Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
ZARZĄDZENIE Nr 114/15 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzesku w roku szkolnym 2014/2015 2015-04-17 13:39:49
ZARZĄDZENIE Nr 1593/14 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 31 października 2014 r. w sprawie zmiany organizacji Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Pyrzycach w roku szkolnym 2014/2015 2014-11-03 12:22:19
Zarządzenie Nr 113/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie informacji o stanie realizacji planu kontroli w 2014 roku 2015-04-17 13:38:08
Zarządzenie Nr 1592/2014 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2014 2014-11-07 14:35:17
ZARZĄDZENIE NR 1392/2014 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 30 kwietnia 2014 w sprawie ogłoszenia rokowań i przyjęcia treści regulaminu 2014-05-06 09:11:04
Zarządzenie Nr 112/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2015 2015-04-15 14:10:40
Zarządzenie Nr 56/2015 Burmistrzaq Pyrzyc z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie powołania składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej 2015-02-20 12:43:21
Zarządzenie Nr 1591/2014 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 października 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2014 2014-11-05 11:06:47
ZARZĄDZENIE NR 1391/2014 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę niezabudowaną nr 566/3 o pow. 0,0385 ha położoną w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Pyrzyce przeznaczoną do sprzedaży w drodze rokowań. 2014-05-06 09:00:56
Zarządzenie Nr 111/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2015 2015-04-17 14:27:49
Zarządzenie nr 55/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Społecznej Komisji Mieszkaniowej 2015-02-13 15:25:56
Uchwały RIO 2015-01-07 10:34:31
Zarządzenie Nr 1590 /2014 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2014 2014-11-04 13:27:01
Zarządzenie Nr 1390/14 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany organizacji Przedszkola Publicznego w Brzezinie w roku szkolnym 2013/2014 2014-05-06 08:56:56
Interpelacje i Zapytania Radnych 2014-03-14 13:49:47
O G Ł O S Z E N I E NR 20 /2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego wśród seniorów 2018-06-15 14:38:28
Zarządzenie Nr 1308/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzesku. 2018-06-15 11:28:01
Zarządzenie Nr 1308/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzesku. 2018-06-15 11:26:26
PORZĄDEK OBRAD L Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 28 czerwca 2018r. (czwartek) - godz. 13:00, w sali Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2018-06-15 08:00:55
Zarządzenie Nr 1307/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego. 2018-06-12 13:59:25
Zarządzenie Nr 1306/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Rzepnowo. 2018-06-12 13:56:49
Zarządzenie Nr 1305/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 816/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie powołania Zespołu ds. budżetu obywatelskiego Gminy Pyrzyce i przyjęcia ?Regulaminu pracy Zespołu ds. budżetu obywatelskiego Gminy Pyrzyce?. 2018-06-12 13:56:02
Zarządzenie Nr 1300/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2018 rok. 2018-06-12 13:54:52
O G Ł O S Z E N I E NR 19 /2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy w formie obozu sportowo-rekreacyjnego w Darłówku 2018-06-12 08:36:14
Zarządzenie Nr 1301/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07.06.2018r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: Prace remontowo - zabezpieczające Baszty Sowiej zlokalizowanej w Pyrzycach na działce nr 7/2 obręb 8 miasta Pyrzyce. 2018-06-08 13:52:18
O G Ł O S Z E N I E NR 18 /2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Gruntowe Mistrzostwa Polski (Feeder) 2018-06-07 14:55:08
Zarządzenie Nr 1304/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 czerwca 2018 roku w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzesku. 2018-06-07 14:23:00
Zarządzenie Nr 1303/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 czerwca 2018 roku w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 3 z Oddziałem Integracyjnym w Pyrzycach. 2018-06-07 14:22:04
Zarządzenie Nr 1302/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 czerwca 2018 roku w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach. 2018-06-07 14:21:34
Czerwiec 2018-06-07 14:20:27
O G Ł O S Z E N I E NR 17 /2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Organizacja międzygminnych zawodów sportowo-pożarniczych 2018-06-06 15:48:49
OGŁOSZENIE Nr 12/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 czerwca 2018 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczo0nych do oddania w najem i uzyczenie w formie bezpreztargowej. 2018-06-05 09:33:12
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr PIiD.6733.8.2018 z dnia 29 maja 2018 roku 2018-05-30 15:12:04
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr PIiD.6733.7.2018 z dnia 29 maja 2018 roku 2018-05-30 15:10:52
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr PIiD.6733.9.2018 z dnia 29 maja 2018 roku 2018-05-30 15:09:24
OGŁOSZENIE NiŚ nr 11/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 maja 2018 roku wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z udziałem w prawie wieczystego współużytkowania gruntu. 2018-05-30 14:28:09
Uchwała Nr XLIX/438/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/256/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej. 2018-05-30 08:19:43
Uchwała Nr XLIX/437/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych administrowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pyrzycach. 2018-05-30 08:17:36
Uchwała Nr XLIX/436/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Pyrzyce. 2018-05-30 08:15:40
Uchwała Nr XLIX/435/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej na terenie miasta Pyrzyce. 2018-05-30 08:13:19
Uchwała Nr XLIX/434/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2018. 2018-05-30 08:11:17
Sesja XLIX 2018r 2018-05-30 08:07:48
Zarządzenie Nr 1299/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej i udzielenia bonifikaty na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego. 2018-05-29 12:19:19
Zarządzenie Nr 1298/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie organizacji Przedszkola Publicznego Nr 4 w Pyrzycach w roku szkolnym 2018/2019. 2018-05-29 12:17:52
Zarządzenie Nr 1297/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie organizacji Przedszkola Publicznego w Żabowie w roku szkolnym 2018/2019. 2018-05-29 12:16:28
Zarządzenie Nr 1296/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie organizacji Przedszkola Publicznego Nr 3 z Oddziałem Integracyjnym w Pyrzycach w roku szkolnym 2018/2019. 2018-05-29 12:14:53
Zarządzenie Nr 1295/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie organizacji Przedszkola Publicznego w Brzezinie w roku szkolnym 2018/2019. 2018-05-29 12:13:41
Zarządzenie Nr 1294/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach w roku szkolnym 2017/2018. 2018-05-29 12:12:08
Zarządzenie Nr 1288/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie ustalenia planu wykonawczego do uchwały nr XLIX/434/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2018. 2018-05-29 12:11:02
OBWIESZCZENIE PIiD.6733.10.2018 z dnia 24 maja 2018 roku. 2018-05-28 15:49:12
Zarządzenie Nr 1293/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach. 2018-05-28 09:24:00
Zarządzenie Nr 1292/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 3 z Oddziałem Integracyjnym w Pyrzycach. 2018-05-28 09:23:02
Zarządzenie Nr 1291/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzesku. 2018-05-25 14:41:40
Zarządzenie Nr 1291/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzesku. 2018-05-25 14:39:49
Zarządzenie Nr 1287/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego. 2018-05-25 14:38:49
OBWIESZCZENIE PIiD.6733.10.2018 z dnia 24 maja 2018 roku. 2018-05-25 12:40:05
O G Ł O S Z E N I E NR 16 /2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. 1. Kolarskie Grand Prix Pomorza Zachodniego w Pyrzycach o Puchar Burmistrz Marzeny Podzińskiej 2018-05-25 12:37:38
PORZĄDEK OBRAD XLIX Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 24 MAJA 2018 r. (czwartek) godz. 13:00, w sali Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2018-05-24 14:57:37
Zarządzenie Nr 1290/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach. 2018-05-24 14:53:29
Zarządzenie Nr 1289/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 3 z Oddziałem Integracyjnym w Pyrzycach. 2018-05-24 14:52:22
Zarządzenie Nr 1285/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego. 2018-05-23 13:05:29
Zarządzenie Nr 1268/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2018 rok. 2018-05-23 13:02:08
Zarządzenie Nr 1284/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie organizacji punktu przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzesku w roku szkolnym 2018/2019. 2018-05-22 07:44:32
Zarządzenie Nr 1283/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie organizacji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzesku w roku szkolnym 2018/2019. 2018-05-22 07:43:44
Zarządzenie Nr 1282/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie organizacji Szkoły Podstawowej w Pyrzycach w roku szkolnym 2018/2019. 2018-05-22 07:42:58
Zarządzenie Nr 1281/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie zmiany harmonogramu budżetu obywatelskiego Gminy Pyrzyce. 2018-05-21 15:42:59
Zarządzenie Nr 1280/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Referenta ds. gospodarki mieszkaniowej w Wydziale Nieruchomości i Środowiska Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2018-05-21 15:37:50
Zarządzenie Nr 1279/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Referenta ds. rolnictwa w Wydziale Nieruchomości i Środowiska Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2018-05-21 15:37:01
Zarządzenie Nr 1280/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Referenta ds. gospodarki mieszkaniowej w Wydziale Nieruchomości i Środowiska Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2018-05-21 15:35:45
Zarządzenie Nr 1279/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Referenta ds. rolnictwa w Wydziale Nieruchomości i Środowiska Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2018-05-21 15:34:57
O G Ł O S Z E N I E NR 15 /2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Święto Jesieni" 2018-05-21 14:22:05
O G Ł O S Z E N I E NR 14 /2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Warsztaty plastyczne pt. "Seniorzy wzorem dla młodszego pokolenia" 2018-05-21 14:20:55
O G Ł O S Z E N I E NR 13 /2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Dzień dziecka" 2018-05-21 14:20:07
O G Ł O S Z E N I E NR 12 /2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Aktywny Senior" 2018-05-21 14:02:27
Zarządzenie Nr 1278/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Pyrzyce, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 566/2 o powierzchni 0,0162 ha i działka nr 566/17, położonych w obrębie geodezyjnym 0010 miasta Pyrzyce. 2018-05-21 12:29:52
Zarządzenie Nr 1277/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach na 2018 rok. 2018-05-21 11:51:12
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 maja 2018 roku o wyniku pierwszego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 42 o pow. 0,0031 ha położona w obrębie geodezyjnym nr 0008 miasta Pyrzyce. 2018-05-21 10:15:35
Zarządzenie Nr 1276/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 maja 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 155/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce. 2018-05-18 13:46:28
Zarządzenie Nr 1275/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia obowiązującego wzoru umowy najmu, umowy dzierżawy oraz porozumienia o wstąpieniu w ogół praw i obowiązków Dzierżawcy/Najemcy w Gminie Pyrzyce. 2018-05-18 13:45:45
Zarządzenie Nr 1273/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie organizacji punktu przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Mielęcinie na rok szkolny 2018/2019. 2018-05-17 14:57:25
Zarządzenie Nr 1272/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie organizacji Szkoły Podstawowej im Władysław Broniewskiego w Mielęcinie w roku szkolnym 2018/2019. 2018-05-17 14:56:33
Zarządzenie Nr 1271/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie organizacji Szkoły Podstawowej w Okunicy w roku szkolnym 2018/2019. 2018-05-17 14:55:48
Zarządzenie Nr 1270/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie organizacji Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach w roku szkolnym 2018/2019. 2018-05-17 14:55:14
Zarządzenie Nr 1269/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie organizacji szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Żabowie w roku szkolnym 2018/2019. 2018-05-17 14:54:36
Zarządzenie Nr 1267/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia obowiązującego wzoru zawiadomienia o organizacji imprezy o charakterze artystyczno-rozrywkowym i sportowym niepodlegającej ustawie o imprezach masowych. 2018-05-16 12:01:14
Zarządzenie Nr 1263/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2018 rok. 2018-05-16 11:59:47
O G Ł O S Z E N I E NR 11 /2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11maja 2018 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Festyn integracyjny z okazji Dnia Dziecka 2018-05-11 12:37:51
Zarządzenie Nr 1265/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 492/8 o pow. 0,1600 ha położona w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Pyrzyce. 2018-05-10 14:41:47
Zarządzenie Nr 1266/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia drugiego naboru na stanowisko urzędnicze Inspektora ds. ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. 2018-05-10 14:35:30
Zarządzenie Nr 1266/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia drugiego naboru na stanowisko urzędnicze Inspektora ds. ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. 2018-05-10 14:34:13
Zarządzenie Nr 1265/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 492/8 o pow. 0,1600 ha położona w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Pyrzyce. 2018-05-10 14:32:43
Zarządzenie Nr 1264/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 maja 2018r. W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: Prace remontowo-zabezpieczające Baszty Sowiej zlokalizowanej w Pyrzycach na działce nr 7/2 obręb 8 miasta Pyrzyce. 2018-05-10 14:30:54
OBWIESZCZENIE nr PIiD.6733.6.2018 z dnia 7 maja 2018r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 2018-05-09 09:21:47
OBWIESZCZENIE nr PIiD.6733.5.2018 z dnia 7 maja 2018 roku o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 2018-05-09 09:19:22
Zarządzenie Nr 1262/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 2 maja 2018 roku w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego. 2018-05-07 12:41:18
Zarządzenie Nr 1261/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 2 maja 2018 roku w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego. 2018-05-07 12:40:38
Zarządzenie Nr 1259/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2018 rok. 2018-05-07 12:39:25
Zarządzenie Nr 1258/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2018 rok. 2018-05-07 12:38:12
Zarządzenie Nr 1256/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia planu wykonawczego do uchwały nr XLVIII/427/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2018. 2018-05-07 12:35:55
Uchwała Nr XLVIII/433/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XLVII/426/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Pyrzyce na lata 2018-2022 2018-05-07 11:10:54
Uchwała Nr XLVIII/432/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 311/10 o powierzchni 0,1485 ha położona w obrębie geodezyjnym 0007 miasta Pyrzyce 2018-05-07 11:08:42
Uchwała Nr XLVIII/431/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/390/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na rzecz spółek wodnych i sposobu ich rozliczania 2018-05-07 11:07:38
Uchwała Nr XLVIII/430/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zawarcia kolejnych umów najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce 2018-05-07 11:05:56
Uchwała Nr XLVIII/429/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji na przeprowadzenie prac projektowych związanych z wykonaniem inwentaryzacji budowlanej - ekspertyzy - oceny stanu technicznego oraz projektu budowlanego na odbudowę ruin kościoła w Ryszewie 2018-05-07 11:04:08
Uchwała Nr XLVIII/428/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Pyrzyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2018-05-07 11:02:27
Uchwała Nr XLVIII/427/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2018 2018-05-07 10:56:40
Sesja XLVIII 2018r 2018-05-07 10:48:12
Zarządzenie Nr 1260/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 2 maja 2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach. 2018-05-02 15:12:44
Maj 2018-05-02 15:09:47
O G Ł O S Z E N I E NR 10 /2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Udział Zespołu Wokalnego "Cantus Delicium" w XVII Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie 2018-04-30 15:23:52
O G Ł O S Z E N I E NR 9 /2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Udział w zawodach finałowych Mistrzostw Polski młodzików w piłce siatkowej. 2018-04-30 15:23:04
OBWIESZCZENIE nr PIiD.6733.8.2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku. 2018-04-30 10:34:19
Zarządzenie Nr 1255/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1242/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11.04.2018 r. w sprawie określenia przystanku komunikacyjnego "Dworzec Autobusowy", którego właścicielem lub zarządzającym nie jest jednostka samorządu terytorialnego. 2018-04-27 10:11:25
Zarządzenie Nr 1252/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2018 rok. 2018-04-27 10:10:08
Zarządzenie 1257 /2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Inspektora ds. Ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. 2018-04-26 13:51:45
Zarządzenie 1257 /2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Inspektora ds. Ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. 2018-04-26 13:50:18
OBWIESZCZENIE Nr PLiD.6733.7.2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. 2018-04-26 10:29:21
OBWIESZCZENIE nr PLiD.6733.9.2018 z dnia 25 kwietnia 2018r. 2018-04-26 10:27:56
Uchwała Nr XLVII/426/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Pyrzyce na lata 2018 - 2022 2018-04-26 08:39:30
Uchwała Nr XLVII/425/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zawarcia umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 7 lat, działki nr 66/16 o pow. 3,3103 ha, położonej w obrębie 0001 miasta Pyrzyce z przeznaczeniem pod uprawy rolne, na rzecz Pana Roberta Tarnowskiego 2018-04-26 08:37:40
Uchwała Nr XLVII/424/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy części działki nr 48/3 o pow. 110 m2, położonej w obrębie 0007 miasta Pyrzyce, z przeznaczeniem na ogródek, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 2018-04-26 08:36:44
Uchwała Nr XLVII/423/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 7 lat, działki nr 18 o pow. 1,3968 ha, położonej w obrębie 0006 Żabów gmina Pyrzyce z przeznaczeniem pod uprawy rolne na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 2018-04-26 08:34:26
Uchwała Nr XLVII/422/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pyrzyce w 2018 r. 2018-04-26 08:32:15
Uchwała Nr XLVII/421/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Pyrzyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2018-04-26 08:23:38
Uchwała Nr XLVII/420/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pyrzyce 2018-04-26 08:20:59
Uchwała Nr XLVII/419/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2018 2018-04-26 08:13:30
Uchwała  Nr XLVII/418/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu na realizację zadania "Przebudowa urządzeń BRD wraz z robotami towarzyszącymi w ciągu DW 119" 2018-04-26 08:10:20
Uchwała  Nr XLVII/417/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Pyrzycach na realizację zadań "Przebudowa drogi powiatowej w Ryszewku oraz Budowa miejsc postojowych w pasie drogi powiatowej nr 1607Z na ul. Dąbrowskiego w Pyrzycach" 2018-04-26 07:52:12
Sesja XLVII 2018r 2018-04-26 07:49:49
2018-04-25 13:33:32
ZEZWOLENIA NA ALKOHOL 2018-04-25 13:27:50
Zarządzenie Nr 1254/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu. 2018-04-25 09:23:16
Obwieszczenie o wydaniu decyzji i ustaleniu lokalizacji cellu publiicznego 2018-04-25 07:13:52
O G Ł O S Z E N I E NR 8 /2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Zawody Wędkarskie z okazji Dnia Dziecka 2018-04-24 12:48:44
Zarządzenie Nr 1253/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyrzycach. 2018-04-23 15:15:14
Zarządzenie Nr 1253/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyrzycach. 2018-04-23 15:13:42
O G Ł O S Z E N I E NR 7 /2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Organizacja Gminnych Obchodów Dnia Strażaka w Pyrzycach. 2018-04-23 14:42:43
Zarządzenie Nr 1250/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2018 rok. 2018-04-23 09:42:35
Zarządzenie Nr 1247/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2018 rok. 2018-04-23 09:41:30
OBWIESZCZENIE nr PIiD.6733.4.2018 z dnia 18 kwietnia 2018 roku o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 2018-04-20 14:27:29
PORZĄDEK OBRAD XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 26 KWIETNIA 2018 r. (czwartek) godz. 13:00, w sali Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2018-04-20 12:16:01
PROTOKÓŁ Nr XLVI/18 z obrad XLVI sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 22 LUTEGO 2018 r. 2018-04-17 14:40:28
PROTOKÓŁ Nr XLV/18 z obrad XLV sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 STYCZNIA 2018 r. 2018-04-17 14:39:10
Protokoły z Sesji 2018r. 2018-04-17 14:37:45
PROTOKÓŁ Nr XLIV/17 z obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 2017 r. 2018-04-17 14:35:35
PROTOKÓŁ Nr XLIII/17 z obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 LISTOPADA 2017 r. 2018-04-17 14:34:20
PROTOKÓŁ Nr XLII/17 z obrad XLII sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 PAŹDZIERNIKA 2017 r. 2018-04-17 14:33:11
PROTOKÓŁ Nr XLI/17 z obrad XLI sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 WRZEŚNIA 2017 r. 2018-04-17 14:31:36
Zarządzenie Nr 1249/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 kwietnia 2018r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: Prace remontowo-zabezpieczające Baszty Sowiej zlokalizowanej w Pyrzycach na działce nr 7/2 obręb 8 miasta Pyrzyce. 2018-04-17 14:03:26
Zarządzenie Nr 1248/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 kwietnia 2018r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: Zabezpieczenie murów obronnych i czatowni między Basztami Sowią i Lodową w Pyrzycach Etap II. 2018-04-17 12:09:26
Ogłoszenie NiŚ nr 10/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 kwietnia 2018 roku wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z udziałem w prawie wieczystego współużytkowania gruntu. 2018-04-17 11:06:26
Ogłoszenie Nr 9/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 roku wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do sprzedaży. 2018-04-17 11:01:48
Zarządzenie Nr 1246/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 kwietnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia obowiązującego wzoru umowy na prace geodezyjne w Gminie Pyrzyce. 2018-04-13 11:52:00
Zarządzenie Nr 1245/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 kwietnia 2018 roku w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu. 2018-04-13 11:50:56
Zarządzenie Nr 1244/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 kwietnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej i udzielenia bonifikaty na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego. 2018-04-13 10:27:37
Zarządzenie Nr 1243/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia obowiązującego wzoru umowy-zlecenia dla osób fizycznych zawieranych umowę z Gminą Pyrzyce. 2018-04-13 10:25:22
Zarządzenie Nr 1238/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 09 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2018 rok. 2018-04-13 10:24:17
O G Ł O S Z E N I E NR 6 /2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Mistrzostwa Województwa Młodziczek i Młodzików w zapasach o Puchar Burmistrza Pyrzyc 2018-04-11 13:43:12
OGŁOSZENIE Nr 8 /2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących włąsność Gminy Pyrzyce przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę w drodze bezprzetargowej. 2018-04-11 13:37:52
Zarządzenie Nr 1242/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia przystanku komunikacyjnego "Dworzec Autobusowy", którego właścicielem lub zarządzającym nie jest jednostka samorządu terytorialnego. 2018-04-11 12:23:27
Zarządzenie Nr 1241/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie programu likwidacji barszczu Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi) na terenie Gminy Pyrzyce. 2018-04-11 12:21:39
Zarządzenie Nr 1240/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 09 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany organizacji Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddziałem Integracyjnym w Pyrzycach w roku szkolnym 2017/2018. 2018-04-11 12:19:45
OGŁOSZENIE Nr 8/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę w drodze bezprzetargowej. 2018-04-11 10:38:40
OBWIESZCZENIE Nr NIŚ.6220.3.2018.BB z dnia 09 kwietnia 2018r. 2018-04-10 13:41:50
Zarządzenie Nr 1239/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 09 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach. 2018-04-09 15:29:50
Zarządzenie Nr 1239/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 09 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach. 2018-04-09 15:27:31
OBWIESZCZENIE nr PLiD.6733.5.2018 z dnia 6 kwietnai 2018r. 2018-04-09 15:20:16
OBWIESZCZENIE nr PLiD.6733.5.2018 z dnia 6 kwietnia 2018r 2018-04-09 13:54:23
Zarządzenie Nr 1237/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 09 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania członków Pyrzyckiej Rady Seniorów. 2018-04-09 13:13:59
Zarządzenie Nr 1235/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 06 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyrzycach. 2018-04-06 14:47:43
O G Ł O S Z E N I E NR 5 /2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Międzynarodowy turniej piłki siatkowej amatorów 2018-04-06 14:45:14
Zarządzenie Nr 1236/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 06 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej w Pyrzycach w roku szkolnym 2017/2018. 2018-04-06 14:44:22
Zarządzenie Nr 1235/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 06 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyrzycach. 2018-04-06 14:43:12
Zarządzenie Nr 1234/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 kwietnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej za 2017 rok. 2018-04-06 14:41:38
Zarządzenie Nr 1230/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2018 rok. 2018-04-06 14:38:03
Zarządzenie Nr 1233/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 42 o powierzchni 0,0031 ha, położona w obrębie geodezyjnym 0008 miasta Pyrzyce. 2018-04-05 14:29:37
Zarządzenie Nr 1233/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 42 o powierzchni 0,0031 ha, położona w obrębie geodezyjnym 0008 miasta Pyrzyce. 2018-04-05 14:24:21
Zarządzenie Nr 1232/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2018-04-05 11:13:43
Zarządzenie Nr 1231/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Referenta w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2018-04-05 11:12:33
Zarządzenie Nr 1232/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2018-04-05 11:10:50
Zarządzenie Nr 1231/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Referenta w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2018-04-05 11:09:52
Kwiecień 2018-04-05 11:08:16
Zarządzenie Nr 1229/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Mielęcinie w roku szkolnym 2017/2018. 2018-04-04 10:53:30
Zarządzenie Nr 1228/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie organizacji punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Mielęcinie w roku szkolnym 2017/2018. 2018-04-04 10:52:09
Zarządzenie Nr 1227/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej w Pyrzycach w roku szkolnym 2017/2018. 2018-04-04 10:50:23
Zarządzenie Nr 1223/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach w roku szkolnym 2017/2018. 2018-04-04 10:48:55
Zarządzenie Nr 1222/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie ustalenia planu wykonawczego do uchwały nr XLVII/419/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2018. 2018-04-04 10:47:39
Zarządzenie Nr 1226/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce na rok 2019. 2018-03-29 16:52:42
Zarządzenie Nr 1225/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie wyznaczenia punktów do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce na 2019 rok. 2018-03-29 16:48:46
Zarządzenie Nr 1224/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Pyrzyce, dotyczących planów modernizacji Stadionu Miejskiego im. Leszka Słoninki w Pyrzycach na działce nr 31 obręb miasta 12. 2018-03-29 14:35:49
Obwieszczenie nr PLiD.6733.4.2018 z dnia 28.03.2018r. 2018-03-28 13:25:44
DŁUG PUBLICZNY GMINY PYRZYCE za IV kwartał 2017 2018-03-28 07:08:52
Obwieszczenie Nr PLiD.6733.3.2018 z dnia 27 marca 2018r. 2018-03-27 13:15:14
Zarządzenie Nr 1221/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji do wyłonienia kandydatów do Pyrzyckiej Rady Seniorów. 2018-03-27 11:17:28
Uchwała Nr XLVI/416/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych i publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół prowadzonych przez inne niż Gmina Pyrzyce osoby prawne lub osoby fizyczne, trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu ich rozliczania 2018-03-27 07:37:53
Uchwała Nr XLVI/415/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 22 lutego 2018r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Pyrzyc 2018-03-27 07:35:00
Uchwała Nr XLVI/414/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zawarcia kolejnej umowy na okres 3 lat, na najem lokalu użytkowego o pow. 223 m2 usytuowanego na części działki nr 153/1, położonej w obrębie 0008 miasta Pyrzyce z przeznaczeniem na działalność statutową Pyrzyckiego Stowarzyszenia Klub Abstynenta KROKUS 2018-03-27 07:31:35
Uchwała Nr XLVI/413/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/234/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 sierpnia 2016 r. 2018-03-27 07:30:23
Uchwała Nr XLVI/412/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 22 lutego 2018 r.w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce 2018-03-27 07:29:02
Uchwała Nr XLVI/411/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/339/17 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pyrzyce 2018-03-27 07:26:31
Uchwała Nr XLVI/410/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2018 2018-03-27 07:16:54
Uchwała Nr XLVI/409/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr XLIV/370/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 2017 roku 2018-03-27 07:15:08
Uchwała Nr XLVI/408/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych Wodociągów Zachodniopomorskich Spółka z o. o. w Goleniowie 2018-03-27 07:11:37
Sesja XLVI 2018r 2018-03-27 07:08:28
PORZĄDEK OBRAD XLVII Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 29 MARCA 2018 r. (czwartek) godz. 10:00,w sali Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2018-03-23 08:22:33
Zarządzenie Nr 1220/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Pyrzyckiego Domu Kultury za 2017 rok 2018-03-22 11:24:47
Zarządzenie Nr 1199/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce i przyjęcia "Regulaminu pracy Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce" 2018-03-22 11:22:51
Zarządzenie Nr 1219/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2018 rok 2018-03-19 14:52:41
O G Ł O S Z E N I E NR 4 /2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 marca 2018r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Upowszechnianie kultury i sztuki poprzez organizacje 10-lecia Zespołu Śpiewaczego "Pyrzyczanka" 2018-03-19 10:04:53
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn: "Budowa budynku inwentarskiego - obory dla krów mlecznych o łącznej obsadzie 140 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 31/1 obręb Pstrowice, powiat pyrzycki". 2018-03-16 13:58:10
Zarządzenie Nr 1218/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 marca 2018r. W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: Zabezpieczenie murów obronnych i czatowni między Basztami Sowią i Lodową w Pyrzycach Etap II 2018-03-15 14:58:09
Zarządzenie Nr 1217/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: "Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową nawierzchni ulicy Głowackiego w Pyrzycach" 2018-03-13 09:42:38
Zarządzenie Nr 1216/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie ponowienia naboru kandydatów na członków Pyrzyckiej Rady Seniorów 2018-03-13 09:40:36
OGŁOSZENIE nr 7/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 9 marca 2018 roku. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z udziałem w prawie własności gruntu na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego. 2018-03-09 14:47:42
OGŁOSZENIE nr 6/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 9 marca 2018 roku. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z udziałem w prawie własności gruntu na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego. 2018-03-09 14:43:10
OGŁOSZENIE nr 5/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 9 marca 2018 roku. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z udziałem w prawie własności gruntu na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego. 2018-03-09 14:39:45
OGŁOSZENIE nr 4/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 9 marca 2018 roku. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z udziałem w prawie własności gruntu na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego. 2018-03-09 14:36:59
Zarządzenie Nr 1215/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 09 marca 2018 roku w sprawie zmiany organizacji Przedszkola Publicznego Nr 3 z Oddziałem Integracyjnym w Pyrzycach w roku szkolnym 2017/2018 2018-03-09 10:49:17
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn: " Zwiększenie obsady bydła mięsnego do 90,8 DJP w Giżynie gm Pyrzyce". 2018-03-08 14:31:49
Zarządzenie Nr 1208/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2018 rok. 2018-03-07 09:18:35
Zarządzenie Nr 1212/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie wysokości kosztów wezwania skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem postępowania sądowego, egzekucji administracyjnej należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Pyrzyce. 2018-03-06 10:18:24
Zarządzenie Nr 1211/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie organizacji punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Mielęcinie w roku szkolnym 2017/2018 2018-03-06 10:16:42
Zarządzenie Nr 1210/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Mielęcinie w roku szkolnym 2017/2018 2018-03-06 10:15:45
Zarządzenie Nr 1209/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach w roku szkolnym 2017/2018 2018-03-06 10:14:10
Marzec 2018-03-06 10:12:24
Zarządzenie Nr 1206/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 919/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia wzoru karty do głosowania Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce. 2018-03-06 10:11:36
Zarządzenie Nr 1205/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 817/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia wzoru wniosku zgłaszania zadania oraz listy poparcia dla zadania realizowanego w ramach Budżetu obywatelskiego Gminy Pyrzyce. 2018-03-06 10:09:54
Obwieszczenie Burmistrza Pyrzyc o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pyrzyce 2018-03-05 11:13:51
Zarządzenie Nr 1207/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 lutego 2018 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy IV i VII szkoły podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum - na rok szkolny 2018/2019 prowadzonej przez Gminę Pyrzyce. 2018-03-01 10:43:49
Zarządzenie Nr 1204/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 lutego 2018 w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej w Pyrzycach w roku szkolnym 2017/2018. 2018-03-01 10:41:54
Zarządzenie Nr 1203/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 lutego 2018 w sprawie ustalenia planu wykonawczego do uchwały nr XLVI/410/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2018. 2018-03-01 10:40:06
Zarządzenie Nr 1202/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 lutego 2018 w sprawie ustalenia planu wykonawczego do uchwały nr XLVI/409/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2018. 2018-03-01 10:38:43
Zarządzenie Nr 1194/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 lutego 2018 w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2018 rok 2018-03-01 10:37:19
INFORMACJA o działaniach podejmowanych w 2017 roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową 2018-02-28 09:35:46
Informacja z 22 stycznia 2018 roku. 2018-02-27 14:56:53
Informacja z 21 lutego 2018 roku. 2018-02-27 14:55:12
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dnia 23 lutego 2018r. 2018-02-23 15:30:21
Zarządzenie Nr 1201/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 lutego 2018 w sprawie odwołania i powołania Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. 2018-02-23 11:31:45
Zarządzenie Nr 1200/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 lutego 2018r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2018 rok 2018-02-22 14:57:35
Zarządzenie Nr 1197/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 lutego 2018r. w sprawie ogłoszenie naboru na stanowisko urzędnicze Referenta ds. księgowości podatkowej - wymiar podatków w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2018-02-22 14:48:35
Zarządzenie Nr 1196/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 lutego 2018r. w sprawie ogłoszenie naboru na stanowisko urzędnicze Referenta ds. planowania budżetu i księgowości budżetowej w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2018-02-22 14:46:38
Zarządzenie Nr 1195/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Pyrzyce 2018-02-22 14:37:22
Zarządzenie Nr 1193/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie ponowienia naboru kandydatów na członków Pyrzyckiej Rady Seniorów 2018-02-22 14:30:58
PORZĄDEK OBRAD XLVI Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 22 LUTEGO 2018 r. (czwartek) godz. 13:00, w sali Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2018-02-21 07:31:36
Uchwała Nr XLV/407/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie zmiany statutu Pyrzyckiego Domu Kultury 2018-02-20 14:28:58
Uchwała Nr XLV/406/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie wymiaru czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar zajęć w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej i publicznej innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Pyrzyce 2018-02-20 14:11:06
Uchwała Nr XLV/405/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji rady na 2018 rok 2018-02-20 14:06:06
Uchwała Nr XLV/404/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie zawarcia kolejnych umów najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce 2018-02-20 14:04:26
Uchwała Nr XLV/403/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 47/2 o pow. 0,0167 ha oraz działka 51 o pow. 0,0726 ha położone w obrębie geodezyjnym Obromino 2018-02-20 14:01:50
Uchwała Nr XLV/402/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Pyrzyce na lata 2018 ? 2021 2018-02-20 13:59:50
Uchwała Nr XLV/401/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Pyrzyce na 2018 ro 2018-02-20 13:57:56
Uchwała Nr XLV/400/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2018 2018-02-20 13:55:35
Sesja XLV 2018r 2018-02-20 13:50:46
Uchwała Nr XLIV/399/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy 2 Marca 2018-02-20 12:35:58
Uchwała Nr XLIV/398/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wniesienia skargi na zarządzenie zastępcze 2018-02-20 12:34:23
Uchwała Nr XLIV/397/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie rezygnacji z nabycia akcji 2018-02-20 12:32:58
Uchwała Nr XLIV/396/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Pyrzycach na 2018 rok 2018-02-20 12:31:34
Uchwała Nr XLIV/395/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany załącznika nr 21 do uchwały Nr XXXIX/304/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Pyrzyce 2018-02-20 12:26:59
Uchwała Nr XLIV/394/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany załącznika nr 20 do Uchwały Nr XXXIX/304/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Pyrzyce 2018-02-20 12:13:06
Uchwała Nr XLIV/393/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany załącznika nr 19 do Uchwały Nr XXXIX/304/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Pyrzyce 2018-02-20 12:11:08
Uchwała Nr XLIV/392/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany załącznika nr 18 do Uchwały Nr XXXIX/304/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Pyrzyce 2018-02-20 12:10:05
Uchwała Nr XLIV/391/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany załącznika nr 17 do Uchwały Nr XXXIX/304/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Pyrzyce 2018-02-20 12:08:41
Uchwała Nr XLIV/390/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany załącznika nr 16 do Uchwały Nr XXXIX/304/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Pyrzyce 2018-02-20 12:07:38
Uchwała Nr XLIV/389/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany załącznika nr 15 do Uchwały Nr XXXIX/304/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Pyrzyce 2018-02-20 12:06:36
Uchwała Nr XLIV/388/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany załącznika nr 14 do Uchwały Nr XXXIX/304/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Pyrzyce 2018-02-20 12:05:21
Uchwała Nr XLIV/387/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany załącznika nr 13 do Uchwały Nr XXXIX/304/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Pyrzyce 2018-02-20 12:04:15
Uchwała Nr XLIV/386/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany załącznika nr 12 do Uchwały Nr XXXIX/304/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Pyrzyce 2018-02-20 12:03:13
Uchwała Nr XLIV/385/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany załącznika nr 11 do Uchwały Nr XXXIX/304/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Pyrzyce 2018-02-20 12:02:16
Uchwała Nr XLIV/384/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany załącznika nr 10 do Uchwały Nr XXXIX/304/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Pyrzyce 2018-02-20 12:00:46
Uchwała Nr XLIV/383/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany załącznika nr 9 do Uchwały Nr XXXIX/304/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Pyrzyce 2018-02-20 11:59:44
Uchwała Nr XLIV/382/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany załącznika nr 8 do Uchwały Nr XXXIX/304/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Pyrzyce 2018-02-20 11:58:29
Uchwała Nr XLIV/381/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany załącznika nr 7 do Uchwały Nr XXXIX/304/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Pyrzyc 2018-02-20 11:57:34
Uchwała Nr XLIV/380/17Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany załącznika nr 6 do Uchwały Nr XXXIX/304/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Pyrzyce 2018-02-20 11:56:37
Uchwała Nr XLIV/379/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany załącznika nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/304/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Pyrzyce 2018-02-20 11:55:35
Uchwała Nr XLIV/378/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany załącznika nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/304/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Pyrzyc 2018-02-20 11:54:32
Uchwała Nr XLIV/377/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany załącznika nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/304/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Pyrzyce 2018-02-20 11:52:41
Uchwała Nr XLIV/376/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany załącznika nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/304/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Pyrzyce 2018-02-20 11:51:07
Uchwała Nr XLIV/375/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/304/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Pyrzyce 2018-02-20 11:49:49
Uchwała Nr XLIV/374/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej jako działka nr 137/1 obręb 003 miasta Pyrzyce na rzecz Gminy Pyrzyce 2018-02-20 11:45:11
Uchwała Nr XLIV/373/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia kwoty wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. 2018-02-20 11:41:48
Uchwała Nr XLIV/372/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2017 2018-02-20 11:34:39
