JEDNORAZOWE ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ I PODAWANIE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY PYRZYCE

KARTA INFORMACYJNA

Urząd Miejski Pyrzyce, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, tel. (091)570-10-20 Sekretariat, (091)570-00-71 Punkt Obsługi Interesanta, fax (091)570-01-54, e-mail: promocja@pyrzyce.um.gov.pl

OPiZ

6

JEDNORAZOWE ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ I PODAWANIE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY PYRZYCE

Pokój nr 136 I piętro tel.5700-142

pn.-pt. (7:00 do 15:00)  

UM

pyrzyce

Podstawa prawna: art. 181 ust.1, 2, 3, 5   ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r., Nr 147 , poz. 1231  z późn. zmianami)

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1.       Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Pyrzyce  (formularz w załączniku)

2.       Załączniki:

o        zgodę organizatora imprezy,

o        kopię stałego zezwolenia na sprzedaż alkoholu z dowodem uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia, bądź raty (w przypadku, gdy o jednorazowe zezwolenie występuje przedsiębiorca z innej gminy)

o        kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - dotyczy przedsiębiorców z innej gminy.

II. OPŁATY:

1.       Opłata skarbowa:

o        za wniosek - 5,00 zł..

·  Opłata za jednorazowe zezwolenie wynosi 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń*.

* Opłata roczna wynosi:

·         525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % alkoholu oraz piwa,

·         525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych 4,5 % - 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),

·         2100 zł na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 % alkoholu.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Organizacyjno-Prawny i Zdrowia

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

1.       Zażalenie na postanowienie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych dotyczące opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego* za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie (zażalenie składa się w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

2.       Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego** za pośrednictwem organu, który wydał decyzje. (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

**Opłata skarbowa:

o        za odwołanie - 5,00 zł.

o        za zażalenie - 5,00 zł.

o        za każdy załącznik - 0,50 zł.

Załączniki do pobrania

1 Jednoraz.rtf (RTF, 8.KB) 2005-11-10 07:53:19 172 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 10-11-2005 07:53:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 10-11-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 10-11-2005 07:53:19