CENTRALNY REJESTR UMÓW

 

CENTRALNY REJESTR UMÓW
Lp. Data zawarcia umowy

Rodzaj umowy

Nazwa podmiotu z którym zawarto umowę

Przedmiot umowy

Kwota na którą opiewa zawarta umowa Nazwa wydziału w którym przechowuje się umowę
1 30.11.2015r Umowa Nr NiŚ/OŚ/2015 Enea Oświetlenie Sp.z o.o. Poznań Zakup elelemntów oświetleniowych 7 777,00 zł NiŚ
2 15.12.2015r Aneks Nr 1 do Umowy Nr EKIS/8/2015 z dnia 11.03.2015r  Ludowy Zespół Sportowy "Sęp" w Brzesku Dotacja - EKiS
3 22.12.2015r Umowa użyczenia  Nr WO/2/2015r Pyrzycka Biblioteka Publiczna w Pyrzycach Umowa użyczenia - WO
4 22.12.2015r Umowa użyczenia Nr WO/1/2015 Pyrzycka Biblioteka Publiczna w Pyrzycach Umowa użyczenia - WO
5 16.12.2015r Umowa najmu lokalu mieszkalnego Nr NiŚ/26/2015 Osoba fizyczna Umowa najmu 364,11 zł NiŚ
6 21.12.2015r

Umowa najmu lokalu mieszkalnego - lokal socjalny

Umowa Nr NIŚ/33/2015

Osoba fizyczna Umowa najmu 238,28 zł NiŚ
7 21.12.2015r Umowa najmu lokalu Nr NiŚ/28/2015 z 21.12.2015r - lokal socjalny Osoba fizyczna Umowa najmu 211,68 zł NiŚ
8 21.12.2015r Umowa najmu Nr NiŚ/29/2015 - lokal socjalny Osoba fizyczna Umowa najmu 213,75 zł NiŚ
9 21.12.2015r Umowa najmu lokalu mieszkalneg - lokal socjalny Nr NiŚ/30/2015 Osoba fizyczna Umowa najmu 211,68 zł NiŚ
10 21.12.2015r Umowa najmu Lokalu mieskalnego - lokal socjalny Nr NiŚ/27/2015 Osoba fizyczna Umowa najmu 141,63 zł NiŚ
11 21.12.2015r Umowa najmu lokalu mieskalnego - socjalnego Nr NiŚ/31/2015 Osoba fizyczna Umowa najmu 212,44 zł NiŚ
12 18.07.2015r Umowa najmu lokalu mieszkalnego NR NIR/15/K/2015 Osoba fizyczna Umowa najmu 419,98 zł NiŚ
13 17.12.2015r Aneks NR 1/2015 do umowy dzierżawy nieruchomości Nr 12/2015 z dnia 25.03.2015r Osoba fizyczna Dzierżawa nieruchomości 451,25 zł WO
14 07.12.2015r Aneks Nr 1 z dnia 07.12.2015r do Umowy EKiS/13/2015 z dnia 16.03.2015r

Ludowy Zespół Sportowy Goplana

w Żabowie

Dotacja - EkiS
15 02.12.2015r Aneks Nr 1 z 02.12.2015r do Umowy EKiS/17/2015 zawartej w dniu 16.03.2015r Uczniowski Klub Sportowy Piast w Pyrzyce Dotacja - EKiS
16 02.12.2015r

Aneks Nr 1 z dnia 2.12.2015r do Umowy Nr EkiS/28/2015

zawartej w dni 20.03.2015r

Uczniowski Klub Sportowy PIAST w  Pyrzycach Dotacje - EKiS
17 01.12.2015r Aneks Nr 1 z dnia 01.12.2015r do Umowy Nr EKiS/21/2015 z dnia 20.03.2015r

Uczniowski Klub Sportowy OPTY  w Pyrzycach

Dotacje - EKiS
18 04.01.2015r Umowa EKiS/1/2016

Pyrzyckie Stowarzyszenie Klub Abstynenta "KROKUS"

Dotacje 35.000 zł EKiS
19 30.11.2015r Aneks Nr 1 z dnia 30.11.2015r do Umowy Nr EKiS/18/15 z zawartej dnia 20.03.2015 Uczniowski Klub Sportowy Copernikus w Żabowie Dotacje - EKiS
20 28.12.2015r Aneks Nr 3/2015 do Umowy Użyczenia Nr 3/2012 z dnia 18.10.2012r oraz Aneksem z dnia 27.09.2013r Pyrzycki Dom Kultury Umowa użyczenia - NiŚ
21 02.12.2015r AneksNr 1 z dnia 08.12.2015 do Umowy Nr EKiS/7/15 z dnia 11.03.2015 Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Płonia w Okunicy Dotacja - EKiS
22 23.12.2015r Aneks Nr 1 z dnia 23.12.2015r do Umowy Nr EKiS/1/2015 z dnia 08.01.2015r Pyrzyckie Stowarzyszenie  Klub Abstynenta KROKUS Dotacje - EKiS
23 30.12.2015r Aneks Nr 1/2015 z dnia 30.12.2015 do Umowy nr 8/2012 z dnia 05.04.2012r Pyrzycka Biblioteka Publiczna w Pyrzycach Umowa użyczenia - NiŚ
24 20.11.2015 Porozumienie Spółka z o.o. Wodociągi Zachodniopomorskie w Goleniowie Porozumienie - NiŚ
25 22.12.2015r Aneks Nr 3/2015 do Umowy Dzierżawy Nieruchomości Nr 16/2009 zawartej w dniu 05.01 2010r Osoba fizyczna Aneks do Umowy Dzierżawy 78,48 zł NiŚ
26 21.12.2015r Aneks Nr 2/2015 do Umowy Najmu Nieruchomości Nr 10/2009 zawartej w dniu 28.01.2010r Osoba fizyczna