Uchwała Nr XLIV/371/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pyrzyce. 2018-02-20 11:26:03
Uchwała Nr XLIV/370/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2018 2018-02-20 11:22:11
Sesja XLIV 2017r 2018-02-20 11:20:37
Uchwała Nr XLIV/370/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2018 2018-02-20 11:17:07
Zarządzenie Nr 1198/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie rezygnacji prawa pierwokupu 2018-02-20 09:19:50
Zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie 2018-02-20 09:14:16
Ogłoszenie nr 3 / 2008 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 lutego 2018r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę w drodze bezprzetargowej. 2018-02-20 09:05:15
Zarządzenie Nr 1197/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 lutego 2018r. w sprawie ogłoszenie naboru na stanowisko urzędnicze Referenta ds. księgowości podatkowej - wymiar podatków w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2018-02-16 15:50:05
Zarządzenie Nr 1196/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 lutego 2018r. w sprawie ogłoszenie naboru na stanowisko urzędnicze Referenta ds. planowania budżetu i księgowości budżetowej w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2018-02-16 15:47:57
Ogłoszenie nr 2 / 2018 z dnia 13 lutego 2018 roku. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy pyrzyce, przeznaczonych do sprzedaży. 2018-02-13 14:15:05
Zarządzenie Nr 1192/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia obowiązującego wzoru umowy o korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pyrzyce. 2018-02-13 10:41:17
Zarządzenie Nr 1191/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 lutego 2018 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2018 rok. 2018-02-13 10:35:04
Zarządzenie Nr 1190/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07.02.2018r w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie:" Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową nawierzchni ulicy Głowackiego w Pyrzycach". 2018-02-13 10:31:24
Zarządzenie Nr 1189/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 lutego 2018 roku w sprawie przeprowadzenia spisu dokumentów, pieczęci oraz kluczy na stanowisku pracy byłego pracownika Urzędu. 2018-02-13 10:28:17
Zarządzenie Nr 1188/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 01 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzce na rok 2018 2018-02-13 10:25:57
Komunikat Burmistrza Pyrzyc z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie wyników ogłoszonego przez Burmistrza Pyrzyc w dniu 29 grudnia 2017 roku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku. 2018-02-07 13:33:09
Zarządzenie Nr 1186/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności rekrutacyjnych oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzownych przez Gminę Pyrzyce. 2018-02-05 11:10:48
Zarządzenie Nr 1187/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 01 lutego 2018 roku w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach w roku szkolnym 2017/2018. 2018-02-05 09:35:17
Zarządzenie Nr 1185/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i maksymalnych kwot dopłat z tym związanych w Gminie Pyrzyce w 2018 roku. 2018-02-05 09:28:16
Zarządzenie Nr 1183/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2018 rok. 2018-02-05 09:25:32
Zarządzenie Nr 1182/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2018 rok. 2018-02-05 09:23:36
Zarządzenie Nr 1181/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia planu wykonawczego do Uchwały Nr XLIV/400/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 strycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2018 2018-02-05 09:21:15
Zarządzenie Nr 1179/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25.01.2018 r. w sprawie określenia kwoty na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018-02-05 09:17:57
Zarządzenie Nr 1178/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25.01.2018 roku w sprawie przyjęcia harmonogramu budżetu obywatelskiego Gminy Pyrzyce. 2018-02-05 09:14:50
Zarządzenie Nr 1176/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji ds. Nauczycielskiego Funduszu Zdrowotnego Gminy Pyrzyce i określa regulamin jej pracy. 2018-02-05 09:12:02
Zarządzenie Nr 1165/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie zmian dni pracy w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach 2018-02-05 09:06:39
OGŁOSZENIE NR 1 /2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 01 lutego 2018r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę w drodze bezprzetargowej. 2018-02-01 15:26:44
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dnia 29 stycznia 2018r 2018-01-31 16:00:50
Zarządzenie Nr 1184/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu. 2018-01-30 14:53:31
Zarządzenie Nr 1175/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2018 rok. 2018-01-26 15:32:01
Zarządzenie Nr 1172/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Brzesko 2018-01-26 15:28:52
Zarządzenie Nr 1162/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia planu wykonawczego budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2018 do uchwały Nr XLIV/370/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 2017 roku. 2018-01-26 15:26:29
Zarządzenie Nr 1180/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 stycznia 2018 roku 2018-01-26 10:39:42
Zarządzenie Nr 1177/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 stycznia 2018r. w sprawie ogłoszenie naboru na stanowisko urzędnicze Referenta w Wydziale Planowania Inwestycji i Drogownictwa Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2018-01-24 15:12:00
Zarządzenie Nr 1177/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 stycznia 2018r. w sprawie ogłoszenie naboru na stanowisko urzędnicze Referenta w Wydziale Planowania Inwestycji i Drogownictwa Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2018-01-24 15:09:51
PORZĄDEK OBRAD XLV Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 25 STYCZNIA 2018 r. (czwartek) godz. 13:00, w sali Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2018-01-24 15:01:01
2018 rok 2018-01-24 14:53:05
Obwieszczenie PIiD.6733.2.2018 z dnia 22 stycznia 2018r. 2018-01-24 14:47:59
Plan zamówień publicznych udzielanych z zastosowaniem przepisów Pzp na 2018 rok. 2018-01-23 15:03:53
O G Ł O S Z E N I E NR 3 /2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Propagowanie ruchu trzeźwościowego społeczności lokalnej Pyrzyc poprzez organizację obchodów 25-lecia Klubu Abstynenta Krokus 2018-01-23 14:00:18
Zarządzenie Nr 1171/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie: przeprowadzenia spisu z natury. 2018-01-19 09:35:12
Zarządzenie Nr 1170/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie: przeprowadzenia spisu z natury. 2018-01-19 09:33:21
Zarządzenie Nr 1169/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie: przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego. 2018-01-19 09:31:57
Zarządzenie Nr 1168/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie: przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego. 2018-01-19 09:27:50
Zarządzenie Nr 1167/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia spisu z natury 2018-01-19 09:25:52
DRUK Oświadczenie majątkowe (obowiązujący) 2018-01-18 14:20:41
Zarządzenie Nr 1166/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia obowiązującego wzoru umowy-zlecenia dla osób fizycznych zawieranych umowę z Gminą Pyrzyce. 2018-01-18 13:32:19
Zarządzenie Nr 1164/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej w Pyrzycach w roku szkolnym 2017/2018 2018-01-18 13:27:19
Zarządzenie Nr 1163/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Mielęcinie w roku szkolnym 2017/2018. 2018-01-18 13:25:27
Zarządzenie Nr 1161/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej i udzielenia bonifikaty na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego. 2018-01-18 12:36:54
Zarządzenie Nr 1160/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie przeznaczenia w drodze bezprzetargowej i udzielenia bonifikaty na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego. 2018-01-18 12:34:47
Zarządzenie Nr 1159/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej i udzielenia bonifikaty na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego. 2018-01-18 12:32:21
Zarządzenie Nr 1158/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej i udzielenia bonifikaty na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego. 2018-01-18 12:30:14
Zarządzenie Nr 1165/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie zmian dni pracy w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach w 2018 r. 2018-01-18 10:26:03
Obwieszczenie NiŚ. 6845.12.2018.KD z dn. 17 stycznia 2018 r. dotyczące średnioroczngo wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2017 roku. 2018-01-17 13:26:43
OGŁOSZENIE NR 2/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Wiem. Czuję. Pomagam. Warsztaty. 2018-01-12 13:09:05
Zarządzenie Nr 1156/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 stycznia 2018r w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędznicze Inspektora w Wydziale Planowania Inwestycji i Drogownictwa Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2018-01-11 15:44:19
Zarządzenie Nr 1155/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 stycznia 2018r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędznicze Młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2018-01-11 15:42:10
Zarządzenie Nr 1157/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 stycznia 2018r w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędznicze Referenta w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2018-01-11 15:41:17
Zarządzenie Nr 1154/2018 Burmistrz Pyrzyc z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. informatyki w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2018-01-11 15:39:01
Zarządzenie Nr 1157/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 stycznia 2018r w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędznicze Referenta w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2018-01-11 15:37:33
Zarządzenie Nr 1152/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany składu komisji powołanej Zarządzeniem Nr 1132/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. księgowości w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach i Zarządzeniem Nr 1148/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. księgowości w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2018-01-11 13:50:27
Zarządzenie Nr 1156/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 stycznia 2018r w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędznicze Inspektora w Wydziale Planowania Inwestycji i Drogownictwa Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2018-01-11 11:50:31
Zarządzenie Nr 1155/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 stycznia 2018r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędznicze Młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2018-01-11 11:44:35
Zarządzenie Nr 1154/2018 Burmistrz Pyrzyc z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. informatyki w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2018-01-11 11:32:54
Zarządzenie Nr 1153/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany komisji powołanej Zarządzeniem Nr 1134/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. księgowości podatkowej w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach i Zarządzeniem Nr 1149/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. księgowości podatkowej w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2018-01-10 14:53:20
Zarządzenie Nr 1145/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 grudnia 2017 roku zmieniające Zarządzenie Nr 901/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08.05.2017 r. w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości. 2018-01-10 11:34:41
Zarządzenie Nr 1143/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy na 2017 rok 2018-01-10 11:28:04
Zarządzenie Nr 1136/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok 2018-01-10 11:25:43
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego Nr PIiD.6733.1.2018 z dnia 08 stycznia 2018 r. 2018-01-10 09:09:59
Obwieszczenia 2018 r. 2018-01-10 09:04:36
ZARZĄDZENIE Nr 1151/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08.01.2018r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego Referenta ds. księgowości podatkowej w Wydziale Budżetu Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2018-01-08 15:57:39
ZARZĄDZENIE Nr 1150/2018 Burmistrz Pyrzyc z dnia 08 stycznia 2018 r. w sprawie unieważnienia ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze Młodszego Referenta ds. księgowości podatkowej w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach opublikowanego Zarządzeniem Nr 1144/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego Referenta ds. księgowości podatkowej w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2018-01-08 15:48:33
Zarządzenie Nr 1149/2018 Burmistrz Pyrzyc z dnia 08 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany składu komisji powołanej Zarządzeniem Nr 1134/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. ksiuegowości podatkowej w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2018-01-08 15:45:00
Zarządzenie Nr 1148/2018 Burmistrz Pyrzyc z dnia 08 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany składu komisji powołanej Zarządzeniem Nr 1132/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. księgowości w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2018-01-08 15:40:32
Luty 2018-01-08 15:13:43
Styczeń 2018-01-08 15:13:32
Zarządzenie Nr 1151/2018 Burmistrz Pyrzyc z dnia 08 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego Referenta ds. księgowości podatkowej w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2018-01-08 15:04:12
Grzybowska Małgorzata Dorota 2018-01-04 11:58:55
 O G Ł O S Z E N I E NR 1 /2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 4 stycznia 2018 r.w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży zamieszkujących Gminę Pyrzyce 2018-01-04 11:05:37
Ogłoszenia 2018 r. 2018-01-04 11:02:48
Zarządzenie Nr 1144/2017 Burmistrz Pyrzyc z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. księgowości podatkowej w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2018-01-03 07:04:20
Zarządzenie Nr 1144/2017 Burmistrz Pyrzyc z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. Księgowości podatkowej w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2018-01-03 07:01:16
Zarządzenie Nr 1142/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia planu wykonawczego do Uchwały Nr XLIV/372/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2017 2018-01-02 14:30:50
Zarządzenie nr 1141/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok 2017-12-29 13:59:02
Ogłoszenie z dnia 29 grudnia 2017 roku 2017-12-29 09:04:51
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 grudnia 2017 roku o wyniku drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 72/3 o pow. 0,2629 ha położona w obrębie geodezyjnym Okunica. 2017-12-28 15:01:56
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 grudnia 2017 roku o wyniku drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Pyrzyce, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 92/4 - pow. 0,2787 ha, nr 92/5 - pow. 0,2787 ha, nr 92/6 - pow. 0,2790 ha, nr 92/7 - pow. 0,2789 ha, nr 92/8 - pow. 0,2789 ha, położonych w obrębie geodezyjnym 0002 Giżyn. 2017-12-28 15:01:13
Uchwała Nr XLIII/369/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Doroty Sikory 2017-12-27 14:29:04
Uchwała Nr XLIII/368/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 191/23 o pow. 0,0042 ha położona w obrębie geodezyjnym 0007 miasta Pyrzyce 2017-12-27 14:27:50
Uchwała Nr XLIII/367/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad używania herbu i flagi Gminy Pyrzyce 2017-12-27 14:26:30
Uchwała Nr XLIII/366/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Pyrzyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2017-12-27 14:25:29
Uchwała Nr XLIII/365/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Pyrzyce i jej jednostkom organizacyjnym 2017-12-27 14:24:14
Uchwała Nr XLIII/364/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2017 2017-12-27 14:22:58
Uchwała Nr XLIII/362/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości 2017-12-27 14:20:54
Uchwała Nr XLIII/361/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej w Pyrzycach z siedzibą przy ul. Tadeusza Rejtana 6 2017-12-27 14:19:43
Uchwała Nr XLIII/360/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2017-12-27 14:18:33
Sesja XLIII 2017r 2017-12-27 14:14:56
PORZĄDEK OBRAD XLIV Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 28 grudnia 2017r. (czwartek) godz. 13:00, w sali Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2017-12-27 13:57:46
Zarządzenie Nr 1140/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany organizacji Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddziałem Integracyjnym w Pyrzycach w roku szkolnym 2017/2018 2017-12-27 12:33:05
Zarządzenie Nr 1139/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2017-12-27 12:30:35
Komunikat Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 grudnia 2017 roku. 2017-12-22 14:20:05
Zarządzenie Nr 1138/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 1106/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego. 2017-12-22 14:14:31
ZARZĄDZENIE Nr 1137/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie:ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na najem na okres 3 lat lokalu grażowego o pow. 18,00 m2, położonego w obrębie 0006 miasta Pyrzyce,na działce nr 178/76, stanowiącego własność Gminy Pyrzyce 2017-12-21 14:56:26
Zarządzenie Nr 1137/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie:ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na najem na okres 3 lat lokalu grażowego o pow. 18,00 m2, położonego w obrębie 0006 miasta Pyrzyce, na działce nr 178/76, stanowiącego własność Gminy Pyrzyce 2017-12-21 14:49:49
Zarządzenie Nr 1135/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2017 2017-12-21 14:01:22
Zarządzenie Nr 1130/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok 2017-12-21 13:57:20
Zarządzenie Nr 1129/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2017 2017-12-21 13:54:00
Zarządzenie Nr 1126/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie: przeprowadzenia spisu z natury 2017-12-21 13:48:26
Zarządzenie Nr 1128/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej w Pyrzycach w roku szkolnym 2017/2018 2017-12-20 16:26:47
Zarządzenie Nr 1127/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu 2017-12-20 16:23:35
Zarządzenie Nr 1125/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej w Pyrzycach w roku szkolnym 2017/2018 2017-12-20 16:20:27
Zarządzenie Nr 1134/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. księgowości podatkowej w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2017-12-19 16:02:39
Zarządznie Nr 1133/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. księgowości budżetowej szkół i przedszkoli w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2017-12-19 16:01:00
Zarządzenie Nr 1132/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. ksiegowości budżetowej w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2017-12-19 15:59:24
Zarządzenie Nr 1131/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. sprzedaży nieruchomości i lokali komunalnych w Wydziale Nieruchomości i Środowiska Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2017-12-19 15:57:38
Zarządzenie Nr 1134/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. księgowości podatkowej w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2017-12-19 15:55:19
Zarządznie Nr 1133/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. księgowości budżetowej szkół i przedszkoli w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2017-12-19 15:51:20
Zarządzenie Nr 1132/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. ksiegowości budżetowej w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2017-12-19 15:48:51
Zarządzenie Nr 1131/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. sprzedaży nieruchomości i lokali komunalnych w Wydziale Nieruchomości i Środowiska Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2017-12-19 15:46:11
Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w wyliczeniu podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli na rok 2017 oraz statystycznej liczby dzieci - aktualizacjia 2017-12-19 14:53:17
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego Nr PIiD.6733.18.2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. 2017-12-19 12:34:56
Zarządzenie Nr 1124/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok 2017-12-15 14:18:10
Zarządzenie Nr 1123/2017 Burmistrza Pyrzyce z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprwie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok 2017-12-15 14:15:17
Zarządzenie Nr 1122/17 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2017-12-12 15:00:54
Zarządzenie Nr 1121/17 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2017-12-12 14:59:04
Zarządzenie Nr 1120/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2017-12-12 14:57:32
Zarządzenie Nr 1119/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany organizacji Przedszkola Publicznego w Brzezinie w roku szkolnym 2017/2018 2017-12-12 14:55:44
DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH 2017-12-12 13:22:11
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO 2017-12-12 13:16:40
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 2017-12-12 13:14:29
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO 2017-12-12 13:11:59
DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 2017-12-12 13:09:26
DANE O NIERUCHOMOŚCIACH 2017-12-12 13:06:59
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2017-12-12 13:04:06
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 2017-12-12 12:58:59
DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH 2017-12-12 12:47:34
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY 2017-12-12 12:44:06
SPRAWOZDANIE z wykorzystanej pomocy finansowej w formie dotacji udzielonej spółce wodnej przez Gminę Pyrzyce na podstawie umowy nr 1/2017 z dnia 18.05.2017 2017-12-12 12:38:20
Deklaracje i informacje 2017-12-12 12:34:54
Grudzień 2017-12-12 12:31:17
Podatek Rolny - komunikat w sprawie średniej ceny skupu żyta 2017-12-12 08:20:22
Podatek - komunikat w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna 2017-12-12 08:18:11
Uchwała Nr XIII/167/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 8 listopada 2011 r.w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości i w podatku od środków transportowych. 2017-12-12 07:59:26
Uchwała Nr XXVIII/247/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 2017-12-12 07:55:36
Uchwała Nr XIV/108/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 października 2015r.w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych ciążących na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej 2017-12-12 07:48:59
Zarządzenie Nr 1118/2017 Burmistrza Pyrzyce z dnia 11 grudnia 2017 r.w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2017-12-11 16:12:12
Zarządzenie Nr 1117/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok 2017-12-11 16:05:31
Zarządzenie Nr 1116 /2017r Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 grudnia 2017r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: " Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz usług kurierskich w obrocie krajowym na potrzeby Gminy Pyrzyce" 2017-12-08 16:27:37
Zarządzenie nr 1115/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 01 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 2017-12-07 15:08:58
Zarządzenie Nr 1113/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30.11.2017 roku zmieniające Zarządzenie Nr 901/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08.05.2017 r. w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości 2017-12-07 14:43:33
Zarządzenie Nr 1107/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie powołania składu osobowego Pyrzyckiej Rady Oświatowej 2017-12-04 16:09:47
Zarządzenie Nr 1114/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 01 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych i przedszkoli w Gminie Pyrzyce od 2 stycznia 2018 roku do 21 grudnia 2018 roku w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych oraz dowozów uczniów ze szkół podstawowych i przedszkoli w Gminie Pyrzyce w celu realizacji zadań statutowych w tych jednostkach. 2017-12-04 15:52:32
Grudzień 2017-12-04 15:48:21
Zarządzenie Nr 1112/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia czwartej sprzedaży mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Pyrzyce 2017-12-04 15:39:26
Zarządzenie Nr 1108/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok 2017-12-04 15:32:16
Zarządzenie Nr 1105/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2017 2017-12-01 14:47:14
Ogłoszenie nr 29 / 2017 z dnia 30 listopada 2017 roku wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonej do sprzedaży. 2017-11-30 13:08:01
Uchwała Nr CCCL.549.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pyrzyce na lata 2018 - 2026. 2017-11-30 12:54:30
Uchwała Nr CCCL.548.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Pyrzyce na 2018 rok. 2017-11-30 12:49:39
PROJEKT UCHWAŁY WPF 2017-11-30 12:31:55
PROJEKT UCHWAŁY NA 2018 ROK 2017-11-30 12:26:27
Uchwała Nr XLII/359/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Haliny Rzeźnikowskiej 2017-11-27 15:16:24
Uchwała Nr XLII/358/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 528/2 o pow. 0,1858 ha położonej w obrębie geodezyjnym 0010 miasta Pyrzyce, na rzecz jej użytkownika wieczystego. 2017-11-27 15:14:12
Uchwała Nr XLII/357/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zawarcia kolejnych umów najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce 2017-11-27 15:12:24
Uchwała Nr XLII/356/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu pn. Bezpieczna Gmina na lata 2017 - 2020 2017-11-27 15:10:01
Uchwała Nr XLII/355/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pyrzyce 2017-11-27 15:04:47
Uchwała Nr XLII/354/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2017 2017-11-27 14:57:50
Uchwała Nr XLII/353/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej 2017-11-27 14:55:09
Uchwała Nr XLII/352/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Pyrzyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok 2017-11-27 14:52:23
Uchwała Nr XLII/351/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie projektu wymiany pokrycia dachowego na kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP w Brzesku. 2017-11-27 14:46:09
Uchwała Nr XLII/350/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie powołania Pyrzyckiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu 2017-11-27 14:44:33
Uchwała Nr XLII/349/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 października 2017r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej 2017-11-27 14:42:54
Sesja XLII 2017r 2017-11-27 14:41:14
O G Ł O S Z E N I E z dnia 27 listopada 2017r roku. 2017-11-27 14:10:24
PROTOKÓŁ Nr XL/17 z obrad XL sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na wniosek Burmistrza Pyrzyc zwołanej na dzień 21 sierpnia 2017 r. 2017-11-27 13:04:22
PROTOKÓŁ Nr XXXIX/17 z obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na wniosek Burmistrza Pyrzyc zwołanej na dzień 12 lipca 2017r. 2017-11-27 13:01:50
PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/17 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 CZERWCA 2017 r. 2017-11-27 12:59:33
PROTOKÓŁ Nr XXXVII/17 z obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na wniosek grupy Radnych zwołanej na dzień 14 czerwca 2017 r. 2017-11-27 09:54:53
PROTOKÓŁ Nr XXXVI/17 z obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 MAJA 2017 r. 2017-11-27 09:50:13
PROTOKÓŁ Nr XXXV/17 z obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 KWIETNIA 2017 r. 2017-11-27 09:47:28
PROTOKÓŁ Nr XXXIV/17 z obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 MARCA 2017 r. 2017-11-27 09:44:40
PORZĄDEK OBRAD XLIII Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 30 listopada 2017r. (czwartek) godz. 13:00, w sali Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2017-11-27 09:09:39
O G Ł O S Z E N I E NR 31 /2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Zakup zbiornika wodnego przeciwpożarowego 2017-11-24 16:29:49
Zarządzenie Nr 1106/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia spisu z natury. 2017-11-24 16:21:26
Zarządzenie Nr 1104/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce. 2017-11-24 16:18:25
Zarządzenie Nr 1103/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok. 2017-11-24 16:15:53
Zarządzenie Nr 1101/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 listopada 2017r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1085/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 listopada 2017r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego. 2017-11-24 16:13:09
Zarządzenie Nr 1102/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie organizacji Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Pyrzycach w roku szkolnym 2017/2018 2017-11-23 14:43:25
Ogłoszenie nr 28 /2017 z dnia 22 listopada 2017 roku wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do sprzedaży. Z zasobu nieruchomości Gminy Pyrzyce przeznaczona została do sprzedaży nieruchomość niezabudowana stanowiąca działkę nr 42 o pow. 0,0031 ha, położona w obrębie geodezyjnym 0008 Pyrzyce. 2017-11-22 14:38:13
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego Nr PIiD.6733.19.2017 z dnia 20 listopada 2017r 2017-11-20 16:51:32
Podstawowa Kwota Dotacji Dla Przedszkola Na Rok 2017 Oraz Statystyczna 2017-11-20 16:48:42
Zarządzenie Nr 1100/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych, przedszkoli i ośrodków w Gminie Pyrzyce od 2 stycznia 2018 roku do dnia 22 grudnia 2018 roku, w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych oraz przewozów uczniów ze szkół podstawowych, przedszkoli i ośrodków w Gminie Pyrzyce w celu realizacji ich zadań statutowych w tych jednostkach 2017-11-20 16:29:45
Zarządzenie Nr 1099/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok 2017-11-20 16:23:53
DŁUG PUBLICZNY GMINY PYRZYCE za III kwartał 2017 2017-11-17 12:54:57
Zarządzenie Nr 1098/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu budżetu obywatelskiego Gminy Pyrzyce 2017-11-17 12:19:38
Zarządzenie Nr 1097/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie: upoważnienia pracowników Straży Miejskiej w Pyrzycach do odbioru głosów w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce 2017-11-17 12:04:36
Zarządzenie Nr 1095 /2017 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 72/3 o powierzchni 0,2629 ha, położona w obrębie geodezyjnym Okunica. 2017-11-15 16:40:08
ZARZĄDZENIE nr 1095 /2017 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 72/3 o powierzchni 0,2629 ha, położona w obrębie geodezyjnym Okunica. 2017-11-15 16:37:26
ZARZĄDZENIE nr 1094/2017 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Pyrzyce, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: nr 92/4 - pow. 0,2787 ha, nr 92/5 - pow. 0,2787 ha, nr 92/6 - pow. 0,2790 ha, nr 92/7 - pow. 0,2789 ha, nr 92/8 - pow. 0,2789 ha, położonych w obrębie geodezyjnym 0002 Giżyn. 2017-11-15 16:23:03
Zarządzenie Nr 1094/2017 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Pyrzyce, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: nr 92/4 - pow. 0,2787 ha, nr 92/5 - pow. 0,2787 ha, nr 92/6 - pow. 0,2790 ha, nr 92/7 - pow. 0,2789 ha, nr 92/8 - pow. 0,2789 ha, położonych w obrębie geodezyjnym 0002 Giżyn. 2017-11-15 16:18:52
Krystyna Rożuk 2017-11-15 14:34:21
WYKONANIE BUDŻETU I FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY PYRZYCE ZA III KWARTAŁ 2017 ROKU 2017-11-15 13:31:17
Zarządzenie Nr 1093/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Żabowie w roku szkolnym 2017/2018. 2017-11-15 10:53:14
Zarządzenie Nr 1092/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia trzeciej sprzedaży mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Pyrzyce 2017-11-14 14:49:33
Zarządzenie Nr 1091/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej trzeciej sprzedaży mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Pyrzyce, przeznaczoną do sprzedaży w drodze składania ofert pisemnych. 2017-11-14 14:41:26
Zarządzenie Nr 1090/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmian do Zarządzenia Nr 994/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie wyznaczenia punktów do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce na 2018 rok. 2017-11-14 14:22:43
Zarządzenie Nr 1089/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmian w załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 919/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia wzoru karty do głosowania Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce 2017-11-14 14:15:52
Zarządzenie Nr 1088/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej w Okunicy w roku szkolnym 2017/2018 2017-11-14 07:02:10
Zarządzenie Nr 1087/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzesku w roku szkolnym 2017/2018 2017-11-14 06:57:28
Zarządzenie Nr 1086/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach w roku szkolnym 2017/2018 2017-11-14 06:54:43
Zarządzenie Nr 1085/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 1078/2017 z dnia 31 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2017-11-13 16:05:07
Zarządzenie Nr 1084/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 09 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok 2017-11-13 16:02:20
Zarządzenie Nr 1083/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 09 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmian statutów sołectw Gminy Pyrzyce. 2017-11-10 12:49:16
Ogłoszenie nr 27/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 listopada 2017r w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do oddania w najem w drodze ustnego przetargu nieograniczonego 2017-11-10 10:10:22
Listopad 2017-11-10 10:06:31
Obwieszczenie Nr PIiD.6733.20.2017 z dnia 07 listopada 2017r 2017-11-10 09:55:01
Obwieszczenie Nr PIiD.6733.17.2017 z dnia 06 listopada 2017r 2017-11-10 09:45:33
Zarządzenie Nr 1080/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 06 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok. 2017-11-09 15:27:01
O G Ł O S Z E N I E NR 30 /2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 8 listopada 2017r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych 2017-11-08 17:23:01
Zarządzenie Nr 1082/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 listopada 2017 roku w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu. 2017-11-07 13:47:52
Zarządzenie Nr 1081/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 listopada 2017 roku w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu. 2017-11-07 13:46:00
Listopad 2017-11-07 13:42:41
Zarządzenie Nr 1079/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok 2017-11-07 07:16:58
Zarządzenie Nr 901/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08.05.2017 r. w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości 2017-11-03 15:20:00
Zarządzenie Nr 1076/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok 2017-10-31 14:01:27
Zarządzenie Nr 1077/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 492/8 o pow. 0,1600 ha, nr 492/7 o pow. 0,1626 ha, 492/6 o pow. 0,1009 ha położone w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Pyrzyce. 2017-10-31 10:31:46
Zarządzenie Nr 1078/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 października 2017 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 1064/2017 z dnia 16 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego. 2017-10-31 10:21:18
Zarządzenie Nr 1077/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 492/8 o pow. 0,1600 ha, nr 492/7 o pow. 0,1626 ha, 492/6 o pow. 0,1009 ha położone w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Pyrzyce. 2017-10-31 10:14:58
Zarządzenie Nr 1073/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia planu wykonawczego do Uchwały Nr XLII/354/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 października 2017 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2017 2017-10-30 13:49:12
Zarządzenie Nr 1075/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia drugiej sprzedaży mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Pyrzyce. 2017-10-27 16:55:56
Zarządzenie Nr 1074/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 października 2017 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej drugiej sprzedaży mienia komunalnego stanowiacego własność Gminy Pyrzyce, przeznaczoną do sprzedaży w drodze składania ofert pisemnych. 2017-10-27 16:47:21
Ogłoszenie nr 26/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 października 2017r w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących włąsność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę w drodze bezprzetargowej. 2017-10-27 14:55:53
Zarządzenie Nr 1069/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok 2017-10-27 07:19:31
Zarządzenie Nr 1072/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej w Okunicy w roku szkolnym 2017/2018. 2017-10-26 07:21:41
Zarządzenie Nr 1071/2017 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach w roku szkolnym 2017/2018 2017-10-26 07:19:11
Zarządzenie Nr 1070/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej w Pyrzycach w roku szkolnym 2017/2018 2017-10-26 07:13:37
PORZĄDEK OBRAD XLII Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 26 października 2017r. (czwartek) godz. 13:00, sala Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2017-10-24 15:37:55
Uchwała Nr XLI/344/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 września 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego nr 2 usytuowanego w budynku mieszkalnym ul. Główna nr 33 w Mielęcinie położonego na działce nr 126 obręb Mielęcin, stanowiącego własność Gminy Pyrzyce oraz oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu 2017-10-24 12:12:35
Uchwała Nr XLI/348/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 września 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 2017-10-24 10:31:31
Uchwała Nr XLI/347/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 września 2017r. w sprawie rozpatrzenia skargi Uczniowskiego Klubu Jeździeckiego ,,JAKOSS" Pyrzyce w Pyrzycach 2017-10-24 10:30:01
Uchwała Nr XLI/346/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości 2017-10-24 10:28:58
Uchwała Nr XLI/345/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce 2017-10-24 10:26:50
Uchwała Nr XLI/343/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 września 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/40/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego ? należnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2017-10-24 10:25:31
Uchwała Nr XLI/342/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Pyrzyce 2017-10-24 10:23:36
Uchwała Nr XLI/341/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Pyrzyce 2017-10-24 10:22:08
Uchwała Nr XLI/340/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 września 2017 r.w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy miastem i gminą Pyrzyce a miastem i gminą Ueckermünde 2017-10-24 10:20:46
Uchwała Nr XLI/339/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przyjęcia " Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pyrzyce" 2017-10-24 10:18:27
Uchwała Nr XLI/338/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2017 2017-10-24 10:16:02
Sesja XLI 2017r 2017-10-24 10:12:46
Obwieszczenie Nr PIiD.6733.20.2017 z dnia 23 października 2017r 2017-10-24 09:50:23
O G Ł O S Z E N I E NR 29 /2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 października 2017 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. XII Otwarte Mistrzostwa Gminy o ?Króla Maty? 2017-10-24 09:36:48
Zarządzenie Nr 1068/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 października 2017 roku w sprawie powołania składu Komisji do odbioru lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Pyrzyce w związku z wypowiedzeniem umowy najmu lub zajętych bez tytułu prawnego 2017-10-23 15:53:56
O G Ł O S Z E N I E NR 28 /2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19.10.2017 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Świąteczny turniej halowej piłki nożnej dla seniorów i juniorów 2017-10-19 14:58:25
O G Ł O S Z E N I E NR 27 /2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19.10.2017 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Dzień Seniora w Pyrzycach 2017-10-19 14:57:41
Zarządzenie Nr 1067/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 października 2017 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej i udzielenie bonifikaty na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego 2017-10-18 15:45:54
Zarządzenie Nr 1066/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 października 2017 w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok 2017-10-18 15:42:04
Ogłoszenie NiŚ nr 25/2017 Burmistrz Pyrzyc z dnia 18 października 2017 roku, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z udziałem w prawie wieczystego współużytkowania gruntu 2017-10-18 15:10:54
O G Ł O S Z E N I E NR 26 /2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17.10.2017 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Organizacja obchodów Dnia Białej Laski 2017-10-17 18:33:45
Zarządzenie Nr 1065/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 października 2017 r. w sprawie zmiany harmonogramu budżetu obywatelskiego Gminy Pyrzyce. 2017-10-16 15:23:54
Zarządzenie Nr 1064/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 października 2017 r. w sprawie: przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego. 2017-10-16 14:15:00
Zarządzenie Nr 1063/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok. 2017-10-16 14:08:36
Zarządzenie Nr 1062/2017 r. Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji. 2017-10-16 14:03:02
Obwieszczenie Nr PIiD.6733.19.2017 z dnia 11 października 2017r 2017-10-16 10:43:37
Zarządzenie Nr 1061/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 października 2017 w sprawie odwołania i powołania Administratora Systemu Informatycznego w Pyrzycach. 2017-10-13 07:07:24
Zarządzenie Nr 1060/2017 Burmistrza Pyrzyc z dn. 11 października 2017 r. w sprawie zmiany organizacji Przedszkola Publicznego w Żabowie w roku szkolnym 2017/2018. 2017-10-11 14:40:13
Zarządzenie Nr 1059/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 października 2017 r. w sprawie zmiany organizacji Przedszkola Publicznego nr 4 w Pyrzycach w roku szkolnym 2017/2018 2017-10-11 14:38:10
Zarządzenie Nr 1058/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zmiany organizacji Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddziałem Integracyjnym w Pyrzycach w roku szkolnym 2017/2018 2017-10-11 07:18:14
Zarządzenie Nr 1057/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok 2017-10-11 07:14:52
Obwieszczenie Nr PIiD.6733.18.2017 z dnia 5 października 2017r 2017-10-09 15:53:49
Zarządzenie Nr 1054/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pyrzyce. 2017-10-09 08:06:20
Zarządzenie Nr 1052/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok 2017-10-06 11:50:31
Zarządzenie Nr 1056/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 04 października 2017 roku w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości , położonej w Pyrzycach ul. Głowackiego nr 23, obręb geodezyjny 5 miasta Pyrzyce, oznaczony numerem działki 114 o pow. 0,1204 ha. 2017-10-05 12:41:35
Zarządzenie Nr 1055/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 04 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na najem na okres 3 lat lokalu garażowego o pow. 18,00 m ?, położonego w obrębie 0006 miasta Pyrzyce, na działce nr 178/76, stanowiacego własność Gminy. 2017-10-05 12:37:39
Październik 2017-10-05 12:27:51
Zarządzenie Nr 1055/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 04 października 2017r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na najem na okres 3 lat lokalu garażowego o pow. 18, 00m kwadratoweg, położonego w obrębie 0006 miasta Pyrzyce, na działce nr 178/76 , stanowiącego własność Gminy Pyrzyce. 2017-10-05 11:14:31
Zarządzenie Nr 1053 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 września 2017 r. w sprawie: powołania Pyrzyckiej Rady Dziedzictwa Kulturowego "Pirissa". 2017-10-05 11:08:24
Ogłoszenie nr 23/2017 z dnia 4 października 2017 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę w drodze bezprzetargowej 2017-10-05 10:59:17
Październik 2017-10-05 10:56:03
Wrzesień 2017-10-05 10:55:55
Roguszka Rafał Arkadiusz 2017-10-04 07:24:58
Zarządzenie Nr 1051/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2017. 2017-10-02 14:59:29
Zarządzenie Nr 1050/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ustalenia planu wykonawczego do Uchwały Nr XLI/338/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 września 2017 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2017 2017-10-02 14:17:56
Ireneusz Waldemar Szymański 2017-10-02 08:20:47
Zarządzenie Nr 1049/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok. 2017-09-29 16:52:20
