Uchwała Nr XXXIV/353/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie zawarcia porozumień międzygminnych z Gminami: Warnice, Lipiany, Kozielice, Przelewice dotyczącego przyjęcia do realizacji zadania publicznego polegającego na objęciu programem interwencyjno ? motywacyjnym osób z terenu ww. Gmin zatrzymanych do wytrzeźwienia w Izbie Wytrzeźwień w Szczecinie w roku 2013 oraz zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego zlecenia Gminie Miasto Szczecin realizacji ww. programu