Sesja XXXV 2013r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXXV/366/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Pyrzyc do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. "Budujemy miasteczko ruchu drogowego w Pyrzycach." 2013-03-11 13:23:45
Uchwała Nr XXXV/365/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 21 lutego 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie opłaty targowej 2013-03-11 13:18:07
Uchwała Nr XXXV/363/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce 2013-03-11 13:14:38
Uchwała Nr XXXV/362/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie oddania w dzierżawę w formie bezprzetargowej na okres 10 lat, nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłej szkole podstawowej w obrębie 0003 Ryszewko, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 94/3 o pow. 0,7202 ha 2013-03-11 12:09:34
Uchwała Nr XXXV/361/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Polskich Kolei Państwowych S.A. w Warszawie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 23 obręb 4 miasta Pyrzyce 2013-03-11 12:08:37
Uchwała Nr XXXV/360/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Pyrzyc do podjęcia działań zmierzających do sprzedaży części działki nr 158/2, położonej w obrębie 8 miasta Pyrzyce 2013-03-11 12:06:06
Uchwała Nr XXXV/359/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2013. 2013-03-11 12:03:56
Uchwała Nr XXXV/358/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie wystąpienia gminy Pyrzyce ze Związku Gmin Dolnej Odry 2013-03-11 12:01:58
Uchwała Nr XXXV/357/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Pyrzyce 2013-03-11 11:47:57