Sesja XXXVII 2013r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXXVII/382/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Marii Wolskiej 2013-04-15 12:09:55
Uchwała Nr XXXVII/381/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Lidii i Radosława Samsik 2013-04-15 12:09:11
Uchwała Nr XXXVII/380/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pyrzyce 2013-04-15 12:08:24
Uchwała Nr XXXVII/379/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce 2013-04-15 12:07:57
Uchwała Nr XXXVII/378/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 126/12 o pow. 0,2526 ha położona w obrębie geodezyjnym 10 miasta Pyrzyce przy ul. Lipiańskiej 2013-04-15 12:07:15
Uchwała Nr XXXVII/377/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku budżetowym 2014, środków stanowiących fundusz sołecki 2013-04-15 12:06:26
Uchwała Nr XXXVII/376/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny na lata 2013 - 2015 2013-04-15 12:05:05
Uchwała Nr XXXVII/375/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w gminie Pyrzyce 2013-04-15 12:04:10
Uchwała Nr XXXVII/374/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 marca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pyrzyce. 2013-04-15 12:03:21
Uchwała Nr XXXVII/373/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2013. 2013-04-15 12:02:11
Uchwała Nr XXXVII/372/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2013-04-15 12:00:52