Obwieszczenia 2013 r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
OBWIESZCZENIE IZP.6733.5.2013 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w celu zasilenia w energię elektryczną działek nr 483, 485, 487, 489, 491, 493, 495, 497, 499, 501-513 obręb 11 Pyrzyce. Inwestycja przebiega na terenie działek nr 514, 517 i 521 obręb 11 miasta Pyrzyce. 2013-02-22 14:11:44
OBWIESZCZENIE IZP.6733.4.2013 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowymi i złączami kablowo-pomiarowymi w celu zasilenia w energię elektryczną działek nr 94/4, 94/6-94/8 obręb Rzepnowo. Inwestycja przebiega na terenie działek nr 72 i 94/5 obręb Rzepnowo. W 2013-02-22 14:11:09
OBWIESZCZENIE IZP.6733.1.2013 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci i budowie przyłącza elektroenergetycznego 0,4kV do zasilenia hali magazynowej na działkach nr 39/2, 40/1, obręb 12 Pyrzyce, inwestycja będzie przebiegać w działkach o nr 174, obr. 4 m. Pyrzyce, 10, 9, 8/6, 38 obr. 12 m. Pyrzyce. 2013-02-22 14:10:35
OBWIESZCZENIE IZP.6733.3.2013 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, miasto PYRZYCE, obręb 10, działka nr 49, 54, 65/4 i 65/1. 2013-02-22 14:09:37
OBWIESZCZENIE NiR.6845.39.2013.KD ustalone stawki czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości gminnych wzrastają o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 2013-02-15 09:05:51