Marzec

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie Nr 977/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 marca 2013r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2013. 2013-04-26 11:52:56
Zarządzenie n 976 /2013 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 28 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku 2013-04-15 14:02:30
Zarządzenie Nr 975/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przedłużenia terminu likwidacji i określenia procedury likwidacyjnej Straży Międzygminnej w Pyrzycach 2013-05-21 14:11:19
Zarządzenie Nr 974/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie informacji o stanie realizacji planu kontroli w 2012 roku 2013-04-15 14:01:26
Zarządzenie Nr 973/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pyrzyce. 2013-04-26 11:51:55
Zarządzenie Nr 972/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Pyrzyce na rok 2013 do uchwały Nr XXXVII/373/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 marca 2013r. 2013-04-15 14:00:16
Zarządzenie Nr 971/13 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zmiany organizacji Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach w roku szkolnym 2012/2013 2013-04-15 13:59:25
ZARZĄDZENIE Nr 970/2013 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 22 marca 2013 w sprawie zmian dni pracy w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach w 2013 r. 2013-04-16 15:04:39
Zarządzenie Nr 969/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 marca 2013r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2013. 2013-04-15 13:55:12
Zarządzenie Nr 968 /2013 Burmistrza Pyrzyce z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2013-05-21 14:09:52
Zarządzenie Nr 967/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 marca 2013 roku w sprawie wyłączenia z użytkowania drogi wewnętrznej. 2013-05-22 08:22:26
Zarządzenie Nr 966/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie opracowania "Mapy aktywności" organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Pyrzyce, procedury jej aktualizowania, uzupełniania oraz wykorzystania. 2013-04-15 13:51:04
ZARZĄDZENIE NR 965/2013 BURMISTRZA PYRZYC Z DNIA 15 marca 2013 ROKU w sprawie ustalenia ceny gruntu nieruchomości zabudowanej zespołem pałacowo - parkowym stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 18/30 o pow. 6,6252 ha położona w obrębie Krzemlin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze trzeciego przetargu nieograniczonego. 2013-03-22 11:27:50
ZARZĄDZENIE NR 964/2013 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 15 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2013-03-22 11:27:20
Zarządzenie Nr 963/2013 Burmistrza Pyrzyce z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. 2013-03-22 11:26:34
Zarządzenie Nr 962/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli w Pyrzyckim Domu Kultury 2013-03-22 11:26:00
Zarządzenie Nr 961/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 marca 2013 roku o zmianie zarządzenia w sprawie przeprowadzenia kontroli wykorzystania dotacji 2013-03-22 11:25:24
Zarządzenie Nr 960/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 marca 2013 w sprawie zasad doręczania korespondencji w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach 2013-05-21 11:52:10
ZARZĄDZENIE NR 959/2013 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 12 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2013-03-22 11:21:58
ZARZĄDZENIE nr 958/2013 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 12 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2013-03-22 11:21:29
ZARZĄDZENIE nr 957/2013 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 12 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2013-03-22 11:19:35
ZARZĄDZENIE NR 956/2013 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 06 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2013-03-22 11:19:06
ZARZĄDZENIE NR 955/2013 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 06 marca 2013 roku w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działki nr 21 o pow. 0,1336 ha i nr 22 o pow. 0,0206 ha położone w obrębie geodezyjny nr 10 m. Pyrzyce przy ul. Górnej, przeznaczone do sprzedaży w drodze trzeciego przetargu nieograniczonego. 2013-03-22 11:18:08
Zarządzenie Nr 954/13 Burmistrza Pyrzyc z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej w Żabowie na rok szkolny 2012/2013 2013-03-22 11:16:38
Zarządzenie Nr 953 /2013 Burmistrza Pyrzyce z dnia 04 marca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2013-03-22 11:15:32
ZARZĄDZENIE nr 952/2013 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 01 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia czwartych ustnych przetargów nieograniczonych i przyjęcia treści regulaminu. 2013-03-04 14:55:24
ZARZĄDZENIE NR 951/2013 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 01 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia czwartych ustnych przetargów nieograniczonych i przyjęcia treści regulaminu. 2013-03-04 14:54:27
ZARZĄDZENIE NR 950/2013 BURMISTRZA PYRZYC Z DNIA 01 marca 2013 ROKU w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działki nr 28/8, 28/9, 28/10, 28/13, 28/15, 28/16, 28/18, 28/19 położone w obrębie geodezyjnym nr 12 w Pyrzycach, przeznaczone do sprzedaży w drodze czwartego przetargu. 2013-03-04 14:54:06