Aneks do Umowy Najmu

Nieruchomości

47,56 zł NiŚ
27 10.12.2015r Aneks Nr 1/2015 do Umowy Najmu Nieruchomości Nr 108/2012 zawartej w dniu 03.12.2012r Osoba fizyczna Aneks do Umowy Najmu Nieruchomości 46,92 zł NiŚ
28 10.12.2015r Aneks Nr 2/2015 do Umowy Dzierżawy Nieruchomości Nr 10/2009 zawartej w dniu 05.01.2010r Osoba Fizyczna Aneks do Umowy Dzierżawy Nieruchomości 313,90 zł NiŚ
29 09.12.2015r Aneks Nr 2/2015 do Umowy Dzierżawy Nieruchomości Nr 3/2009 zawartej w dniu 27.12.2009r Osoba fizyczna Aneks do Umowy Dzierżawy Nieruchomości 226,53 zł NiŚ
30 08.10.2015r Aneks Nr 1/2015 do Umowy Najmu Nieruchomości Nr 55/2012 zawartej w dniu 08.10.2012r Spóldzielnia Mleczarska  "Mlekovita" Aneks do Umowy Najmu Nieruchomości 493,23 zł NiŚ
31 07.12.2015r Umowa Nr 33/2015 Najmu Nieruchomości Osoba fizyczna Umowa Najmu Nieruchomości 31,00 zł NiŚ
32 17.12.2015r Aneks Nr 2/2015 do Umowy Dzierżawy Nieruchomości Nr 101/2012 zawartej w dniu 06.11.2012r Osoba fizyczna Aneks do Umowy Dzierżawy Nieruchomości 52,32 zł NiŚ
33 11.01.2016r Umowa Nr 59/Enea Oświetlenie/OS/R6/2015 ENEA Oświetlenie Sp. z o.o Umowa na wykonanie usługi w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego. - NiŚ
34 16.11.2015r Umowa Użyczenia Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Brzesku Umowa użyczenia sprzętu - OCiZK
35 15.10.2015r Umowa NiR Nr 19/2015 na prace geodezyjne Geodezja PR w Tetyniu Umowa na wykonanie podziału geodezyjnego działki 3.068, 85zł NiŚ
36 15.01.2016r Umowa o asystę techniczną Nr 019/el/2016 Technika Service Gibała Henryk z siedzibą w Sierakowicach Obsługa serwisowa oprogramowania 2.500 zł + Vat WO
37 15.01.2016r Umowa o asystę techniczną Nr 105 Technika Service Gibała Henryk z siedzibą w Sierakowicach Obsługa serwisowa oprogramowania 2.500 zł + Vat WO
38 27.01.2016r Umowa Nr NiŚ/2/2016 AKR Bożena Stramek Stargard Umowa na Świadczenie Usług w Zakresie Wyceny Nieruchomości Zgodnie z załącznikiem NiŚ
39 04.01.2016r Porozumienie 1/2016 Osoby fizyczne Porozumienie w sprawie zasad budowy urządzeń wodociągowych - NiŚ
40 28.01.2016r Umowa Nr BRM/1/2016 Vigor Spółka Cywilna z siedzibą w Rzepnowie Umowa na wykonanie Usługi Medialnej w Gminie Pyrzyce 1.230 zł/ miesięcznie BRM
41 21.01.2016r Umowa Nr OCiZK.272.1.2016 PPH Aura Spółka z o.o z siedzibą w Szczecinie Umowa na Usługę polegajacą na obsłudze sprzętu do obserwacji monitoringu wizyjnego 700 zł +Vat / miesięcznie OCiZK
42 18.01.2016r Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego NR BOK.S5-280/000494/2015 PGNiG Obrót Detaliczny Sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie Umowa dostarczenia paliwa gazowego Zgodnie z taryfą WO
43 18.01.2016r Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego NR BOK.S5-280/000495/2015 PGNiG Obrót Detaliczny Sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie Umowa dostarczenia paliwa gazowego Zgodnie z taryfą WO
44 18.01.2016r Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego NR BOK.S5-280/000493/2015 PGNiG Obrót Detaliczny Sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie Umowa dostarczenia paliwa gazowego Zgodnie z taryfą WO
45 18.01.2016r Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego NR BOK.S5-280/000492/2015 PGNiG Obrót Detaliczny Sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie Umowa dostarczenia paliwa gazowego Zgodnie z taryfą WO
46 18.01.2016r Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego NR BOK.S5-280/000491/2015 PGNiG Obrót Detaliczny Sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie Umowa dostarczenia paliwa gazowego Zgodnie z taryfą WO
47 18.01.2016r Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego NR BOK.S5+280/000490/2015 PGNiG Obrót Detaliczny Sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie Umowa dostarczenia paliwa gazowego Zgodnie z taryfą WO
48 18.01.2016r Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego NR BOK.S5-280/000499/2015 PGNiG Obrót Detaliczny Sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie Umowa dostarczenia paliwa gazowego Zgodnie z taryfą WO
49 18.01.2016r Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego NR BOK.S5-280/000496/2015 PGNiG Obrót Detaliczny Sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie Umowa dostarczenia paliwa gazowego Zgodnie z taryfą WO
50 18.01.2016r Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego NR BOK.S5-280/000502/2015 PGNiG Obrót Detaliczny Sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie Umowa dostarczenia paliwa gazowego Zgodnie z taryfą WO
51 18.01.2016r Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego NR BOK.S5-280/000501/2015 PGNiG Obrót Detaliczny Sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie Umowa dostarczenia paliwa gazowego Zgodnie z taryfą WO
52 18.01.2016r Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego NR BOK.S5-280/000497/2015 PGNiG Obrót Detaliczny Sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie Umowa dostarczenia paliwa gazowego Zgodnie z taryfą WO
53 18.01.2016r Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego NR BOK.S5-280/000500/2015 PGNiG Obrót Detaliczny Sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie Umowa dostarczenia paliwa gazowego Zgodnie z taryfą WO
54 18.01.2016r Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego NR BOK.S5-280/000/498/2015 PGNiG Obrót Detaliczny Sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie Umowa dostarczenia paliwa gazowego Zgodnie z taryfą WO
55 04.01.2016r Umowa zlecenie Projektowanie i Wykonawstwo Budowlane, Stanisław Duda Umowa wykonania usługi - PIiD
56 01.02.2016r Umowa najmu lokalu mieszkalnego - lokal socjalny Nr Umowy NiŚ/3/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu 180,50 zł NiŚ
57 20.01.2016r Umowa najmu lokalu mieszkalnego Nr Umowy NiŚ/2/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu 398,59 zł NiŚ
58 20.01.2016r Umowa najmu lokalu mieszkalnego Nr Umowy NiŚ/1/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu 321,19 zł NiŚ
59 04.01.2016r Umowa zlecenie WO Numer 1/2016 Bieżąca obsługa prawna i procesowa Gminy Kancelaria Radcy Prawnego Karol Kłosowski Umowa zlecenie 7.995,0 0zł WO
60 04.01.2016r Umowa użyczenia Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Umowa bezpłatnego użyczenia sprzętu - OCiZK
61 07.01.2016r Umowa Nr 1/2016 wynajmu świetlicy wiejskiej Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243,90 zł WO
62 07.01.2016r Umowa Nr 2/2016 wynajmu świetlicy wiejskiej Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243,90 zł WO
63 13.01.2016r Umowa Nr 3/2016 wynajmu świetlicy wiejskiej Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243,90 zł WO
64 14.01.2016r Umowa Nr 4/2016 wynajmu świetlicy wiejskiej Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243,90 zł WO
65 21.01.2016r Umowa Nr 5/2016 wynajmu świetlicy wiejskiej Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243,90 zł WO
66 22.01.2016r Umowa Nr 6/2016 dotycząca bezpłatengo udostępnienia świetlicy wiejskiej  Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243,90 zł WO
67 22.01.2016r Umowa Nr 7/2016 wynajmu świetlicy wiejskiej Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243,90 zł WO
68 25.01.2016r Umowa Nr 8/2016 wynajmu świetlicy wiejskiej Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243,90 zł WO
69 26.01.2016r Umowa Nr 9/2016 wynajmu świetlicy wiejskiej Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243,90 zł WO
70 27.01.2016r Umowa Nr 10/2016 wynajmu świetlicy wiejskiej Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243,90 zł WO
71 29.01.2016r Umowa Nr 11/2016 wynajmu świetlicy wiejskiej Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243,90 zł WO
72 01.02.2016r Umowa Nr 12/2016 wynajmu świetlicy wiejskiej Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243,90 zł WO
73 01.02.2016r Umowa Nr 13/2016 dotycząca bezpłatengo udostępnienia świetlicy wiejskiej  Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243,90 zł WO
74 02.02.2016r Umowa Nr 14/2016 dotycząca bezpłatengo udostępnienia świetlicy wiejskiej  Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243,90 zł WO
75 03.02.2016r Umowa Nr 15/2016 wynajmu świetlicy wiejskiej Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243,90 zł WO
76 04.02.2016r Umowa Nr 16/2016 wynajmu świetlicy wiejskiej Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243,90 zł WO
77 04.02.2016r Umowa Nr 17/2016 wynajmu świetlicy wiejskiej Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243,90 zł WO
78 02.02.2016r Umowa Nr 1/2016 Dzierżawy nieruchomości Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 496,92 zł NiŚ
79 05.01.2016r Umowa Nr 35/2015 Dzierżawy Nieruchomości Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 241,7 5zł NiŚ
80 04.01.2016r Aneks Nr 2/2015 do Umowy Najmu Nieruchomości Nr 15/2009 zawartej w dniu 11.01.2010r Osoba fizyczna Najem nieruchomości 38,92 zł NiŚ
81 31.12.2015r Aneks Nr 3 /2015 do Umowy dzierżawy nieruchomości Nr 11/2009 zawartej w dniu 04.01.2010r Osoba fizyczna Dzierżawa nieruchomości 366,22 zł NiŚ
82 12.01.2016r Aneks Nr 2 /2015 do Umowy najmu nieruchomości Nr 9/2009 zawartej w dniu 07.01.2010r Osoba fizyczna Najem nieruchomości 43,23 zł NiŚ
83 31.12.2015r Aneks Nr3/2015 do Umowy dzierżawy nieruchomości Nr 14/2009 zawartej w dniu 13.01.2010r Osoba fizyczna Dzierżawa nieruchomości 78.48 zł NiŚ
84 04.01.2016r Aneks Nr 2/2015 do Umowy dzierzawy nieruchomości Nr 12/2009 zawartej w dniu 04.01.2010r Osoba fizyczna Dzierżawa nieruchomości 410,37 zł NiŚ
85 31.12.2015r Aneks Nr 2/2015 do Umowy dzierżawy nieruchomości Nr 17/2009r zawartej w dniu 11.01.2010r Osoba fizyczna Dzierżawa nieruchomości 82,14 zł NiŚ
86 01.10.2015r Umowa Nr 28/2015 Najmu nieruchomości Osoba fizyczna Najem nieruchomości 150,06 zł NiŚ
87 04.09.2015r Porozumienie Nr 10/2015 o wstąpieniu w ogół praw i obowiązków najemcy Osoba fizyczna Najem nieruchomości 5,41 zł NiŚ
88 01.01.2016r Umowa Nr 30-125/170/0001 o zaopatrzenie w wodę