Zarządzenie Nr 1048/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 r. 2017-09-29 16:46:52
Zarządzenie Nr 1047 /2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planie wykonawczego budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 r. 2017-09-28 07:51:21
Obwieszczenie Nr PIiD.6733.17.2017 z dnia 25 września 2017r 2017-09-27 15:24:12
Obwieszczenie Nr PIiD.6733.16.2017 z dnia 25 września 2017r 2017-09-27 15:22:26
PORZĄDEK OBRAD XLI Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 28 września 2017r. (czwartek) godz. 13:00, sala Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2017-09-27 14:41:37
Zarządzenie Nr 1046/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany organizacji Przedszkola Publicznego nr 4 w Pyrzycach w roku 2017/2018. 2017-09-25 15:58:34
Zarządzenie Nr 1045/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany organizacji Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddziałem Integracyjnym w Pyrzycach w roku szkolnym 2017/2018. 2017-09-25 15:54:45
O G Ł O S Z E N I E NR 25 /2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22.09.2017 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. 2017-09-22 15:01:19
O G Ł O S Z E N I E NR 24 /2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22.09. 2017 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. 2017-09-22 15:00:17
O G Ł O S Z E N I E NR 23 /2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22.09. 2017 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego 2017-09-22 14:51:07
Zarządzenie Nr 1044/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 września 2017 r. W sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: " Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Pyrzyce i jej jednistek organizacyjnych" 2017-09-20 16:00:49
Zarządzenie Nr 1040/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 września 2017 roku w sprawie zmin budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok. 2017-09-20 15:57:10
Zarządzenie Nr 1043/17 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 września 2017 r. w sprawie organizacji Szkoły Podstawowej w Okunicy w roku szkolnym 2017/2018. 2017-09-19 11:28:24
Zarządzenie Nr 1042/17 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 września 2017 r. w sprawie organizacji Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Żabowie w roku szkolnym 2017/2018. 2017-09-19 11:24:54
Zarządzenie nr 1039/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok 2017-09-18 10:31:22
Zarządzenie Nr 1038/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej w Pyrzycach w roku szkolnym 2017/2018 2017-09-18 10:26:34
Zarządzenie Nr 1037/17 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach w roku szkolnym 2017/2018 2017-09-18 09:54:11
Zarządzenie Nr 1036/17 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Mielęcinie w roku szkolnym 2017/2018 2017-09-18 09:49:51
Zarządzenie Nr 1035/17 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 września 2017r. W sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej w Pyrzycach w roku szkolnym 2017/2018 2017-09-18 09:26:23
Zarządzenie Nr 1034/17 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II W Brzesku w roku szkolnym 2017/2018 2017-09-18 09:20:47
Zarządzenie nr 1033/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 września 2017r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok 2017-09-18 09:14:16
Zarządzenie Nr 1041/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 września 2017 r. W sprawie: zmiany Zarządzenia Nr. 1030/2017 r. z dnia 06 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. 2017-09-15 15:07:52
O G Ł O S Z E N I E NR 22 /2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 września 2017 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Turniej piłkarski oldbojów 2017-09-15 14:21:11
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 września 2017 roku o wyniku pierwszego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 82 o pow. 0,2808 ha położona w obrębie geodezyjnym nr 0005 Turze. 2017-09-14 15:06:55
Uchwała Nr XL/337/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie zawarcia kolejnej umowy użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce 2017-09-12 10:17:58
Uchwała Nr XL/336/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pyrzyce 2017-09-12 10:16:27
Uchwała Nr XL/335/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 21 sierpnia 2017 r.w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2017 2017-09-12 10:14:11
Sesja XL 2017r 2017-09-12 10:11:16
Uchwała Nr XXXIX/334/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2017 2017-09-12 10:10:29
Uchwała Nr XXXIX/333/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 12 lipca 2017r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr VI/40/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 marca 2015r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego należnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2017-09-12 10:07:45
Sesja XXXIX 2017r 2017-09-12 10:00:28
Uchwała Nr XXXVIII/332/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pyrzyce 2017-09-12 09:58:28
Uchwała Nr XXXVIII/331/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pyrzyce 2017-09-12 09:56:17
Uchwała Nr XXXVIII/330/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających gminie Pyrzyce oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg 2017-09-12 09:41:21
Uchwała Nr XXXVIII/329/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 272 o powierzchni 0,0502 ha położona w obrębie geodezyjnym 0007 miasta Pyrzyce 2017-09-12 09:37:07
Uchwała Nr XXXVIII/328/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2017 r.w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce 2017-09-12 09:35:36
Uchwała Nr XXXVIII/329/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2017 r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 272 o powierzchni 0,0502 ha położona w obrębie geodezyjnym 0007 miasta Pyrzyce 2017-09-12 09:34:29
Uchwała Nr XXXVIII/328/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce 2017-09-12 09:33:09
Uchwała Nr XXXVIII/327/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2017-09-12 09:31:43
Uchwała Nr XXXVIII/326/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/51/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wspólnej obsługi finansowej oświatowych jednostek organizacyjnych, dla których Gmina Pyrzyce jest organem prowadzącym 2017-09-12 09:23:37
Uchwała Nr XXXVIII/325/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2017 2017-09-12 09:21:28
Uchwała Nr XXXVIII/324/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/225/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia stawek opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w miejscowościach: Ryszewko, Ryszewo, Turze, Brzezin, Okunica, Stróżewo, Brzesko, Letnin, Pstrowice, Mielęcin, Mechowo, Giżyn 2017-09-12 09:19:27
Uchwała XXXVIII/323/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok 2017-09-12 09:17:43
Uchwała Nr XXXVIII/322/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2016 rok 2017-09-12 09:11:17
Uchwała Nr XXXVIII/321/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pyrzyce- w obrębie ewidencyjnym nr 1, 2 i 5 miasta Pyrzyce oraz gminy Pyrzyce w obrębie ewidencyjnym Żabów, Młyny, Turze, Brzezin, Rzepnowo, Ryszewko gmina Pyrzyce 2017-09-12 09:08:14
Sesja XXXVIII 2017r 2017-09-11 09:59:17
Uchwała Nr XXXVII/320/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2017 2017-09-11 09:50:36
Uchwała Nr XXXVII/319/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej 2017-09-11 09:49:01
Sesja XXXVII 2017r 2017-09-11 09:47:21
Zarządzenie Nr 1032/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2017 . 2017-09-11 09:05:01
Zarządzenie Nr 1031/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 września 2017 r. w sprawie terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2017/2018. 2017-09-11 08:22:24
Zarządzenie Nr 1030/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 06 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. 2017-09-11 08:18:37
Wrzesień 2017-09-11 08:09:17
Zarządzenie Nr 1029/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 6 września 2017 roku w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego. 2017-09-11 08:06:14
Zarządzenie Nr 1028/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 04 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta w Biurze Rady Miejskiej w Pyrzycach. 2017-09-11 07:54:13
Zarządzenie nr 1027A /2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 01 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok. 2017-09-08 15:00:59
Zarządzenie nr 1027 /2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok. 2017-09-08 14:30:43
ZARZĄDZENIE Nr 1028/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 04 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta w Biurze Rady Miejskiej w Pyrzycach. 2017-09-04 15:50:20
Lewandowski Tomasz Maciej 2017-09-01 10:14:42
Ireneusz Waldemar Szymański 2017-09-01 10:12:07
Ireneusz Waldemar Szymański 2017-08-31 14:26:55
Zarządzenie Nr 1026/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 sierpnia 2017r. Zmieniające Zarządzenie 732/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Pyrzyce i jej jednostkach budżetowych. 2017-08-31 14:15:06
Zarządzenie Nr 1025/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok. 2017-08-31 14:14:23
Zarządzenie Nr 1024/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 sierpnia 2017r. w sprawie założeń i wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do Wieloletniej Prognozy Finansowej i uchwały budżetowej Gminy Pyrzyce na 2018 rok. 2017-08-31 14:13:16
Zarządzenie Nr 1023/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmian zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok. 2017-08-31 14:11:53
Bochan - Bochanowicz Renata 2017-08-31 10:15:39
O G Ł O S Z E N I E NR 21 /2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30.08.2017 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorek w sumo 2017-08-30 14:30:06
Ogłoszenie nr 23/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonej do sprzedaży. 2017-08-30 13:58:06
INFORMACJA Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 sierpnia 2017 roku o wyniku pierwszego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 92/4 - pow. 0,2787 ha, nr 92/5 - pow. 0,2787 ha, nr 92/6 - pow. 0,2790 ha, nr 92/7 - pow. 0,2789 ha, nr 92/8 - pow. 0,2789 ha, położonych w obrębie geodezyjnym 0002 Giżyn. 2017-08-30 13:55:46
INFORMACJA Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 sierpnia 2017 roku o wyniku pierwszego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 536/12 o pow. 0,0122 ha położona w obrębie geodezyjnym nr 0017 Letnin. 2017-08-30 13:54:46
Zarządzenie Nr 1022/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Aktualizacji Lokalnego Programu rewitalizacji dla gminy Pyrzyce. 2017-08-24 13:45:37
Zarządzenie Nr 1021/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 sierpnia 2017r. w sprawie powołania dyrektora Pyrzyckiego Domu Kultury w Pyrzycach 2017-08-24 13:40:48
Zarządzenie Nr 1020/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 sierpnia 2017r. w sprawie sprzedaży mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Pyrzyce 2017-08-24 13:38:19
Zarządzenie Nr 1019/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 906/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 maja 2017r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. 2017-08-24 13:35:30
OGŁOSZENIE NR 20 / 2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie realizacji zadania publicznego pn. I Turniej Open Tenis w Pyrzycach 2017-08-23 14:44:49
O G Ł O S Z E N I E NR 19 /2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Biesiada z Cyganami 2017 2017-08-23 14:42:03
OGŁOSZENIE NR 22/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2017-08-23 14:16:17
OGŁOSZENIE NR 21/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 sierpnia 2017r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do oddania w najem w drodze ustnego przetargu nieograniczonego. 2017-08-23 14:13:28
Zarządzenie Nr 1018/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 sierpnia 2017r. w sprawie ustalenia planu wykonawczego do Uchwały Nr XL/335/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2017. 2017-08-22 14:07:19
Zarządzenie Nr 1017/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 sierpnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budzetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok. 2017-08-22 13:50:26
Obwieszczenie nr PIiD.6733.13.2017 z dnia 21 sierpnia 2017r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizaji celu publicznego. 2017-08-22 10:59:45
Ogłoszenie nr 20/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 roku wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do sprzedaży 2017-08-21 14:30:10
PORZĄDEK OBRAD XL sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 21 sierpnia 2017 roku (poniedziałek) o godz. 8:00, w sali 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2017-08-17 08:26:05
WYKONANIE BUDŻETU I FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY PYRZYCE ZA II KWARTAŁ 2017 ROKU 2017-08-16 14:56:06
WYKONANIE BUDŻETU I FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY PYRZYCE ZA I KWARTAŁ 2017 ROKU 2017-08-16 14:40:37
Zarządzenie Nr 1016/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 sierpnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok. 2017-08-16 14:38:17
Zarządzenie Nr 1015/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 sierpnia 2017r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok. 2017-08-16 14:36:41
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 sierpnia 2017 roku o wyniku pierwszego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 306 o pow. 0,0081 ha położona w obrębie geodezyjnym nr 0007 Pyrzyce 2017-08-16 14:34:23
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 sierpnia 2017 roku o wyniku pierwszego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 72/3 o pow. 0,2629 ha położona w obrębie geodezyjnym Okunica. 2017-08-16 14:27:34
Zarządzenie Nr 1014/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 sierpnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2017. 2017-08-14 16:02:39
Informacja Burmistrza Pyrzyc z dnia 8 sierpnia 2017 roku o wyniku ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę na okres 3 lat działki nr 492/17 o pow. 2,2844 ha, położonej w obrębie 0010 miasta Pyrzyce, stanowiącej własność Gminy Pyrzyce z przeznaczeniem w części na cele rolnicze, jako pastwiska i łąki oraz nieuzytki. 2017-08-14 15:53:33
Zarządzenie Nr 1013/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 03 sierpnia 2017r. o zmianie zarządzenia Nr 983/17 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 lipca 2017r. w sprawie powołania komisji egzminacyjnej na nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2017-08-09 10:20:11
Zarządzenie Nr 1009/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 lipca 2017r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budzetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok. 2017-08-09 10:16:50
Ogłoszenie NIŚ nr 19/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 04 sierpnia 2017 wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z udziałem w prawie wieczystego współuzytkowania gruntu. 2017-08-07 11:57:42
Zarządzenie Nr 1010/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 02 sierpnia 2017r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 82 o powierzchni 0,2808 ha, położona w obrębie geodezyjnym Turze. 2017-08-07 10:20:58
Zarządzenie Nr 992/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 lipca 2017r. w sprawie ogłoszenia ustego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Pyrzyce, oznaczoneych w ewidencji gruntów jako działka: nr 92/4 - pow 0,2787 ha, nr 92/5 - pow 0,2787 ha, nr 92/6 - pow. 0,2790 ha, nr 92/7 - pow 0,2789 ha, nr 92/8 - pow 0,2789 ha, położonych w obrębie geodezyjnym 0002 Giżyn. 2017-08-07 10:19:31
Zarządzenie Nr 991/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 lipca 2017r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 536/12 o powierzchni 0,0122 ha, położona w obrębie geodezyjnym 0017 Letnin 2017-08-07 10:16:16
Zarządzenie nr 976/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 03 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 72/3 o powierzchni 0,2629 ha, położona w obrębie geodezyjnym Okunica. 2017-08-07 10:13:42
Zarządzenie nr 975/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 03 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 306 o powierzchni 0,0081 ha, położona w obrębie geodezyjnym 0007 miasta Pyrzyce 2017-08-07 10:09:30
Ogłoszenie nr 18/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 02.08.2017r w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę w drodze bezprzetargowej. 2017-08-02 16:18:00
Sierpień 2017-08-02 16:15:42
Zarządzenie Nr 1012/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 02 sierpnia 2017r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Giżyn 2017-08-02 16:04:45
Zarządzenie Nr 1011/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 02 sierpnia 2017r. w sprawie odwołania dyrektora Pyrzyckiego Domu Kultury w Pyrzycach 2017-08-02 16:03:08
Zarządzenie Nr 1010/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 02 sierpnia 2017r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 82 o powierzchni 0,2808 ha, położona w obrębie geodezyjnym Turze. 2017-08-02 15:57:24
Zarządzenie Nr 1008/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 lipca 2017r. o zmianie zarządzenia Nr 997/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 lipca 2017r. w sprawie sprzedaży mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Pyrzyce 2017-08-01 16:48:10
Zarządzenie Nr 1007/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 lipca 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 978/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 lipca 2017r w sprawie ogłoszeni naboru na stanowisko urzędnicze Referenta w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. 2017-08-01 16:44:59
Zarządzenie Nr 1006/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 lipca 2017r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 988/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11.07.2017r w sprawie ustalenia wysokości i rozliczenia opłat za korzystanie z szaletu miejskiego. 2017-08-01 16:42:21
Zarządzenie Nr 1005/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 lipca 2017r. w sprawie zarządzania wyborów Sołtysa Sołectwa Giżyn oraz wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Giżyn 2017-08-01 16:35:23
Zarządzenie Nr 1004/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 lipca 2017r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Brzesko 2017-08-01 16:32:59
Zarządzenie Nr 1003/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 lipca 2017r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2017-08-01 16:29:42
Zarządzenie Nr 1002/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 lipca 2017r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2017. 2017-08-01 16:25:55
Zarządzenie Nr 1001/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 lipca 2017r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok. 2017-08-01 16:23:58
Zarządzenie Nr 1000/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 lipca 2017r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok 2017-08-01 16:22:02
Sierpień 2017-08-01 16:19:33
Szymański Ireneusz Waldemar 2017-08-01 15:31:27
Nowak Ewa Małgorzata 2017-08-01 15:29:20
Szymańska Bożena 2017-08-01 15:27:22
O G Ł O S Z E N I E NR 18 /2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Organizacja Gminnych Obchodów Dnia Strażaka 2017-07-27 12:11:51
O G Ł O S Z E N I E NR 17 /2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Obóz letni dla zawodników LMKS Żak -Espadon Pyrzyce 2017-07-26 14:37:06
DŁUG PUBLICZNY GMINY PYRZYCE za II kwartał 2017 2017-07-26 08:16:51
DŁUG PUBLICZNY GMINY PYRZYCE za I kwartał 2017 2017-07-26 08:16:13
DŁUG PUBLICZNY GMINY PYRZYCE za IV kwartał 2016 2017-07-26 08:13:59
DŁUG PUBLICZNY GMINY PYRZYCE za III kwartał 2016 2017-07-26 08:13:22
DŁUG PUBLICZNY GMINY PYRZYCE za II kwartał 2016 2017-07-26 08:12:17
Zarządzenie Nr 999/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 lipca 2017r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2017-07-25 15:14:01
Zarządzenie Nr 998/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 lipca 2017r. w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w Pyrzycach 2017-07-25 15:11:43
Zarządzenie Nr 996/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 lipca 2017r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego. 2017-07-25 15:09:22
Zarządzenie nr 990/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia planu wykonawczego do Uchwały Nr XXXIX/334/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 12 lipca 2017 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2017. 2017-07-25 14:54:04
ZARZĄDZENIE Nr 997/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 lipca 2017r. w sprawie sprzedaży mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Pyrzyce 2017-07-21 15:57:48
Zarządzenie Nr 995/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 lipca 2017r. w sprawie programu likwidacji barszczu Sosnowskiego ( Haracleum sosnowskyi) na terenie Gminy Pyrzyce 2017-07-19 12:47:39
Zarządzenie Nr 994/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 lipca 2017r. w sprawie wyznaczenia punktów do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce na 2018 rok. 2017-07-19 12:22:05
Komunikat Burmistrza Pyrzyc w sprawie rozpoczęcia prac planistycznych nad projektem budżetu na rok 2018 oraz przyjmowaniu wniosków dotyczących realizacji zadań własnych Gminy. 2017-07-17 14:03:32
Obwieszczenie Nr PIiD.6733.12.2017 z dnia 12 lipca 2017 roku. 2017-07-14 14:53:17
Ogłoszenie nr 17 /2017 z dnia 14.07.2017 roku wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do sprzedaży. 2017-07-14 14:50:08
Lipiec 2017-07-14 14:46:47
Zarządzenie Nr 993/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 lipca 2017r. w sprawie sprzedaży mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Pyrzyce 2017-07-13 15:22:49
Zarządzenie Nr 992/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 lipca 2017r. w sprawie ogłoszenia ustego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Pyrzyce, oznaczoneych w ewidencji gruntów jako działka: nr 92/4 - pow 0,2787 ha, nr 92/5 - pow 0,2787 ha, nr 92/6 - pow. 0,2790 ha, nr 92/7 - pow 0,2789 ha, nr 92/8 - pow 0,2789 ha, położonych w obrębie geodezyjnym 0002 Giżyn. 2017-07-13 15:20:01
Zarządzenie Nr 991/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 lipca 2017r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 536/12 o powierzchni 0,0122 ha, położona w obrębie geodezyjnym 0017 Letnin 2017-07-13 15:10:08
Zarządzenie Nr 989/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 lipca 2017r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. informatyki w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. 2017-07-13 14:57:21
Zarządzenie Nr 987/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Brzesko 2017-07-13 14:55:38
Zarządzenie Nr 986/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu. 2017-07-13 14:53:30
Zarządzenie Nr 985/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu 2017-07-13 14:51:47
Zarządzenie Nr 984/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 2017-07-13 14:50:13
Zarządzenie Nr 983/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie powolania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 2017-07-13 14:48:19
Zarządzenie Nr 982/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji ds. konsultacji społecznych dotyczących koncepcji rewitalizacji terenu przy murach obronnych na działce nr 6/3 obręb 8 miasta Pyrzyce 2017-07-13 14:44:01
Zarządzenie Nr 981/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 lipca 2017r. W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: Przebudowa ulicy Słowackiego w Pyrzycach. 2017-07-13 14:41:03
Zarządzenie Nr 980/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 lipca 2017r. W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: Przebudowa oraz remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Mechowo, Gmina Pyrzyce. 2017-07-13 14:39:58
Zarządzenie Nr 988/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości i rozliczenia opłat za korzystanie z szaletu miejskiego 2017-07-12 15:02:10
Obwieszczenie Nr PIiD.6733.13.2017 z dnia 10 lipca 2017 roku. 2017-07-12 11:48:15
Zarządzenie Nr 989/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 lipca 2017r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. informatyki w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. 2017-07-12 11:26:45
PORZĄDEK OBRAD XXXIX sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 12 lipca 2017 roku (środa) o godz.10:00, w sali 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2017-07-11 08:54:56
Toboła Robert 2017-07-11 08:47:34
Obwieszczenie Nr PIiD.6733.11.2017 z dnia 05 lipca 2017 roku 2017-07-07 16:26:38
Obwieszczenie Nr PIiD.6733.10.2017 z dnia 5 lipca 2017 roku. 2017-07-07 16:25:06
Zarządzenie Nr 979/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok. 2017-07-07 16:14:00
Zarządzenie Nr 978/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędznicze Referenta w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach 2017-07-07 16:12:40
Zarządzenie nr 977/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 04 lipca 2017 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu. 2017-07-07 16:11:19
Zarządzenie nr 976/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 03 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 72/3 o powierzchni 0,2629 ha, położona w obrębie geodezyjnym Okunica. 2017-07-07 16:04:39
Zarządzenie nr 975/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 03 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 306 o powierzchni 0,0081 ha, położona w obrębie geodezyjnym 0007 miasta Pyrzyce 2017-07-07 16:01:18
Lipiec 2017-07-07 15:58:07
Zarządzenie nr 974/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pyrzyce 2017-07-07 15:57:17
Zarządzenie nr 973/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok. 2017-07-07 15:54:37
Zarządzenie nr 972/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok 2017-07-07 15:23:37
Zarządzenie nr 971/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Pyrzycach 2017-07-07 15:21:30
Zarządzenie nr 970/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w zakresie warunków świadczonej opieki przez Żłobek "Bajeczka" przy ul. Rejtana 6 w Pyrzycach 2017-07-07 15:19:20
Zarządzenie Nr 978/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędznicze Referenta w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach 2017-07-07 11:03:02
Obwieszczenie nr NIŚ.6220.3.2017.BB z dnia 29 czerwca 2017r. 2017-07-03 15:48:33
Zarządzenie nr 969/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie powołania na stanowisko dyrektora Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Pyrzycach 2017-06-30 16:52:33
Zarządzenie nr 968/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia planu wykonawczego do Uchwały Nr XXXVIII/325/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2017. 2017-06-30 16:05:09
Zarządzenie nr 967/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2017-06-30 15:56:29
Zarządzenie nr 966/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy. 2017-06-30 15:54:57
Zarządzenie nr 965/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Rzepnowo 2017-06-30 15:52:33
Zarządzenie nr 964/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Pyrzyckiego Domu Kultury 2017-06-30 15:50:12
Zarządzenie nr 693/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2017-06-30 15:48:25
Zarządzenie nr 962/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok. 2017-06-30 15:43:48
Zarządzenie nr 960/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia wzoru Regulaminu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność Gminy Pyrzyce 2017-06-30 15:43:37
Zarządzenie nr 959/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok. 2017-06-30 15:40:35
Zarządzenie nr 958/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 852/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 marca 2017r. w sprawie programu likwidacji barszczu Sosnowskiego ( Heracleum sosnowskyi) na terenie Gminy Pyrzyce zmienionego zarządzeniem nr 922/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 maja 2017r. w sprawie programu likwidacji barszczu Sosnowskiego ( Heracleum sosnowskyi) na terenie Gminy Pyrzyce 2017-06-30 15:24:08
Zarządzenie nr 957/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2017. 2017-06-30 15:18:15
Zarządzenie Nr 943 /2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08.06.2017r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: "Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Pyrzyce i ich zagospodarowanie". 2017-06-30 09:54:01
Zarządzenie Nr 942/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 czerwca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących koncepcji rewitalizacji terenu przy murach obronnych na działce nr 6/3 obręb 8 miasta Pyrzyce 2017-06-30 09:51:56
Zarządzenie Nr 961/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie: ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę na okres 3 lat działki nr 492/17 o pow. 2,2844 ha, położonej w obrębie 0010 miasta Pyrzyce, stanowiącej własność Gminy Pyrzyce z przeznaczeniem w części na cele rolnicze, jako pastwiska i łąki oraz nieużytki. 2017-06-27 11:24:50
O G Ł O S Z E N I E NR 16 /2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Upowszechnianie kultury i sztuki poprzez udział w festiwalach oraz uroczystościach kulturalnych Gminy Pyrzyce 2017-06-22 15:28:50
Obwieszczenie nr PIiD.6733.9.2017 z dnia 20 czerwca 2017r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 2017-06-22 07:15:32
Zarządzenie Nr 956/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w zarządzeniu Nr 947/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 09 czerwca 2017r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Pyrzycach. 2017-06-20 11:12:26
Zarządzenie Nr 955/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego w Żabowie 2017-06-20 11:08:24
Zarządzenie Nr 954/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 4 w Pyrzycach 2017-06-20 11:05:45
Zarządzenie Nr 953/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego w Brzezinie 2017-06-20 11:04:01
Zarządzenie Nr 952/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzesku 2017-06-20 10:59:11
Zarządzenie Nr 951/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 712/2016 z dnia 07 października 2016r w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej oraz Nr 761/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 712/2016 z dnia 07 października 2016r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach 2017-06-20 10:55:16
Zarządzenie Nr 950/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia planu wykonawczego do Uchwały Nr XXXVII/320/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2017. 2017-06-20 10:43:34
Wykaz zbędnych i zużytych składników rzeczowych majatku ruchomego przekraczających równowartość kwoty 300 EURO - przeznaczonych do zbycia 2017-06-19 15:24:26
Zarządzenie Nr 949/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: Przebudowa ulicy Słowackiego w Pyrzycach". 2017-06-19 12:25:30
Zarządzenie Nr 948/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 09 czerwca 2017 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu. 2017-06-19 12:22:29
Zarządzenie Nr 947/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 09 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Pyrzycach. 2017-06-19 12:20:34
Zarządzenie Nr 946/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 czerwca 2017 r. w sprawie 2017-06-19 12:18:00
PORZĄDEK OBRAD XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 29 czerwca 2017r. (czwartek) ? godz. 13:00, w sali Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2017-06-19 08:28:07
PORZĄDEK OBRAD XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 14 czerwca 2017 roku (środa) o godz. 9:00, w sali 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2017-06-14 08:26:47
Obwieszczenie Nr PIiD.6733.6.2017 z dnia 8 maja 2017 roku o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 2017-06-12 14:46:15
Zarządzenie Nr 945/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędznicze Młodszego referenta w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach 2017-06-09 10:54:39
Zarządzenie Nr 944/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Inspektora w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach 2017-06-09 10:52:31
Zarządzenie Nr 941/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 czerwca 2017 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 923 /2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 maja 2017r. w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności i wyceny składników majątku ruchomego - 5 autobusów. 2017-06-09 10:50:53
Zarządzenie Nr 940/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 06 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: Przebudowa oraz remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Mechowo, Gmina Pyrzyce. 2017-06-09 10:45:01
Czerwiec 2017-06-09 10:40:17
Zarządzenie Nr 945/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędznicze Młodszego referenta w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach 2017-06-09 10:13:49
Zarządzenie Nr 944/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Inspektora w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach 2017-06-09 10:12:01
Ogłoszenie nr 16/2017 z dnia 6 czerwca 2017 roku wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do sprzedaży. 2017-06-06 15:16:11
Czerwiec 2017-06-06 15:15:14
Obwieszczenie Burmistrza Nr PLiD.6733.12.2017 z dnia 5 czerwca 2017 roku. 2017-06-06 15:01:25
O G Ł O S Z E N I E NR 15 /2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy Pyrzyce w formie obozu sportowo-rekreacyjnego w Nowinach /Kielce 2017-06-06 14:58:14
Uchwała Nr XXXVI/318/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 maja 2017r. w sprawie rozpatrzenia skargi Jarosława Kossowskiego 2017-06-06 10:34:53
Uchwała Nr XXXVI/317/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pyrzyce 2017-06-06 10:33:37
Uchwała Nr XXXVI/316/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 maja 2017r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2017-06-06 10:32:24
Uchwała Nr XXXVI/315/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 2017-06-06 10:31:17
Uchwała Nr XXXVI/314/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce 2017-06-06 10:19:57
Uchwała Nr XXXVI/313/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu na realizację zadań " Przebudowa urządzeń BRD wraz z robotami towarzyszącymi w ciągu DW 119, Przebudowa chodnika w m. Okunica w ciągu DW 106" 2017-06-06 10:17:57
Uchwała Nr XXXVI/312/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pyrzyckiemu na realizację zadań ?Przebudowa drogi powiatowej w Nowielinie? oraz ?Przebudowa drogi powiatowej w Ryszewku? 2017-06-06 10:16:51
Uchwała Nr XXXVI/311/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pyrzyce 2017-06-06 10:15:51
Uchwała Nr XXXVI/310/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2017 2017-06-06 10:13:33
Sesja XXXVI 2017r 2017-06-06 10:11:15
Zarządzenie Nr 939/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiann w planie wykonawczym budzetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok. 2017-06-05 13:45:00
Chyt Paweł 2017-06-02 15:31:17
Podzińska Marzena 2017-06-02 15:02:33
Obwieszczenie Burmistrza Pyrzyc o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w rejonie ulic: 1 maja, Jana Kilińskiego, bankowej, Jana Henryka Dąbrowskiego, Księcia Barnima I, Krótkiej Zabytkowej, Młyńskiej w Pyrzycach. 2017-06-02 10:38:41
Zarządzenie Nr 938/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oceny i wyceny składników rzeczowych majątku ruchomego. 2017-06-01 12:57:43
Zarządzenie Nr 937/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie organizacji Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Mielęcinie w roku szkolnym 2017/2018 2017-06-01 12:55:43
Zarządzenie Nr 936/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie organizacji Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Brzesku w roku szkolnym 2017/2018 2017-06-01 12:54:14
Zarządzenie Nr 935/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie organizacji Przedszkola Publicznego w Brzezinie w roku szkolnym 2017/2018 2017-06-01 12:51:18
Zarządzenie Nr 934/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie organizacji Przedszkola Publicznego w Żabowie w roku szkolnym 2017/2018 2017-06-01 12:49:52
Zarządzenie Nr 933/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie organizacji Przedszkola Publicznego nr 4 w Pyrzycach w roku szkolnym 2017/2018 2017-06-01 12:48:33
Zarządzenie Nr 932/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie organizacji Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyrzycach w roku szkolnym 2017/2018 2017-06-01 12:45:51
Zarządzenie Nr 931/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie organizacji Szkoły Podstawowej w Okunicy w roku szkolnym 2017/2018 2017-05-30 15:24:15
Zarządzenie Nr 930/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie organizacji Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Żabowie w roku szkolnym 2017/2018 2017-05-30 15:23:04
Zarządzenie Nr 929/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie organizacji Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida teligii w Pyrzycach w roku szkolnym 2017/2018 2017-05-30 15:21:37
Zarządzenie Nr 928/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie organizacji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzesku w roku szkolnym 2017/2018 2017-05-30 15:13:35
Zarządzenie Nr 927/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie organizacji Szkoły Podstawowej w Pyrzycach w roku szkolnym 2017/2018 2017-05-30 15:12:04
Zarządzenie Nr 926/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie organizacji Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Mielęcinie w roku szkolnym 2017/2018 2017-05-30 15:10:25
Zarządzenie Nr 925/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok. 2017-05-30 14:56:07
Zarządzenie Nr 924/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie powołania na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Pyrzycach. 2017-05-30 14:54:04
Zarządzenie Nr 923/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności i wyceny składników majątku ruchomego - 5 autobusów. 2017-05-30 14:51:14
Zarządzenie Nr 922/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 852/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 marca 2017r. w sprawie programu likwiadacji barszczu Sosnowskiego ( Heracleum sosnowskyi) na terenie Gminy Pyrzyce 2017-05-30 14:48:59
Zarządzenie Nr 920/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ustalenia planu wykonawczego do Uchwały Nr XXXVI/310/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2017r 2017-05-30 14:44:14
Wyrodek Mirosław Wojciech 2017-05-29 14:41:36
Wroński Jerzy 2017-05-29 14:39:40
Wojtasik Jan 2017-05-29 14:38:15
Wodzińska Magdalena 2017-05-29 14:37:16
Wilman Krystyna 2017-05-29 14:34:16
Piotrowska Małgorzata 2017-05-29 14:31:11
Michalski Łukasz 2017-05-29 14:28:59
Majak Mariusz 2017-05-29 14:21:12
Łubiarz Wojciech Jan 2017-05-29 14:20:17
Lemiesz Waldemar 2017-05-29 14:18:22
Ksel Iwona 2017-05-29 14:16:26
Jagiełło Dariusz 2017-05-29 14:15:27
Herman - Dziubek Roksana 2017-05-29 14:12:11
Gola Edward 2017-05-29 14:08:09
Ogłoszenie nr 15/2017 Burmistrz Pyrzyc z dnia 29 maja 2017r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2017-05-29 14:01:56
Obwieszczenie Burmistrza Pyrzyc o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w rejonie ulicy Stargardzkiej w Pyrzycach 2017-05-26 11:06:45
Zarządzenie Nr 921/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Pyrzyckiego Domu Kultury w Pyrzycach 2017-05-26 10:59:05
Zarządzenie Nr 921/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Pyrzyckiego Domu Kultury w Pyrzycach 2017-05-26 10:55:37
Zarządzenie Nr 919/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia wzoru karty do głosowania Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce 2017-05-26 10:49:34
Zarządzenie Nr 918/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce 2017-05-26 10:47:32
Zarządzenie Nr 917/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmin w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok. 2017-05-26 10:45:12
Zarządzenie Nr 916/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Żabowie w roku szkolnym 2016/2017 2017-05-26 10:42:58
PORZĄDEK OBRAD XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 25 MAJA 2017r. (czwartek) godz. 13:00, w sali Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2017-05-25 07:27:09
PROTOKÓŁ Nr XXXIII/17 z obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach zwołanej na wniosek Burmistrz Pyrzyc na dzień 14 marca 2017 r. 2017-05-25 07:22:55
PROTOKÓŁ Nr XXXII/17 z obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 LUTEGO 2017 r. 2017-05-25 07:22:00
PROTOKÓŁ Nr XXXI/17 z obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 STYCZNIA 2017 r. 2017-05-25 07:20:34
Protokoły z Sesji 2017r. 2017-05-25 07:19:21
O G Ł O S Z E N I E NR 14 /2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. V Piknik Siatkarski 2017-05-24 14:38:57
Zarządzenie Nr 915/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów Zastępcy Sołtysa Sołectwa Rzepnowo. 2017-05-23 14:35:35
Zarządzenie Nr 914/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Rzepnowo. 2017-05-23 14:33:54
Zarządzenie Nr 913/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok. 2017-05-23 14:32:13
Zarządzenie Nr 912/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego. 2017-05-23 14:30:33
Zarządzenie Nr 911/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie odwołania Komisji do szacowania strat w pasiece spowodowanych rozbojem 2017-05-23 14:29:18
Wojcieszek Aneta Bernarda 2017-05-22 15:34:20
Wojcieszek Aneta Bernarda 2017-05-22 15:32:35
Obwieszczenie PLiD.6733.9.2017 z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie rozbudowy elektroenergetycznej sieci kablowej. 2017-05-22 09:20:37
Obwieszczenie PLiD.6733.7.2017 z dnia 17 maja 2017r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 2017-05-18 13:35:16
Ogłoszenie nr 14/2017 Burmistrz Pyrzyc z dnia 18 maja 2017r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących włsność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze ustnego przetargu nieograniczonego. 2017-05-18 13:22:19
Zarządzenie Nr 907/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Pyrzycach 2017-05-16 14:57:25
Zarządzenie Nr 910/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Referenta w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach 2017-05-16 14:55:37
Zarządzenie Nr 910/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Referenta w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach 2017-05-16 14:53:09
Zarządzenie Nr 909/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zmiany organizacji Publicznego Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej - Curie w Pyrzycach w roku szkolnym 2016/2017 2017-05-16 14:40:48
Zarządzenie Nr 908/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach w roku szkolnym 2016/2017 2017-05-16 14:38:52
Zarządzenie Nr 907/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Pyrzycach 2017-05-16 14:36:50
Kępka Elżbieta 2017-05-16 12:11:07
Litwic Sabina Dorota 2017-05-16 12:09:27
Napiórkowska Anna 2017-05-16 12:07:36
Zarządzenie Nr 906/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach 2017-05-15 15:54:01
Zarządzenie Nr 905/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach w roku szkolnym 2016/2017 2017-05-15 15:51:39
Zarządzenie Nr 904/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok. 2017-05-15 15:49:14
Zarządzenie Nr 894/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 873/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 kwietnia 2017r. w sprawie ustalenia wysokości i rozliczenia opłat za korzystanie z szaletu miejskiego 2017-05-15 15:46:03
Bochan - Bochanowicz Renata 2017-05-15 15:24:08
Major Roman 2017-05-15 15:09:11
Loba-Diakite Ewa 2017-05-15 15:07:34
Jasion Małgorzata 2017-05-15 15:05:46
Janił Alina 2017-05-15 15:00:49
Lewandowski Tomasz Maciej 2017-05-15 14:07:28
Brzozowska - Wróblewska Magdalena 2017-05-15 13:58:21
Uchwała Nr XXXV/309/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/253/08 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych na stanowiskach pedagogicznych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pyrzyce 2017-05-15 13:43:49
Uchwała Nr XXXV/308/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 566/17 o powierzchni 0,0127 ha położona w obrębie geodezyjnym 0010 miasta Pyrzyce 2017-05-15 13:41:52
Uchwała Nr XXXV/307/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 135 o powierzchni 0,0621 ha położona w obrębie geodezyjnym 0012 miasta Pyrzyce 2017-05-15 13:40:23
Uchwała Nr XXXV/306/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce 2017-05-15 13:38:53
Uchwała Nr XXXV/305/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Pyrzyckiego na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pyrzycach 2017-05-15 13:34:10
