Obwieszczenia 2013 r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
OBWIESZCZENIE IZP.6733.9.2013 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie wiaty-altanki rekreacyjno-wypoczynkowej w ramach uzupełnienia małej architektury placu zabaw na działce nr 140/3 obręb Brzezin. 2013-05-07 13:10:09
OBWIESZCZENIE IKiOŚ.6220.13.2012/2013. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa instalacji technologiczno-paliwowej istniejącej stacji paliw wraz ze stanowiskiem do tankowania pojazdów w miejscowości Krzemlin " na działce nr 18/31, obręb Krzemlin, Gmina Pyrzyce, w powiecie pyrzyckim, w województwie zachodniopomorskim. 2013-04-26 08:53:01
OBWIESZCZENIE IKiOŚ.6220.5.2013 o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowa sieci kanalizacyjnej w Pyrzycach" realizowanego na działkach: 429/1, 429/2, 429/3, 432/5, 503, 504, 499, 500, 391/6, 552, 566/4, 524 i 389 obręb 10 Pyrzyce przy ul. Warszawskiej oraz jej sięgaczach. 2013-04-22 15:47:39
OBWIESZCZENIE IZP.6733.12.2013 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej (budowa: linia kablowa 15kV i linie kablowe 0,4kV, przebudowa linii napowietrznej 0,4kV, demontaż słupowej stacji transformatorowej, szafa kablowa 0,4kV) na terenie działek nr 311/11 obręb 7 Pyrzyce i nr 1(dr) obręb 12 Pyrzyce. 2013-04-15 14:17:29
OBWIESZCZENIE IZP.6733.11.2013 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej (budowa: linie kablowe 15kV, linie kablowe 0,4kV, kontenerowa stacja transformatorowa 15/0,4kV, złącze kablowe 15kV) na terenie działek nr 25(dr), 73/7, 74(dr), 77/7 i 88(dr) obręb 4 m. Pyrzyce. 2013-04-15 14:16:53
OBWIESZCZENIE IZP.6733.10.2013 sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie miasteczka rowerowego ruchu drogowego wraz niezbędną infrastrukturą techniczną, miasto PYRZYCE, obręb 6, ul. Rejtana, działka nr 20/54. W 2013-04-15 14:16:08
OBWIESZCZENIE IZP.6733.9.2013 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie wiaty-altanki rekreacyjno-wypoczynkowej w ramach uzupełnienia małej architektury placu zabaw na działce nr 140/3 obręb Brzezin. 2013-04-05 14:34:54
OBWIESZCZENIE IZP.6733.8.2013 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej z budową linii kablowej 15 kV i 0,4 kV oraz dwóch kontenerowych stacji transformatorowych 15kV/0,4kV, dla zasilenia działek budowlanych, miasto PYRZYCE, działki nr 1/10 dr, 1/15 obr. 13 m. Pyrzyce działki 28/23, 30 dr, 34, 38 dr, 75 dr, 86/36, 87 dr. obr.12 m. Pyrzyce. 2013-04-05 14:34:05