Wodociagi Zachodniopomorskie

Spółka z o.o. z siedzibą w Goleniowie

Zaopatrzenie w wodę Zgodnie z taryfą WO
89 01.01.2016r Umowa Nr 30-125/170/0002 o zaopatrzenie w wodę

Wodociagi Zachodniopomorskie

Spółka z o.o. z siedzibą w Goleniowie

Zaopatrzenie w wodę Zgodnie z taryfą WO
90 01.01.2016r Umowa Nr 30-125/201/0002 o zaopatrzenie w wodę

Wodociagi Zachodniopomorskie

Spółka z o.o. z siedzibą w Goleniowie

Zaopatrzenie w wodę Zgodnie z taryfą WO
91 01.01.2016r Umowa Nr 30-127/027/0003 o zaopatrzenie w wodę

Wodociagi Zachodniopomorskie

Spółka z o.o. z siedzibą w Goleniowie

Zaopatrzenie w wodę Zgodnie z taryfą WO
92 01.01.2016r Umowa Nr 30-325/026/0008 o zaopatrzenie w wodę

Wodociagi Zachodniopomorskie

Spółka z o.o. z siedzibą w Goleniowie

Zaopatrzenie w wodę Zgodnie z taryfą WO
93 01.01.2016r Umowa Nr 30-127/228/0004 o zaopatrzenie w wodę

Wodociagi Zachodniopomorskie

Spółka z o.o. z siedzibą w Goleniowie

Zaopatrzenie w wodę Zgodnie z taryfą WO
94 01.01.2016r Umowa Nr 30-125/242/0004 o zaopatrzenie w wodę