Uchwała Nr XXXV/304/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pyrzyce 2017-05-15 13:32:18
Uchwała Nr XXXV/303/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2017 2017-05-15 13:30:01
Sesja XXXV 2017r 2017-05-15 13:27:21
Wancerz Rafał Krzysztof 2017-05-12 15:48:22
Woźniak Justyna Joanna 2017-05-12 15:47:08
Wojcieszek Aneta Bernarda 2017-05-12 15:45:50
Toboła Robert 2017-05-12 15:40:24
Olech Irena Teresa 2017-05-12 15:37:45
Staciwa Mirosław 2017-05-12 15:36:11
Zarządzenie Nr 903/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu budżetu obywatelskiego Gminy Pyrzyce 2017-05-12 14:32:23
Zarządzenie Nr 899/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 maja 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Rzepnowo 2017-05-12 14:27:00
Zarządzenie Nr 898/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 maja 2017 r. w sprawie zmian w budzecie oraz zmian w planie wykonawczym budzetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok. 2017-05-12 14:24:24
Zarządzenie Nr 897/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 04 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Planu sprawdzeń na rok 2017 z zakresu przestrzegania zasad ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach 2017-05-12 14:15:00
O G Ł O S Z E N I E NR 13 /2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Upowszechnianie kultury i sztuki oraz edukacji, oświaty i wychowania poprzez współorganizację XVII Zachodniopomorskiego Festiwalu Nauki Spotkania z nauką 2017-05-12 14:00:32
Obwieszczenie nr PLiD.6733.8.2017 z dnia 11 maja 2017r dotycząca elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV wraz z zabudową złącz kablowych, miasto Pyrzyce, obręb Pyrzyce 12, ul. Lipiańska, działka nr 120, 43/3, 38, 47 i 122/1. 2017-05-12 13:15:14
O G Ł O S Z E N I E NR 12 /2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka 2017-05-12 13:06:53
Szymańska Bożena 2017-05-11 14:36:50
Rutkiewicz Karolina 2017-05-11 14:34:58
Betyna Robert 2017-05-11 14:22:37
Bartków Danuta 2017-05-11 14:21:32
Kędziora Waldemar 2017-05-11 14:20:11
Grzybowska Małgorzata Dorota 2017-05-11 14:17:41
Zarządzenie Nr 902/2017 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 10 maja 2017r w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Utrzymanie zieleni miejskiej, bieżące utrzymanie czystości ulic, chodników, placów na terenie miasta Pyrzyce oraz, bieżące utrzymanie ścieżki rowerowej. 2017-05-11 14:06:41
Maduzia Michał 2017-05-11 13:37:50
Podzińska - Hołownia Anna 2017-05-11 13:37:01
OGŁOSZENIE o wyniku naboru wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Pyrzyce w 2017 roku 2017-05-10 15:39:42
Ogłoszenie nr 13 / 2017 z dnia 10 maja 2017 roku dotyczące wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do sprzedaży 2017-05-10 15:34:48
Obwieszczenie nr PLiD.6733.6.2017 z dnia 8 maja 2017r 2017-05-10 08:09:45
Zarządzenie Nr 896/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Pyrzycach 2017-05-09 15:28:39
Zarządzenie Nr 895/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 4 w Pyrzycach 2017-05-09 15:15:00
Maj 2017-05-09 14:59:54
Zarządzenie Nr 893/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej w Mielęcinie w roku szkolnym 2016/2017 2017-05-09 14:59:21
Zarządzenie Nr 892/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budzetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok. 2017-05-09 14:57:36
O G Ł O S Z E N I E NR 11 /2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Udział Zespołu Wokalnego "Cantus Delicium" w Międzynarodowym Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej 2017-05-05 14:20:01
Ogłoszenie NiŚ nr 12/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 maja 2017 roku, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z udziałem w prawie wieczystego współużytkowania gruntu. 2017-05-05 11:52:55
Maj 2017-05-05 11:47:49
Zarządzenie Nr 891/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2017-04-28 09:01:36
Zarządzenie Nr 890/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia planu wykonawczego do Uchwały Nr XXXV/303/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2017. 2017-04-28 08:55:47
Zarządzenie Nr 889/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzesku 2017-04-28 08:52:55
Zarządzenie Nr 888/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Żabowie 2017-04-28 08:51:10
Zarządzenie Nr 887/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Brzeźnie 2017-04-28 08:46:39
Zarządzenie Nr 886/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego niezabudowaną działkę nr 42 o pow. 31 m kwadratowych położoną w obrębie geodezyjnym 0008 miasta Pyrzyce, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu. 2017-04-28 08:44:41
Zarządzenie Nr 885/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok. 2017-04-28 08:41:32
Urząd Miejski 2017-04-28 08:10:37
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2016 ro 2017-04-26 11:32:03
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2016 rok 2017-04-26 11:30:37
Informacja o Stanie Mienia Komunalnego na Dzień 31 Grudnia 2016 Roku 2017-04-26 11:17:43
Informacja o Stanie Mienia Komunalnego na Dzień 31 Grudnia 2016 Roku 2017-04-26 11:09:44
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2016 rok. 2017-04-26 11:07:16
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2016 rok. 2017-04-26 11:05:58
Uchwała Nr CVI.193.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie. 2017-04-26 11:04:19
Uchwała Nr CCLVII.453.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie. 2017-04-26 10:24:15
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego 2017-04-26 10:22:04
Informacja o kształtowaniu się WPF 2017-04-26 10:18:12
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016r. 2017-04-26 10:12:57
Sprawozdania Instytucji Kultury 2017-04-26 10:03:50
Informacja o kształtowaniu się WPF 2017-04-26 10:01:55
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016r. 2017-04-26 10:01:23
Zarządzenie nr 882/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany w Zarządzeniu nr 856/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok. 2017-04-24 11:28:40
Zarządzenie nr 875/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany organizacji Publicznego Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej - Curie w Pyrzycach w roku szkolnym 2016/2017 2017-04-24 11:05:56
Zarządzenie nr 874/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany organizacji Publicznego Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej - Curiie w Pyrzycach w roku szkolnym 2016/2017 2017-04-24 10:47:45
Zarządzenie nr 873/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości i rozliczenia opłat za korzystanie z szaletu miejskiego. 2017-04-24 10:44:26
O G Ł O S Z E N I E NR 10 /2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Międzygminne zawody sportowo-pożarnicze 2017-04-21 12:50:03
O G Ł O S Z E N I E NR 9/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Mistrzostwa Województwa Młodziczek i Młodzików w zapasach o Puchar Burmistrza Pyrzyc 2017-04-20 13:58:00
Obwieszczenie PIiD.6733.7.2017 z dnia 19 kwietnia 2017r. 2017-04-20 12:57:51
Obwieszczenie PIiD.6733.5.2017 z dnia 19 kwietnia 2017r. 2017-04-20 12:56:56
Zarządzenie Nr 883/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Inspektora w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach 2017-04-20 12:54:02
Zarządzenie Nr 884/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Pyrzyce 2017-04-20 12:52:48
Zarządzenie Nr 883/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Inspektora w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach 2017-04-20 12:49:40
Zarządzenie Nr 881/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany organizacji Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Pyrzycach w roku szkolnym 2016/2017 2017-04-20 12:47:26
Zarządzenie Nr 880/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Brzezinie 2017-04-20 12:08:10
Zarządzenie Nr 879/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Żabowie 2017-04-20 12:07:11
Zarządzenie Nr 878/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 4 w Pyrzycach 2017-04-20 12:05:28
Zarządzenie Nr 877/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzesku 2017-04-20 12:03:43
Zarządzenie Nr 876/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Pyrzycach 2017-04-20 12:01:53
Zarządzenie Nr 880/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Brzezinie 2017-04-19 12:18:07
Zarządzenie Nr 879/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Żabowie 2017-04-19 12:17:25
Zarządzenie Nr 878/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 4 w Pyrzycach 2017-04-19 12:16:26
Zarządzenie Nr 877/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzesku 2017-04-19 12:15:43
Zarządzenie Nr 876/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Pyrzycach 2017-04-19 12:13:26
Uchwała Nr XXXIV/302/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 marca 2017r. w sprawie rozpatrzenia skargi Wspólnoty Mieszkaniowej ul.Bogusława 16 w Pyrzycach 2017-04-18 14:43:45
Uchwała Nr XXXIV/301/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 marca 2017 r.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 usytuowanego w budynku mieszkalnym nr 41 w Okunicy położonego na działce nr 188/19 obręb Okunica, stanowiącego własność Gminy Pyrzyce oraz oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu 2017-04-18 14:41:51
Uchwała Nr XXXIV/300/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 marca 2017r. w sprawie nadania Statutu Pyrzyckiej Bibliotece Publicznej w Pyrzycach 2017-04-18 14:40:03
Uchwała Nr XXXIV/299/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Pyrzyce, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki za korzystanie z tych przystanków 2017-04-18 14:38:37
Uchwała Nr XXXIV/298/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 marca 2017r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pyrzyce w 2017 r. 2017-04-18 14:36:15
Uchwała Nr XXXIV/297/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pyrzyce, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 2017-04-18 14:34:54
Uchwała Nr XXXIV/296/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 2017-04-18 14:28:04
Uchwała Nr XXXIV/295/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 marca 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/281/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Pyrzyce na rok 2017 2017-04-18 14:26:43
Uchwała Nr XXXIV/294/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pyrzyce 2017-04-18 14:25:31
Uchwała Nr XXXIV/293/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2017 2017-04-18 14:18:32
Uchwała Nr XXXIV/292/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 marca 2017r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Wodociągi Zachodniopomorskie w Goleniowie 2017-04-18 14:16:37
Uchwała Nr XXXIV/291/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Pyrzyce 2017-04-18 14:14:24
Sesja XXXIV 2017r 2017-04-18 14:12:23
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: prowadzenie punktu skupu odpadów na działce nr 20/65 obręb 6m. Pyrzyce przy ul. Dworcowej 23, 74-200 Pyrzyce. 2017-04-18 13:37:35
Zarządzenie nr 872/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok 2017-04-14 12:06:06
Zarządzenie nr 871/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu 2017-04-14 12:02:54
Zarządzenie nr 870/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 438/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach elektronicznego obiegu dokumentów w ramach aplikacji E-Obieg. 2017-04-14 12:01:07
Zarządzenie nr 869/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego. 2017-04-14 11:58:19
Zarządzenie nr 868/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu do wdrożenia Programu Bezpieczna Gmina 2017-04-13 14:56:31
Zarządzenie nr 867/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Żabowie w roku szkolnym 2016/2017 2017-04-13 14:53:20
Zarządzenie nr 866/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 06 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok 2017-04-13 14:49:04
Zarządzenie nr 865/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego. 2017-04-13 14:46:58
Zarządzenie nr 864/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 04 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany organizacji Publicznego Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej - Curie w Pyrzycach w roku szkolnym 2016/2017 2017-04-13 14:45:22
Burmistrz Gminy Pyrzyce ogłasza nabór wniosków na udzielenie dotacji celowej na rzecz spółek wodnych z budżetu Gminy Pyrzyce w 2017 roku 2017-04-13 14:35:52
Zarządzenie nr 863/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 04 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany organizacji Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Pyrzycach w roku szkolnym 2016/2017 2017-04-12 15:01:52
Zarządzenie nr 862/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 03 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany organizacji oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach w roku szkolnym 2016/2017 2017-04-12 14:59:14
Kwiecień 2017-04-12 14:55:37
Zarządzenie nr 861/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 563/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 09.05.2016r w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji spisu z natury. 2017-04-12 14:55:00
Zarządzenie nr 860/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 562/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 09.05.2016r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji spisu z natury. 2017-04-12 14:52:07
Zarządzenie nr 859/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 544/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20.04.2016r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji spisu z natury 2017-04-12 14:31:15
Zarządzenie nr 858/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budzetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok 2017-04-11 14:56:23
Ogłoszenie Burmistrza Pyrzyc w sprawie wysokości podstawowej kwoty dotacji na 2017 rok. 2017-04-06 15:03:57
Kwiecień 2017-04-06 15:02:37
Obwieszczenie Nr PLiD.6733.6.2017 z dnia 4 kwietnia 2017r. 2017-04-05 13:37:01
O G Ł O S Z E N I E NR 8 /2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Pożegnanie wakacji 2017-04-04 15:00:19
O G Ł O S Z E N I E NR 7 /2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Święto pieczonego ziemniaka 2017-04-04 14:58:24
O G Ł O S Z E N I E NR 6 /2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Aktywny senior 2017-04-04 14:56:02
O G Ł O S Z E N I E NR 5 /2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Publikacja książki poświęconej 50-leciu istnienia Zespołu Szkół nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki w Pyrzycach 2017-04-04 14:54:40
Zarządzenie nr 856/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok. 2017-04-03 15:18:18
Zarządzenie nr 855/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2017. 2017-04-03 15:14:51
Zarządzenie nr 854/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach w roku szkolnym 2016/2017 2017-04-03 15:12:21
Zarządzenie nr 853/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej za 2016 rok. 2017-04-03 15:09:31
Zarządzenie nr 852/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie programu likwidacji barszczu Sosnowskiego ( Heracleum sosnowskyi) na terenie Gminy Pyrzyce 2017-04-03 15:07:01
Zarządzenie nr 849/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia planu wykonawczego do Uchwały Nr XXXIV/293/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zmian budżet i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2017. 2017-04-03 15:02:44
Zarządzenie Nr 857/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innej formy wychowania przedszkolnego oraz do klas pierwszych, oddziałów mistrzostwa sportowego szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pyrzyce. 2017-03-31 15:07:00
Zarządzenie Nr 851/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Pyrzycach. 2017-03-30 15:02:41
Zarządzenie Nr 851/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Pyrzycach. 2017-03-30 15:01:04
Zarządzenie Nr 850/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zmian dni pracy w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach w 2017r. 2017-03-30 14:46:23
Zarządzenie Nr 848/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego. 2017-03-30 14:42:06
Zarządzenie Nr 847/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego. 2017-03-30 14:40:23
Zarządzenie Nr 846/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 839/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji spisu z natury. 2017-03-30 14:36:27
Obwieszczenie Burmistrza Pyrzyc o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pyrzyce, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2017-03-29 16:02:38
Zarządzenie Nr 845/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 156/2015 w sprawie wprowadzenia obowiązującego wzoru aneksu do Umowy najmu i dzierżawy umowy najmu, umowy dzierżawy nieruchomości oraz porozumienia o wstąpieniu w ogół praw i obowiązków Dzierżawcy/ Najemcy w Gminie Pyrzyce. 2017-03-29 15:57:35
Zarządzenie Nr 844/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 155/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce. 2017-03-29 15:53:33
Zarządzenie Nr 843/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy. 2017-03-29 15:50:25
Zarządzenie Nr 842/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 4 w Pyrzycach. 2017-03-28 15:05:32
Zarządzenie Nr 842/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 4 w Pyrzycach. 2017-03-28 15:04:32
Zarządzenie Nr 841/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok. 2017-03-28 15:01:20
Ogłoszenie nr 10/2017 z dnia 28 marca 2017 roku Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do sprzedaży. 2017-03-28 10:22:28
Zarządzenie Nr 839/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego. 2017-03-27 10:33:32
Zarządzenie Nr 838/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok. 2017-03-27 10:31:34
PORZĄDEK OBRAD XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 30 marca 2017 r. (czwartek) o godz. 13:00, w sali 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2017-03-27 09:54:39
Ogłoszenie nr 9/2017 z dnia 24 marca 2017 roku wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do sprzedaży. 2017-03-24 15:09:46
Obwieszczenie Nr PLiD.6733.5.2017 z dnia 23 marca 2017r. 2017-03-23 15:35:39
Zarządzenie Nr 840/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na najem na okres 3 lat lokalu użytkowego o pow 18.70 m. kwadratowych, połozonego w obrębie 0006 miasta Pyrzyce, na działce nr 190/5, stanowiącego własność Gminy Pyrzyce z przeznaczeniem na cele składowe lub rehabilitacyjne. 2017-03-23 15:34:05
Zarządzenie Nr 837/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie przyjęcie treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie "Zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi i lokalami mieszkalnymi wraz z pomieszczeniami przynależnymi do tych lokali stanowiącymi własność Gminy Pyrzyce położonych w budynkach komunalnych Wspólnot Mieszkaniowych oraz zasobach Pyrzyckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Pyrzycach." 2017-03-22 15:26:48
Zarządzenie Nr 836/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 marca 2017r. w sprawie określenia terminu składania wniosków przez rodziców o przyjęcie uczniów do klasy IV lub VII w roku szkolnym 2017/2018 - 2021/2022 do Szkoły Podstawowej w Pyrzycach przy ul. T. Rejtana 6 2017-03-22 15:24:41
Obwieszczenie Nr PLiD.6733.4.2017 z dnia 21 marca 2017r. 2017-03-22 07:14:29
Ogłoszenie 2017-03-21 15:04:41
Zarządzenie Nr 835/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 marca 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Brzezinie 2017-03-17 14:30:35
Zarządzenie Nr 834/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 marca 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Żabowie 2017-03-17 14:29:29
Zarządzenie Nr 833/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 marca 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzesku 2017-03-17 14:28:43
Zarządzenie Nr 835/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 marca 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Brzezinie 2017-03-17 14:26:02
Zarządzenie Nr 834/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 marca 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Żabowie 2017-03-17 14:24:08
Zarządzenie Nr 833/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 marca 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzesku 2017-03-17 14:08:09
Wniosek 2017-03-17 11:55:56
POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE ZAMELDOWANIA NA POBYT STAŁY I CZASOWY 2017-03-17 11:55:21
Zarządzenie Nr 830/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 marca 2017r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finasowego Pyrzyckiego Domu Kultury za 2016 rok. 2017-03-17 11:00:36
Zarządzenie Nr 829/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 marca 2017r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budzetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok. 2017-03-17 10:58:13
Uchwała Nr XXXIII/290/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie zmiany porozumienia dotyczącego powierzenia zadania w zakresie prowadzenia szkoły mistrzostwa sportowego 2017-03-17 08:42:22
Sesja XXXIII 2017r 2017-03-17 08:40:52
Zarządzenie Nr 832/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: " Utrzymanie zieleni miejskiej, bieżące utrzymanie czystości ulic, chodników, placów na terenie miasta Pyrzyce, bieżące utrzymanie ścieżki rowerowej oraz odbiór odpadów z terenu miasta i gminy Pyrzyce" 2017-03-16 14:37:29
Ogłoszenie nr 8 /2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 marca 2017r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę w drodze bezprzetargowej 2017-03-15 16:00:27
Zarządzenie Nr 831/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 marca 2017r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. 2017-03-15 15:57:40
Zarządzenie Nr 831/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 marca 2017r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. 2017-03-15 15:56:03
Uchwała Nr XXXII/289/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pyrzyce 2017-03-14 08:06:02
Uchwała Nr XXXII/288/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2017 2017-03-14 08:03:53
Uchwała Nr XXXII/287/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/267/16 z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie przystąpienia Gminy Pyrzyce do projektu partnerskiego pod nazwą: " Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej- przedsiębiorstwa społeczne w regionie szczecińskim", " Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej- przedsiębiorstwa społeczne w regionie szczecineckim", " Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej- przedsiębiorstwa społeczne w regionie stargardzkim ", " Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej- przedsiębiorstwa społeczne w regionie koszalińskim ", w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Priorytet VII Włączenie społeczne, Działania 7.4 Tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej m.in. poprzez wsparcie na tworzenie przedsiębiorstw społecznych (w szczególności spółdzielni socjalnych) 2017-03-14 07:59:30
Uchwała Nr XXXII/286/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego zlecenia Gminie Miasto Szczecin zadania publicznego polegającego na realizacji przez Gminę Miasto Szczecin za pośrednictwem Izby Wytrzeźwień w Szczecinie programu interwencyjno - motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Pyrzyce 2017-03-14 07:56:19
Uchwała Nr XXXII/285/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 lutego 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Pyrzyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2017-03-14 07:55:00
Sesja XXXII 2017r 2017-03-14 07:53:35
Komunikat Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 marca 2017 roku. 2017-03-13 15:49:10
PORZĄDEK OBRAD XXXIII sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 14 marca 2017 roku (wtorek) o godz. 9:00, w sali 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2017-03-10 08:34:28
O G Ł O S Z E N I E NR 4 /2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Trening Zastępowania Agresji -TZA - ART Goldsteina. Warsztaty dla dzieci, młodzieży z Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach.a 2017-03-09 15:06:38
O G Ł O S Z E N I E NR 3 /2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Trening Zastępowania Agresji - TZA - ART Goldsteina. Warsztaty dla dzieci, młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Żabowie. 2017-03-09 15:05:28
Zarządzenie Nr 828/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 marca 2017r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. 2017-03-08 15:08:28
Zarządzenie Nr 828/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 marca 2017r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. 2017-03-08 15:06:37
Zarządzenie Nr 827/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 06 marca 2017r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej w Mielęcinie w roku szkolnym 2016/2017 2017-03-08 15:03:03
Zarządzenie Nr 826/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 06 marca 2017r. w sprawie wysokości kosztów wezwania skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem postępowania sądowego, egzekucji administracyjnej należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Pyrzyce 2017-03-07 15:07:26
Ogłoszenie nr 7 /2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 7 marca 2017r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej. 2017-03-07 15:03:52
Ogłoszenie nr 6 / 2017 z dnia 7 marca 2017r 2017-03-07 15:01:09
Marzec 2017-03-07 14:59:26
Zarządzenie nr 824/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 02 marca 2017 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach w roku szkolnym 2016/2017 2017-03-03 15:18:19
Zarządzenie nr 823/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 02 marca 2017 r. dotyczące wykonania uchwały w sprawie trybu działania i rozliczania dotacji dla niepublicznych i publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół prowadzonych przez inne niż Gmina Pyrzyce osoby fizyczne lub osoby prawne, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania i sposbu ich rozliczania. 2017-03-03 15:15:51
Zarządzenie nr 822/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmianw planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok. 2017-03-03 15:10:09
Obwieszczenie Nr PLiD.6733.4.2017 z dnia 02 marca 2017r. 2017-03-03 14:59:09
Zarządzenie nr 825/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 02 marzec 2017 r. w sprawie zaliczenia na poczet ceny nabycia nieruchomości wartości nakładów poniesionych na remont i modernizację budynków, usytuowanych na działce nr 94/4 o pow. 0,3820 ha, położonej w obrębie 003 Ryszewko gmina Pyrzyce 2017-03-02 15:10:55
Marzec 2017-03-02 15:08:12
WYKONANIE BUDŻETU I FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY PYRZYCE ZA IV KWARTAŁ 2016 ROKU 2017-03-01 16:08:51
Zarządzenie nr 821/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wydatków inwestycyjnych Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce 2017-03-01 15:56:55
Zarządzenie nr 820/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji do oszacowania strat w pasiece sposodowanych rozbojem 2017-03-01 15:48:05
Zarządzenie nr 819/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok 2017-03-01 15:45:19
Zarządzenie nr 818/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia planu wykonawczego do Uchwały Nr XXXII/288/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2017. 2017-03-01 15:43:38
Uchwała nr XXX.82.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 stycznia 2017r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Pyrzyce 2017-02-28 08:05:19
Uchwała Nr XXX/269/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pyrzyce. 2017-02-28 08:02:22
Uchwała Nr XXX/268/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok 2017-02-28 08:00:05
ZARZĄDZENIE Nr 817/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia wzoru wniosku zgłoszenia zadania oraz listy poparcia dla zadania zrealizowanego w ramach budzetu obywatelskiego Gminy Pyrzyce 2017-02-23 15:04:39
ZARZĄDZENIE Nr 816/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. budżetu obywatelskiego Gminy Pyrzyce i przyjęcia " Regulaminu pracy Zespołu ds. budżetu obywatelskiego Gminy Pyrzyce" 2017-02-21 15:02:56
ZARZĄDZENIE Nr 815/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2017-02-21 15:02:10
ZARZĄDZENIE Nr 814/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXII/202/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach w sprawie " Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pyrzyce na lata 2015-2020" 2017-02-21 15:00:00
ZARZĄDZENIE Nr 800/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2017 2017-02-20 12:59:14
ZARZĄDZENIE Nr 813/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach w roku szkolnym 2016/2017 2017-02-20 11:09:15
ZARZĄDZENIE Nr 812/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej w Mielęcinie w roku szkolnym 2016/2017 2017-02-20 11:04:51
ZARZĄDZENIE Nr 811/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok. 2017-02-20 11:02:09
ZARZĄDZENIE Nr 810/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok. 2017-02-20 11:00:25
Uchwała Nr XXXI/284/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji rady na 2017 rok 2017-02-20 09:59:42
Uchwała Nr XXXI/283/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 117 o pow. 58 m2 położonej w obrębie geodezyjnym 0006 miasta Pyrzyce, na rzecz jej użytkownika wieczystego 2017-02-20 09:58:29
Uchwała Nr XXXI/282/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach 2017-02-20 09:56:57
Uchwała Nr XXXI/281/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie przyjęcia " Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Pyrzyce na rok 2017" 2017-02-20 09:54:48
Uchwała Nr XXXI/280/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pyrzyce 2017-02-20 09:53:39
Uchwała Nr XXXI/279/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2017 2017-02-20 09:49:47
Uchwała Nr XXXI/278/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe 2017-02-20 09:28:08
Sesja XXXI 2017r 2017-02-20 09:25:10
PORZĄDEK OBRAD XXXII Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 23 lutego 2017r. (czwartek) godz. 13:00, w sali Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2017-02-20 09:15:01
PROTOKÓŁ Nr XXX/16 z obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 GRUDNIA 2016 r. 2017-02-20 09:12:26
Ogłoszenie z dnia 16 lutego 2017 roku 2017-02-16 08:49:40
ZARZĄDZENIE Nr 809/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 09 lutego 2017 r. w sprawie zmiany organizacji Publicznego Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej - Curie w Pyrzycach w roku szkolnym 2016/2017 2017-02-14 13:53:22
ZARZĄDZENIE Nr 808/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 lutego 2017 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach w roku szkolnym 2016/2017 2017-02-14 13:46:06
ZARZĄDZENIE Nr 808/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 lutego 2017 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach w roku szkolnym 2016/2017 2017-02-14 13:43:32
ZARZĄDZENIE Nr 807/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 lutego 2017 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu 2017-02-14 13:33:05
OGŁOSZENIE NR 5/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 lutego 2017r. 2017-02-14 13:05:24
Obwieszczenie PIiD.6733.3.2017 z dnia 13 lutego2017r. 2017-02-13 14:24:53
OGŁOSZENIE NR 4/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 lutego 2017r. 2017-02-10 16:51:05
ZARZĄDZENIE Nr 806/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania zawodowego nauczycieli szkół i maksymalnych kwot dopłat z tym związanych w Gminie Pyrzyce w 2017 roku. 2017-02-10 16:47:14
Zarządzenie Nr 805/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 06 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia terści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie ,,Zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi i lokalami mieszkalnymi wraz z pomieszczeniami przynależnymi do tych lokali stanowiącymi własność Gminy Pyrzyce położonych w budynkach komunalnych Wspólnot Mieszkaniowych oraz zasobach Pyrzyckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Pyrzycach" 2017-02-10 16:44:39
ZARZĄDZENIE Nr 804/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 06 lutego 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 402/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 października 2015 roku w sprawie powołania i zasad działania Komisji Socjalnej w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. 2017-02-10 16:43:00
Luty 2017-02-10 16:40:16
ZARZĄDZENIE Nr 803/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2017r. 2017-02-10 16:39:25
ZARZĄDZENIE Nr 802/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia planu wykonawczego do Uchwały Nr XXXI/279/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2017. 2017-02-10 16:37:46
ZARZĄDZENIE Nr 801/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2017 2017-02-10 16:35:03
O G Ł O S Z E N I E NR 2 /2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Udział w zawodach ćwierćfinałowych Mistrzostw Polski młodzików, kadetów i juniorów w piłce siatkowej 2017-02-10 12:51:57
O G Ł O S Z E N I E NR 1 /2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Obóz zimowy dla zawodników LMKS "Żak-Espadon" Pyrzyce 2017-02-10 12:50:16
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji i celu publicznego z dnia 08 lutego 2017r 2017-02-09 14:54:49
Plan zamówień publicznych udzielanych z zastosowaniem przepisów Pzp na 2017 rok. 2017-02-07 12:36:45
ZARZĄDZENIE Nr 799/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Żabowie w roku szkolnym 2016/2017 2017-02-03 15:24:58
ZARZĄDZENIE Nr 798/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2016 2017-02-03 15:23:12
ZARZĄDZENIE Nr 797/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budzetu Gminy Pyrzyce na rok 2017. 2017-02-03 15:20:16
ZARZĄDZENIE Nr 796/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie stawek za wynajem świetlic wiejskich na terenie Gminy Pyrzyce. 2017-02-03 15:15:53
Ogłoszenie nr 3 / 2017 z dnia 1 lutego 2017 roku wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do sprzedaży. 2017-02-02 16:06:53
Luty 2017-02-02 16:01:37
PROTOKÓŁ Nr XXIX/16 z obrad XXIX sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 LISTOPADA 2016 r. 2017-01-31 09:52:00
PISEMNA INTERPRETACJA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO 2017-01-31 09:48:00
PORZĄDEK OBRAD XXXI Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 31 stycznia 2017r. (wtorek) ? godz. 15:00, w sali Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2017-01-25 12:36:40
2017 rok 2017-01-25 12:35:39
Uchwała Nr XIV/108/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 października 2015r.w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych ciążących na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej 2017-01-25 07:42:41
Zarządzenie Nr 794 / 2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Pyrzyce i ich zagospodarowanie. 2017-01-19 15:09:53
Zarządzenie Nr 791 / 2017 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 11 stycznia 2017 r.w sprawie ustalenia planu wykonawczego budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2017 do uchwały Nr XXX/268/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2016 roku. 2017-01-19 15:08:08
PISEMNA INTERPRETACJA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO 2017-01-19 14:57:50
Zarządzenie nr 788/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 stycznia 2017roku w sprawie: zasad udzielania i rozliczania zaliczek w 2017 roku. 2017-01-19 14:50:24
Zarządzenie nr 787/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 stycznia 2017 roku w sprawie: przekazania jednostkom organizacyjnym uprawnień do zaciągania zobowiązań w 2017 roku. 2017-01-19 14:46:41
Zarządzenie nr 786/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 grudnia 2016 roku zmieniające Zarządzenie Nr 673/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowych 2017-01-19 14:43:07
Zarządzenie nr 784/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego. 2017-01-19 14:38:07
Zarządzenie nr 781/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 grudnia 2016 roku zmieniające Zarządzenie Nr 27/2010 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia zasad ( polityki) rachunkowości 2017-01-19 14:33:12
Ogłoszenie nr 2/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 stycznia 2017r w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2017-01-19 13:19:02
ZARZĄDZENIE Nr 795/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. 2017-01-17 14:39:11
Obwieszczenie Nr NIŚ.6845.15.2017.KD z dnia 16 stycznia 2017r 2017-01-17 14:35:21
ZARZĄDZENIE Nr 795/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. 2017-01-17 07:20:47
Obwieszczenie 2017-01-12 15:17:16
Obwieszczenia 2017 r. 2017-01-12 15:11:23
Zarządzenie nr 793/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 stycznia 2017r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego. 2017-01-12 15:09:52
Zarządzenie nr 792/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 stycznia 2017r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 768/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16.12.2016r w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacyjnego. 2017-01-12 15:08:15
Zarządzenie nr 789/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 stycznia 2017roku w sprawie powołania zespołu do kontroli i oceny realizacji zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym w 2016 roku. 2017-01-12 15:05:17
Zarządzenie nr 783/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2016 2017-01-12 15:01:06
Zarządzenie Nr 790 / 2017 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 11 stycznia 2017 r.w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Kompleksowe sprzątanie w budynku Urzędu Miejskiego w Pyrzycach (Ratusz) Plac Ratuszowy 1 i terenu wokół budynku Urzędu Miejskiego. 2017-01-11 15:36:44
Styczeń 2017-01-11 15:35:15
PROTOKÓŁ Nr XXVIII/16 z obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 października 2016 r. 2017-01-10 15:39:04
PROTOKÓŁ Nr XXVII/16 z obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2016 r. 2017-01-10 15:37:38
PROTOKÓŁ Nr XXVI/16 z obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach zwołanej na wniosek Burmistrza Pyrzyc na dzień 19 września 2016 r. 2017-01-10 15:36:27
Ogłoszenie nr 1/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 stycznia 2017r. 2017-01-10 15:32:00
Styczeń 2017-01-10 15:29:46
Ogłoszenia 2017 r. 2017-01-10 15:29:30
Gmina 2017-01-05 15:26:19
Gmina 2017-01-05 15:20:43
Miasto 2017-01-05 15:19:19
Miasto 2017-01-05 15:03:26
Uchwała Nr XXX/277/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/225/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia stawek opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w miejscowościach: Ryszewko, Ryszewo, Turze, Brzezin, Okunica, Stróżewo, Brzesko, Letnin, Pstrowice, Mielęcin, Mechowo, Giżyn 2017-01-05 14:51:44
Uchwała Nr XXX/276/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wymiaru czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar zajęć w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pyrzyce 2017-01-05 14:50:39
Uchwała Nr XXX/275/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych administrowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pyrzycach 2017-01-05 14:49:50
Uchwała Nr XXX/274/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Pyrzycach na 2017 rok 2017-01-05 14:48:53
Uchwała Nr XXX/273/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXII/230/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie wyboru formy spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Pyrzyce do wykonywania zadań gospodarki nieruchomościami lokalowymi oraz powierzenie zadań własnych Gminy Pyrzyce z zakresu gospodarki nieruchomościami lokalowymi Pyrzyckiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2017-01-05 14:47:59
Uchwała Nr XXX/272/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru formy spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Pyrzyce do wykonywania zadań gospodarki komunalnej oraz powierzenie zadań własnych Gminy Pyrzyce z zakresu gospodarki komunalnej Pyrzyckiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Spółka z o.o. 2017-01-05 14:46:59
Uchwała Nr XXX/271/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Pyrzyce 2017-01-05 14:45:39
Uchwała Nr XXX/270/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2016 2017-01-05 14:34:26
Uchwała Nr XXX/269/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pyrzyce. 2017-01-05 14:29:14
Uchwała Nr XXX/268/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok 2017-01-05 14:26:20
Sesja XXX 2016r 2017-01-05 14:24:33
Zarządzenie nr 782/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach w roku szkolnym 2016/2017 2017-01-04 14:01:29
Zarządzenie nr 780/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie określenia wzoru umowy w sprawie udzielenia i roliczenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub lkub dziecięcy na terenie Gminy Pyrzyce 2017-01-04 13:46:48
Zarządzenie nr 779/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia planu wykonawczego do Uchwały Nr XXX/270/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2016. 2017-01-04 13:37:07
Zarządzenie Nr 778/2016 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2016 2017-01-04 13:34:34
Zarządzenie Nr 775/2016 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2016 2017-01-04 13:29:26
Uchwała Nr XXIX/267/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie przystąpienia Gminy Pyrzyce do projektu partnerskiego pod nazwą: Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej- przedsiębiorstwa społeczne w regionie szczecińskim, Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej- przedsiębiorstwa społeczne w regionie szczecineckim, Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej- przedsiębiorstwa społeczne w regionie stargardzkim, Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej- przedsiębiorstwa społeczne w regionie koszalińskim w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Priorytet VII Włączenie społeczne, Działania 7.4 ?Tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej m.in. poprzez wsparcie na tworzenie przedsiębiorstw społecznych (w szczególności spółdzielni socjalnych) 2017-01-03 14:55:12
Uchwała Nr XXIX/266/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Pyrzyc do podpisania umowy o dofinansowanie Projektu pn. Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pyrzyce w ramach Konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji organizowanego przez Województwo Zachodniopomorskie oraz Ministerstwo Rozwoju 2017-01-03 14:52:50
Uchwała Nr XXIX/265/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/190/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek na terenie Gminy Pyrzyce 2017-01-03 14:51:55
Uchwała Nr XXIX/264/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce 2017-01-03 14:49:53
Uchwała Nr XXIX/263/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/282/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 września 2012 r. sprawie określenia zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości 2017-01-03 14:48:37
Uchwała Nr XXIX/262/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie przystąpienia Gminy Pyrzyce do udziału w projekcie grantowym pt Dobre konsultacje, dobry plan (POWR.02.19.00-00-K29/15) 2017-01-03 14:47:08
Uchwała Nr XXIX/261/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Pyrzyc do określania wysokości opłaty za korzystanie z szaletu miejskiego 2017-01-03 14:46:07
Uchwała Nr XXIX/260/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Pyrzyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok 2017-01-03 14:44:58
Uchwała Nr XXIX/259/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr VI/41/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu oraz regulaminu korzystania ze świetlicy wiejskiej w Giżynie 2017-01-03 14:43:43
Uchwała Nr XXIX/258/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/281/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 września 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu oraz regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Pyrzyce 2017-01-03 14:42:42
Uchwała Nr XXIX/257/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2016 2017-01-03 14:41:41
Uchwała Nr XXIX/256/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej 2017-01-03 14:40:26
Uchwała Nr XXIX/255/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2017-01-03 14:38:21
Uchwała Nr XXIX/254/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2017-01-03 14:36:29
Uchwała Nr XXIX/253/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Pyrzycach 2017-01-03 14:34:53
Sesja XXIX 2016r 2017-01-03 14:31:56
Obwieszczenie AB.6740.1.4.17.2016.MP z dnia 27 grudnia 2016 2017-01-03 13:23:32
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY 2017-01-03 12:18:17
DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH 2017-01-03 12:14:16
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 2017-01-03 12:10:00
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2017-01-03 12:05:50
