OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

WYKAZ KLAUZUL INFORMACYJNYCH STOSOWANYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W PYRZYCACH

Lp. Wydział Proces Nazwa pliku z klauzulą
1. Wydział Organizacyjny Prowadzenie spraw z zakresu okolicznościowych wynajmów sal i świetlic

1. Wydawanie zezwoleo na sprzedaż napojów alkoholowych.doc

2. Wydawanie zezwoleo na sprzedaż napojów alkoholowych.pdf

 

2. WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI I ŚRODOWISKA Dokonywanie podziału nieruchomości

1. klauzula - podział nieruchomości.doc

2. klauzula - podział nieruchomości.pdf

3. WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI I ŚRODOWISKA Dokonywanie rozgraniczenia nieruchomości

1. klauzula - rozgraniczenie.doc

2.klauzula - rozgraniczenie.pdf

4. WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI I ŚRODOWISKA Rozpoznanie wniosków o ustalenie warunków zabudowy

2.klauzula ustalenie warunków zabudowy.doc

2.Klauzula ustalenie warunków zabudowy.pdf

5. WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI I ŚRODOWISKA Rozpoznanie wniosków w sprawach nazw ulic

1. zmiana nazw ulic.doc

2. zmiana nazw ulic.pdf

6. WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI I ŚRODOWISKA Wnioski o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

1. Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.doc

2.ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.pdf

7. WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI I ŚRODOWISKA Ustanawianie trwałego zarządu

1. Klauzula ogólna.doc

2. Klauzula ogólna.pdf

8. WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI I ŚRODOWISKA Udzielanie bonifikat od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste

1. Klauzula ogólna.doc

2. Klauzula ogólna.pdf

9. WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI I ŚRODOWISKA Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

1. Klauzula ogólna.doc

2. Klauzula ogólna.pdf

10. WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI I ŚRODOWISKA Nadawanie numerów porządkowych nieruchomościom

1. wydanie zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego ulic i adresów.doc

2. wydanie zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego ulic i adresów.pdf

11. WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI I ŚRODOWISKA Wydawanie zaświadczeo o wykreśleniu hipoteki

1. zgoda na wykreślenie hipoteki.doc

2. zgoda na wykreślenie hipoteki.pdf

  WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI I ŚRODOWISKA Prowadzenie spraw związanych z dzierżawą i użyczeniem nieruchomości zabudowanych i innych lokali komunalnych z wyłączeniem zasobu mieszkaniowego

1. Klauzula ogólna.doc

2. Klauzula ogólna.pdf

  WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI I ŚRODOWISKA Zawieranie umów najmu z wyłączeniem lokali oddanych w trwały zarząd kierownikom dyrektorom jednostek podległych

1. klauzula informacyjna – umowy cywilnoprawne.doc

2. klauzula informacyjna – umowy cywilnoprawne.pdf

  WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI I ŚRODOWISKA Wnioskowanie do Społecznej Komisji Mieszkaniowej ws. przyznania mieszkania komunalnego.

1. komisja mieszkaniowa - wnioskodawcy.doc

2. komisja mieszkaniowa - wnioskodawcy.pdf

 

  WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI I ŚRODOWISKA Opracowywanie wniosków o wpisanie do rejestru zabytków dóbr kultury nieruchomych oraz kolekcji

1. klauzula - wpisanie zabytku do rejestru.doc

2. klauzula - wpisanie zabytku do rejestru.pdf

  WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI I ŚRODOWISKA Przyjmowanie zawiadomieo o znalezieniu przedmiotu archeologicznego lub odkryciu wykopaliska i przekazywanie tego zawiadomienia WKZ

1. Klauzula ogólna.doc

2. Klauzula ogólna.pdf

  WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI I ŚRODOWISKA Obsługa wniosków o informację o środowisku

1. wniosek o informacje o środkowisku.doc

2. wniosek o informacje o środkowisku.pdf

  WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI I ŚRODOWISKA Prowadzenie spraw dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

1. gospodarowanie odpadami komunalnymi.doc

2. gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

  WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI I ŚRODOWISKA Wydanie decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Pyrzyce.

1. zezwolenie na opróżniane zbiorników i transport nieczystości ciekłych.doc

2. zezwolenie na opróżniane zbiorników i transport nieczystości ciekłych.pdf

  WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI I ŚRODOWISKA Udzielanie dotacji oraz refundacja kosztów związanych z renowacją zabytków.

1. klauzula - dofinansowanie, zabytki.doc

2. klauzula - dofinansowanie, zabytki.pdf

  WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI I ŚRODOWISKA Wydawanie zaświadczeo o prowadzeniu i wielkości gospodarstwa rolnego

1. Klauzula ogólna.doc

2. Klauzula ogólna.pdf

  WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI I ŚRODOWISKA Przyjmowanie zgłoszeo o dostrzeżonych objawach chorób zwierząt dziko żyjących

1. Klauzula ogólna.doc

2. Klauzula ogólna.pdf

  WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI I ŚRODOWISKA Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

1. zwrot podatku akcyzowego.doc

2. zwrot podatku akcyzowego.pdf

  WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI I ŚRODOWISKA Przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeo o podejrzeniu o zachorowaniu, lub występowaniu choroby zaraźliwej wśród zwierząt ,a w przypadku wałęsającego się chorego psa, lub podejrzanego o wściekliznę, podjęcie działao mających na celu schwytanie

1. Klauzula ogólna.doc

2. Klauzula ogólna.pdf

  WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI I ŚRODOWISKA Wydawanie zezwoleo na hodowlę lub utrzymanie psów ujętych w wykazie ras psów agresywnych

1. zezwolenie na hodowle lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za niebezpieczną.doc

2.zezwolenie na hodowle lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za niebezpieczną.pdf

  WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI I ŚRODOWISKA Wydawanie warunków technicznych w sprawie przyłączeo do kanalizacji i wodociągów nieprzekazanych w zarząd lub administrowanie

1. Klauzula ogólna.doc

2. Klauzula ogólna.pdf

  WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI I ŚRODOWISKA Rozpoznawanie wniosków o udostępnienie miejsca do prowadzenia handlu obwoźnego, obwoźnej działalności gastronomicznej, targu gastronomicznego na terenie Gminy Pyrzyce

1. handel obwoźny, targ gastronomiczny, zajęcie pasa jezdni.doc

2. handel obwoźny, targ gastronomiczny, zajęcie pasa jezdni.pdf

       
       

 

Załączniki do pobrania

1 Klauzula Informacyjna Gminy Pyrzyce.pdf (PDF, 76KB) 2018-11-08 13:52:19 43 razy
2 Klauzula informacyjna_Gmina_Pyrzyce_2.pdf (PDF, 61KB) 2018-06-05 12:49:32 149 razy
3 klauzula informacyjna- Gmina Pyrzyce.pdf (PDF, 61KB) 2018-05-25 11:20:05 167 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Damian Kogut 25-05-2018 11:20:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Damian Kogut 24-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Damian Kogut 19-12-2018 11:28:22