Wodociagi Zachodniopomorskie

Spółka z o.o. z siedzibą w Goleniowie

Zaopatrzenie w wodę Zgodnie z taryfą WO
95 01.01.2016r Umowa Nr 30-130/365/0005 o zaopatrzenie w wodę

Wodociagi Zachodniopomorskie

Spółka z o.o. z siedzibą w Goleniowie

Zaopatrzenie w wodę Zgodnie z taryfą WO
96 01.01.2016r Umowa Nr 30-127/312/0004 o zaopatrzenie w wodę

Wodociagi Zachodniopomorskie

Spółka z o.o. z siedzibą w Goleniowie

Zaopatrzenie w wodę Zgodnie z taryfą WO
97 01.01.2016r Umowa Nr 22-075/317/0004 o zaopatrzenie w wodę

Wodociagi Zachodniopomorskie

Spółka z o.o. z siedzibą w Goleniowie

Zaopatrzenie w wodę Zgodnie z taryfą WO
98 01.01.2016r Umowa Nr 30-127/245/0012 o zaopatrzenie w wodę

Wodociagi Zachodniopomorskie

Spółka z o.o. z siedzibą w Goleniowie

Zaopatrzenie w wodę Zgodnie z taryfą WO
99 01.01.2016r Umowa Nr 30-127/397/0006 o zaopatrzenie w wodę

Wodociagi Zachodniopomorskie

Spółka z o.o. z siedzibą w Goleniowie

Zaopatrzenie w wodę Zgodnie z taryfą WO
100 02.02.2016r Umowa Nr 5/z/-W/2016 o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Pyrzycach Dostawa wody i odprowadzenie ścieków Zgodnie z taryfą NiŚ
101 12.02.2016r Umowa Nr EKIS 4/2016 Paliwa i Produkty Naftowe Marian Pastuszak Spółka Jawna Zakup paliw płynnych 152.887,80 zł EKIS
102 16.02.2016r Umowa Nr WO/1/2016 Bonus Krzysztof Zdunowski Zakup materiałów biurowych Zgodnie z ofertą WO
103 16.02.2016r Umowa Nr EKIS.5/2016 EMBUS Jacek Pakuła z siedzibą w Stróżewie Usługa transportowa osób 1,84 zł/km EKIS
104 16.09.2015r Aneks Nr NIR 1/2015 do Umowy Nr 2/2015 z dnia 25 lutego 2015r Zakład Usług Geodezyjnych Geopol w Pyrzycach Wykonanie prac geodezyjnych - NiŚ
105 21.12.2015r Aneks Nr NiŚ/2015 do Umowy Nr 2/2015 z dnia 25 lutego 2015r Zakład Usług Geodezyjnych Geopol w Pyrzycach Wykonanie prac geodezyjnych - NiŚ
106 18.02.2016r

 Umowa Nr 19/2016 wynajmu świetlicy wiejskiej

Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243,90zł WO
107 16.02.2016r  Umowa Nr 18/2016 wynajmu świetlicy wiejskiej Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243,90zł WO
108 11.01.2016r Umowa Nr 30-126/204/0017

Wodociagi Zachodniopomorskie

Spółka z o.o. z siedzibą w Goleniowie

 Zaopatrzenie w wodę Zgodnie z taryfą WO
109 11.01.2016r Umowa Nr 30-128/159/0006

Wodociagi Zachodniopomorskie

Spółka z o.o. z siedzibą w Goleniowie

Zaopatrzenie w wodę Zgodnie z taryfą WO
110 11.01.2016r Umowa Nr 30-128/239/0016

Wodociagi Zachodniopomorskie

Spółka z o.o. z siedzibą w Goleniowie

Zaopatrzenie w wodę Zgodnie z taryfą WO
111 07.05.2015r Aneks Nr 1 /2015 do Umowy dzierżawy nieruchomości Nr 20/2012 zawartej w dniu 07.05.2012r Osoba fizyczna Dzierżawa nieruchomości 272,05 zł NiŚ
112 09.02.2016r Aneks Nr 2/2016 do Umowy najmu nieruchomości Nr 81/2010 zawartej w dniu 15.10.2010r. Osoba fizyczna Najem nieruchomości 37,53 zł NiŚ
113 09.02.2016r Aneks Nr 1 /2016 do Umowy dzierżawy nieruchomości Nr 3/2013 zawartej w dniu 22.02.2013r Osoba fizycna Dzierżawa nieruchomości 164,38zł NiŚ
114 08.02.2016r Aneks Nr 2/2016 do Umowy dzierżawy nieruchomości Nr 1/2010 zawartej w dniu 28.01.2010r Osoba fizyczna Dzierżawa nieruchomości 122,55 zł NiŚ
115 08.02.2016r Aneks Nr 2/2016 do Umowy najmu nieruchomości Nr 34/2010 zawartej w dniu 24.03.2010r Osoba fizyczna Najem nieruchomości 45,87zł NiŚ
116 08.02.2016r Aneks Nr 2/2016 do Umowy najmu nieruchomości Nr 11/2009 zawartej w dniu 11.01.2010r Osoba fizyczna Najem nieruchomości 45,87 zł NiŚ
117 10.02.2016r Aneks Nr 2/2016 do Umowy najmu nieruchomości Nr 22/2010 zawartej w dniu 02.03.2010r Osoba fizyczna Najem nieruchomości 35,45 zł NiŚ
118 10.02.2016r Aneks Nr 1/2016 do Umowy najmu nieruchomości Nr 6/2010 zawartej w dniu 22.02.2010r Osoba fizyczna Najem nieruchomości 106,10 zł NiŚ
119 10.02.2016r Aneks Nr 2/2016 do Umowy najmu nieruchomości Nr 31/2010 zawartej w dniu 29.04.2010r Osoba fizyczna Najem nieruchomości 45,87 zł NiŚ
120 11.02.2016r Aneks Nr 1/2016 do Umowy najmu nieruchomości Nr 11/2013 zawartej w dniu 28.02.2013r Osoba fizyczna Najem nieruchomości 45,87 zł NiŚ
121 11.02.2016r Aneks Nr 2/2016 do Umowy dzierżawy nieruchomościi Nr 16/2010 zawartej w dniu 26.03.2010r Osoba fizyczna Dzierżawa nieruchomości 66,42 zł NiŚ
122 31.12.2015r Umowa NiR Nr 21/2015 na wykonanie mapy do celów projektowych Zakład Usług Geodezyjnych Geopol w Pyrzycach Wykonanie prac geodezyjnych 1.580 zł NiŚ
123 31.12.2015r Umowa NiR Nr 20/2015 na wykonanie mapy do celów projektowych Zakład Usług Geodezyjnych Geopol w Pyrzycach Wykonanie prac geodezyjnych 1.580 zł NiŚ
124 04.02.2016r Aneks Nr 2/2016 do Umowy Najmu nieruchomości zawartej w dniu 31.08.2007r Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Najem nieruchomości 861,00 zł NiŚ
125 31.12.2015r Aneks Nr 2/2015 do Umowy dzierżawy nieruchomości Nr 8/2009 zawartej w dniu 07.01.2010r Osoba fizyczna Dzierżawa nieruchomości 156,95 zł NiŚ
126 15.02.2016r Aneks Nr 2/2016 do Umowy najmu nieruchomości Nr 32/2010 zawartej w dniu 26.03.2010r Osoba fizyczna Najem nieruchomości 45,87 zł NiŚ
127 31.12.2015r Aneks Nr 3/2015 do Umowy dzierżawy nieruchomości Nr 9/2009 zawartej w dniu 07.01.2010r Osoba fizyczna Dzierżawa nieruchomości 313,90 zł NiŚ
128 09.02.2016r Umowa Nr WO.271.1.2016r

Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka

z o.o.

Regularny wywóz odpadów stałych oraz użytkowanie pojemników do ich gromadzenia 81,00zł/1m3 WO
129 22.02.2016r Umowa Nr 20/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243,90 zł WO
130 24.02.2016r Umowa Nr 21/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243,90 zł WO
131 24.02.2016r Umowa Nr 22/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 687,80 zł WO
132 27.02.2016r Umowa Nr OCiZK.2151.1.2016 Ochotnicza Straż Pożarna w Obrominie Umowa na wykonanie usługi 50 zł OCiZK
133 25.02.2016r Umowa Nr 23/2016 LZS "Śęp Brzesko" Bezpłatne udostępnienie świetlicy wiejskiej - WO
134 29.02.2016r Umowa Nr 25/2016 Sołtys Sołectwa Nowielin Bogumiła Kołodziej Bezpłatne udostępnienie świetlicy wiejskiej - WO
135 26.02.2016r Umowa Nr 24/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243,90 zł WO
136 02.03.2016r Umowa Nr 26/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 193,90 zł WO
137 04.03.2016r Umowa Nr 27/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243,90 zł WO
138 08.03.2016r Umowa Nr 28/2016 Danuta Maćkowiak Sołtys Sołectwa Stróżewo Bezpłatne udostępnienie świetlicy wiejskiej - WO
139 15.02.2016r Umowa na dostawę energii elektrycznej do świetliy wiejskiej Sółdzielnia Mieszkaniowa "Świt" w Żabowie Umowa na dostawę energii - WO
140 09.03.2016r Umowa Nr 28/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243,90 zł WO
141 03.03.2016r Umowa Nr EKiS/8/16 MLKS "Sokół" w Pyrzycach Dotacje 28,000 zł EKiS
142 27.01.2016r Umowa Nr EKiS/2/16 LMKS "Żak-Espadon" w Pyrzycach Dotacje 6.000 zł EKiS
143 03.03.2016r Umowa Nr EKiS/6/16 Stowarzyszenie "Black Team - Siatkówka" w Pyrzycach Dotacje 1000 zł EKiS
144 03.03.2016r Umowa Nr EkiS/10/16 LMKS " Żak - Espadon" - w Pyrzycach Dotacje 24.000 zł EKiS
145 03.03.2016r Umowa Nr EKiS/13/16 LZS " Gryf" w Nowielinie Dotacje 10.000 zł EKiS
146 03.03.2016r Umowa Nr EKiS/12/16 LZS " Gryf" w Nowielinie Dotacje 4.000 zł EKiS
147 03.03.2016r Umowa Nr EKiS/9/16 LKS " Spartakus" w Pyrzycach Dotacje 27.500 zł EKiS
148 23.02.2016r Umowa najmu lokalu mieszkalnego - lokal socjalny Nr Umowy NIŚ/14/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu lokalu 212,44 zł NIŚ
149 01.03.2016r Umowa najmu lokalu mieszkalnego  Nr Umowy NIŚ/21/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu lokalu 310,75 zł NIŚ
150 01.03.2016r Umowa najmu lokalu mieszkalnego  Nr Umowy NIŚ/20/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu lokalu 219,70 zł NIŚ
151 26.02.2016r Umowa najmu lokalu mieszkalnego  Nr Umowy NIŚ/19/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu lokalu 366,52 zł NIŚ
152 26.02.2016r Umowa najmu lokalu mieszkalnego  Nr Umowy NIŚ/18/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu lokalu 460,36 zł NIŚ
153 26.02.2016r Umowa najmu lokalu mieszkalnego  Nr Umowy NIŚ/17/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu lokalu 216,53 zł NIŚ
154 25.02.2016r Umowa najmu lokalu mieszkalnego  Nr Umowy NIŚ/16/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu lokalu 276,12 zł NIŚ
155 24.02.2016r Umowa najmu lokalu mieszkalnego  Nr Umowy NIŚ/15/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu lokalu 288,69 zł NIŚ
156 17.02.2016r Umowa najmu lokalu mieszkalnego  Nr Umowy NIŚ/9/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu lokalu 238,70 zł NIŚ
157 23.02.2016r Umowa najmu lokalu mieszkalnego  Nr Umowy NIŚ/13/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu lokalu 312,15 zł NIŚ
158 22.02.2016r Umowa najmu lokalu mieszkalnego  Nr Umowy NIŚ/12/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu lokalu 447,99 zł NIŚ
159 17.02.2016r Umowa najmu lokalu mieszkalnego  Nr Umowy NIŚ/10/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu lokalu 607,29 zł NIŚ
160 17.02.2016r Umowa najmu lokalu mieszkalnego  Nr Umowy NIŚ/8/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu lokalu 242,76 zł NIŚ
161 16.02.2016r Umowa najmu lokalu mieszkalnego  Nr Umowy NIŚ/7/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu lokalu 564,02 zł NIŚ
162 16.02.2016r Umowa najmu lokalu mieszkalnego  Nr Umowy NIŚ/6/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu lokalu 275,87 zł NIŚ
163 11.02.2016r Umowa najmu lokalu mieszkalnego  Nr Umowy NIŚ/5/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu lokalu 178,83 zł NIŚ
164 30.12.2015r Aneks Nr NIŚ/2015 do Umowy Nr 17/2015 z dnia 02.09.2015r Zakład Usług Geodezyjnych " Geopol" w Pyrzycach Wykonanie prac geodezyjnych - NIŚ
165 08.03.2016r Aneks Nr 1/2016 do Umowy najmu nieruchomości Nr 1/2013 zawartej w dniu 21.02.2013r Osoba fizyczna Umowa najmu nieruchomości 23,83zł NIŚ
166 08.03.2016r Aneks Nr 1/2016 do Umowy najmu nieruchomości Nr 5/2013 zawartej w dniu 28.02.2013r Osoba fizyczna Umowa najmu nieruchomości 6,26 zł NIŚ
167 03.03.2016r Aneks Nr 2/2016 do Umowy dzierżawy nieruchomości Nr 7/2013 zawartej w dniu 28.02.2013r Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 88,29 zł NIŚ
168 09.12.2015r Aneks Nr 1/2015 do Umowy najmu nieruchomości Nr 105/2012 zawartej w dniu 03.12.2012r Osoba fizyczna