DANE O NIERUCHOMOŚCIACH 2017-01-03 12:02:26
DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 2017-01-02 08:58:49
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO 2017-01-02 08:56:35
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 2017-01-02 08:54:10
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO 2017-01-02 08:51:45
DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH 2017-01-02 08:48:51
DANE O NIERUCHOMOŚCIACH 2017-01-02 08:46:39
DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH 2017-01-02 08:42:35
Zarządzenie Nr 777/2016 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany składu osobowego Pyrzyckiej Rady Oświatowej. 2016-12-27 15:02:00
Zarządzenie Nr 776/2016 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia w roku 2017 terminów wypłat wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Gminy Pyrzyce 2016-12-27 14:58:34
Zarządzenie Nr 774/2016 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i ośrodków w Gminie Pyrzyce od 9 stycznia 2017 roku do 22 grudnia 2017 roku, w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych. 2016-12-27 14:55:11
Zarządzenie Nr 773/2016 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Kompleksowe sprzątanie w budynku Urzędu Miejskiego w Pyrzycach (Ratusz) Plac Ratuszowy 1 i terenu wokół budynku Urzędu Miejskiego. 2016-12-27 14:52:38
Zarządzenie Nr 772/2016 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 20 grudnia 2016 r.w sprawie wzorów wniosku, informacji, sprawozdania kwartalmego, rozliczenia rocznego w zakresie dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Pyrzyce 2016-12-27 14:49:36
Zarządzenie Nr 771/2016 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 20 grudnia 2016 r.w sprawie zmiany w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2016 2016-12-27 08:41:10
Zarządzenie Nr 770/2016 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 19 grudnia 2016 r.w sprawie zmiany organizacji Przedszkola Publicznego Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyrzycach w roku szkolnym 2016/2017 2016-12-27 08:32:31
Zarządzenie Nr 769/2016 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 16 grudnia 2016 r.w sprawie zmiany organizacji Publicznego Gimnajzum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pyrzycach w roku szkolnym 2016/2017 2016-12-27 08:30:19
Komunikat Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 grudnia 2016r 2016-12-22 14:54:37
Informacja Burmistrza Pyrzyc z dnia 22.12.2016 2016-12-22 12:52:02
Grudzień 2016-12-22 12:38:08
Deklaracje i informacje 2016-12-22 09:04:38
Podatek - komunikat w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna 2016-12-22 09:03:44
Podatek Rolny - komunikat w sprawie średniej ceny skupu żyta 2016-12-22 09:00:53
Uchwała Nr XXVIII/249/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 października 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej 2016-12-22 08:44:47
Uchwała Nr XXVIII/247/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 2016-12-22 08:42:02
Uchwała Nr XIII/167/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 8 listopada 2011 r.w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości i w podatku od środków transportowych. 2016-12-22 08:33:42
PORZĄDEK OBRAD XXX Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 29 grudnia 2016r. (czwartek) godz. 13:00, w sali Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2016-12-19 10:45:34
Zarządzenie Nr 768/2016 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 16 grudnia 2016 r.w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego. 2016-12-19 10:42:49
Zarządzenie Nr 767/2016 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 16 grudnia 2016 r.w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 614/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17.06.2016r w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji spisu z natury. 2016-12-19 10:40:43
Zarządzenie Nr 766/2016 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 15 grudnia 2016 r.w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2016 2016-12-16 14:33:49
Zarządzenie Nr 765/2016 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 15 grudnia 2016 r.w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Żabowie w roku szkolnym 2016/2017 2016-12-16 14:32:03
Zarządzenie Nr 764/2016 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 15 grudnia 2016 r.w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej im. jana pawła II w Brzesku w roku szkolnym 2016/2017 2016-12-16 14:29:54
Zarządzenie Nr 762/2016 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 15 grudnia 2016 r.w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu. 2016-12-16 14:02:01
Zarządzenie Nr 761/2016 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 14 grudnia 2016 r.w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 712/2016 z dnia 07 października 2016r w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. 2016-12-16 13:59:40
Zarządzenie Nr 760/2016 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 14 grudnia 2016 r.w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2016. 2016-12-16 13:09:32
Zarządzenie Nr 759/2016 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 13 grudnia 2016 r.w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach 2016-12-16 13:04:05
Zarządzenie Nr 758/2016 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 13 grudnia 2016 r.w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2016 2016-12-16 13:00:14
Obwieszczenie PIiD.6733.24.2016 z dnia 12 grudnia 2016r. 2016-12-15 15:13:55
Obwieszczenie PIiD.6733.21.2016 z dnia 12 grudnia 201. 2016-12-15 15:12:43
Obwieszczenie PIiD.6733.20.2016 z dnia 12 grudnia 2016r. 2016-12-15 15:11:19
Obwieszczenie PIiD.6733.23.2016 z dnia 12 grudnia 2016r. 2016-12-15 15:09:59
Obwieszczenie PIiD.6733.22.2016 z dnia 12 grudnia 2016r. 2016-12-14 15:06:29
Zarządzenie Nr 757/2016 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 12 grudnia 2016 r.w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i ośrodków w Gminie Pyrzyce od 2 stycznia 2017 roku do 22 grudnia 2017 roku. 2016-12-14 12:16:45
Zarządzenie Nr 756/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 7.12.2016 w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2016. 2016-12-14 12:10:32
Grudzień 2016-12-14 11:55:47
Obwieszczenie PIiD.6733.24.2016 z dnia 12 grudnia 2016r. 2016-12-13 14:44:19
Obwieszczenie PIiD.6733.23.2016 z dnia12 grudnia 2016r. 2016-12-13 14:43:10
Obwieszczenie PIiD.6733.21.2016 z dnia 12 grudnia 2016r. 2016-12-13 14:41:54
Obwieszczenie PIiD 6733.20.2016 z dnia 12grudnia 2016r. 2016-12-13 14:40:57
Obwieszczenie z dnia 12.12.2016r. 2016-12-12 14:05:30
Obwieszczenie PIiD.6733.25.2016 z dnia 8 grudnia 2016r. 2016-12-09 14:21:44
Grudzień 2016-12-09 14:20:01
Zarządzenie Nr 755/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30.11.2016 w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2016 2016-12-07 14:09:19
Zarządzenie Nr 754/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30.11.2016 w sprawie przeprowadzenia spisu dokumentów, pieczęci oraz kluczy na stanowisku pracy byłego pracownika Urzędu. 2016-12-07 14:05:26
Zarządzenie Nr 753/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30.11.2016 w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach w roku szkolnym 2016/2017 2016-12-07 14:03:27
Zarządzenie Nr 752/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30.11.2016 w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2016 2016-12-07 14:00:59
Zarządzenie Nr 750/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29.11.2016 w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach w roku szkolnym 2016/2017 2016-12-05 10:04:32
Zarządzenie Nr 751/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29.11.2016 w sprawie wprowadzenia zadania inwestycyjnego do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pyrzyce na lata 2015-2020 2016-12-05 10:00:04
Uchwała Nr XXVII/246/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zawarcia kolejnej umowy najmu powierzchni nieruchomości mieszczącej się w budynku Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, stanowiącej własność Gminy Pyrzyce 2016-12-05 08:45:46
Ogłoszenie z dnia 1 grudnia 2016r 2016-12-01 14:58:36
Ogłoszenie z dnia 1 grudnia 2016 r 2016-12-01 14:58:00
Projekt uchwalenia zmian WPF na 2017r. 2016-11-28 10:36:49
Projekt uchwały budżetowej na 2017r. 2016-11-28 10:32:05
Obwieszczenie PIiD.6733.18.2016 z dnia 18 listopada 2016r. 2016-11-22 14:14:41
PORZĄDEK OBRAD XXIX Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 24 listopada 2016r. (czwartek) godz. 13:00, w sali Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2016-11-22 14:09:31
Obwieszczenie PIiD.6733.17.2016 z dnia 16 listopada 2016 2016-11-18 14:16:06
O G Ł O S Z E N I E NR 24 /2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. I Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt 2016-11-17 08:44:41
Obwieszczenie PIiD.6733.25.2016 z dnia 10 listopad 2016 2016-11-15 14:50:14
Burmistrz Pyrzyc informuje o wyniku Naboru Na Stanowisko Urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach 2016-11-10 14:34:36
Obwieszczenie PIiD.6733.23.2016 z dnia 08 listopad 2016 2016-11-09 15:21:22
Obwieszczenie PIiD.6733.24.2016 z dnia 08 listopad 2016 2016-11-09 15:20:09
Obwieszczenie PIiD.6733.22.2016 z dnia 08 listopad 2016 2016-11-09 15:19:00
Obwieszczenie PIiD.6733.21.2016 z dnia 08 listopad 2016 2016-11-09 15:17:19
Obwieszczenie PIiD.6733.20.2016 z dnia 08 listopada 2016 2016-11-09 15:15:29
Listopad 2016-11-09 15:01:20
Listopad 2016-11-09 14:56:07
ZARZĄDZENIE Nr 727/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2016 2016-11-09 14:55:44
WYKONANIE BUDŻETU I FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY PYRZYCE ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU 2016-11-07 16:13:26
PROTOKÓŁ Nr XXV/16 z obrad XXV sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach zwołanej na wniosek Burmistrza Pyrzyc na dzień 31 sierpnia 2016 r. 2016-11-07 13:44:21
PROTOKÓŁ Nr XXIV/16 z obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach zwołanej na wniosek Burmistrza Pyrzyc na dzień 4 sierpnia 2016 r. 2016-11-07 13:43:00
PROTOKÓŁ Nr XXII/16 z obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 MAJA 2016 r. 2016-11-07 13:40:58
Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze zgodnie z Zarządzeniem nr 719 / 2016 Burmistrza Pyrzyc. 2016-11-03 09:07:00
Uchwała Nr XXVIII/252/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 października 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pyrzyce 2016-11-02 09:08:40
Uchwała Nr XXVIII/251/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce 2016-11-02 09:07:31
Uchwała Nr XXVIII/250/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2016 2016-11-02 09:06:27
Uchwała Nr XXVIII/249/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 października 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej 2016-11-02 09:04:37
Uchwała Nr XXVIII/248/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu : Aktywny Senior 65+ dla Gminy Pyrzyce 2016-11-02 09:02:17
Uchwała Nr XXVIII/247/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 2016-11-02 09:00:51
Sesja XXVIII 2016r 2016-11-02 08:59:42
Uchwała Nr XXVII/245/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pyrzyce 2016-11-02 08:56:18
Uchwała Nr XXVII/244/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2016 r.w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2016 2016-11-02 08:54:12
Uchwała Nr XXVII/243/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2016r. w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XXIII/217/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia Gminy Pyrzyce do projektu partnerskiego pod nazwą: Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej-Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu stargardzkiego, Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej-Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu koszalińskiego, Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej-Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecińskiego, Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej-Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecineckiego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Priorytet VII Włączenie społeczne, Działania 7.3 Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej 2016-11-02 08:49:44
Uchwała Nr XXVII/242/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 42 o powierzchni 0,0031 ha położona w obrębie geodezyjnym 0008 miasta Pyrzyce 2016-11-02 08:48:36
Uchwała Nr XXVII/241/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 94/4 o pow. 0,3820 ha położona w obrębie geodezyjnym nr 0003 Ryszewko gmina Pyrzyce 2016-11-02 08:47:39
Uchwała Nr XXVII/240/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 536/12 o pow. 0,0122 ha położona w obrębie geodezyjnym Letnin 2016-11-02 08:46:38
Uchwała Nr XXVII/239/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce 2016-11-02 08:45:36
Uchwała Nr XXVII/238/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2016 r. w sprawie likwidacji Filii Biblioteki Sady w Pyrzycach wchodzącej w skład Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej 2016-11-02 08:44:07
Uchwała XXVII/237/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 wrzesnia 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały o zmianie uchwały o nadaniu Statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Pyrzycach Uchwała Nr XVII/172/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 stycznia 2016r. 2016-11-02 08:43:00
Uchwała Nr XXVII/236/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych administrowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pyrzycach 2016-11-02 08:41:54
Sesja XXVII 2016r 2016-11-02 08:40:57
Grzybowska Małgorzata Dorota 2016-11-02 08:10:31
Grzybowska Małgorzata Dorota 2016-11-02 08:09:53
Grzybowska Małgorzata Dorota 2016-11-02 08:09:07
Uchwała Nr XXVI/235/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 19 września 2016r.w sprawie zaopiniowania zweryfikowanego projektu planu aglomeracji Pyrzyce 2016-11-02 07:37:05
Sesja XXVI 2016r 2016-11-02 07:30:12
ZARZĄDZENIE Nr 728/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2016-10-31 15:35:03
ZARZĄDZENIE Nr 728/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2016-10-31 15:33:45
Zarządzenie nr 726/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 października 2016r. w sprawie ustalenia planu wykonawczego do Uchwały Nr XXVIII//250/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 października 2016 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2016 2016-10-31 15:32:07
OGŁOSZENIE nr 15/2016 z dnia 28.10.2016r wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do sprzedaży 2016-10-28 15:07:14
O G Ł O S Z E N I E NR 23 /2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 października 2016 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Świąteczny Turniej Halowej Piłki Nożnej dla seniorów i juniorów 2016-10-28 13:47:38
Obwieszczenie PIiD.6733.16.2016 z dnia 27 października 2016 2016-10-28 13:42:51
ZARZĄDZENIE Nr 725/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pyrzyce 2016-10-28 12:24:32
ZARZĄDZENIE Nr 724/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2016. 2016-10-28 12:22:40
ZARZĄDZENIE Nr 723/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zmiany organizacji Publicznego Gimnajzum im. Marii Skłodowskiej - Curie w Pyrzycach w roku szkolnym 2016/2017 2016-10-28 11:51:50
ZARZĄDZENIE Nr 722/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji. 2016-10-28 11:13:47
ZARZĄDZENIE Nr 721/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 października 2016 r. w sprawie: zmiany w Zarządzeniu Nr 715/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 października 2016r w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. 2016-10-28 11:10:06
Owieszczenie PIiD.6733.18.2016 z dnia 26 października 2016 2016-10-27 12:47:42
Październik 2016-10-27 12:44:12
ZARZĄDZENIE Nr 720/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2016 2016-10-27 07:26:37
PORZĄDEK OBRAD XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 27 października 2016r. (czwartek) godz. 13:00, w sali Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2016-10-24 15:22:05
G Ł O S Z E N I E NR 22 /2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 października 2016 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. XI Otwarte Mistrzostwa Gminy o Króla Maty. 2016-10-19 14:58:02
ZARZĄDZENIE Nr 719/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. 2016-10-19 14:56:45
ZARZĄDZENIE Nr 719/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. 2016-10-19 14:54:52
Zarządzenie nr 718/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 października 2016 r.w sprawie 2016-10-18 14:02:40
Zarządzenie nr 717/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 października 2016 r.w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2016 2016-10-18 14:00:24
Zarządzenie nr 716/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11.10.2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2016 2016-10-18 13:59:06
Zarządzenie nr 715/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10.10.2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach 2016-10-18 13:55:23
OGŁOSZENIE nr 14/2016 z dnia 17.10.2016r w sprawie sporządzania wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę w drodze bezprzetargowej. 2016-10-17 16:26:12
O G Ł O S Z E N I E NR 21 /2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 października 2016 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Pyrzyce Tańcem Malowane - I Jesienny Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrz Pyrzyc. 2016-10-14 14:34:56
O G Ł O S Z E N I E NR 20 /2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 października 2016 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Zwiększenie potencjału bojowego. 2016-10-11 14:53:41
O G Ł O S Z E N I E NR 19 /2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 października 2016 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Zwiększenie potencjału bojowego. 2016-10-11 14:50:56
OGŁOSZENIE nr 13/2016 z dnia 11.10.2016r w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do sprzedaży. 2016-10-11 10:54:08
Zarządzenie nr 714/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07.10.2016 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej w Okunicy w roku szkolnym 2016/2017 2016-10-10 12:09:10
Zarządzenie nr 713/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07.10.2016 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach w roku szkolnym 2016/2017 2016-10-10 12:04:59
Zarządzenie nr 712/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07.10.2016 r. w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach 2016-10-10 11:27:02
Zarządzenie nr 711/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07.10.2016 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2016 2016-10-10 11:23:59
Zarządzenie nr 710/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05.10.2016 r. w sprawie utworzenia struktur formacji cywilnej na terenie Gminy Pyrzyce 2016-10-10 11:17:36
Zarządzenie nr 709/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany organizacji Publicznego Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej - Curie w Pyrzycach w roku szkolnym 2016/2017 2016-10-10 10:40:22
Zarządzenie nr 708/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany organizacji Przedszkola Publicznego Nr 4 w Pyrzycach w roku szkolnym 2016/2017 2016-10-10 10:37:37
Zarządzenie nr 707/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej z Oodziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach w roku szkolnym 2016/2017 2016-10-10 10:36:01
Zarządzenie nr 706/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pyrzyce 2016-10-10 10:32:48
Zarządzenie nr 705/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2016 2016-10-10 10:29:07
Zarządzenie nr 704/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 września 2016 r.w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2016 2016-10-04 14:20:10
Zarządzenie Nr 703/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29.09.2016r w sprawie ustalenia planu wykonawczego do Uchwały Nr XXVII/244/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2016 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2016. 2016-10-04 14:10:54
Zarządzenie Nr 702/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28.09.2016r w sprawie organizacji Przedszkola Publicznego Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyrzycach w roku szkolnym 2016/2017 2016-10-04 14:05:30
Październik 2016-10-04 13:59:52
O G Ł O S Z E N I E NR 18 /2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 4 października 2016 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Przygotowanie boiska gminnego w Żabowie do organizacji rozgrywek sportowych. 2016-10-04 13:51:30
O G Ł O S Z E N I E NR 12/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 03 października 2016r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę w drodze bezprzetargowej. 2016-10-03 10:36:26
Wrzesień 2016-10-03 10:34:46
Październik 2016-10-03 10:34:09
Robert Toboła 2016-09-30 14:24:28
O G Ł O S Z E N I E NR 17/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 września 2016 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Organizacja Obchodów Białej Laski 2016-09-30 10:23:33
OBWIESZCZENIE Nr NiŚ.6140.2.2016. z dnia 28 września 2016 r. w sprawie przyjmowania wsniosków o powołanie na rzeczoznawcę w celu szacowania zwierząt, produktów i sprzętu. 2016-09-30 07:21:38
Uchwała Nr XXV/234/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 261 o pow. 0,0102 ha położona w obrębie geodezyjnym Nieborowo 2016-09-29 13:12:20
Uchwała Nr XXV/233/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2016 2016-09-29 13:09:43
Sesja XXV 2016r 2016-09-29 13:07:51
Uchwała Nr XXIV/232/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 04 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pyrzyce 2016-09-29 10:05:45
Uchwała Nr XXIV/231/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 04 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2016 2016-09-29 10:03:17
Sesja XXIV 2016r 2016-09-29 10:01:15
Uchwała Nr XXIII/230/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr VI/40/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 marca 2015r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego należnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2016-09-29 09:55:34
Uchwała Nr XXIII/229/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie przystąpienia Gminy Pyrzyce Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach do projektu partnerskiego pod nazwą ,,Pakty zatrudnieniowe w Polsce" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa 2016-09-29 09:49:45
Uchwała Nr XXIII/228/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady w Pyrzycach 2016-09-29 09:46:54
Uchwała Nr XXIII/227/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie przystąpienia Gminy Pyrzyce jako partnera do realizacji zadania pn. ,,Centrum Aktywności" 2016-09-29 09:44:36
Uchwała Nr XXIII/226/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2016r.w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Gmina Pyrzyce 2016-09-29 09:42:14
Uchwała Nr XXIII/225/16 Rady Miejskiej Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2016r.w sprawie uchwalenia stawek opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w miejscowościach: Ryszewko, Ryszewo, Turze, Brzezin, Okunica, Stróżewo, Brzesko, Letnin, Pstrowice, Mielęcin, Mechowo, Giżyn 2016-09-29 09:19:17
Uchwała Nr XXIII/224/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2016r.w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych w miejscowościach: Pyrzyce, Ryszewko, Ryszewo, Turze, Brzezin, Okunica, Stróżewo, Brzesko, Letnin, Pstrowice, Mielęcin, Mechowo, Giżyn 2016-09-29 09:12:23
Uchwała Nr XXIII/223/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia stawek opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Pyrzycach 2016-09-29 09:10:15
Uchwała Nr XXIII/222/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2016 r.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 6 lat kolejnej umowy dzierżawy lokalu użytkowego o pow. 310,95m2, położonego w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach, położonego na działce nr 10/5 z obrębu 0010 miasta Pyrzyce, na rzecz firmy P.H.U. PRESTO Grzegorz Sołoducha z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej 2016-09-29 09:08:10
Uchwała Nr XXIII/221/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce 2016-09-29 09:05:53
Uchwała Nr XXIII/220/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Polskich Kolei Państwowych S.A. w Warszawie prawa użytkowania wieczystego działki nr 16/45 obręb 6 miasta Pyrzyce 2016-09-29 09:04:29
Uchwała Nr XXIII/219/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 16/46 położonej w obrębie 6 miasta Pyrzyce 2016-09-29 09:02:48
Uchwała Nr XXIII/218/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zawarcia kolejnej umowy najmu powierzchni strychowej mieszczącej się w budynku Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, stanowiącej własność Gminy Pyrzyce 2016-09-29 09:01:32
Uchwała Nr XXIII/217/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2016r. 2016-09-29 09:00:12
Uchwała Nr XXIII/216/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pyrzyce 2016-09-29 08:58:21
Uchwała Nr XXIII/215/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2016 2016-09-29 08:55:31
Uchwała Nr XXIII/214/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok 2016-09-29 08:52:13
Uchwała Nr XXIII/213/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2015 rok 2016-09-29 08:50:05
Sesja XXIII 2016r 2016-09-29 08:47:42
Zarządzenie Nr 701/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26.09.2016r w sprawie powołania Komisji ds. Nauczycielskiego Funduszu Zdrowotnego Gminy Pyrzyce i określa regulamin jej pracy. 2016-09-28 08:47:03
Zarządzenie Nr 700/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26.09.2016r w sprawie zmiany organizacji oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Żabowie w roku szkolnym 2016/2017 2016-09-28 08:45:15
Zarządzenie Nr 699/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26.09.2016r w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej w Mielęcinie w roku szkolnym 2016/2017 2016-09-28 08:42:18
Zarządzenie Nr 698/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26.09.2016r w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach w roku szkolnym 2016/2017 2016-09-28 08:40:39
Zarządzenie Nr 697/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26.09.2016r w sprawie zmiany organizacji Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Mielęcinie w roku szkolnym 2016/2017 2016-09-28 08:36:52
Zarządzenie Nr 696/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26.09.2016r w sprawie zmiany organizacji Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzesku w roku szkolnym 2016/2017 2016-09-28 08:33:26
Zarządzenie Nr 695/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26.09.2016r w sprawie zmiany organizacji Szkoły POdstawowej im. Jana Pawła II w Brzesku w roku szkolnym 2016/2017 2016-09-28 08:31:07
Zarządzenie Nr 694/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26.09.2016r w sprawie zmiany organizacji Przedszkola Publicznego w Żabowie w roku szkolnym 2016/2017 2016-09-28 08:28:55
Zarządzenie Nr 693/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26.09.2016r w sprawie zmian w budżecie oraz zmian planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2016 2016-09-27 14:53:38
Zarządzenie Nr 691/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14.09.2016r w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2016 2016-09-27 14:49:39
Zarządzenie Nr 692/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 września 2016r.w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: Przebudowa drogi gminnej w m. Obromino na terenie działek 208, 90. 2016-09-27 14:09:08
PORZĄDEK OBRAD XXVII Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 29 września 2016r. (czwartek) godz. 13:00, w sali Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2016-09-26 10:43:57
Zarządzenie Nr 690/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14.09.2016r w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji spisu z natury. 2016-09-22 13:58:19
Zarządzenie Nr 689/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14.09.2016r w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2016. 2016-09-22 13:56:11
OBWIESZCZENIE Nr NiŚ.6220.7.2016.BB z dnia 12 września 2016 r. 2016-09-15 13:53:19
Wrzesień 2016-09-15 13:51:02
O G Ł O S Z E N I E NR 16 /2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 września 2016 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. 10-lecie Zespołu Śpiewaczego Wrzos w Krzemlinie 2016-09-13 14:21:59
O G Ł O S Z E N I E NR 15/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 września 2016 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Turniej piłkarski oldbojów 2016-09-13 14:20:05
Zarządzenie Nr 688/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12.09.2016r w sprawie zmiany w budżecie oraz zmiany w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2016 2016-09-13 09:40:43
Zarządzenie Nr 687/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08.09.2016r w sprawie zmiany organizacji Przedszkola Publicznego Nr 4 w Pyrzycach w roku szkolnym 2016/2017 2016-09-13 09:39:00
Zarządzenie Nr 686/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08.09.2016r w sprawie zmiany oragnizacji Przedszkola Publicznego Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyrzycach w roku szkolnym 2016/2017 2016-09-13 09:36:21
Zarządzenie Nr 685/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08.09.2016r w sprawie zmiany organizacji Gimnzajum Mistrzostwa Sportowego w Pyrzycach w roku szkolnym 2016/2017 2016-09-13 09:34:05
Zarządzenie Nr 684/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08.09.2016r w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej w Mielęcinie w roku szkolnym 2016/2017 2016-09-13 09:30:10
Zarządzenie Nr 683/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08.09.2016r w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej w Okunicy w roku szkolnym 2016/2017 2016-09-13 09:28:17
Zarządzenie Nr 682/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08.09.2016r w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Purzycach w roku szkolnym 2016/2017 2016-09-13 09:26:51
Zarządzenie Nr 681/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08.09.2016r w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Żabowie w roku szkolnym 2016/2017 2016-09-13 09:24:32
Zarządzenie Nr 680/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08.09.2016r w sprawie zmiany zarządzenia 435/2015 z dnia 04 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku administracyjno - biurowego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Plac Ratuszowy 1. 2016-09-13 09:08:10
Zarządzenie Nr 679/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08.09.2016r w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce 2016-09-09 09:31:48
Zarządzenie nr 676/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 5 września 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 464/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 grudnia 2015 r.w sprawie programu likwidacji barszczu Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi) na terenie Gminy Pyrzyce zmienionego zarządzeniem nr 625/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 czerwca 2016 r. oraz zmienionego zarządzeniem 635/2016 z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie programu likwidacji barszczu Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi) na terenie Gminy Pyrzyce 2016-09-09 09:29:53
Zarządzenie Nr 678/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 06.09.2016r w sprawie zmiany organizacji Publicznego Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej - Curie w Pyrzycach w roku szkolnym 2016/2017 2016-09-07 14:43:25
Zarządzenie Nr 677/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 06.09.2016r w sprawie: przyjecia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego na cele mieszkalne, położonego w m. Pyrzyce przy ul. Dworcowej 2016-09-07 14:41:01
Zarządzenie Nr 675/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 września 2016 r. w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej. 2016-09-07 14:38:10
Zarządzenie Nr 674/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 1 września 2016 r. w sprawie zmiany organizacji oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach w roku szkolnym 2016/2017 2016-09-07 14:35:57
Wrzesień 2016-09-07 14:30:40
Zarządzenie Nr 672/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2016 2016-09-07 14:27:31
Pardała Wojciech 2016-09-07 07:45:14
Zarządzenie Nr 673/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie Instrukcji zarządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowych. 2016-09-01 13:56:53
Zarządzenie Nr 671/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 sierpnia 2016r. 2016-09-01 10:53:13
Zarządzenie Nr 670/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Pyrzycach. 2016-09-01 10:46:38
Zarządzenie Nr 669/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2016 2016-09-01 10:41:17
Zarządzenie Nr 668/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: " Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elekteycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Pyrzyce i jej jednostek organizacyjnych" 2016-09-01 10:37:37
Zarządzenie Nr 667/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edykacyjnych w roku szkolnym 2016/2017 2016-09-01 10:33:01
Zarządzenie Nr 666/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie przeprowadenia spisu inwentaryzacyjnego. 2016-09-01 10:29:34
Zarządzenie Nr 665/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie założeń i wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do Wieloletniej Prognozy Finansowej i uchwały budżetowej Gminy Pyrzyce na 2017 rok 2016-09-01 10:27:34
Zarządzenie Nr 664/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenie nr 650/2016 z dnia 19 sierpnia 2016r w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu. 2016-08-31 14:30:06
PORZĄDEK OBRAD XXV sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 31 sierpnia 2016 roku (środa) o godz. 9:00, w sali 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2016-08-31 08:33:29
Zarządzenie Nr 663/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia 650/2016 z dnia 19 sierpnia 2016 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu. 2016-08-26 13:31:52
Zarządzenie Nr 663/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2016. 2016-08-25 11:26:16
Zarządzenie Nr 662/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany organizacji Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Pyrzycach w roku szkolnym 2016/2017. 2016-08-25 11:25:10
Zarządzenie Nr 661/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie magazynowania materiałów pochodzących z rozbiórki nadających się do ponownego używania. 2016-08-25 11:23:11
Obwieszczenie PIiD.673314.2016 2016-08-24 15:00:34
Obwieszczenie NiŚ.6220.7.2016.BB z dnia 23 sierpnia 2016 r 2016-08-24 10:33:48
Zarządzenie Nr 660/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce 2016-08-22 13:44:23
Zarządzenie Nr 659/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacynej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 2016-08-22 13:42:56
Zarządzenie Nr 658/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacynej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 2016-08-22 13:42:06
Zarządzenie Nr 657/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacynej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 2016-08-22 13:41:04
Zarządzenie Nr 656/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacynej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 2016-08-22 13:40:09
Zarządzenie Nr 655/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacynej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 2016-08-22 13:38:22
Zarządzenie Nr 654/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacynej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 2016-08-22 13:37:21
Zarządzenie Nr 653/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacynej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 2016-08-22 13:36:20
Zarządzenie Nr 652/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacynej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 2016-08-22 13:35:11
Zarządzenie Nr 651/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacynej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 2016-08-22 13:33:56
Zarządzenie Nr 650/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu. 2016-08-22 13:31:22
PROTOKÓŁ Nr XXIII/16 z obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 CZERWCA 2016 r. 2016-08-22 11:28:20
OBWIESZCZENIE NR PIiD.6733.13.2016 z dnia 17 sierpnia 2016 r 2016-08-18 13:43:14
Zarządzenie Nr 649/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu. 2016-08-16 15:10:37
Zarządzenie Nr 648/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu. 2016-08-16 15:08:28
Zarządzenie Nr 647/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2016 2016-08-16 15:05:54
Zarządzenie Nr 646/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2016. 2016-08-16 15:04:20
Zarządzenie Nr 645/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 sierpnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego. 2016-08-09 07:53:08
Zarządzenie Nr 644/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 04 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na 2016r. 2016-08-09 07:49:50
WYKONANIE BUDŻETU I FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY PYRZYCE ZA II KWARTAŁ 2016 ROKU 2016-08-04 14:08:41
Zarządzenie Nr 643/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2016 2016-08-04 13:56:21
Sierpień 2016-08-04 13:39:32
OBWIESZCZENIE NR AB.6740.1.3.7.2016.MP z dnia 28.07.2016r. 2016-08-01 12:03:05
OBWIESZCZENIE NR AB.6740.1.4.7.2016.MP z dnia 28.07.2016r. 2016-08-01 12:01:56
Sierpień 2016-08-01 11:57:32
PORZĄDEK OBRAD XXIV sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 04 sierpnia 2016 roku (czwartek) o godz. 9:00, w Sali 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2016-07-29 12:31:47
O G Ł O S Z E N I E NR 14 /2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Warsztaty chorałowe dla członków Zespołu Wokalnego Cantus Delicium 2016-07-29 12:23:56
Zarządzenie Nr 642/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: " kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Punktów Poboru Gminy Pyrzyce i jej jednostek organizacyjnych" 2016-07-29 07:39:29
Komunikat Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 lipca 2016r. 2016-07-28 07:22:22
Zarządzenie Nr 641/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie powołania składu komisji konkursowej na stanowisko Młodszego referenta w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. 2016-07-25 15:11:03
O G Ł O S Z E N I E NR 13 /2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Zwiększenie potencjału bojowego 2016-07-25 13:34:13
Zarządzenie Nr 640/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2016 2016-07-22 12:41:10
OBWIESZCZENIE NR PIiD.6733.14.2016 z dnia 21 lipca 2016 r 2016-07-22 12:25:41
Ogłoszenie o naborze wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Pyrzyce w 2016 roku. 2016-07-22 10:20:51
Ogłoszenie nr 11/2016 z dnia 20 lipca 2016 roku wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonej do sprzedaży 2016-07-20 13:29:24
OBWIESZCZENIE NiŚ.622.7.2016.MT/BB z dnia 20 lipca 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: ,,Rozbudowa infrastruktury wod - kan w Pyrzycach" 2016-07-20 11:58:56
ZARZĄDZENIE Nr 639/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do naboru na stanowisko urzędnicze Referenta w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. 2016-07-19 11:30:53
ZARZĄDZENIE Nr 638/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie ozmiany budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2016. 2016-07-19 11:29:26
ZARZĄDZENIE Nr 637/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. 2016-07-19 11:27:53
ZARZĄDZENIE Nr 636 /2016 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 13 lipca2016 r. w sprawie sposobu rozliczania ekwiwalentu za udziału w akcjach i działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę. 2016-07-19 11:26:49
ZARZĄDZENIE Nr 637/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. 2016-07-13 13:02:38
Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach 2016-07-13 12:05:57
UCHWAŁA NR XXII/206/16 RADY MIEJSKIEJ W PYRZYCACH z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 2016-07-13 10:53:14
Komunikat Burmistrza Pyrzyc z dnia 7 lipca 2016 roku 2016-07-12 11:33:41
Zarządzenie Nr 635/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 464/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 grudnia 2016r. w sprawie programu likwidacji barszczu Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi) na terenie Gminy Pyrzyce zmienionego zarządzeniem nr 625/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie programu likwidacji barszczu Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi) na terenie Gminy Pyrzyce 2016-07-11 12:30:59
Zarządzenie Nr 634/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu 2016-07-11 12:29:49
Zarządzenie Nr 633/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2016 2016-07-11 12:26:53
Zarządzenie Nr 632/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: Przebudowa drogi gminnej ul. Dworcowa w Pyrzycach. 2016-07-11 12:25:52
O G Ł O S Z E N I E NR 10/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 lipca 2016r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej. 2016-07-08 11:34:10
Lipiec 2016-07-08 11:33:06
OBWIESZCZENIE NR PIiD.6733.13.2016 z dnia 5 lipca 2016 r 2016-07-07 12:35:58
Lipiec 2016-07-07 12:13:09
Chyt Paweł 2016-07-07 12:10:05
Podzińska Marzena 2016-07-07 11:51:10
Podzińska Marzena 2016-07-07 11:48:52
Zarządzenie Nr 629/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2016 2016-07-06 13:50:04
Lipiec 2016-07-05 11:11:07
Zarządzenie Nr 631/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 1 lipca 2016r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Inspektora w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. 2016-07-01 14:17:00
Wszoła Aleksandra 2016-07-01 14:00:23
Zarządzenie Nr 631/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 1 lipca 2016r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Inspektora w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. 2016-07-01 11:47:49
Zarządzenie Nr 628/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. 2016-06-29 15:06:06
Zarządzenie Nr 627/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji spisu z natury. 2016-06-29 15:03:53
Zarządzenie Nr 626/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2016 2016-06-29 15:00:27
O G Ł O S Z E N I E NR 9/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 czerwiec 2016r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej. 2016-06-28 13:52:40
Zarządzenie Nr 628/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. 2016-06-28 13:45:25
Ogłoszenie nr 8/2016 z dnia 28 czerwca 2016 roku wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do sprzedaży 2016-06-28 09:13:12
Zarządzenie Nr 624/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2016 2016-06-27 11:29:02
Zarządzenie Nr 623/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego. 2016-06-27 11:26:36
Zarządzenie Nr 622/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego. 2016-06-27 11:25:03
Zarządzenie Nr 621/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Organizacji Szkoły Podstawowej w Żabowie w roku szkolnym 2015/2016 2016-06-27 11:16:32
Zarządzenie Nr 620/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej w Żabowie w roku szkolnym 2015/2016 2016-06-27 11:07:37
Zarządzenie Nr 619/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie Zmiany Organizacji Szkoły Podstawowej w Żabowie w roku szkolnym 2015/2016 2016-06-27 11:04:35
ZARZĄDZENIE nr 625/2016 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 464/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie programu likwidacji barszczu Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi) na terenie Gminy Pyrzyce. 2016-06-24 13:50:39
Zarządzenie Nr 618/2016 Burmistrza Pyrzyc dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: Przebudowa istniejącej nawierzchni wraz z budową miejsc parkingowych na działce nr 198 i 192 położonej w obrębie nr 8 miasta Pyrzyce. 2016-06-23 14:39:35
O G Ł O S Z E N I E NR 12 /2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Pyrzycka Liga Piłkarska. 2016-06-23 14:37:08
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 czerwiec 2016 roku o wyniku piątego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 166/3 o pow. 0,8634 ha położona w obrębie geodezyjnym nr 4 miasta Pyrzyce 2016-06-22 13:44:58
Zarządzenie Nr 617/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji spisu z natury. 2016-06-22 13:26:14
Zarządzenie Nr 616/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji spisu z natury. 2016-06-22 13:13:01
Zarządzenie Nr 615/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2016. 2016-06-22 13:08:24
Zarządzenie Nr 614/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji spisu z natury. 2016-06-22 13:06:23
