Burmistrz Pyrzyc Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Pyrzyce, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: - działka nr 178/86 o pow. 0,0022 ha wraz z udziałem w działce nr 178/85, - działka nr 178/87 o pow. 0,0022 ha wraz z udziałem w działce nr 178/85, - działka nr 178/88 o pow. 0,0022 ha wraz z udziałem w działce nr 178/85, - działka nr 178/89 o pow. 0,0022 ha wraz z udziałem w działce nr 178/85, - działka nr 178/90 o pow. 0,0031 ha wraz z udziałem w działce nr 178/85, położone w obrębie geodezyjnym 6 miasta Pyrzyce ul. Ks. Bogusława.