Umowa najmu

nieruchomości

32,44 zł NIŚ
169 21.11.2015r Porozumienie nr 7 /2015 o wstąpieniu w ogół praw i obowiązków dzierżawcy Osoba fizyczna Porozumienie 132 zł NIŚ
170 03.03.2016r Umowa Nr OCIZK 2151.2.2016 OSP w Nowielinie Umowa na wykonanie usługi 50 zł OCIZK
171 25.02.2016r Porozumienie 2/2016 Osoba fizyczna Porozumienie - NIŚ
172 01.02.2016r Umowa Nr WO 2/2016 na wykonanie usługi audytu wewnętrznego Akson Łobez Umowa na wykonanie usługi 15.375 zł WO
173 09.03.2016r Umowa nr WO 1/2016 P Madruk Pyrzyce Umowa na wykonanie usługi 3.189,81 zł WO
174 14.03.2016r Umowa o roboty budowlane PIiD.27.20.2.2016 Firma budowlano - konserwatorska " Podgórski" Strachocin Umowa o roboty budowlane 52.000zł PIiD
175 01.02.2016r Aneks Nr 1/2016 do Umowy użyczenia Nr 1/2015 z dnia 26.02.2015r Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pyrzycach Umowa użyczenia - NIŚ
176 03.03.2016r Umowa Nr EKIS/11/16 LZS "Śęp w Brzesku" Dotacja 28.000zł EKIS
177 09.03.2016r Umowa Nr EKIS/15/16 Stowarzyszenie Klub Karate Kamikaze z siedzibą w Szczecinie Dotacja 5.000 zł EKIS
178 18.03.2016r Aneks Nr WO.1.2016 do Umowy o asystę techniczną Nr 019/el/2016 Technika Service Gibała Henryk z siedzibą w Sierakowicach Aneks do Umowy - WO
179 18.03.2016r Aneks Nr WO.1.2016 do Umowy o asystę techniczną Nr 105 Technika Service Gibała Henryk z siedzibą w Sierakowicach Aneks do Umowy - WO
180 29.02.2016r Aneks Nr WO.1.2016 do Umowy Nr WO.272.3.2015 z dnia 30.04.2015r IMPEL Cleaning Spółka z o.o Wrocław Aneks do Umowy - WO
181 21.03.2016r Umowa najmu Nr BRM1/2016 Anmit SC Szczecin Umowa najmu - BRM
182 14.03.2016r Umowa o roboty budowlane WO.1.2016 Floor - Beton Pyrzyce Umowa o roboty budowlane 10.147,50 zł WO
183 03.03.2016r Umowa Nr EKIS/7/16 PTTK Regionalny Oddział Szczeciński Dotacja 2.500 zł EKIS
184 09.03.2016r Umowa Nr EKIS/17/16 Pyrzycki Klub Olimpijczyka Dotacja 1500zł EKIS
185 09.03.2016r Umowa Nr EKIS/33/16 LUKS "Płonia" w Okunicy Dotacja 4.500zł EKIS
186 14.03.2016r Umowa Nr EKIS/22/16 LZS "Sęp" w Brzesku Dotacja 5000 zł EKIS
187 14.03.2016r Umowa Nr EKIS/25/16 Stowarzyszenie Eropejski Klub Seniora w Pyrzycach Dotacja 1000 zł EKIS
188 14.03.2016r Umowa Nr EKIS/27/16 UKS "Orliki" w Brzesku Dotacja 2000 zł EKIS
189 09.03.2016r Umowa Nr EKIS/16/16 UKS "Piast" w Pyrzycach Dotacja 4.500 zł EKIS
190 09.03.2016r Umowa Nr EKIS/18/16 UKS "Piast" w Pyrzycach Dotacja 500 zł EKIS
191 14.03.2016r Umowa Nr EKIS/28/16 UKS "Piast" w Pyrzycach Dotacja 2000 zł EKIS
192 14.03.2016r Umowa Nr EKIS/19/16 UKS "Piast" w Pyrzycach Dotacja 500 zł EKIS
193 14.03.2016r Umowa Nr EKIS/23/16 Akademia Piłkarska Fair Play w Pyrzycach Dotacja 5 000zł EKIS
194 17.08.2015r Aneks Nr NIR 3/2015 Zakład Usług Geodezyjnych Geopol w Pyrzycach Aneks do Umowy - NIR
195 18.03.2016r Umowa Nr NIŚ 2/2016 Cyrk "Krasnal" Umowa dzierżawy 1000 zł NIŚ
196 14.03.2016r Umowa Nr EKIS/24/16 Uniwersytet Trzeciego  Wieku w Pyrzycach Dotacja 2000 zł EKIS
197 29.03.2016r Umowa Nr 33/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 193,90 zł WO
198 22.03.2016 Umowa Nr 29/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243,90 zł WO
199 23.03.2016 Umowa Nr 30/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243,90 zł WO
200 23.03.2016r Umowa Nr 31/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 181,70 zł WO
201 25.03.2016r Umowa Nr 32/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243,90 zł WO
202 21.03.2016r Umowa na wykonanie usługi "Struga SA" z siedzibą w Jezuickiej Strudze Umowa odbiór/transport/likwidacja zwłok zwierząt 300,00 zł  NIŚ
203 01.02.2016r Umowa Nr 327264/P Poczta Polska Spółka Akcyjna Umowa na wykonanie świadczenia usług pocztowych - WO
204 16.03.2016r Umowa na wykonanie usługi VET-ZOO SERWIS z siedzibą w Trzciance Wyłapywanie zwierząt bezdomnych/ transport i przetrzymywanie w schronisku.