Uchwała Nr XXII/212/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 maja 2016r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Jarosława Kossowskiego 2016-06-17 09:19:49
Uchwała Nr XXII/211/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 maja 2016r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Ireneusza Wiśniewskiego 2016-06-17 09:18:20
Uchwała Nr XXII/210/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 maja 2016 r.w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 150/4 o pow. 0,0200 ha położona w obrębie geodezyjnym Brzezin 2016-06-17 09:16:59
Uchwała Nr XXII/209/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Kontraktu Samorządowego pt. Rozwój społeczno-gospodarczy ?Pyrzyce +? obejmujący Gminy: Banie, Bielice, Kozielice, Lipiany, Przelewice, Pyrzyce, Warnice oraz Powiat Pyrzycki 2016-06-17 09:13:41
Uchwała Nr XXII/208/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie organizacji gminnych przewozów pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym 2016-06-17 09:12:23
Uchwała Nr XXII/207/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych administrowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pyrzycach 2016-06-17 09:10:45
Uchwała Nr XXII/206/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 maja 2016r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2016-06-17 09:09:04
Uchwała Nr XXII/205/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pyrzyce 2016-06-17 09:06:18
Uchwała Nr XXII/204/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2016 2016-06-17 09:02:54
Uchwała XXII/203/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 maja 2016r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Pyrzyc do zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji w miejscowości Obromino 2016-06-17 08:59:54
Uchwała Nr XXII/202/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 maja 2016 r.w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pyrzyce na lata 2015-2020 2016-06-17 08:58:30
Sesja XXII 2016r 2016-06-17 08:51:08
Sesja XXI 2016r 2016-06-17 08:50:57
PROTOKÓŁ Nr XXI/16 z obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach zwołanej na wniosek Burmistrz Pyrzyc na dzień 5 maja 2016 r. 2016-06-17 07:40:44
PROTOKÓŁ Nr XX/16 z obrad XX sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 KWIETNIA 2016r. 2016-06-17 07:38:41
PORZĄDEK OBRAD XXIII Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 30 czerwca 2015r. (czwartek) godz. 13:00, w sali Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2016-06-16 07:25:41
Zarządzenie Nr 613/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2016r 2016-06-14 14:55:06
Zarządzenie Nr 612/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Obromino. 2016-06-14 14:50:02
O G Ł O S Z E N I E z dnia 15 czerwca 2016r 2016-06-14 13:38:39
OGŁOSZENIE NiŚ nr 6 /2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 czerwiec 2016 roku wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z udziałem w prawie wieczystego współużytkowania gruntu 2016-06-13 16:01:23
OGŁOSZENIE NiŚ nr 7 /2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 czerwiec 2016 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej z udziałem w prawie wieczystego współużytkowania gruntu 2016-06-13 15:55:43
Czerwiec 2016-06-13 15:52:00
O G Ł O S Z E N I E NR 11 /2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Organizacja międzygminnych zawodów sportowo - pożarniczych 2016-06-10 15:16:11
Zarządzenie Nr 611/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia odpłatności za wynajem sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2016-06-10 14:52:50
Zarządzenie Nr 610/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2016 2016-06-10 14:49:43
Zarządzenie Nr 609/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Pyrzycach : 2016-06-10 14:44:54
Zarządzenie Nr 608/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Giżyn, gmina Pyrzyce. 2016-06-10 14:42:19
Zarządzenie Nr 607/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej z Oodziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach w roku szkolnym 2015/2016 2016-06-09 13:16:21
Zarządzenie Nr 606/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany organizacji Publicznego Gimnzajum im. Marii Skłodowskiej - Curie w Pyrzycach w roku szkolnym 2015/2016 2016-06-09 13:12:15
OBWIESZCZENIE NR PIiD.6733.9.2016 z dnia 7 czerwca 2016r. 2016-06-09 08:28:18
Zarządzenie Nr 604/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2016 2016-06-08 10:50:24
Zarządzenie Nr 603/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 maja 2016 r. 2016-06-08 10:47:57
Zarządzenie Nr 602/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2016 2016-06-08 10:44:25
Zarządzenie Nr 605/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 06 czerwca 2016 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Pyrzyce 2016-06-07 15:09:14
Czerwiec 2016-06-07 15:06:57
OBWIESZCZENIE NR PIiD.6733.10.2016 z dnia 6 czerwca 2016r. 2016-06-06 15:52:22
Czerwiec 2016-06-06 15:47:04
Zarządzenie Nr 601/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie organizacji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzesku w roku szkolnym 2016/2017 2016-06-01 11:05:01
Zarządzenie Nr 600/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie organizacji Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Mielęcinie w roku szkolnym 2016/2017 2016-06-01 11:01:30
Zarządzenie Nr 599/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie organizacji Szkoły Podstawowej w Okunicy w roku szkolnym 2016/2017 2016-06-01 10:59:03
Zarządzenie Nr 598/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie organizacji Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach w roku szkolnym 2016/2017 2016-05-31 12:37:26
Zarządzenie Nr 597/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie organizacji oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Żabowie w roku szkolnym 2016/2017 2016-05-31 12:34:12
Zarządzenie Nr 596/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie organizacji Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Pyrzycach w roku szkolnym 2016/2017 2016-05-31 12:16:45
Zarządzenie Nr 595/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie organizacji Publicznego Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej Curie w Pyrzycach w roku szkolnym 2016/2017 2016-05-31 12:13:28
Zarządzenie Nr 594/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie organizacji Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Żabowie w roku szkolnym 2016/2017 2016-05-31 11:30:11
Zarządzenie Nr 593/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej I Stopnia 2016-05-31 11:26:10
Zarządzenie Nr 592/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie organizacji Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Pyrzycach w roku szkolnym 2016/2017 2016-05-31 11:23:22
Zarządzenie Nr 591/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie organizacji Przedszkola Publicznego w Żabowie w roku szkolnym 2016/2017 2016-05-31 11:21:39
Zarządzenie Nr 590/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie organizacji Punktu Przedszkolnego w Brzesku w roku szkolnym 2016/2017 2016-05-31 10:47:33
Zarządzenie Nr 589/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie organizacji Punktu Przedszkolnego w Mielęcinie w roku szkolnym 2016/2017 2016-05-31 10:44:34
Zarządzenie Nr 588/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 402/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 października 2015 roku w sprawie powołania i zasad działania Komisji Socjalnej w Urzędzie Miejskiej w Pyrzycach. 2016-05-30 15:49:55
Zarządzenie Nr 587/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie organizacji Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Mielęcinie w roku szkolnym 2016/2017 2016-05-30 15:48:50
Zarządzenie Nr 586/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie organizacji Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddziałem Integracyjnym w Pyrzycach w roku szkolnym 2016/2017 2016-05-30 15:39:56
Zarządzenie Nr 585/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie organizacji Przedszkola Publicznego w Brzezinie w roku szkolnym 2016/2017 2016-05-30 15:37:53
Zarządzenie Nr 584/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie organizacji Przedszkola Publicznego nr 4 w Pyrzycach w roku szkolnym 2016/2017 2016-05-30 15:36:06
Zarządzenie Nr 583/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie organizacji Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzesku w roku szkolnym 2016/2017 2016-05-30 15:34:15
Zarządzenie Nr 582/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie organizacji Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach w roku szkolnym 2016/2017 2016-05-30 15:30:53
Zarządzenie Nr 581/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmiany w organizacji Szkoły Podstawowej w Mielęcinie w roku szkolnym 2015/2016 2016-05-30 15:26:54
OBWIESZCZENIE NR PIiD.6733.11.2016 z dnia 30 maja 2016r. 2016-05-30 14:49:06
OBWIESZCZENIE NR PIiD.6733.8.2016 z dnia 30 maja 2016r. 2016-05-30 14:47:51
OBWIESZCZENIE NR NIŚ.6220.6.2016 z dnia 30 maja 2016r. 2016-05-30 14:45:18
O G Ł O S Z E N I E NR 5/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 maja 2016r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej. 2016-05-30 12:04:59
Maj 2016-05-30 12:02:51
O G Ł O S Z E N I E NR 10 /2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy Pyrzyce w formie obozu sportowo-rekreacyjnego w Jastrowiu. 2016-05-27 14:03:29
Zarządzenie Nr 580/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2016-05-27 13:05:04
Zarządzenie Nr 580/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2016-05-27 13:02:51
Zarządzenie Nr 579/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji celowej podmiotów prowadzących żlobek na terenie Gminy Pyrzyce 2016-05-27 12:58:29
Zarządzenie Nr 578/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2016 2016-05-27 12:50:00
PORZĄDEK OBRAD XXII Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 31 maja 2016r. (wtorek) godz. 13:00, sala Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2016-05-27 11:03:02
Zarządzenie Nr 577/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia drugiego konkursu na stanowisko dyrektora Gimnzajum Mistrzostwa Sportowego w Pyrzycach 2016-05-25 15:09:39
Zarządzenie Nr 577/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia drugiego konkursu na stanowisko dyrektora Gimnzajum Mistrzostwa Sportowego w Pyrzycach 2016-05-25 15:07:07
Wroński Jerzy 2016-05-24 14:34:43
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 maja 2016 roku o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 13/3 o pow.0,0228 ha, położonej w obrębie geodezyjnym nr 0010 miasta Pyrzyce. 2016-05-24 14:31:08
Zarządzenie Nr 576/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie zmiany organizacji Publicznego Gimnzajum im. Marii Składowskiej - Curie w Pyrzycach w roku szkolnym 2015/2016 2016-05-24 09:30:11
Zarządzenie Nr 575/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej w Okunicy w roku szkolnym 2015/2016 2016-05-24 09:21:40
Zarządzenie Nr 574/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2016 2016-05-20 13:01:18
Łubiarz Wojciech 2016-05-19 08:23:07
Majak Mariusz 2016-05-19 08:19:59
Wyrodek Mirosław 2016-05-18 15:27:56
Wroński Jerzy 2016-05-18 15:25:48
Wojtasik Jan 2016-05-18 15:24:17
Wodzińska Magdalena 2016-05-18 15:22:35
Wilman Krystyna 2016-05-18 15:20:29
Piotrowska Małgorzata 2016-05-18 15:18:20
Michalski Łukasz 2016-05-18 15:06:01
Lemiesz Waldemar 2016-05-18 14:17:50
Ksel Iwona 2016-05-18 14:16:07
Jagiełło Dariusz 2016-05-18 14:13:03
Herman Roksana 2016-05-18 14:09:50
Gola Edward 2016-05-18 14:07:08
O G Ł O S Z E N I E NR 9 /2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Zawody wędkarskie z okazji "Dnia Dziecka" 2016-05-18 12:17:18
Zarządzenie Nr 573/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zmian Zarządzenia Nr 567/2016 z dnia 09.06.2016r w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 166/3 o pow. 0,8634 ha, położoną w obrębie geodezyjnym nr 0004 miasta Pyrzyce. 2016-05-17 14:11:38
Zarządzenie Nr 573/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zmian Zarządzenia Nr 567/2016 z dnia 09.06.2016r w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 166/3 o pow. 0,8634 ha, położoną w obrębie geodezyjnym nr 0004 miasta Pyrzyce. 2016-05-17 13:56:39
Zarządzenie Nr 572/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie powołania składu Komisji do odbioru i zabezpieczenia lokalu socjalnego położonego w Pyrzycach przy ul. Dworocowej 6/7 2016-05-16 10:43:55
Zarządzenie Nr 571/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach do przeprowadzenia w dniu 16 maja 2016r rokowań na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 13/3 o pow. 0,0228 ha, położonej w obrębie geodezyjnym nr 0010 miasta Pyrzyce 2016-05-16 10:41:06
INFORMACJA Burmistrza Pyrzyc z 12 maja 2016r o wyniku drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 55/8 o powierzchni 0,0766 ha położona w obrebie geodezyjnym Okunica. 2016-05-13 15:13:02
PROTOKÓŁ Nr XIX/16 z obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 17 MARCA 2016 r. 2016-05-13 15:05:25
Uchwała Nr XXI/201/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 05 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pyrzyce 2016-05-13 14:48:09
Uchwała Nr XXI/200/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 05 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2016 2016-05-13 14:46:26
Uchwała Nr XX/199/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pyrzyce 2016-05-13 14:44:33
Uchwała XX/198/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały o nadaniu Statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Pyrzycach Uchwała Nr XVII/172/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 stycznia 2016 r. 2016-05-13 14:43:21
Uchwała Nr XX/197/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2016 2016-05-13 14:41:56
Uchwała Nr XX/196/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pyrzyce 2016-05-13 14:34:52
Uchwała Nr XX/195/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 163/2 o pow. 0,0028 ha położona w obrębie geodezyjnym Stróżewo 2016-05-13 12:20:47
Uchwała Nr XX/194/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 306 o pow. 0,0081 ha położona w obrębie geodezyjnym nr 0007 miasta Pyrzyce 2016-05-13 12:19:08
Uchwała Nr XX/193/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na cel publiczny 2016-05-13 12:17:16
Uchwała Nr XX/192/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce 2016-05-13 12:15:33
Uchwała Nr XX/191/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla Sp. z o.o Wodociągi Zachodniopomorskie w Goleniowie 2016-05-13 12:12:21
Sesja XX 2016r 2016-05-13 12:10:19
O G Ł O S Z E N I E NR 8 /2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Złoty Jubilesz Brzeskiego Kustosza 2016-05-12 14:12:28
OBWIESZCZENIE NR PIiD.6733.7.2016 z dnia 12 maja 2016r. 2016-05-12 14:06:37
Maj 2016-05-12 14:03:22
Zarządzenie Nr 570/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Pyrzycach. 2016-05-11 09:05:36
Zarządzenie Nr 569/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2016. 2016-05-11 09:02:57
Zarządzenie Nr 568/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie określenia wzorów wniosku, informacji, sprawozdania kwartalnego, roliczenia rocznego w zakresie dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek na terenie Gminy Pyrzyce. 2016-05-11 08:56:45
Zarządzenie Nr 567/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 166/3 o powierzchni 0,8634 ha, połozonej w obrębie geodezyjnym 0004 miasta Pyrzyce. 2016-05-11 08:26:50
Zarządzenie Nr 567/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 166/3 o powierzchni 0,8634 ha, połozonej w obrębie geodezyjnym 0004 miasta Pyrzyce. 2016-05-11 08:23:28
Zarządzenie Nr 566/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 9 maja 2016 roku w sprawie ustalenia ceny gruntu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 166/3 o pow. 0,8634 ha, położoną w obrębie geodezyjnym nr 0004 miasta Pyrzyce przeznaczoną do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego. 2016-05-11 08:20:16
Zarządzenie Nr 566/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 9 maja 2016 roku w sprawie ustalenia ceny gruntu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 166/3 o pow. 0,8634 ha, położoną w obrębie geodezyjnym nr 0004 miasta Pyrzyce przeznaczoną do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego. 2016-05-11 08:17:37
Zarządzenie Nr 565/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji spisu z natury. 2016-05-10 11:51:02
Zarządzenie Nr 564/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji spisu z natury. 2016-05-10 11:42:23
Zarządzenie Nr 563/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji spisu z natury. 2016-05-10 11:37:44
Zarządzenie Nr 562/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji spisu z natury. 2016-05-10 09:02:09
Zarządzenie Nr 561/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia drugiego konskursu na stanowisko dyrektora Gimnzajum Mistrzostwa Sportowego w Pyzycach. 2016-05-10 08:57:40
Zarządzenie Nr 561/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia drugiego konskursu na stanowisko dyrektora Gimnzajum Mistrzostwa Sportowego w Pyzycach. 2016-05-10 08:42:35
Zarządzenie Nr 560/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach w roku szkolnym 2015/2016 2016-05-10 08:23:47
Zarządzenie Nr 559/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej w Okunicy w roku szkolnym 2015/2016 2016-05-10 08:18:30
Zarządzenie Nr 558/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2016 2016-05-10 08:16:01
Zarządzenie Nr 557/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 5 maja 2016r 2016-05-10 08:14:29
Maj 2016-05-10 08:13:37
Zarządzenie Nr 556/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2016. 2016-05-10 08:07:09
Wojcieszek Bernarda Aneta 2016-05-06 13:19:09
Wancerz Rafał Krzysztof 2016-05-06 13:15:25
Staciwa Mirosław 2016-05-06 13:09:43
Pardała Wojciech 2016-05-06 13:07:44
Olech Teresa Irena 2016-05-06 13:04:15
Napiórkowska Anna 2016-05-06 13:01:20
Major Roman 2016-05-06 12:57:03
Loba-Diakite Ewa 2016-05-06 12:52:55
Litwic Sabina Dorota 2016-05-06 12:48:17
Lewandowski Maciej Tomasz 2016-05-06 12:35:33
Kępka Słabowska Elżbieta 2016-05-06 12:31:41
Jaszczyk Katarzyna 2016-05-06 12:28:14
Jasion Małgorzata 2016-05-06 12:25:17
Janił Alina 2016-05-06 12:20:59
Brzozowska - Wróblewska Magdalena 2016-05-06 12:18:51
Bochan - Bochanowicz Renata 2016-05-06 12:15:14
Kędziora Waldemar 2016-05-06 09:26:22
Betyna Robert 2016-05-06 09:24:28
Maduzia Michał 2016-05-06 09:21:55
Rutkiewicz Karolina 2016-05-06 09:20:04
Grzybowska Małgorzata Dorota 2016-05-06 09:18:25
Bartków Danuta 2016-05-06 09:16:49
Szymańska Bożena 2016-05-06 09:09:13
Podzińska - Hołownia Anna 2016-05-06 09:08:00
Ogrodowicz Piotr Andrzej 2016-05-06 09:06:33
Ogrodowicz Piotr Andrzej 2016-05-06 09:05:24
Wszoła Aleksandra 2016-05-06 09:02:26
WYKONANIE BUDŻETU I FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY PYRZYCE ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU 2016-05-06 07:30:30
O G Ł O S Z E N I E NR 7 /2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez udział w Pucharze Polski młodzików, młodziczek kadetów i kadetek w sumo w Kielcach 2016-05-05 13:44:22
O G Ł O S Z E N I E NR 6 /2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. " Kultywowanie tradycji bożonarodzeniowej poprzez organizację spotkania wigilijnego dla osób samotnych i potrzebujących z terenu Gminy Pyrzyce" 2016-05-04 14:30:16
O G Ł O S Z E N I E NR 5 /2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Święto Pieczonego Ziemniaka" 2016-05-04 14:25:46
O G Ł O S Z E N I E NR 4 /2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Warsztaty plastyczne dla seniorów z Gminy Pyrzyce "Aktywny Senior" 2016-05-04 14:20:17
O G Ł O S Z E N I E NR 3 /2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Dzień Dziecka na terenie Gminy Pyrzyce 2016-05-04 14:16:18
Zarządzenie Nr 555/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu. 2016-05-04 09:55:00
Zarządzenie Nr 554/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 kwietnia 2016 r. 2016-05-04 09:52:49
Zarządzenie Nr 553/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2016 2016-05-04 09:50:20
OBWIESZCZENIE NR PIiD.6733.4.2016 z dnia 25.04.2016r 2016-04-29 14:57:18
OBWIESZCZENIE NR PIiD.6733.11.2016 z dnia 27.04.2016r 2016-04-29 13:21:59
OBWIESZCZENIE NR PIiD.6733.10.2016 z dnia 27.04.2016r 2016-04-29 13:01:25
OBWIESZCZENIE NR PIiD.6733.9.2016 z dnia 26.04.2016r 2016-04-29 12:59:43
OBWIESZCZENIE NR PIiD.6733.8.2016 z dnia 26.04.2016r 2016-04-29 12:58:21
Ogłoszenie nr 3/2016 z dnia 24 marca 2016 roku wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do sprzedaży. 2016-04-29 12:28:10
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 kwietnia 2016 roku o wyniku drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 82 o pow. 0,2808 ha, położona w obrębie geodezyjnym Turze 2016-04-28 15:21:55
Zarządzenie Nr 552/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 kwietnia 2016 r. zmianiające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia procedury rozliczania i brakowania druków ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego. 2016-04-27 15:14:18
Zarządzenie Nr 551/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2016 2016-04-27 15:10:17
Zarządzenie Nr 550/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2016 2016-04-27 15:08:01
Zarządzenie Nr 549/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego. 2016-04-27 15:05:45
Zarządzenie Nr 548/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu. 2016-04-27 14:56:05
Zarządzenie Nr 547/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu. 2016-04-27 14:54:30
DŁUG PUBLICZNY GMINY PYRZYCE za I kwartał 2016 2016-04-27 12:37:53
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację usług dotyczących przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie przewozu osób o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Pyrzyce publicznego transportu zbiorowego. 2016-04-27 11:48:42
Transport publiczny 2016-04-27 11:46:33
Uchwała Nr LXXXIX.157.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15.04.2016r 2016-04-27 09:00:38
OBWIESZCZENIE NR NIŚ.6220.5.2016.MT/BB z dnia 21 kwietnia 2016r. 2016-04-27 08:54:31
OBWIESZCZENIE NR PIiD.6733.7.2016 z dnia 25.04.2016r 2016-04-26 08:00:11
Uchwała Nr XV/125/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 listopada 2015r w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych w miejscowościach: Pyrzyce, Ryszewko, Ryszewo, Turze, Brzezin, Okunica, Stróżewo, Brzesko, Letnin, Pstrowice, Mielęcin, Mechowo. 2016-04-26 07:52:01
PORZĄDEK OBRAD XX Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 28 kwietnia 2016r. (czwartek) godz. 13:00, sala Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2016-04-25 13:15:31
PROTOKÓŁ Nr XVIII/16 z obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach zwołanej na wniosek Burmistrz Pyrzyc na dzień 15 lutego 2016 r. 2016-04-22 11:25:47
PROTOKÓŁ Nr XVII/16 z obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 STYCZNIA 2016 r. 2016-04-22 11:24:21
Protokoły z Sesji 2016r. 2016-04-22 11:19:45
PROTOKÓŁ Nr XVI/15 z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 GRUDNIA 2015 r. 2016-04-22 11:18:23
Zarządzenie Nr 546/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2016 2016-04-22 11:06:45
Zarządzenie Nr 545/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia 514/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 9 marca 2016r w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego materiałów (tłucznia), zmienionego Zarządzeniem Nr 528/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 kwietnia 2016r 2016-04-22 09:22:11
Zarządzenie Nr 544/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji spisu z natury. 2016-04-22 09:17:43
Zarządzenie Nr 543/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 kwietnia 2016 r. zmiające zarządzenie w sprawie organizacji stałego dyżuru Burmistrza Pyrzyc na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. 2016-04-22 09:10:05
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2015r 2016-04-22 08:37:51
DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH 2016-04-22 07:20:06
DANE O NIERUCHOMOŚCIACH 2016-04-22 07:18:48
DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH 2016-04-22 07:17:32
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO 2016-04-22 07:15:54
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 2016-04-22 07:14:00
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO 2016-04-22 07:10:48
Zarządzenie Nr 542/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Pyrzyckiego Domu Kultury za 2015 rok. 2016-04-19 14:54:16
Zarządzenie Nr 541/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej za 2015 rok. 2016-04-19 14:52:17
Zarządzenie Nr 540/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego. 2016-04-19 14:49:12
Zarządzenie Nr 539/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy. 2016-04-19 14:47:16
ZARZĄDZENIE nr 538/2016 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 13/3 o pow. 0,0228 ha, położona w obrębie geodezyjnym nr 0010 miasta Pyrzyc. Rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 13/3 o pow. 0,0228 ha, położona w obrębie geodezyjnym nr 0010 miasta Pyrzyce 2016-04-13 14:29:52
ZARZĄDZENIE nr 538/2016 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 13/3 o pow. 0,0228 ha, położona w obrębie geodezyjnym nr 0010 miasta Pyrzyc. 2016-04-13 14:27:40
Zarządzenie Nr 537/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu działki przeznaczonej do sprzedaży w drodze rokowań 2016-04-13 14:22:51
Zarządzenie Nr 536/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy. 2016-04-13 14:20:24
Zarządzenie Nr 535/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2016 2016-04-13 14:16:42
OBWIESZCZENIE NR PIiD.6733.5.2016 z dnia 07.04.2016r 2016-04-12 13:36:51
Kwiecień 2016-04-12 13:35:33
Komunikat Burmistrza z dnia 7 kwietnia 2016r w sprawie wyników ogłoszonego zgdnie z ogłoszeniem Burmistrza Pyrzyc z dnia 9 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2016r 2016-04-12 13:33:21
Zarządzenie Nr 534/2016 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 08 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Pyrzycach 2016-04-11 16:29:13
Zarządzenie Nr 534/2016 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 08 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Pyrzycach 2016-04-11 16:27:45
Zarządzenie Nr 533/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 kwietnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego. 2016-04-11 16:23:58
Zarządzenie Nr 532/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany oraganizacji Przedszkola Publicznego Nr 3 z Oddziałem Integracyjnym w Pyrzycach w roku szkolnym 2015/2016 2016-04-11 16:20:43
Zarządzenie Nr 530/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2016 2016-04-11 16:16:36
ZARZĄDZENIE nr 529/2016 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 07 kwietnia 2016r. w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2016-04-11 16:14:02
O G Ł O S Z E N I E NR 4/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 kwietnia 2016r.w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem w drodze bezprzetargowej. 2016-04-11 16:04:17
Kwiecień 2016-04-11 16:00:43
ZARZĄDZENIE nr 529/2016 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 07 kwietnia 2016r. w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 55/8 o pow. 0,0766 ha, położona w obrębie geodezyjnym Okunica. 2016-04-08 09:19:26
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 06 kwietnia 2016 roku o wyniku czwartego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 166/3 o pow. 0,8634 ha położona w obrębie geodezyjnym nr 4 miasta Pyrzyce 2016-04-07 07:26:45
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 06 kwietnia 2016r. o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 100/22 o pow. 0,0143 ha, położona w obrębie geodezyjnym 0005 miasta Pyrzyce 2016-04-07 07:24:26
Zarządzenie Nr 528/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 514/2016 z dnia 09 marca 2016r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego materiałów (tłucznia). 2016-04-06 14:23:19
Zarządzenie Nr 527/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2016 2016-04-06 14:20:02
Kwiecień 2016-04-06 14:16:36
Zarządzenie Nr 526/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2016 2016-04-06 14:15:19
OBWIESZCZENIE NR AP-3.74627.2016.KC z dnia 31.03.2016r 2016-04-04 15:47:06
Zarządzenie Nr 525/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2016. 2016-04-01 13:45:49
Zarządzenie Nr 524/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zmiany organizacji Przedszkola Publicznego w Brzezinie w roku szkolnym 2015/2016 2016-04-01 13:42:46
Zarządzenie Nr 523/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej w Mielęcienie w roku szkolnym 2015/2016. 2016-04-01 13:39:49
WYKONANIE BUDŻETU I FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY PYRZYCE ZA ROK 2015 2016-04-01 09:12:48
Uchwała Nr XIX/190/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 17 marca 2016r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek na terenie Gminie Pyrzyce. 2016-04-01 08:16:28
Uchwała Nr XIX/189/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 17 marca 2016r. w sprawie uchwalenia stawek opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Pyrzycach. 2016-04-01 08:14:29
Uchwała Nr XIX/188/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 17 marca 2016r.w sprawie uchwalenia stawek opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w miejscowościach: Ryszewko, Ryszewo, Turze, Brzezin, Okunica, Stróżewo, Brzesko, Letnin, Pstrowice, Mielęcin, Mechowo 2016-04-01 08:13:06
Uchwała Nr XIX/187/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 17 marca 2016 r.w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 126/27 o pow. 0,0474 ha położona w obrębie geodezyjnym nr 0010 miasta Pyrzyce. 2016-04-01 08:11:23
Uchwała Nr XIX/186/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pyrzyce 2016-04-01 08:10:02
Uchwała Nr XIX/185/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2016. 2016-04-01 08:07:19
Uchwała Nr XIX/184/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pyrzyce, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły 2016-04-01 08:04:39
Uchwała Nr XIX/183/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej części drogi gminnej nr 620012Z Plac Ratuszowy w Pyrzycach. 2016-04-01 08:02:15
Uchwała Nr XIX/182/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 17 marca 2016r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w rejonie ulic: 1 Maja, Jana Kilińskiego, Bankowej, Jana Henryka Dąbrowskiego, Księcia Barnima I, Krótkiej, Zabytkowej, Młyńskiej w Pyrzycach. 2016-04-01 07:59:35
Uchwała Nr XIX/181/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 17 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pyrzyce w 2016 r. 2016-04-01 07:56:45
Uchwała Nr XIX/180/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej części drogi gminnej nr 616009Z w Obrominie. 2016-04-01 07:54:10
Uchwała Nr XIX/179/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 17 marca 2016 r.w sprawie przedłużenia umów dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce. 2016-04-01 07:52:08
Uchwała Nr XIX/178/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 17 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/169/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Pyrzyce na rok 2016. 2016-04-01 07:48:37
Uchwała Nr XIX/177/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 17 marca 2016r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Pyrzyckiego na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pyrzycach 2016-04-01 07:47:03
Uchwała Nr XIX/176/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 17 marca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego zlecenia Gminie Miasto Szczecin zadania publicznego polegającego na realizacji przez Gminę Miasto Szczecin za pośrednictwem Izby Wytrzeźwień w Szczecinie programu interwencyjno - motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Pyrzyce 2016-04-01 07:44:57
Uchwała Nr XIX/175/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach 2016-04-01 07:42:59
Sesja XIX 2016r 2016-04-01 07:40:31
OBWIESZCZENIE NR NiŚ.6220.1.19.2014/2015/2016.MT.BB z dnia 30 marca 2016r w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. Farma Wiatrowa "Pyrzyce" wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 2016-03-31 11:12:54
Zarządzenie Nr 522/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 marca 2016 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie utworzenia struktur formacji obrony cywilnej na terenie Gminy Pyrzyce 2016-03-25 14:45:44
Zarządzenie Nr 521/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2016 2016-03-25 14:39:06
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 marca 2016 roku o wyniku drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 100/14 o pow. 0,0928 ha położonej w obrębie geodezyjnym nr 0005 miasta Pyrzyce 2016-03-22 07:48:39
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 marca 2016 roku o wyniku pierwszego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 55/8 o pow. 0,0766 ha położona w obrębie geodezyjnym Okunica 2016-03-22 07:47:38
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 marca 2016r. o wyniku czwartego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 492/10 o pow. 0,1289ha położona w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Pyrzyce 2016-03-22 07:46:10
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 marca 2016 roku o wyniku czwartego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 13/3 o pow. 0,0228 ha położona w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Pyrzyce 2016-03-22 07:45:15
Uchwała Nr XXV.62.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 22 stycznia 2016r 2016-03-22 07:29:10
Uchwały RIO 2016-03-22 07:26:54
Uchwała Nr XVI/132/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pyrzyce. 2016-03-22 07:25:15
Uchwała Nr XVI/131/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2016 2016-03-22 07:16:29
Uchwała Nr XVI/131/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2016 2016-03-22 07:14:24
Zarządzenie Nr 520/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wzoru ogłoszenia i wzoru wniosku przyjęcia kandydata do pierwszej klasy szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Pyrzyce 2016-03-21 15:47:00
Zarządzenie Nr 519/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 marca 2016 r. 2016-03-21 15:37:48
Zarządzenie Nr 518/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2016 2016-03-21 15:35:40
OBWIESZCZENIE NR PIiD.6733.2.2016 z dnia 09.03.2016r 2016-03-18 10:16:04
OBWIESZCZENIE NR PIiD.6733.4.2016 z dnia 14.03.2016r 2016-03-18 10:11:04
OBWIESZCZENIE NR PIiD.6733.5.2016 z dnia 17.03.2016r 2016-03-18 10:03:24
Marzec 2016-03-18 10:00:15
Zarządzenie Nr 517/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Pyrzycach. 2016-03-17 10:17:41
Zarządzenie Nr 517/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Pyrzycach. 2016-03-17 10:05:14
PORZĄDEK OBRAD XIX Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 17 marca 2016r. (czwartek) godz. 13:00, sala Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2016-03-17 09:10:01
Zarządzenie Nr 516/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 marca 2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 27/2010 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości. 2016-03-16 15:05:53
Ogłoszenie z dnia 9 marca 2016r 2016-03-10 07:07:39
Zarządzenie Nr 515/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 09 marca 2016 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 2016-03-09 14:43:54
Zarządzenie Nr 514/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 09 marca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego materiałów (tłucznia) 2016-03-09 14:40:31
Zarządzenie Nr 513/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 marca 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2016 2016-03-09 14:37:43
ZARZĄDZENIE Nr 512/2016 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 08 marca 2016r. w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 82 o pow. 0,2808 ha, położona w obrębie geodezyjnym Turze 2016-03-09 14:33:27
ZARZĄDZENIE Nr 512/2016 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 08 marca 2016r. w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2016-03-09 14:30:51
Zarządzenie Nr 511/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie zmiany organizacji Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Pyrzycach w roku szkolnym 2015/2016 2016-03-09 14:24:13
Zarządzenie Nr 510/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach w roku szkolnym 2015/2016 2016-03-09 14:21:31
Zarządzenie Nr 509/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie powolania Gminnej Komisji Stypendialnej. 2016-03-09 14:18:08
Zarządzenie Nr 508/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia 468/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 stycznia 2016r w sprawie stawek za wynajem świetlic wiejskich na terenie Gminy Pyrzyce 2016-03-09 14:15:41
Zarządzenie Nr 507/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie zmiany w budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2016 2016-03-07 09:57:11
DŁUG PUBLICZNY GMINY PYRZYCE za IV kwartał 2015 2016-03-04 14:17:45
O G Ł O S Z E N I E NR 2/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 04 marca 2016r.w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem w drodze bezprzetargowej. 2016-03-04 13:48:38
Marzec 2016-03-04 13:46:55
Zarządzenie Nr 505/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2016 2016-03-02 11:50:55
ZARZĄDZENIE nr 506/2016 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2016-03-02 07:48:12
ZARZĄDZENIE nr 506/2016 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2016-03-02 07:41:47
ZARZĄDZENIE nr 504/2016 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2016 2016-03-01 12:43:06
ZARZĄDZENIE nr 503/2016 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej w Okunicy w roku szkolnym 2015/2016 2016-03-01 12:40:39
Marzec 2016-03-01 12:36:53
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 lutego 2016 roku o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 82 o pow. 0,2808 ha, położona w obrębie geodezyjnym Turze 2016-03-01 10:37:44
Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy NiŚ.6220.1.17.2014/2015/2016.MT/BB 2016-03-01 10:19:25
Obwieszczenie NiŚ.6220.1.16.2014/2015/2016.MT/BB 2016-03-01 10:13:40
Komunikat Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie wyników ogłoszonego zgodnie z ogłoszeniem Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 stycznia 2016r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016r 2016-02-26 10:55:43
OBWIESZCZENIE NR CS.6341.2.1.2016.SW3 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 lutego 2016r 2016-02-26 10:47:16
ZARZĄDZENIE nr 502/2016 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 100/22 o pow. 0,0143 ha, położona w obrębie geodezyjnym nr 0005 miasta Pyrzyce. 2016-02-26 09:54:23
ZARZĄDZENIE nr 501/2016 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 25 lutego 2016r.w sprawie ogłoszenia czwartego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. Czwarty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 166/3 o pow. 0,8634 ha, położona w obrębie geodezyjnym nr 4 miasta Pyrzyce. 2016-02-26 09:52:54
ZARZĄDZENIE nr 502/2016 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2016-02-26 09:49:03
ZARZĄDZENIE nr 501/2016 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 25 lutego 2016r.w sprawie ogłoszenia czwartego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2016-02-26 09:46:30
Zarządzenie Nr 500/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2016 2016-02-25 13:48:46
Uchwała Nr XVIII/174/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 2016-02-24 11:59:46
Sesja XVIII 2016r 2016-02-24 11:57:26
Zarządzenie Nr 499/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie zmianyn organizacji Publicznego Gimnzajum im Marii Skłodowskiej - Curie w Pyrzycach w roku szkolnym 2015/2016 w roku szkolnym 2015/2016 2016-02-23 12:18:21
Zarządzenie Nr 498/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im Leonida Teligi w Pyrzycach w roku szkolnym 2015/2016 2016-02-23 11:59:38
OBWIESZCZENIE NR NiŚ.6845.53.2016.KD Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 lutego 2016r 2016-02-23 09:46:18
Luty 2016-02-23 09:42:23
Uchwała Nr XVII/173/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji rady 2016-02-22 13:30:35
Uchwała Nr XVII/172/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Pyrzycach 2016-02-22 13:27:33
Uchwała Nr XVII/171/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 stycznia 2016 r.w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie na okres 3 lat umowy najmu lokalu o pow. 12m2, znajdującego się w budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sportowej 5 w Pyrzycach z przeznaczeniem na umieszczenie i użytkowanie urządzeń telekomunikacyjnych 2016-02-22 13:24:33
Uchwała Nr XVII/170/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce 2016-02-22 13:23:01
Uchwała Nr XVII/169/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia ?Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Pyrzyce na rok 2016? 2016-02-22 13:21:43
Uchwała Nr XVII/168/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy Pyrzyce na lata 2016-2018 2016-02-22 13:19:52
Uchwała Nr XVII/167/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pyrzyce na lata 2016-2020 2016-02-22 13:17:56
Uchwała Nr XVII/166/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji rady na 2016 rok 2016-02-22 13:16:29
Uchwała Nr XVII/165/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia ?Głównych kierunków działania Burmistrza Pyrzyc na lata 2016-2018? 2016-02-22 13:14:31
Uchwała Nr XVII/164/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w rejonie ul. Stargardzkiej w Pyrzycach 2016-02-22 13:13:14
Uchwała Nr XVII/163/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyrzyce 2016-02-22 13:11:26
Uchwała Nr XVII/162/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na cel publiczny 2016-02-22 13:07:43
Sesja XVII 2016r 2016-02-22 13:06:42
Uchwała Nr XVII/162/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na cel publiczny 2016-02-22 13:01:46
Zarządzenie Nr 497/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2016 2016-02-19 11:46:41
Zarządzenie Nr 496/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2016 2016-02-19 11:43:26
Zarządzenie Nr 495/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie zmiany organizacji Publicznego Gimnazjum im Marii Skłodowskiej Curie w Pyrzycach w roku szkolnym 2015/2016 2016-02-19 11:38:01
Zarządzenie Nr 494/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych 2016-02-17 15:01:01
Zarządzenie Nr 493/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 lutego 2016r. 2016-02-16 10:13:05
Zarządzenie Nr492/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia15 lutego 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2016 2016-02-16 10:10:19
PROTOKÓŁ Nr XV/15 z obrad XV sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 LISTOPADA 2015 r. 2016-02-16 07:22:04
PROTOKÓŁ Nr XIV/15 z obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 PAŹDZIERNIKA 2015 r. 2016-02-16 07:20:27
PROTOKÓŁ Nr XIII/15 z obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach zwołanej na wniosek Burmistrz Pyrzyc na dzień 25 WRZEŚNIA 2015 r. 2016-02-16 07:18:47
PROTOKÓŁ Nr XII/15 z obrad XII sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 17 września 2015 r. 2016-02-16 07:17:17
PROTOKÓŁ Nr XI/15 z obrad XI sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach zwołanej na wniosek Burmistrz Pyrzyc na dzień 24 sierpnia 2015 r. 2016-02-16 07:15:56
ZARZĄDZENIE nr 491/2016 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 8 lutego 2016r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2016 2016-02-12 15:16:32
Komisja Budżetu i Rolnictwa 2016-02-08 16:09:52
O G Ł O S Z E N I E NR 1/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 lutego 2016r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem w drodze bezprzetargowej. 2016-02-05 16:09:54
Luty 2016-02-05 16:08:38
Ogłoszenia 2016 r. 2016-02-05 16:08:11
ZARZĄDZENIE nr 490/2016 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 01 lutego 2016r. w sprawie ogłoszenia czwartego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. Czwarty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 492/10 o pow. 0,1289 ha, położona w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Pyrzyce 2016-02-04 14:15:24
ZARZĄDZENIE nr 489/2016 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 01 lutego 2016r. w sprawie ogłoszenia czwartego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. Czwarty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 13/3 o pow. 0,0228 ha, położona w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Pyrzyce. 2016-02-04 14:14:36
ZARZĄDZENIE nr 490/2016 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 1 lutego 2016r. w sprawie ogłoszenia czwartego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2016-02-04 13:03:46
ZARZĄDZENIE nr 489/2016 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 1lutego 2016r. w sprawie ogłoszenia czwartego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2016-02-04 13:01:57
