Sesja XXXIV 2013r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXXIV/356/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Gminy Pyrzyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2013-03-22 11:46:55
Uchwała Nr XXXIV/353/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie zawarcia porozumień międzygminnych z Gminami: Warnice, Lipiany, Kozielice, Przelewice dotyczącego przyjęcia do realizacji zadania publicznego polegającego na objęciu programem interwencyjno ? motywacyjnym osób z terenu ww. Gmin zatrzymanych do wytrzeźwienia w Izbie Wytrzeźwień w Szczecinie w roku 2013 oraz zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego zlecenia Gminie Miasto Szczecin realizacji ww. programu 2013-03-22 11:45:38
Uchwała Nr XXXIV/352/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Redaktora Naczelnego Dwutygodnika "Puls Powiatu" 2013-03-22 11:43:59
Uchwała Nr XXXIV/351/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 505/2 o pow. 0,0359 ha położona w obrębie geodezyjnym 10 miasta Pyrzyce ul. Staromiejska 2013-03-22 11:43:07
Uchwała Nr XXXIV/350/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce 2013-03-22 11:42:36
Uchwała Nr XXXIV/349/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Pyrzycach 2013-03-22 11:42:09
Uchwała Nr XXXIV/348/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyrzyce 2013-03-22 11:40:36
Uchwała Nr XXXIV/347/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji rady na 2013 rok 2013-03-22 11:39:35