Opłata abonamentowa

156, 95 zł miesięcznie + koszty usług.

NIŚ
205 21.03.2016r Aneks Nr WO.1.2016 do Umowy Nr WO.272.4/2015

DKS Spółka z o.o

Kowale

Najem urządzenia wielofunkcyjnego - WO
206 14.03.2016r Umowa Nr EKIS/21/16 Akademia Piłkarska "Sokół Pyrzyce" Dotacja 25.000 zł EKIS
207 09.03.2016r Umowa Nr EKIS/14/16 Stowarzyszenie Romów w Pyrzycach "Patra" Dotacja 3.000 zł EKIS
208 14.03.2016r Umowa Nr EKIS/29/16 UKS :"Olimp" Mielęcin Dotacja 2.000 zł EKIS
209 31.03.2016r Umowa Nr 48/D/2016 Wojewoda zachodniopomorski Dotacja 214.285,00 zł EKIS
210 31.03.2016r Umowa Nr 34/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 93,90 zł WO
211 31.03.2016r Umowa Nr 35/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243,90zł WO
212 05.04.2016r Umowa o roboty budowlane PIiD.27.20.3.2016

Usługi sprzętem

Budowlany Usługi Transportowe z siedzibą w Pyrzycach

Umowa na wykonanie usługi 9.089,70 zł PIiD
213 31.03.2016r Umowa Nr PIiD.27.20.12.2016 PHUACAN w Pyrzycach Zakup materiałów budowlanych 6.244,20 zł PIiD
214 21.03.2016r Umowa Nr EKIS/32/16 UKF "Copernikus" w Żabowie Dotacja 2000 zł EKIS
215 14.03.2016r Umowa Nr EKIS/26/16 UKS "Opty" w Pyrzycach Dotacja 2000 zł EKIS
216 05.04.2016r Umowa Nr 36/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 193,90zł WO
217 06.04.2016r Umowa Nr 37/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243,90zł WO
218 06.04.2016r Umowa Nr 38/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 93,90 zł WO
219 07.04.2016r Umowa Nr 39/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243,90zł WO
220 10.04.2016r Umowa o świadczenie usług LKS "HUBAL" Łobez Umowa na wykonanie usługi 700/szt NIŚ
221 31.03.2016r Aneks Nr 2/2016 do Umowy najmu nieruchomości Nr 78/2010 zawartej w dniu 10.09.2010r Osoba fizyczna Umowa najmu 37,53 zł NIŚ
222 30.03.2016r Aneks Nr 2/2016 do Umowy najmu nieruchomości Nr 53/2010 zawartej w dniu 28.05.2010r Osoba fizyczna Umowa najmu 54,21 zł NIŚ
223 31.03.2016r Aneks Nr 1/2016 do Umowy najmu nieruchomości Nr 14/2013 zawartej w dniu 26.03.2013r Osoba fizyczna Umowa najmu 31,28 zł NIŚ
224 29.03.2016r Aneks Nr 2/2016 do Umowy dzierżawy nieruchomości zawartej w dniu 26.03.1998r Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 37,84 zł NIŚ
225 14.03.2016r Umowa Nr EKIS/30/16