Luty 2016-02-04 12:44:14
ZARZĄDZENIE nr 488/2016 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 1 lutego 2016r. w sprawie ustalenia ceny gruntu działki przeznaczonej do sprzedaży w drodze czwartego przetargu 2016-02-03 13:49:18
ZARZĄDZENIE nr 487/2016 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 1 lutego 2016r. w sprawie ustalenia ceny gruntu działki przeznaczonej do sprzedaży w drodze czwartego przetargu 2016-02-03 13:47:55
ZARZĄDZENIE nr 486/2016 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2016 2016-02-03 13:45:49
ZARZĄDZENIE nr 485/2016 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2016-02-03 13:35:56
ZARZĄDZENIE nr 484/2016 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2016-02-03 13:19:04
ZARZĄDZENIE nr 483/2016 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały w sprawie trybu udzielania i ozliczania dotacji dla niepublicznych i publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół prowadzonych przez inne niż Gmina Pyrzyce osoby fizyczne lub osoby prawne, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu ich rozliczania 2016-02-03 13:17:17
ZARZĄDZENIE nr 482/2016 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie harmonogramu oraz szczegółowych terminów i czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 2016-02-03 13:14:05
ZARZĄDZENIE nr 481/2016 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmiany w budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2016 2016-02-03 13:09:24
ZARZĄDZENIE nr 480/2016 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie zmiany w budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2016. 2016-02-03 12:59:14
Obwieszczenie PIiD.6733.2.2016 2016-02-02 14:12:42
ZARZĄDZENIE nr 485/2016 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 100/14 o pow. 0,0928 ha, położona w obrębie geodezyjnym nr 0005 miasta Pyrzyce 2016-02-02 11:30:41
ZARZĄDZENIE nr 484/2016 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 55/8 o pow. 0,0766 ha, położona w obrębie geodezyjnym Okunica. 2016-02-02 11:29:54
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 stycznia 2016 roku o wyniku pierwszego ustnego przetargu ograniczonego do nieruchomości sąsiednich, na sprzedaż działki nr 73/5 o pow. 0,0489 ha położonej w obrębie geodezyjnym nr 0009 miasta Pyrzyce wraz z udziałem 1/3 w działce nr 73/2 o pow. 0,0034 ha położonej w obrębie geodezyjnym nr 0009 miasta Pyrzyce. 2016-02-02 08:24:03
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 stycznia 2016 roku o wyniku pierwszego ustnego przetargu ograniczonego do nieruchomości sąsiednich, na sprzedaż działki nr 73/4 o pow. 0,0048 ha położonej w obrębie geodezyjnym nr 0009 miasta Pyrzyce. 2016-02-02 08:20:55
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 stycznia 2016 roku o wyniku pierwszego ustnego przetargu ograniczonego do nieruchomości sąsiednich, na sprzedaż działki nr 73/3 o pow. 0,0521 ha położonej w obrębie geodezyjnym nr 0009 miasta Pyrzyce wraz z udziałem 1/3 w działce nr 73/2 o pow. 0,0034 ha położonej w obrębie geodezyjnym nr 0009 miasta Pyrzyce. 2016-02-02 08:18:59
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 stycznia 2016 roku o wyniku pierwszego ustnego przetargu ograniczonego do nieruchomości sąsiednich, na sprzedaż działki nr 73/1 o pow. 0,0049 ha położonej w obrębie geodezyjnym nr 0009 miasta Pyrzyce wraz z udziałem 1/3 w działce nr 73/2 o pow. 0,0034 ha położonej w obrębie geodezyjnym nr 0009 miasta Pyrzyce. 2016-02-02 08:18:08
O G Ł O S Z E N I E NR 2 /2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Warsztaty dziennikarskie dla młodzieży gimnazjalnej 2016-01-29 15:22:35
Ogłoszenie z dnia 28 stycznia 2016 r. 2016-01-28 13:14:22
PORZĄDEK OBRAD XVII Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 28 stycznia 2016r. (czwartek) ? godz. 13:00, sala Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2016-01-25 12:49:19
2016 rok 2016-01-25 12:48:36
ZARZĄDZENIE nr 479/2016 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2016-01-22 13:01:21
Zarządzenie Nr 478/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie kontroli zgodności danych wykazanych we wniosku o udzielenie dotacji, miesięcznej informacji o liczbie uczniów i rozliczeniach dotacji - na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania w Przedszkolu Niepublicznym "Bąbel" w Pyrzycach. 2016-01-22 08:38:01
Zarządzenie Nr 477/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany organizacji Publicznego Gimnzajum im. Marii Skłodowskiej Curie w Pyrzycach w roku szkolnym 2015/2016 2016-01-22 08:31:39
Zarządzenie Nr 476/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej w Żabowie w roku szkolnym 2015/2016 2016-01-22 08:27:13
Zarządzenie Nr 475/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej w Okunicy w roku szkolnym 2015/2016 2016-01-22 08:23:39
Zarządzenie Nr 474/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu. 2016-01-22 08:20:30
Zarządzenie Nr 473/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2016 2016-01-22 08:13:04
Zarządzenie Nr 470/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 stycznia 2016 r.w sprawie określenia planu finansowego Gminy Pyrzyce na rok 2016 do uchwały Nr XVI/131/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2015 roku 2016-01-22 08:06:15
ZARZĄDZENIE nr 479/2016 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 82 o pow. 0,2808 ha, położona w obrębie geodezyjnym Turze. 2016-01-21 14:16:16
O G Ł O S Z E N I E NR 1 /2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Organizacja zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży zamieszkującej Gminę Pyrzyce 2016-01-20 15:29:08
Uchwała Nr XVI/161/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/16/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia liczby, rodzaju i przedmiotu działania stałych komisji rady 2016-01-19 12:44:35
Uchwała Nr XVI/160/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2015r. o zmianie uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji rady 2016-01-19 12:43:22
Uchwała Nr XVI/159/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2015r. o zmianie uchwały w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej 2016-01-19 12:41:45
Uchwała Nr XVI/158/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Pyrzycach na 2016 rok 2016-01-19 12:39:59
Uchwała Nr XVI/157/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2015 r.w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie na okres 3 lat umowy najmu lokalu użytkowego o pow. 67m2, znajdującego się w budynku hali widowiskowo - sportowej, położonym na działkach nr 10/1 i nr 13/2 z obrębu 0010 miasta Pyrzyce 2016-01-19 12:38:10
Uchwała Nr XVI/156/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2015r.w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy i Rozwoju Miejscowości Młyny na lata 2015 - 2022 2016-01-19 12:35:39
Uchwała Nr XVI/155/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2015r.w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy i Rozwoju Miejscowości Pstrowice na lata 2015 - 2022 2016-01-19 12:33:55
Uchwała Nr XVI/154/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2015r.w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy i Rozwoju Miejscowości Brzezin na lata 2015 - 2022 2016-01-19 12:32:14
Uchwała Nr XVI/153/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2015r.w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy i Rozwoju Miejscowości Stróżewo na lata 2015 - 2022 2016-01-19 12:30:27
Uchwała Nr XVI/152/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2015r.w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy i Rozwoju Miejscowości Krzemlin na lata 2015 - 2022 2016-01-19 12:24:03
Uchwała Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2015r.w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy i Rozwoju Miejscowości Turze na lata 2015 - 2022 2016-01-19 12:21:47
Uchwała Nr XVI/150/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2015r.w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy i Rozwoju Miejscowości Mielęcin na lata 2015 - 2022 2016-01-19 12:19:53
Uchwała Nr XVI/149/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2015r.w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy i Rozwoju Miejscowości Nowielin na lata 2015 - 2022 2016-01-19 12:17:44
Uchwała Nr XVI/148/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2015r.w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy i Rozwoju Miejscowości Okunica na lata 2015 - 2022 2016-01-19 12:15:58
Uchwała Nr XVI/147/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2015r.w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy i Rozwoju Miejscowości Mechowo na lata 2015 - 2022 2016-01-19 12:13:53
Uchwała Nr XVI/146/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2015r.w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy i Rozwoju Miejscowości Nieborowo na lata 2015 - 2022 2016-01-19 12:09:28
Uchwała Nr XVI/145/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy i Rozwoju Miejscowości Żabów na lata 2015 - 2022 2016-01-19 12:07:11
Uchwała Nr XVI/144/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2015r.w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy i Rozwoju Miejscowości Czernice na lata 2015 - 2022 2016-01-19 12:05:03
Uchwała Nr XVI/143/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2015r.w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy i Rozwoju Miejscowości Rzepnowo na lata 2015 - 2022 2016-01-19 12:03:10
Uchwała Nr XVI/142/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2015r.w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy i Rozwoju Miejscowości Ryszewo na lata 2015 - 2022 2016-01-19 11:58:14
Uchwała Nr XVI/141/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2015r.w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy i Rozwoju Miejscowości Brzesko na lata 2015 - 2022 2016-01-19 11:55:21
Uchwała Nr XVI/140/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2015r.w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy i Rozwoju Miejscowości Letnin na lata 2015 - 2022 2016-01-19 11:52:27
Uchwała Nr XVI/139/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2015r.w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy i Rozwoju Miejscowości Ryszewko na lata 2015 - 2022 2016-01-19 11:44:53
Uchwała Nr XVI/138/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/360/09 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyrzyce 2016-01-19 11:41:12
Uchwała Nr XVI/137/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2015 r.w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Pyrzyce na lata 2015-2025 2016-01-19 11:39:29
Uchwała Nr XVI/136/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie osobom fizycznym bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce 2016-01-19 11:37:50
Uchwała Nr XVI/135/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie użytku ekologicznego Piaskowe Góry we wsi Letnin 2016-01-19 11:35:12
Uchwała Nr XVI/134/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej części drogi gminnej nr 616010Z w Letninie 2016-01-19 11:33:12
Uchwała Nr XVI/133/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2015 2016-01-19 11:30:42
Uchwała Nr XVI/132/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pyrzyce. 2016-01-19 11:21:51
Uchwała Nr XVI/131/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2016 2016-01-19 11:16:30
Sesja XVI 2015r. 2016-01-19 10:24:27
N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 stycznia 2016 roku o wyniku pierwszego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 100/17 o pow. 0,1009 ha położonej w obrębie geodezyjnym nr 0005 miasta Pyrzyce 2016-01-19 07:41:23
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 stycznia 2016 roku o wyniku pierwszego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 100/14 o pow. 0,0928 ha położonej w obrębie geodezyjnym nr 0005 miasta Pyrzyce 2016-01-19 07:40:24
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 stycznia 2016 roku o wyniku pierwszego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 28/10 o pow. 0,0950 ha położonej w obrębie geodezyjnym nr 0012 miasta Pyrzyce 2016-01-19 07:38:59
ZARZĄDZENIE Nr 472/2016 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na bezgotówkowy zakup paliw na potrzeby pojazdów oraz spalinowych urządzeń eksploatowanych przez Gminę Pyrzyce w 2016 r. 2016-01-18 14:18:45
ZARZĄDZENIE Nr 471/2016 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 18 stycznia 2016 r. o uchyleniu zarządzenia w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na bezgotówkowy zakup paliw na potrzeby pojazdów oraz spalinowych urządzeń eksploatowanych przez Gminę Pyrzyce w 2016r. 2016-01-18 13:48:07
ZARZĄDZENIE Nr 469/2016 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 12 stycznia 2016 r.w sprawie zmiany organizacji Publicznego Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej - Curie w Pyrzycach w roku szkolnym 2015/2016 2016-01-18 13:38:35
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów. 2016-01-18 13:33:38
Wniosek o sfinansowanie kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest powstałych podczas ich likwidacji z Programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2016-01-18 11:14:05
OBWIESZCZENIE NR PLiD.6733.28.15.2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 stycznia 2016r 2016-01-15 15:54:34
Styczeń 2016-01-15 15:48:34
Obwieszczenia 2016 r. 2016-01-15 15:48:04
ZARZĄDZENIE Nr 468/2016 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 12 stycznia 2016 r.w sprawie stawek za wynajem świetlic wiejskich na terenie Gminy Pyrzyce 2016-01-12 14:51:55
ZARZĄDZENIE Nr 467/2016 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 8 stycznia 2016 r.w sprawie: zasad udzielania i rozliczania zaliczek w 2016r 2016-01-11 15:29:59
ZARZĄDZENIE Nr 466/2016 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 8 stycznia 2016 r.w sprawie: przekazania jednostkom organizacyjnym uprawnień do zaciągania zobowiązań w 2016r 2016-01-11 15:26:10
Zarządzenie Nr 463/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2015 2016-01-11 15:10:02
Urząd Miejski 2016-01-08 16:46:16
Szkoły 2016-01-08 16:46:05
Przedszkola 2016-01-08 16:45:48
Radni 2016-01-08 16:45:38
Woźniak Justyna Joanna 2016-01-08 16:44:48
Jednostki Organizacyjne 2016-01-08 16:42:20
ZARZĄDZENIE Nr 465/2016 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 7 stycznia 2016 r.w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na bezgotówkowy zakup paliw na potrzeby pojazdów oraz spalinowych urządzeń eksploatowanych przez Gminę Pyrzyce w 2016r. 2016-01-08 16:10:07
Styczeń 2016-01-08 16:04:00
Zarządzenie Nr 464/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie programu likwidacji barszczu Sosnowskiego ( Heracleum sosnowskyi) na terenie Gminy Pyrzyce 2016-01-08 16:02:22
Zarządzenie Nr 462/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego. 2016-01-08 15:57:39
Zarządzenie Nr 461/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Pyrzyce na rok 2015 do Uchwały Nr XVI/133/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2015 roku 2016-01-08 15:54:26
Gredka Justyna 2016-01-05 14:59:49
Uchwała Nr XV/121/2015 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 listopada 2015r zmieniajaca uchwałę w sprawie w określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 2016-01-05 12:10:19
Uchwała Nr XLVII/445/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 października 2013 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej 2016-01-05 12:01:56
Uchwała Nr XIII/167/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 8 listopada 2011 r.w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości i w podatku od środków transportowych. 2016-01-05 11:45:58
Uchwała Nr LI/424/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 września 2009r. w sprawie określenia warunków udzielenia pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości 2016-01-05 11:29:50
Uchwała Nr V/30/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na wspieranie nowych inwestycji na terenie Gminy Pyrzyce 2016-01-05 11:00:01
Uchwała Nr XII/88/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 17 września 2015r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr VI/40/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 marca 2015r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego - należnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2016-01-05 09:52:07
Uchwała Nr VI/40/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 marca 2015r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego należnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2016-01-05 09:49:40
WNIOSEK o wydanie opinii do projektu organizacji ruchu 2016-01-05 09:03:13
WNIOSEK o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 2016-01-05 08:57:40
WNIOSEK o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego i wykonanie w nim prac nie związanych z funkcjonowaniem drogi 2016-01-05 08:34:38
WNIOSEK o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności 2016-01-05 08:29:36
WNIOSEK o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego pod reklamę lub obiekt budowlany 2016-01-05 08:20:50
ZGŁOSZENIE przywrócenia do poprzedniego stanu nawierzchni zajmowanych pasów drogowych na terenie miasta i gminy Pyrzyce 2016-01-05 08:19:15
DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 2016-01-04 09:55:15
OBWIESZCZENIE NR PLiD.6733.27.2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 grudnia 2015r 2015-12-31 13:08:14
Zarządzenie Nr 460/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2015 2015-12-30 15:53:28
OBWIESZCZENIE NR PLiD.6733.26.2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 grudnia 2015r 2015-12-30 15:48:12
OBWIESZCZENIE NR PLiD.6733.25.2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 grudnia 2015r 2015-12-30 15:46:02
Zarządzenie Nr 458/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2015 2015-12-30 15:09:01
Podatek Rolny - komunikat w sprawie średniej ceny skupu żyta 2015-12-30 14:56:54
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 grudnia 2015r. o wyniku pierwszego ustnego przetargu ograniczonego do współwłaścicieli nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę nr 97 o pow. 0,1664 ha położoną w obrębie geodezyjnym Nowielin na sprzedaż udziału 1/4 części stanowiącego współwłasność Gminy Pyrzyce 2015-12-29 15:09:31
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 grudnia 2015r. o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 111/1 o pow. 0,2934 ha, położona w obrębie geodezyjnym Turze. 2015-12-29 15:08:17
DANE O NIERUCHOMOŚCIACH 2015-12-29 10:20:48
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2015-12-29 10:18:46
DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH 2015-12-29 10:17:09
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 2015-12-29 10:15:42
DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH 2015-12-29 10:13:53
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY 2015-12-29 10:10:54
Uchwała Nr XIV/108/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 października 2015r.w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych ciążących na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej 2015-12-29 09:50:37
Uchwała Nr XV/121/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 2015-12-29 09:43:06
Uchwała Nr XIV/107/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 2015-12-29 09:41:38
Deklaracje i informacje 2015-12-29 09:32:11
Zarządzenie Nr 459/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę na okres do 3 lat części działki nr 65/14 o pow 2,000h, położonej w obrębie 0006 Żabów gmina Pyrzyce, stanowiącej własność Gminy Pyrzyce z przeznaczeniem na strzelnicę. 2015-12-28 16:25:00
Zarządzenie Nr 457/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia terminu wypłat wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Gminy Pyrzyce w 2016r 2015-12-23 14:59:40
Zarządzenie Nr 456/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zasad gospodarowania wybranymi składnikami ruchomego mienia komunalnego Gminy Pyrzyce tj. autobusami 2015-12-23 14:56:16
Zarządzenie Nr 455/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2015 2015-12-23 14:53:15
OBWIESZCZENIE NR PLiD.6733.19.2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 grudnia 2015r 2015-12-22 14:43:35
OBWIESZCZENIE NR PLiD.6733.28.2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 grudnia 2015r 2015-12-22 14:37:43
Ogłoszenie nr 34/2015 z dnia 22 grudnia 2015 roku wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do sprzedaży 2015-12-22 14:31:52
O G Ł O S Z E N I E NR 19 /2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Warsztaty chorałowe dla członków Zespołu Wokalnego ?Cantus Dalicium? 2015-12-22 07:35:37
Zarządzenie Nr 454/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2015 2015-12-18 09:57:55
WNIOSEK o wydanie wypisu i wyrysu ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Pyrzyce 2015-12-18 09:13:21
WNIOSEK o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Pyrzyce 2015-12-18 09:10:11
Karta Procedur 2015-12-18 09:06:29
PORZĄDEK OBRAD XVI Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 29 grudnia 2015r. (wtorek) ? godz. 13:00, sala Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2015-12-18 07:19:36
Zarządzenie Nr 453/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2015 2015-12-16 09:13:47
Zarządzenie Nr 452/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 grudnia 2015 r.w sprawie ustalenia ceny gruntu działki przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu. 2015-12-16 09:08:48
Zarządzenie Nr 451/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 grudnia 2015r w sprawie: ustalenia planu dofinansowania zawodowego nauczycieli szkół i maksymalnych kwot dofinansowania opłat z tym związanych w Gminie Pyrzyce w 2016r 2015-12-16 09:04:47
Zarządzenie Nr 450/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 grudnia 2015 r.w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 394/2015 z dnia 21 października 2015r w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej składników majątkowych w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach, zmienionego Zarządzeniem Nr 414/2015 z dnia 13 listopada 2015r. 2015-12-16 08:48:35
Zarządzenie Nr 449/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 grudnia 2015 r.w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2015 2015-12-16 08:40:30
Uchwała Nr XIII/104/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 września 2015r. w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy miastem i gminą Pyrzyce a miastem i gminą Carpinone. 2015-12-14 08:47:10
WNIOSEK ŻOŁNIERZA REZERWY O USTALENIE I WYPŁATĘ NALEŻNEGO ŚWIADCZENIA REKOMPENSUJĄCEGO 2015-12-14 08:36:35
Wniosek o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny osoby. 2015-12-14 08:35:38
Uchwała Nr XV/130/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 listopada 2015r.w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników 2015-12-11 14:15:03
Uchwała Nr XV/129/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Dariusza Kufel 2015-12-11 14:13:30
Uchwała Nr XV/128/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej 2015-12-11 14:11:57
Uchwała Nr XV/127/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 listopada 2015 r.w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie na okres 10 lat umowy dzierżawy lokalu użytkowego o pow. 479,15m2, położonego w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach, położonego na działce nr 10/5 z obrębu 0010 miasta Pyrzyce, na rzecz firmy P.H.U. PRESTO Grzegorz Sołoducha z przeznaczeniem na stołówkę szkolną 2015-12-11 14:08:35
Uchwała Nr XV/126/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce 2015-12-11 14:07:11
Uchwała Nr XV/125/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych w miejscowościach: Pyrzyce, Ryszewko, Ryszewo, Turze, Brzezin, Okunica, Stróżewo, Brzesko, Letnin, Pstrowice, Mielęcin, Mechowo 2015-12-11 14:05:56
Uchwała Nr XV/124/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy i Rozwoju Miejscowości Obromino na lata 2015 - 2020. 2015-12-11 14:04:19
Uchwała Nr XV/123/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy i Rozwoju Miejscowości Giżyn na lata 2015 - 2020. 2015-12-11 14:02:41
Uchwała Nr XV/122/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 2015-12-11 14:01:22
Uchwała Nr XV/121/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 2015-12-11 14:00:07
Uchwała Nr XV/120/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2015-12-11 13:58:37
Uchwała Nr XV/119/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Pyrzycach 2015-12-11 13:56:11
Uchwała Nr XV/118/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Pyrzyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok 2015-12-11 13:54:02
Uchwała Nr XV/117/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2015 2015-12-11 13:51:11
Uchwała Nr XIV/116/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały ustalającej tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych i publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół prowadzonych przez inne niż Gmina Pyrzyce osoby fizyczne lub osoby prawne, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu ich rozliczania 2015-12-11 13:47:18
Uchwała Nr XIV/115/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 października 2015 r. w sprawie pozbawienia części ulicy 1-go Maja w Pyrzycach kategorii drogi gminnej 2015-12-11 13:45:38
Uchwała Nr XIV/114/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 października 2015 r.w sprawie przedłużenia umów dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce 2015-12-11 13:44:06
Uchwała Nr XIV/113/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 100/22 o pow. 0,0143 ha położona w obrębie geodezyjnym nr 0005 miasta Pyrzyce 2015-12-11 13:42:41
Uchwała XIV/112/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 października 2015r.uchylająca uchwałę w sprawie zmiany statutu Pyrzyckiego Domu Kultury 2015-12-11 13:41:20
Uchwała Nr XIV/111/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 października 2015r.w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/23/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 stycznia 2015r. sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Pyrzyce na rok 2015?, zmienionej Uchwałą Nr VI/37/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 marca 2015r. 2015-12-11 13:38:47
Uchwała Nr XIV/110/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 października 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Pyrzyce porozumienia w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 2015-12-11 13:36:35
Uchwała Nr XIV/109/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. 2015-12-11 08:48:57
Uchwała Nr XIV/108/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 października 2015r.w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych ciążących na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej 2015-12-11 08:46:03
Uchwała Nr XIV/107/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 2015-12-11 08:44:32
Uchwała Nr XIV/106/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 października 2015 r. o uchyleniu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2015 2015-12-11 08:41:47
Sesja XV 2015r. 2015-12-11 07:53:17
Sesja XIV 2015r. 2015-12-11 07:52:50
Sesja XIII 2015r. 2015-12-11 07:52:25
ZARZĄDZENIE nr 448/2015 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 09 grudnia 2015r. w sprawie powołania dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pyrzycach 2015-12-10 14:13:24
ZARZĄDZENIE nr 447/2015 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 09 grudnia 2015r. w sprawie cofnięcia powierzenia obowiązków dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pyrzycach 2015-12-10 14:09:34
ZARZĄDZENIE nr 446/2015 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 08 grudnia 2015r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu ograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. Pierwszy ustny przetarg ograniczony do nieruchomości sąsiednich, na sprzedaż działki nr 73/4 o pow. 0,0048 ha położonej w obrębie geodezyjnym nr 0009 miasta Pyrzyce. 2015-12-10 10:32:46
ZARZĄDZENIE nr 446/2015 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 08 grudnia 2015r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu ograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2015-12-10 10:28:33
ZARZĄDZENIE nr 445/2015 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 08 grudnia 2015r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu ograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2015-12-10 10:23:54
ZARZĄDZENIE nr 445/2015 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 08 grudnia 2015r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu ograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2015-12-10 10:21:01
ZARZĄDZENIE nr 444/2015 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 08 grudnia 2015r.w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu ograniczonego i przyjęcia treści regulaminu.Pierwszy ustny przetarg ograniczony do nieruchomości sąsiednich, na sprzedaż działki nr 73/1 o pow. 0,0049 ha położonej w obrębie geodezyjnym nr 0009 miasta Pyrzyce wraz z udziałem 1/3 w działce nr 73/2 o pow. 0,0034 ha położonej w obrębie geodezyjnym nr 0009 miasta Pyrzyce 2015-12-10 10:17:37
ZARZĄDZENIE nr 444/2015 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 08 grudnia 2015r.w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu ograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2015-12-10 10:14:49
ZARZĄDZENIE nr 443/2015 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 08 grudnia 2015r.w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu ograniczonego i przyjęcia treści regulaminu.pierwszy ustny przetarg ograniczony do nieruchomości sąsiednich, na sprzedaż działki nr 73/5 o pow. 0,0489 ha położonej w obrębie geodezyjnym nr 0009 miasta Pyrzyce wraz z udziałem 1/3 w działce nr 73/2 o pow. 0,0034 ha położonej w obrębie geodezyjnym nr 0009 miasta Pyrzyce 2015-12-10 10:10:33
ZARZĄDZENIE nr 443/2015 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 08 grudnia 2015r.w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu ograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2015-12-10 10:08:10
O G Ł O S Z E N I E NR 33/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 09 grudnia 2015r.w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej. 2015-12-09 15:28:11
Grudzień 2015-12-09 15:26:56
OBWIESZCZENIE NR PLiD.6733.25.2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 7 grudnia 2015r 2015-12-09 15:19:55
OBWIESZCZENIE NR PLiD.6733.26.2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 3 grudnia 2015r. 2015-12-09 15:05:05
Grudzień 2015-12-09 15:02:39
Zarządzenie Nr 442/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2015 2015-12-09 14:45:35
Zarządzenie Nr 441/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 04 grudnia 2015 r.w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2015 2015-12-09 14:42:13
ZARZĄDZENIE nr 440/2015 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 04 grudnia 2015r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu 2015-12-09 14:33:37
ZARZĄDZENIE nr 440/2015 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 04 grudnia 2015r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu.Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 28/10 o pow. 0,0950 ha, położona w obrębie geodezyjnym nr 0012 miasta Pyrzyce 2015-12-09 14:21:09
ZARZĄDZENIE nr 439/2015 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 04 grudnia 2015r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 100/14 o pow. 0,0928 ha, położona w obrębie geodezyjnym nr 0005 miasta Pyrzyc 2015-12-09 13:48:46
ZARZĄDZENIE nr 439/2015 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 04 grudnia 2015r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2015-12-09 13:47:28
ZARZĄDZENIE nr 438/2015 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 04 grudnia 2015r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 100/17 o pow. 0,1009 ha, położona w obrębie geodezyjnym nr 0005 miasta Pyrzyce 2015-12-09 13:41:20
ZARZĄDZENIE nr 438/2015 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 04 grudnia 2015r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2015-12-09 13:39:42
Zarządzenie Nr 425/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2015 2015-12-09 13:26:23
Zarządzenie Nr 424/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2015 2015-12-09 13:23:04
ZARZĄDZENIE nr 437/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 04 grudnia 2015r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2015 2015-12-04 15:23:10
ZARZĄDZENIE nr 436/2015 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 04 grudnia 2015r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach 2015-12-04 15:12:00
Zarządzenie Nr 435/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku administracyjno - biurowego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Plac Ratuszowy 1 2015-12-04 15:09:31
ZARZĄDZENIE nr 436/2015 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 04 grudnia 2015r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach 2015-12-04 14:25:50
OBWIESZCZENIE NR PLiD .6733.23.2015 z dnia 30 listopada 2015r. 2015-12-02 13:44:02
Zarządzenie Nr 433/15 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 listopada 2015 r. dotyczące wykonania uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych i publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół prowadzonych przez inne niż Gmina Pyrzyce osoby fizyczne lub osoby prawne, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu ich rozliczania 2015-12-02 11:22:23
ZARZĄDZENIE nr 432/2015 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 30 listopada 2015r.w sprawie zmiany składu osobowego Pyrzyckiej Rady Oświaty 2015-12-02 11:14:53
ZARZĄDZENIE nr 431/2015 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 30 listopada 2015r.w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach w roku szkolnym 2015/2016 2015-12-02 09:54:04
ZARZĄDZENIE nr 430/2015 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany organizacji Publicznego Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pyrzycach w roku szkolnym 2015/2016 2015-12-02 09:47:34
ZARZĄDZENIE nr 429/2015 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 30 listopada 2015r.w sprawie zmiany organizacji Publicznego Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pyrzycach w roku szkolnym 2015/2016 2015-12-02 09:40:33
ZARZĄDZENIE nr 428/2015 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 30 listopada 2015r.w sprawie ogłoszenia trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 166/3 o pow. 0,8634 ha, położona w obrębie geodezyjnym nr 4 miasta Pyrzyce. 2015-12-02 09:31:15
ZARZĄDZENIE nr 428/2015 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 30 listopada 2015r.w sprawie ogłoszenia trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2015-12-02 09:27:35
ZARZĄDZENIE nr 427/2015 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ogłoszenia trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 13/3 o pow. 0,0228 ha, położona w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Pyrzyce. 2015-12-02 09:21:08
ZARZĄDZENIE nr 427/2015 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ogłoszenia trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2015-12-02 09:19:41
ZARZĄDZENIE nr 426/2015 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 30 listopada 2015r.w sprawie ogłoszenia trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. Trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 492/10 o pow. 0,1289 ha, położoną w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Pyrzyce. 2015-12-02 09:13:16
ZARZĄDZENIE nr 426/2015 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ogłoszenia trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2015-12-02 09:10:10
Zarządzenie Nr 423/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Pyrzyce na rok 2015 do Uchwały Nr XV/117/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 listopada 2015 roku 2015-12-02 09:03:07
OGŁOSZENIE z dnia 1 grudnia 2015r. Obszar przecwidziałania uzależnieniom i patologiom spoełecznym 2015-12-01 15:11:24
Zarządzenie Nr 434/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Rady Sołeckiej w Sołectwie Pstrowice 2015-12-01 15:01:51
Grudzień 2015-12-01 14:36:28
OGŁOSZENIE NiŚ nr 32/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 listopada 2015 roku wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z udziałem w prawie wieczystego współużytkowania gruntu. 2015-11-26 12:58:37
Zarządzenie Nr 422/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2015 2015-11-26 12:43:54
Zarządzenie Nr 421/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2015 2015-11-26 12:39:17
Zarządzenie Nr 420/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy 2015-11-26 12:31:38
Zarządzenie Nr 419/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2015 2015-11-26 12:27:33
Zarządzenie Nr 418/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 155/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce 2015-11-26 12:24:22
Zarządzenie Nr 417/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2015 2015-11-26 12:14:37
Zarządzenie Nr 416/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2015 2015-11-26 12:11:32
Projekt uchwały zmiany WPF 2016 r. 2015-11-26 10:30:07
PROJEKT uchwały budżetowej na 2016 r. 2015-11-26 10:10:02
WYKONANIE BUDŻETU I FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY PYRZYCE ZA III KWARTAŁ 2015 ROKU 2015-11-26 10:04:56
PORZĄDEK OBRAD XV Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 26 listopada 2015r. (czwartek) o godz. 13:00,sala Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2015-11-25 14:37:51
OBWIESZCZENIE NR PLiD z dnia 23 listopad 2015r. 2015-11-25 14:30:34
O G Ł O S Z E N I E NR 18/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 listopada 2015r w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Świąteczny turniej halowej piłki nożnej seniorów i juniorów. 2015-11-24 15:29:20
OBWIESZCZENIE NR ZPOŚ.6733.3.ŚO.10.2015 z dnia 13 listopad 2015 2015-11-20 14:59:04
Ogłoszenie nr 31/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonej do oddania w najem w drodze ustnego przetargu nieograniczonego. 2015-11-20 14:45:34
Opłaty skarbowe 2015-11-20 13:50:40
ZGŁOSZENIE JUBILEUSZU DŁUGOLETNIEGO POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO 2015-11-20 13:46:47
WNIOSEK O WYDANIE ODPISU ASC 2015-11-20 13:38:18
Zadania Wydziału Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich 2015-11-20 13:29:19
Informacje ogólne 2015-11-20 13:26:28
BIP Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 2015-11-20 12:52:28
Zarządzenie Nr 415/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2015 2015-11-18 11:42:40
Zarządzenie Nr 414/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 394/2015 z dnia 21 października 2015r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach 2015-11-18 11:35:37
Zarządzenie Nr 413/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2015 2015-11-18 11:30:40
Zarządzenie Nr 412/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie zmiany organizacji Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach w roku szkolnym 2015/2016 2015-11-18 11:26:28
Zarządzenie nr 411/2015 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu ograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2015-11-18 11:15:57
Zarządzenie Nr 410/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2015-11-18 11:10:40
Ogłoszenie nr 30/2015 z dnia 13 listopada 2015 roku wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do sprzedaży 2015-11-16 13:31:03
ZARZĄDZENIE nr 411/2015 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu ograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2015-11-13 07:18:01
ZARZĄDZENIE nr 410/2015 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2015-11-13 07:16:16
Ogłoszenie nr 29/2015 z dnia 12 listopada 2015 roku wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do sprzedaży 2015-11-12 11:37:39
Ogłoszenie nr 28/2015 z dnia 12 listopada 2015 roku wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do sprzedaży. 2015-11-12 11:36:16
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 listopada 2015r. roku o wyniku drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 492/10 o pow. 0,1289ha położona w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Pyrzyce 2015-11-12 11:27:00
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 listopada 2015 roku o wyniku drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 166/3 o pow. 0,8634 ha położona w obrębie geodezyjnym nr 4 miasta Pyrzyce 2015-11-12 11:25:43
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 listopada 2015 roku o wyniku czwartego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 92/8 o pow. 0,2789 ha położona w obrębie geodezyjnym Giżyn. 2015-11-12 11:24:29
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 listopada 2015r. roku o wyniku drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 13/3 o pow. 0,0228 ha położona w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Pyrzyce 2015-11-12 11:20:19
Zarządzenie Nr 409/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 06 listopada 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2015 2015-11-10 13:33:36
Zarządzenie Nr 408/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie zmiany organizacji Oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Pyrzycach w roku szkolnym 2015/2016 2015-11-10 13:25:03
Zarządzenie Nr 407/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie zmiany organizacji Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach w roku szkolnym w roku szkolnym 2015/2016 2015-11-10 13:13:39
Zarządzenie Nr 406/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Pyrzycach w roku szkolnym 2015/2016 2015-11-10 12:25:45
OBWIESZCZENIE NR PLiD 6733.23.2015 z dnia 10 listopad 2015r 2015-11-10 11:25:34
OBWIESZCZENIE NR PLiD.6733.19.2015 z dnia 09.11.2015r 2015-11-10 07:26:50
O G Ł O S Z E N I E NR 27/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 listopada 2015r.w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem w drodze bezprzetargowej. 2015-11-05 14:47:46
Listopad 2015-11-05 14:45:00
Zarządzenie Nr 405/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Pyrzyce na rok 2015 do Uchwały Nr XIV/105/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 października 2015 roku 2015-11-05 07:43:17
Zarządzenie Nr 404/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2015 2015-11-05 07:38:48
Zarządzenie Nr 403/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany organizacji Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Pyrzycach w roku szkolnym 2015/2016 2015-11-05 07:29:15
Zarządzenie Nr 402/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 października 2015 roku w sprawie powołania i zasad działania Komisji Socjalnej w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. 2015-11-05 07:26:12
Zarządzenie Nr 401/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2015. 2015-11-05 07:22:01
Listopad 2015-11-05 07:17:59
DŁUG PUBLICZNY GMINY PYRZYCE za III kwartał 2015 2015-11-04 13:36:38
Zarządzenie Nr 400/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 października w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu. 2015-11-04 09:51:58
Zarządzenie Nr 399/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 października 2015 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę zabudowaną nr 126 o pow. 0,0008 ha położoną w obrębie geodezyjnym Turze, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2015-11-04 08:26:00
Zarządzenie Nr 398/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 października 2015 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę zabudowaną nr 82 o pow. 0,2808 ha położoną w obrębie geodezyjnym Turze, przeznaczoną do sprzedazy w drodze przetargu 2015-11-04 08:21:24
Listopad 2015-11-04 07:40:15
O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA PYRZYC o sprostowaniu błędu pisarskiego w obwieszczeniu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyrzyce w celu wyznaczenia terenów pod lokalizację elektrowni wiatrowych 2015-11-03 14:42:02
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 23 października 2015r 2015-11-03 14:37:28
Formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy (Dz. U. 2015r., poz. 1257). 2015-10-29 09:49:37
Obwieszczenie IZP.6733.20.2015 z dnia 27.10.2015r. 2015-10-27 15:18:09
Zarządzenie Nr 397/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 października 2015 r. w sprawie zmiany organizacji Przedszkola Publicznego w Brzezinie w roku szkolnym 2015/2016 2015-10-27 15:12:27
Zarządzenie Nr 396/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pyrzycach. 2015-10-27 15:09:27
Zarządzenie Nr 395/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 października 2015r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2015 2015-10-27 15:04:19
Zarządzenie Nr 394/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. 2015-10-27 14:58:35
Zarządzenie Nr 393/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach 2015-10-27 14:55:45
PORZĄDEK OBRAD XIV Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 29 października 2015r. (czwartek) o godz. 13:00, sala Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2015-10-27 09:47:58
Dziwińska Mirella 2015-10-27 09:27:22
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie AP-3.746.68.4.2015.MS z dnia 20 października 2015r 2015-10-26 15:48:18
