Burmistrz Pyrzyc Ogłasza czwarty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Pyrzyce, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: - nr 92/3 o pow. 0,2788 ha położona w obrębie geodezyjnym Giżyn, nr 92/4 o pow. 0,2787 ha położona w obrębie geodezyjnym Giżyn, nr 92/5 o pow. 0,2787 ha położona w obrębie geodezyjnym Giżyn, nr 92/6 o pow. 0,2790 ha położona w obrębie geodezyjnym Giżyn, nr 92/7 o pow. 0,2789 ha położona w obrębie geodezyjnym Giżyn, nr 92/8 o pow. 0,2789 ha położona w obrębie geodezyjnym Giżyn.