchwała Nr XXXI/340/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie udzielania dotacji na wykonane prace konserwatorskie i restauratorskie w kościele parafialnym w Brzesku 2013-01-24 12:29:15
Uchwała Nr XXXI/339/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pyrzyce 2013-01-24 12:28:11
Uchwała Nr XXXI/338/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/253/12 z dnia 31 maja 2012r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pyrzyce 2013-01-24 12:26:40
Uchwała Nr XXXI/337/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/360/09 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyrzyce 2013-01-24 12:25:30
Uchwała Nr XXXI/336/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 20 grudnia 2012r. o zmianie uchwały w sprawie poboru podatków lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2013-01-24 12:24:50
Uchwała Nr XXXI/335/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Pyrzyce na 2013 rok 2013-01-24 12:24:20
Uchwała Nr XXXI/334/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce 2013-01-24 12:23:35
Uchwała XXXI/333/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Pyrzycach na 2013 rok 2013-01-24 12:22:41
Uchwała Nr XXXI/332/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2012 2013-01-24 12:21:35
Uchwała Nr XXXI/331/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pyrzyce 2013-01-24 12:20:45
Uchwała Nr XXXI/330/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2013 2013-01-24 12:18:51