Obwieszczenie PLiD.IZP.6733.17.2015 z dnia 22 październik 2015r 2015-10-26 15:42:49
Zarządzenie Nr 389/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej z Oddziałami integracyjnymi w Pyrzycach w roku szkolnym 2015/2016 2015-10-26 10:57:39
Zarządzenie Nr 388/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 spaździernik 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Pyrzyce przez członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2015-10-26 10:52:38
Zarządzenie Nr 387/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 października 2015 r. w sprawie zmiany organizacji Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach w roku szkolnym 2015/2016 2015-10-26 10:46:44
Zarządzenie Nr 386/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 października 2015 r. w sprawie zmiany organizacji Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach w roku szkolnym 2015/2016 2015-10-26 10:31:23
Zarządzenie Nr 385/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 października 2015 r. w sprawie zmiany organizacji Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach w roku szkolnym 2015/2016 2015-10-26 10:27:49
Zarządzenie Nr 384/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 października 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2015 2015-10-26 10:23:30
Zarządzenie Nr 396/2015 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pyrzycach 2015-10-23 15:56:29
Zarządzenie Nr 392/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 października 2015r. w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Pyrzycach dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 października 2015r. 2015-10-20 14:55:00
Zarządzenie Nr 391/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 października 2015r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 371/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 7 października 2015r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 13 w Pyrzycach dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 października 2015r. 2015-10-20 14:53:58
Zarządzenie Nr 390/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 października 2015r. w sprawie zmiany składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Pyrzycach. 2015-10-20 14:52:59
Uchwała Nr CCXLVII.423.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 września 2015r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Pyrzyc informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015r. 2015-10-19 10:22:34
Informacja o kształtowaniu się WPF Gminy Pyrzyce w I półroczu 2015r. 2015-10-19 10:10:05
Informacja o kształtowaniu się WPF 2015-10-19 10:06:46
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015r 2015-10-19 09:36:49
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015r. 2015-10-19 09:33:52
Głod-van de Sanden Urszula 2015-10-16 08:05:01
Obwieszczenie PLiD.IZP.6733.18.2015 z dnia 14 października 2015r 2015-10-15 15:09:37
Obwieszczenie PLiD.IZP.6733.16.2015 z dnia 14 października 2015r. 2015-10-15 15:06:55
Zarządzenie Nr 383/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 października 2015 r. w sprawie zmiany składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11 w Mielęcinie. 2015-10-15 13:33:00
Zarządzenie Nr 382/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2015 2015-10-15 13:23:53
Ogłoszenie nr 26/2015 z dnia 14 października 2015 roku wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonej do sprzedaży 2015-10-14 15:11:37
Ogłoszenie nr 25/2015 z dnia 13 października 2015 roku wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonej do sprzedaży 2015-10-13 15:46:02
Ogłoszenie nr 24/2015 z dnia 13 października 2015 roku w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do sprzedaży 2015-10-13 15:44:16
Obwieszczenie Burmistrza Lipian 2015-10-13 10:19:04
Zarządzenie Nr 381/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. 2015-10-13 10:14:45
Zarządzenie Nr 380/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 09 października 2015 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej w Mielęcinie w roku szkolnym 2015/2016. 2015-10-13 10:12:08
Zarządzenie Nr 379/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 09 października 2015 r. w sprawie zmiany organizacji Przedszkola Publicznego Nr 4 w Pyrzycach w roku szkolnym 2015/2016. 2015-10-13 10:09:47
Zarządzenie Nr 378/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 09 października 2015 r. w sprawie zmiany organizacji Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Pyrzycach w roku szkolnym 2015/2016. 2015-10-13 10:06:22
Zarządzenie Nr 377/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 09 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za korzystanie z obiektów oświatowych Gminy Pyrzyce 2015-10-13 10:03:14
Zarządzenie Nr 376/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 09 października 2015 r. w sprawie zmiany organizacji Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach w roku szkolnym 2015/2016. 2015-10-13 08:13:45
Zarządzenie Nr 375/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 09 października 2015 r. w sprawie zmiany organizacji Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach w roku szkolnym 2015/2016 2015-10-13 07:53:44
Zarządzenie Nr 374/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 09 października 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2015 2015-10-13 07:48:48
OGŁOSZENIE NR 23/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 09 października 2015r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem w drodze bezprzetargowej. 2015-10-09 15:35:20
Październik 2015-10-09 15:31:47
Zarządzenie Nr 373/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 09 października 2015r. w sprawie uzupełnienia składun Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Pyrzycach dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 października 2015r. 2015-10-09 15:07:08
Zarządzenie Nr 372/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 października 2015 r. w sprawie powołania składu Komisji do protokoralnego przekazania stanowisk. 2015-10-09 15:02:00
Zarządzenie Nr 371/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 października 2015 r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 13 w Pyrzycach dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Reczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 października 2015r. 2015-10-09 14:56:21
Zarządzenie Nr 370/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 października 2015 r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 12 w Krzemlinie dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Reczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 października 2015r. 2015-10-09 14:53:48
Zarządzenie Nr 369/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 października 2015 r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11 w Mielęcinie dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Reczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 października 2015r. 2015-10-09 14:51:33
Zarządzenie Nr 368/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 października 2015 r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 w Brzesku dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Reczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 października 2015r. 2015-10-09 14:45:05
Zarządzenie Nr 367/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 października 2015 r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w Okunicy dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Reczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 października 2015r. 2015-10-09 14:08:56
Zarządzenie Nr 366/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 października 2015 r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w Żabowie dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Reczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 października 2015r. 2015-10-09 14:06:36
Zarządzenie Nr 365/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 października 2015 r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Pyrzycach dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Reczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 października 2015r. 2015-10-09 13:48:34
Zarządzenie Nr 364/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 października 2015 r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Pyrzycach dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Reczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 października 2015r. 2015-10-09 13:45:42
Zarządzenie Nr 363/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 października 2015 r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Pyrzycach dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Reczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 października 2015r. 2015-10-09 13:42:16
Zarządzenie Nr 362/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 października 2015 r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Pyrzycach dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Reczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 października 2015r. 2015-10-09 13:38:12
Zarządzenie Nr 361/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 października 2015 r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Pyrzycach dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Reczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 października 2015r. 2015-10-09 13:34:09
Zarządzenie Nr 360/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 października 2015 r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Pyrzycach dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Reczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 października 2015r. 2015-10-09 13:28:36
Zarządzenie Nr 359/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 października 2015 r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Pyrzycach dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 października 2015r. 2015-10-09 13:23:21
Zarządzenie Nr 358/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 06 października 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2015 2015-10-09 13:15:49
Obwieszczenie Burmistrza Lipian 2015-10-08 15:56:18
Zarządzenie Nr 357/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 2 października 2015 r. w sprawie zmiany organizacji Przedszkola Publicznego w Brzezinie w roku szkolnym 2015/2016 2015-10-06 07:18:37
Zarządzenie Nr 356/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 2 października 2015 r. w sprawie zmiany organizacji Przedszkola Publicznego Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyrzycach w roku szkolnym 2015/2016 2015-10-06 07:15:42
Zarządzenie Nr 355/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 1 października 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Pyrzyc w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej. 2015-10-05 16:12:41
Obwieszczenie IZP.6733.15.2015 z dnia 2 października 2015r. 2015-10-02 15:51:15
Październik 2015-10-02 15:49:25
Zarządzenie Nr 354/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 1 października 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2015-10-02 15:45:27
Październik 2015-10-02 15:44:40
Zarządzenie Nr 353/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pyrzyce 2015-10-02 15:41:05
Zarządzenie Nr 352/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2015 2015-10-02 15:39:05
Zarządzenie Nr 351/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2015 2015-10-02 15:36:02
Zarządzenie Nr 354/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 1 października 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2015-10-01 15:21:26
Gredka Justyna 2015-10-01 10:43:22
Staciwa Mirosław 2015-10-01 10:37:26
ZARZĄDZENIE nr 350/2015 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 29 września 2015r. w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2015-09-30 16:06:29
ZARZĄDZENIE nr 349/2015 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 29 września 2015r. w sprawie ustalenia ceny gruntu działki przeznaczonej do sprzedaży w drodze drugiego przetargu. 2015-09-30 16:05:10
ZARZĄDZENIE nr 348/2015 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 29 września 2015r. w sprawie ogłoszenia czwartego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2015-09-30 16:02:52
ZARZĄDZENIE nr 347/2015 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 29 września 2015r. w sprawie ustalenia ceny gruntu działki przeznaczonej do sprzedaży w drodze czwartego przetargu. 2015-09-30 16:01:32
ZARZĄDZENIE nr 346/2015 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 29 września 2015r. w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2015-09-30 15:59:13
ZARZĄDZENIE nr 345/2015 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 29 września 2015r. w sprawie ustalenia ceny gruntu działki przeznaczonej do sprzedaży w drodze drugiego przetargu. 2015-09-30 15:57:23
ZARZĄDZENIE nr 344/2015 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 29 września 2015r. w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2015-09-30 15:55:03
Zarządzenie Nr 343/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 września 2015 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu działki przeznaczonej do sprzedaży w drodze drugiego przetargu. 2015-09-30 15:52:29
ZARZĄDZENIE nr 350/2015 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 29 września 2015r. w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2015-09-30 15:43:41
ZARZĄDZENIE nr 348/2015 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 29 września 2015r. w sprawie ogłoszenia czwartego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2015-09-30 15:40:54
ZARZĄDZENIE nr 346/2015 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 29 września 2015r. w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2015-09-30 15:37:22
ZARZĄDZENIE nr 344/2015 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 29 września 2015r. w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2015-09-30 15:32:34
Zarządzenie Nr 342/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2015 2015-09-29 15:47:52
Uchwała Nr XII/103/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 17 września 2015r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim na kadencję lat 2016 - 2019 2015-09-29 15:20:00
Uchwała Nr XII/102/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 17 września 2015r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 2015-09-29 15:18:34
Uchwała Nr XII/101/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 17 września 2015r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 2015-09-29 15:17:00
Uchwała Nr XII/100/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 17 września 2015r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Pyrzycach. 2015-09-29 15:15:01
Uchwała Nr XII/99/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 17 września 2015r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej 2015-09-29 15:13:03
Uchwała Nr XII/98/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 17 września 2015r.w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Michała Franiaka na nieprawidłowości w Pyrzyckim Domu Kultury. 2015-09-29 15:11:42
Uchwała Nr XII/97/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 17 września 2015r. w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Heleny i Grzegorza Korpalskich. 2015-09-29 15:09:40
Uchwała Nr XII/96/15Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 17 września 2015r.w sprawie utworzenia obwodu odrębnego dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 października 2015r. 2015-09-29 15:07:52
O G Ł O S Z E N I E NR 17/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 września 2015r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Wojewódzki Finał Szkolnej Ligi Strzeleckiej Ligi Obrony Kraju z broni kulowej w Gryficach. 2015-09-29 14:57:09
Grzybowska Dorota Małgorzata 2015-09-29 14:45:08
Jaszczak Katarzyna 2015-09-29 14:41:32
Zarządzenie Nr 341 Burmistrza Pyrzyc dnia 24 września 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2015-09-25 12:07:49
Uchwała Nr XII/95/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 17 września 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pyrzyckiemu 2015-09-25 07:36:10
Uchwała Nr XII/94/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 17 września 2015 r.w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2015 2015-09-25 07:34:40
Uchwała Nr XII/93/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 17 września 2015r. w sprawie wyrażenia woli podjęcia działań zmierzających do utworzenia w Gminie Pyrzyce żłobka dla dzieci w wieku od 18 miesięcy do 3 lat 2015-09-25 07:31:22
Uchwała Nr XII/92/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 17 września 2015r. w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy Pyrzyce?. 2015-09-25 07:28:56
Uchwała Nr XII/91/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 17 września 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych i publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół prowadzonych przez inne niż Gmina Pyrzyce osoby fizyczne lub osoby prawne, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu ich rozliczania 2015-09-25 07:23:26
Uchwała Nr XII/90/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 17 września 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 126 o pow. 0,0008 ha położonej w obrębie geodezyjnym Turze 2015-09-25 07:21:21
Uchwała Nr XII/89/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 17 września 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 82 o pow. 0,2808 ha położona w obrębie geodezyjnym Turze 2015-09-25 07:19:37
Uchwała Nr XII/88/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 17 września 2015r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr VI/40/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 marca 2015r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego - należnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2015-09-25 07:17:07
Sesja XII 2015r. 2015-09-25 07:10:14
Obwieszczenie IZP.6733.18.2015 z dnia 24.09.2015r 2015-09-24 15:19:00
Obwieszczenie Burmistrza Lipian 2015-09-24 15:14:38
O G Ł O S Z E N I E NR 16 /2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 września 2015r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Organizacja Dnia Białej Laski 2015-09-24 15:09:28
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 września 2015r. roku o wyniku pierwszego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 13/3 o pow. 0,0228 ha położona w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Pyrzyce 2015-09-24 15:01:19
Obwieszczenie Nr IZP.6733.17.2015 z dnia 23.09.2015r. 2015-09-24 14:49:57
Zarządzenie Nr 341/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 września 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2015-09-24 14:26:07
Zarządzenie Nr 340/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 września 2015 r. w sprawie zmiany organizacji Przedszkola Publicznego w Żabowie w roku szkolnym 2015/2016 2015-09-24 13:40:19
Zarządzenie Nr 339/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 września 2015 r. w sprawie zmiany organizacji Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Pyrzycach w roku szkolnym 2015/2016 2015-09-24 13:37:41
Zarządzenie Nr 338/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 września 2015 roku w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu. 2015-09-24 13:34:32
Zarządzenie Nr 337/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 września 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu pracy Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej 2015-09-24 13:32:14
Zarządzenie Nr 336/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2015-09-24 13:22:58
Zarządzenie Nr 335/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego. 2015-09-24 13:20:59
Zarządzenie Nr 334/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 września 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Pyrzyc w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej. 2015-09-24 13:17:00
Obwieszczenie Nr ZPOŚ.6733.ŚO.2.2015 z dnia 17.09.2015r 2015-09-23 14:53:25
INFORMACJA Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 września 2015 roku o wyniku ustnego przetargu nieograniczonego na najem na okres do 3 lat części działek nr 53, nr 160/5, nr234 z obrębu 0008 miasta Pyrzyce oraz części działki nr 183/4 z obrębu 0006 miasta Pyrzyce, stanowiących własność Gminy Pyrzyce z przeznaczeniem na ustawienie kontenerów na odzież używaną. 2015-09-23 14:38:04
PORZĄDEK OBRAD XIII Sesji Rady Miejskiej na wniosek Burmistrza na dzień 25 września 2015r. (piątek) o godz. 9:00 w sali nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2015-09-23 14:22:44
OGŁOSZENIE Nr 15/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 września 2015r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. organizacja turnieju piłkarskiego oldbojów 2015-09-23 07:19:05
Zarządzenie Nr 333/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2015 2015-09-22 15:07:04
Zarządzenie Nr 332/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 września 2015 r.w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Pyrzyce na rok 2015 do Uchwały Nr XII/94/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 17 września 2015 roku 2015-09-22 14:56:41
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 września 2015r. roku o wyniku pierwszego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 492/10 o pow. 0,1289ha położona w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Pyrzyce 2015-09-21 15:18:30
ZARZĄDZENIE Nr 331/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 września 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2015 2015-09-18 15:21:26
ZARZĄDZENIE Nr 330/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2015 2015-09-18 15:18:55
Obwieszczenie Nr IZP.6733.11.2015 z dnia 17 września 2015r. 2015-09-18 14:34:19
ZARZĄDZENIE Nr 329/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 września 2015 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Pyrzycach w roku szkolnym 2015/2016 2015-09-18 11:05:02
ZARZĄDZENIE Nr 328/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 września 2015 r. w sprawie organizacji Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Mielęcinie w roku szkolnym 2015/2016 2015-09-18 11:00:08
ZARZĄDZENIE Nr 327/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 września 2015 r. w sprawie zmiany organizacji Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Pyrzyce w roku szkolnym 2015/2016 2015-09-18 10:54:39
ZARZĄDZENIE Nr 326/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 września 2015 r. w sprawie zmiany organizacji Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach w roku szkolnym 2015/2016 2015-09-18 10:50:21
ZARZĄDZENIE Nr 325/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 września 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2015 2015-09-18 10:44:35
ZARZĄDZENIE nr 324/2015 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 14 września 2015r. w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Pyrzycach. 2015-09-18 10:35:15
ZARZĄDZENIE nr 323/2015 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 11 września 2015r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej w Żabowie w roku szkolnym 2015/2016. 2015-09-18 10:31:01
ZARZĄDZENIE nr 322/2015 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 11 września 2015r. w sprawie organizacji Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Pyrzyce w roku szkolnym 2015/2016 2015-09-18 10:22:45
ZARZĄDZENIE nr 321/2015 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 11 września 2015r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej w Mielęcinie w roku szkolnym 2015/2016 2015-09-18 08:53:36
OWIESZCZENIE ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE AP-3.746.55.1.2015.MS - Szczecin, dnia 7 września 2015 r. 2015-09-16 13:58:58
Obwieszczenie Nr IZP.6733.16.2015 z dnia 14.09.2015r. 2015-09-16 07:50:28
Ogłoszenie nr 22/2015 z dnia 14 września 2015 roku wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do sprzedaży 2015-09-14 16:15:04
Ogłoszenie nr 21/2015 z dnia 14 września 2015 roku wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonej do sprzedaży 2015-09-14 16:12:53
OGŁOSZENIE Nr 14/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 września 2015r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Zwiększenie gotowości bojowej jednostki OSP Brzesko 2015-09-11 15:42:20
OGŁOSZENIE Nr 13/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 września 2015r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Zwiększenie potencjału jednostki OSP Żabów. 2015-09-11 15:39:39
Obwieszczenie IZP.6733.15.2015 z dnia 11.09.2015r. 2015-09-11 15:28:35
Uchwała Nr XI/87/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa 2015-09-11 15:17:37
Uchwała Nr XI/86/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej położonej na terenie gminy Pyrzyce części dawnej krajowej drogi nr 3 2015-09-11 15:12:04
Uchwała Nr XI/85/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2015 2015-09-11 15:07:39
Sesja XI 2015r. 2015-09-11 14:58:42
O G Ł O S Z E N I E NR 20/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 09 września 2015r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem w drodze bezprzetargowej. 2015-09-11 14:06:45
Wrzesień 2015-09-11 14:03:28
Obwieszczenie IZP.6733.13.2015 z dnia 10 września 2015 2015-09-11 13:47:29
ZARZĄDZENIE nr 320/2015 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 10 września 2015r. w sprawie ogłoszenia drugiego naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach 2015-09-10 16:09:43
ZARZĄDZENIE nr 320/2015 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 10 września 2015r. w sprawie ogłoszenia drugiego naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach 2015-09-10 16:07:25
ZARZĄDZENIE Nr 319/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2015 2015-09-10 15:46:36
ZARZĄDZENIE Nr 318/2015 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 9 września 2015r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej w Okunicy w roku szkolnym 2015/2016 2015-09-10 15:40:20
ZARZĄDZENIE Nr 317/2015 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 9 września 2015r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Pyrzycach w roku szkolnym 2015/2016 2015-09-10 15:34:06
ZARZĄDZENIE Nr 316/2015 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 9 września 2015r. w sprawie organizacji Oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Żabowie w roku szkolnym 2015/2016 2015-09-10 15:31:08
ZARZĄDZENIE Nr 315/2015 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 9 września 2015r. w sprawie zmiany organizacji Oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Pyrzycach w roku szkolnym 2015/2016 2015-09-10 15:27:31
ZARZĄDZENIE Nr 314/2015 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 9 września 2015r. w sprawie zmiany organizacji Przedszkola Publicznego w Żabowie w roku szkolnym 2015/2016 2015-09-10 15:23:36
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania AP-3.746.68.2.2015.MS z dnia 3 września 2015 2015-09-10 10:24:29
Wrzesień 2015-09-10 10:19:44
PORZĄDEK OBRAD XII Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 17 września 2015r. (czwartek) - godz. 13:00, sala Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2015-09-09 14:55:24
Roman Major 2015-09-08 15:01:45
ZARZĄDZENIE Nr 313 /2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2015 2015-09-08 14:55:59
ZARZĄDZENIE Nr 312/2015 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 7 września 2015r. w sprawie terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2015/2016 2015-09-07 13:51:28
ZARZĄDZENIE Nr 311/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 04 września 2015 roku w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu 2015-09-07 13:45:46
ZARZĄDZENIE Nr 310/15 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 3 września 2015 r. w sprawie organizacji Publicznego Gimnazjum w Pyrzyce w roku szkolnym 2015/2016 2015-09-07 13:40:28
ZARZĄDZENIE Nr 309/15 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 3 września 2015 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej w Brzesku w roku szkolnym 2015/2016 2015-09-07 13:25:36
ZARZĄDZENIE Nr 308 /15 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 3 września 2015 r. w sprawie zmiany organizacji Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Brzesku w roku szkolnym 2015/2016 2015-09-07 13:22:08
Kurowska Beata 2015-09-04 12:37:17
Jasek Grzegorz 2015-09-04 12:32:59
Wabińska Beata 2015-09-04 12:31:12
Wabińska Beata 2015-09-04 12:29:15
Grzybowska Dorota Małgorzata 2015-09-04 10:46:31
Zarządzenie Nr 307/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 02 września 2015 r. w sprawie zmiany organizacji Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Pyrzycach w roku szkolnym 2015/2016 2015-09-03 09:11:53
Zarządzenie Nr 306/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 02 września 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2015 2015-09-03 09:02:23
Wrzesień 2015-09-03 09:00:11
Obwieszczenie Burmistrza Lipian 2015-09-01 12:44:25
Obwieszczenie IKiOŚ.6220.4.2015.MT/BB z dnia 31 sierpnia 2015r 2015-09-01 12:34:10
Zarządzenie Nr 305/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2015 2015-09-01 10:26:43
Zarządzenie Nr 304/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2015 2015-09-01 10:15:38
Zarządzenie Nr 303/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany organizacji Przedszkola Publicznego w Brzezinie w roku szkolnym 2014/2015 2015-09-01 10:06:27
Obwieszczenie Burmistrza Pyrzyc o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany Strudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pyrzyce w celu wyznaczenia terenów pod lokalizację elektrowni wiatrowych 2015-08-31 09:40:41
ZARZĄDZENIE NR 302/2015 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie: założeń i wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do Wieloletniej Prognozy Finansowej i uchwały budżetowej Gminy Pyrzyce na 2016 rok 2015-08-28 13:06:17
Zarządzenie Nr 301/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2015 2015-08-28 10:04:21
Zarządzenie Nr 300/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko - Koordynator Klubu Młodzieżowego w Pyrzycach. 2015-08-27 14:59:44
Zarządzenie Nr 300/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko - Koordynator Klubu Młodzieżowego w Pyrzycach. 2015-08-27 14:41:58
Zarządzenie Nr 299/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania członka VIII kadencji Rady Nadzorczej Pyrzyckiego Przedsiebiorstwa Komunalnego Spółka z o.o w Pyrzycach. 2015-08-27 14:22:45
Zarządzenie Nr 298/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2015 2015-08-27 13:48:15
Zarządzenie Nr 297/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2015. 2015-08-26 14:35:01
Zarządzenie Nr 296 /2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie: zmiany w Zarządzeniu Nr 262/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 03 sierpnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2015-08-26 14:24:56
Zarządzenie Nr 295/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia struktur formacji obrony cywilnej na terenie Gminy Pyrzyce. 2015-08-24 16:02:40
Zarządzenie Nr 294/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Pyrzyce na rok 2015 do Uchwały Nr XI/85/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 sierpnia 2015 roku 2015-08-24 15:48:57
ZARZĄDZENIE nr 291/2015 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 20 sierpnia 2015r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2015-08-24 11:07:03
ZARZĄDZENIE nr 293/2015 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie odwołania Gminnej Komisji do spraw monitorowania wtstępowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na terenie Gminy Pyrzyce. 2015-08-21 12:56:56
ZARZĄDZENIE nr 292/2015 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 20 sierpnia 2015r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę zabudowaną nr 111/1 o pow. 02934 ha położoną w obrębie geodezyjnym Turze, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu. 2015-08-21 12:50:51
ZARZĄDZENIE nr 291/2015 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 20 sierpnia 2015r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2015-08-21 12:45:34
PORZĄDEK OBRAD XI Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na Wniosek Burmistrza na dzień 24 sierpnia 2015r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w Sali USC Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2015-08-21 11:41:59
PORZĄDEK OBRAD X Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na Wniosek Burmistrza na dzień 21 lipca 2015r. (wtorek) o godz. 9:00 w Sali USC Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2015-08-21 11:36:56
Obwieszczenie IZP.6720.1.2.2015 z dnia 18 sierpnia 2015r. 2015-08-20 12:56:41
Ogłoszenie Burmistrza Pyrzyc o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyrzyce 2015-08-20 12:29:59
Zarządzenie Nr 290/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2015. 2015-08-20 12:16:33
Obwieszczenie IZP.6733.9.2015 z dnia 18.08.2015r. 2015-08-19 08:49:17
Zarządzenie Nr 289/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach 2015-08-19 08:31:55
Zarządzenie Nr 289/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach 2015-08-18 15:51:34
Zarządzenie Nr 288/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego na najem na okres do 3 lat części działek nr 53, nr 160/5, nr 234 z obrębu 0008 miasta Pyrzyce oraz części działki nr. 183/4 z obrębu 0006 miasta Pyrzyce, stanowiących własność Gminy Pyrzyce z przeznaczeniem na ustawienie kontenerów na odzież używaną. 2015-08-18 15:44:09
Zarządzenie Nr 287/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia o powołanie komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2015-08-14 14:57:20
Zarządzenie Nr 286/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 sierpnia 2015 r.w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej w Okunicy w roku szkolnym 2015/2016 2015-08-14 14:54:41
Zarządzenie Nr 285/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 sierpnia 2015 r.w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Giżyn 2015-08-14 14:30:08
Zarządzenie Nr 284/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 sierpnia 2015 r.w sprawie przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Obromino 2015-08-14 14:20:01
PROTOKÓŁ Nr X/15 z obrad X sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach zwołanej na wniosek Burmistrz Pyrzyc na dzień 21 lipca 2015r 2015-08-14 10:26:24
PROTOKÓŁ Nr IX/15 z obrad IX sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 czerwca 2015 r. 2015-08-14 10:24:51
PROTOKÓŁ Nr VIII/15 z obrad VIII sesji Rady Miejskie w Pyrzycach z dnia 28 maja 2015 r. 2015-08-14 10:22:25
Zarządzenie Nr 283/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 sierpnia 2015 r.w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2015 2015-08-13 13:49:03
Obwieszczenie IZP.6733.13.2015 z dnia 12.08.2015r. 2015-08-13 12:04:12
Zarządzenie Nr 282/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 13 w Pyrzycach dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w dniu 06 września 2015r. 2015-08-12 12:08:24
Zarządzenie Nr 281/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 12 w Krzemlinie dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w dniu 06 września 2015r. 2015-08-12 12:05:42
Zarządzenie Nr 280/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 11 w Mielęcinie dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w dniu 06 września 2015r. 2015-08-12 12:02:07
Zarządzenie Nr 279/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 10 w Brzesku dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w dniu 06 września 2015r. 2015-08-12 11:59:08
Zarządzenie Nr 278/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 9 w Okunicy dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w dniu 06 września 2015r. 2015-08-12 11:55:54
Zarządzenie Nr 277/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 8 w Żabowie dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w dniu 06 września 2015r. 2015-08-12 11:52:28
Zarządzenie Nr 276/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 7 w Pyrzycach dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w dniu 06 września 2015r. 2015-08-12 11:47:52
Zarządzenie Nr 275/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 6 w Pyrzycach dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w dniu 06 września 2015r. 2015-08-12 11:45:52
Zarządzenie Nr 274/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 5 w Pyrzycach dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w dniu 06 września 2015r. 2015-08-12 11:43:37
Zarządzenie Nr 273/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 4 w Pyrzycach dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w dniu 06 września 2015r. 2015-08-12 11:41:53
Zarządzenie Nr 272/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 3 w Pyrzycach dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w dniu 06 września 2015r. 2015-08-12 11:39:22
Zarządzenie Nr 271/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 2 w Pyrzycach dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w dniu 06 września 2015r. 2015-08-12 11:37:16
Zarządzenie Nr 270/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 1 w Pyrzycach dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w dniu 06 września 2015r. 2015-08-12 11:34:05
Zarządzenie Nr 269/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 sierpnia 2015r. w sprawie powołania koordynatora gminnego w celu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 06 września 2015r. 2015-08-12 11:29:59
Zarządzenie Nr 268/15 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 11 sierpnia 2015r.w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego. 2015-08-11 14:59:45
Zarządzenie Nr 267/2015 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2015 2015-08-11 11:42:31
Zarządzenie Nr 266/2015 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 05 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia tresci ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: Przebudowa chodników i wjazdów w ciagu drogi gminnej nr 620017 Z, ul. Dworcowa w Pyrzycach. 2015-08-11 11:37:30
O G Ł O S Z E N I E NR 19/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem w drodze bezprzetargowej. 2015-08-11 08:10:09
Sierpień 2015-08-11 08:01:47
Obwieszczenie IZP.6733.11.2015 z dnia 07.08.2015r. 2015-08-11 07:56:29
Obwieszczenie IZP.6733.2.2015 z dnia 05 sierpnia 2015r. 2015-08-06 12:37:29
Sierpień 2015-08-06 12:34:27
WYKONANIE BUDŻETU I FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY PYRZYCE ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU 2015-08-06 12:09:29
WYKONANIE BUDŻETU I FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY PYRZYCE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU 2015-08-06 12:06:29
Zarządzenie Nr 265/2015 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 05 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. 2015-08-05 14:12:52
Zarządzenie Nr 265/2015 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 05 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. 2015-08-05 14:08:23
Zarządzenie Nr 264/2015 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 04 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2015 2015-08-05 13:45:20
Zarządzenie nr 263/2015 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 04 sierpnia 2015r. w sprawie zarządzenie wyborów Sołtysa Sołectwa Pstrowice 2015-08-05 13:38:03
ZARZĄDZENIE nr 259/2015 BURMISTRZA PYRZY z dnia 03 sierpnia 2015r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2015-08-04 08:26:29
Zarządzenie Nr 262/15 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 03 sierpnia 2015r.w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego. 2015-08-03 16:15:30
Zarządzenie Nr 261/15 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 03 sierpnia 2015r.w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2015-08-03 16:11:48
Zarządzenie Nr 260/15 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 03 sierpnia 2015r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu. 2015-08-03 16:08:17
Sierpień 2015-08-03 16:03:53
ZARZĄDZENIE nr 259/2015 BURMISTRZA PYRZY z dnia 03 sierpnia 2015r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2015-08-03 15:31:53
Zarządzenie Nr 258/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 lipca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2015 2015-07-31 15:23:51
Zarządzenie Nr 257/2015 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw monitorowania wystąpienia strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na terenie Gminy Pyrzyce 2015-07-31 15:16:02
Zarządzenie Nr 256/2015 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie powierzenia pełnienia funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej w Okunicy 2015-07-31 15:08:12
Obwieszczenie IZP.6733.9.2015 z dnia 31.07.2015r 2015-07-31 14:37:48
Zarządzenie Nr 255/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 lipca 2015 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli w Urzędzie Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich 2015-07-30 08:46:02
Zarządzenie Nr 254/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2015 2015-07-30 08:41:34
Zarządzenie Nr 253/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności i przeprowadzenia likwidacji sprzętu obrony cywilnej. 2015-07-30 08:38:28
Uchwała Nr CXCVII.361.2015 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Pyrzyce na lata 2015-2026 2015-07-29 14:29:21
Uchwała Nr LXXXIX.153.2015 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie wydania opinii o mozliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego budżecie Gminy Pyrzyce na 2015r. 2015-07-29 14:24:24
Uchwała XIII.25.2015 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Pyrzyce 2015-07-29 14:13:08
OWIESZCZENIE ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE AP-3.746.51.4.2015.MS - Szczecin, dnia 23 lipca 2015 r. 2015-07-29 13:19:34
Uchwała Nr X/84/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie utworzenia obwodu odrębnego dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 06 września 2015r. 2015-07-29 13:10:31
Uchwała Nr X/83/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2015 2015-07-29 13:06:33
Uchwała Nr X/82/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pyrzyce na lata 2015-2020 2015-07-29 13:00:52
Sesja X 2015r. 2015-07-29 12:57:20
Uchwała Nr IX/81/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Ewy Jasion 2015-07-29 12:51:23
Uchwała Nr IX/80/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników 2015-07-29 12:43:11
Uchwała Nr IX/79/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 2015-07-29 12:32:36
Uchwała Nr IX/78/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 czerwca 2015 r. uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz prawa własności lokalu użytkowego 2015-07-29 12:24:35
Uchwała Nr IX/77/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 111/1 o pow. 0,2934 ha położona w obrębie geodezyjnym Turze 2015-07-29 11:27:46
Uchwała Nr IX/76/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ograniczonego udziału w nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 97 o pow. 0,1664 ha położona w obrębie geodezyjnym Nowielin 2015-07-29 11:25:40
Uchwała Nr IX/75/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 czerwca 2015 r.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 73/1 o pow. 0,0049 ha, nr 73/2 o pow. 0,0034 ha, nr 73/3 o pow. 0,0521 ha, nr 73/4 o pow. 0,0048 ha, nr 73/5 o pow. 0,0489 ha położone w obrębie geodezyjnym nr 0009 miasta Pyrzyce 2015-07-29 11:22:42
Uchwała Nr IX/74/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce 2015-07-29 11:19:21
Uchwała Nr IX/73/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pyrzyce 2015-07-29 11:14:13
Uchwała Nr IX/72/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2015 2015-07-29 11:09:11
Uchwała Nr IX/71/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie likwidacji Zakładu Usług Transportowych w Pyrzycach 2015-07-29 11:03:53
Uchwała Nr IX/70/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok 2015-07-29 10:59:22
Uchwała Nr IX/69/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2014 rok 2015-07-29 10:53:40
Sesja IX 2015r. 2015-07-29 10:46:18
Zarządzenie Nr 252/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. 2015-07-28 14:25:11
Zarządzenie Nr 251/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli w Pyrzyckim Domu Kultury 2015-07-28 14:17:08
Gmina 2015-07-28 12:59:19
Miasto 2015-07-28 12:50:04
Gmina 2015-07-28 12:37:19
Miasto 2015-07-28 12:36:38
Komunikat Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 lipca 2015r 2015-07-27 14:32:21
OGŁOSZENIE NR 12/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Dzień Kultury Romskiej na Ziemi Pyrzyckiej - Biesiada z Cyganami 2015 - dokument stracił ważność 2015-07-27 14:26:06
Zarządzenie Nr 250/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie utworzenia zastępczych miejsc szpitalnych na terenie Gminy Pyrzyce 2015-07-24 14:54:36
Zarządzenie Nr 249/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2015-07-24 14:49:14
Zarządzenie Nr 248/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2015-07-24 14:45:47
Zarządz