Obwieszczenia 2013 r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
OBWIESZCZENIE IZP.6733.7.2013 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w celu zasilenia w energię elektryczną działek nr 69/7 i 91/29 obręb 2 Pyrzyce. Inwestycja przebiega na terenie działek nr 65, 69/6, 69/7, 69/9, 69/10, 90 i 91/13 obręb 2 miasta Pyrzyce. 2013-03-20 12:56:21
OBWIESZCZENIE IZP.6733.4.2013 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowymi i złączami kablowo-pomiarowymi w celu zasilenia w energię elektryczną działek nr 94/4, 94/6-94/8 obręb Rzepnowo. Inwestycja przebiega na terenie działek nr 72 i 94/5 obręb Rzepnowo. 2013-03-20 12:55:21
OBWIESZCZENIE IZP.6733.2.2013 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu ś/c wraz z przyłączami oraz z przełączeniami istniejących instalacji w miejscowości Brzesko na działkach 880, 885, 962/2, 843, 830, 638, 831, 832, 833, 834, 836, 837, 841/4 841/2, 841/1, 922, 917, 841/3, 793/1, 628/2, 631/2, 632, 633, 634, 637, 638, 640, 659, 660, 661, 662, 672, 676, 679, 680, 682, 684/2, 685/2, 686, 690, 693, 700, 703, 705, 707, 713, 726, 722, 719/2, 589/1, 589/2, 524, 779/2, 783, 780, 774, 770, 767, 971/2, 759, 758, 756, 753, 752, 749, 746/1, 745, 743/1, 742/1, 741, 740/1, 739, 738, 736, 732, 654, 653, 650, 649, 648, 646, 645/2, 785, 787, 789, 792/1, 794, 797, 805, 808, 810, 814, 817, 829, 828/2, 823, 818, 809, 801, 786 ? obręb Brzesko, gmina Pyrzyce, 2013-03-14 17:31:41
OBWIESZCZENIE IZP.6733.6.2013 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej z przyłączami, w ramach projektu pn: ?Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnych w Pyrzycach?, miasto PYRZYCE, obręb 10, działka nr 429/1, 429/3, 503, 504, 499, 500, 501, 391/6, 552, 566/4, 524 i 389. 2013-03-14 17:30:28
OBWIESZCZENIE IZP.6733.3.2013 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, miasto PYRZYCE, obręb 10, działka nr 49, 54, 65/4 i 65/1. 2013-03-14 17:29:23
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania AP-3.746.17.2.213.KC w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającj na budowie sieci wodociągowej z rur PE o średnicy 110 mm na działce nr 131/3 obręb 0010 Okunica, Gmina Pyrzyce, stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A. 2013-03-11 11:26:40
OBWIESZCZENIE IZP.6733.2.2013 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu ś/c wraz z przyłączami oraz z przełączeniami istniejących instalacji w miejscowości Brzesko na działkach 880, 885, 962/2, 843, 830, 638, 831, 832, 833, 834, 836, 837, 841/4 841/2, 841/1, 922, 917, 841/3, 793/1, 628/2, 631/2, 632, 633, 634, 637, 638, 640, 659, 660, 661, 662, 672, 676, 679, 680, 682, 684/2, 685/2, 686, 690, 693, 700, 703, 705, 707, 713, 726, 722, 719/2, 589/1, 589/2, 524, 779/2, 783, 780, 774, 770, 767, 971/2, 759, 758, 756, 753, 752, 749, 746/1, 745, 743/1, 742/1, 741, 740/1, 739, 738, 736, 732, 654, 653, 650, 649, 648, 646, 645/2, 785, 787, 789, 792/1, 794, 797, 805, 808, 810, 814, 817, 829, 828/2, 823, 818, 809, 801, 786 ? obręb Brzesko, gmina Pyrzyce, 2013-03-11 11:20:13