Liga Obrony Kraju

Zachodniopomorska organizacja w Szczecinie

Dotacja 500,00zł EKIS
226 01.04.2016r Aneks Nr 2/2016 do Umowy najmu nieruchomości Nr 37/2010 zawartej w dniu 29.03.2010r Osoba fizyczna Umowa najmu 43,79 zł NIŚ
227 01.04.2016r Umowa nr 5/2016 Dzierzawy nieruchomości Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 150 zł NIŚ
228 25.03.2016r Aneks Nr 1/2016 do Umowy najmu nieruchomości Nr 19/2013 zawartej w dniu 29.03.2010r Osoba fizyczna Umowa najmu 45,87 zł NIŚ
229 24.03.2016r Aneks Nr 2/2016 do Umowy najmu nieruchomości Nr 47/2010 zawartej w dniu 07.04.2010r Osoba fizyczna Umowa najmu 41,70 zł NIŚ
230 29.03.2016r Aneks Nr 2/2016 do Umowy najmu nieruchomości Nr 46/2010 zawartej w dniu 12.04.2010r Osoba fizyczna Umowa najmu 37, 53 zł NIŚ
231 25.03.2016r Aneks Nr 2/2016 do Umowy dzierżawy nieruchomości Nr 30/2010 zawartej w dniu 06.07.2010r Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 103,67 zł NIŚ
232 01.04.2016r Aneks Nr 1/2016 do Umowy najmu nieruchomości Nr 20/2013 zawartej w dniu 29.03.2013r Osoba fizyczna Umowa najmu 45, 87 zł NIŚ
233 25.03.2016r Aneks Nr 2/2016 do Umowy dzierżawy nieruchomości Nr 22/2013 zawartej w dniu 29.03.2013r Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 31,42 zł NIŚ
234 05.04.2016r Aneks Nr 2/2016 do Umowy dzierżawy nieruchomości Nr 19/2010 zawartej w dniu 07.04.2010r Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 37,84 zł NIŚ
235 03.12.2015r Aneks Nr 1/2015 do Umowy najmu nieruchomości Nr 106/2012 zawartej w dniu 04.12.2012r Osoba fizyczna Umowa najmu 84,33 zł NIŚ
236 05.04.2016r Aneks Nr 1/2016 do Umowy dzierżawy nieruchomości Nr 16/2013 zawartej w dniu 29.03.2013r Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 80,21 zł NIŚ
237 01.03.2016r Umowa Nr NIŚ/22/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu lokalu mieszkalnego 309,31 zł NIŚ
238 18.03.2016r Umowa Nr NIŚ/23/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu lokalu mieszkalnego 325,10 zł NIŚ
239 21.03.2016r Umowa Nr NIŚ/24/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu lokalu mieszkalnego 245,65 zł NIŚ
240 23.03.2016r Umowa Nr NIŚ/25/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu lokalu mieszkalnego 255,16 zł NIŚ
241 24.03.2016r Umowa Nr NIŚ/26/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu lokalu mieszkalnego 517,48 zł NIŚ
242 01.04.2016 Umowa NR NIŚ/27/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu lokalu mieszkalnego 146,16 zł NIŚ
243 24.03.2016r Aneks Nr 2/2016 do Umowy dzierżawy nieruchomości Nr 18/2010 zawartej w dniu 09.04.2010r Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 83,24 zł NIŚ
244 01.04.2016r Aneks Nr 1/2016 do Umowy najmu nieruchomości Nr 15/2013 zawartej w dniu 29.03.2013r Osoba fizyczna Umowa najmu 39,62 zł NIŚ
245 12.04.2016r Umowa o roboty budowlane PIiD.2720.13.2016 "Usługi Sprzętem budowlanym Usługi Transportowe" z siedzibą w Pyrzycach Umowa na wykonanie usługi 56.089,54 zł PIiD
246 14.04.2016r Umowa PIiD.27.20.7.2016 Wichary Technic Spółka z o.o. w Bielsku Białej Umowa na wykonanie usługi 7.736, 70 zł PIiD
247 11.04.2016r Umowa Nr EKIS/35/16 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Dotacja 1000 zł EKIS
248 06.04.2016r Umowa Nr 162/D/2016 Zachodniopomorski Kurator Oświaty Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 47.112 zł EKIS
249 19.04.2016r Umowa o roboty budowlane PIiD 2720.10.2016 BUD Servis z siedzibą w Pyrzycach Umowa na wykonanie usługi 45. 646 zł PIiD
250 18.04.2016r Umowa EKIS 36/2016 Osoba fizyczna Umowa Kupna sprzedaży 345 zł EKIS
251 14.03.2016r Umowa Nr EKIS/31/16 LKS Spartakus w Pyrzycach Dotacja 2500zł EKIS
252 18.04.2016r Umowa Nr 40/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243,90zł WO
253 11.04.2016r Umowa Nr EKIS/34/16 LZS Goplana w Żabowie Dotacja 18.000 zł EKIS
254 19.04.2016r Umowa o roboty budowlane PIiD 2720.10.2016 Zakład budownictwa ogólnego Leszek Gołębiowski z siedzibą w Pyrzycach Umowa na wykonanie usługi 46.500 zł PIiD
255 19.04.2016r Umowa użyczenia Stowarzyszenie OSP w Obrominie Umowa użyczenia - OCIZK
256 20.04.2016r Umowa o roboty budowlane PIiD.2710.6.2016 Konstalbud SC Umowa na wykonanie usługi 4.489,50 zł PIiD
257 20.04.2016r Umowa Nr 41/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243,90 zł WO
258 06.03.2016r Umowa najmu Nr 3/2016 Geotermia Pyrzyce Spółka z o.o z siedzibą w Pyrzycach Umowa najmu 224, 94 zł NIŚ
259 19.04.2016r Umowa najmu lokalu mieszkalnego Nr NIŚ/28/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu 166, 78 zł NIŚ
260 18.04.2016r Umowa o roboty budowlane PIiD.27.10.9.2016 Usługi Sprzętem Budowlanym Usługi Transportowe z siedzibą w Pyrzycach Umowa na wykonanie usługi 12.177 zł PIiD
261 09.04.2016r Umowa o świadczenie usług Gabinet na Zielonym Wzgórzu Spółka z o.o. Bezrzecze Umowa na wykonanie usługi 650 zł miesięcznie / sztuka NIŚ
262 11.04.2016r Umowa Nr EKIS.37/2016 Paan-bus Spółka z o.o. Szczecin Umowa na wykonanie usługi 4.32 zł/km EKIS
263 25.04.2016r Umowa Nr 43/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243,90 zł WO
264 22.04.2016r Umowa Nr EKIS/38/2016 Osoba fizyczna Stypendium Sportowe 250 zł/miesięcznie EKIS
265 25.04.2016r Umowa Nr 42/16 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243,90 zł WO
266 27.04.2016r Umowa Nr 44/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243,90 zł WO
267 29.04.2016r Umowa Nr 46/2016 Osoba fizyczna Umowa udostępnienia - WO
268 29.04.2016r Umowa Nr 45/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243,90 zł WO
269 14.03.2016r Umowa Nr EKIS/20/16 MLKS Sokół w Pyrzycach Dotacja 10.000 zł EKIS
270 06.04.2016r Umowa o roboty budowlane PIiD.2720.16.2016 Elektromax KM Spółka z.o.o z siedzibą w Szczecinie Umowa na wykonanie usługi 10.404 zł PIiD
271 25.04.2016r Umowa Nr WO.271.47.2016 ROT Service Umowa zakupu 11.140 zł WO
272 28.04.2016r Umowa Nr EKIS 53/2016 Pyrzycki Dom Kultury Umowa wynajmu 1,23 zł EKIS
273 21.04.2016r Aneks Nr 1 do Umowu nr WO.271.1.2016 z dnia 09.02.2016r PPK Spółka z o.o. Dotyczy wywozu odpadów stałych - WO
274 04.05.2016r Umowa Nr 47/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 193,90 zł WO
275 04.05.2016r Umowa Nr 48/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 93,90 zł WO
276 09.05.2015r Umowa Nr 49/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243,90 zł WO
277 01.04.2016r Porozumienie nr 2/2016 Osoba fizyczna Umowa dzierżawy - NIŚ
278 21.03.2016r Aneks nr 2/2016 do Umowy zawartej w dniu 20.04.2010r Piekarnia "Bagietka" Spółka jawna z siedzibą w Radziszewie Umowa najmu 2.397,66 zł NIŚ
279 25.03.2016r Aneks nr 2/2016 do Umowy najmu nr 75/2010 zawartej w dniu 25.09.2010 Totalizator Sportowy Spółka z .o.o. z siedzibą w Warszawie Umowa najmu 234,52 zł NIŚ
280 31.03.2016r Umowa Nr 4/2016 TERG Spółka akcyjna S.A z siedzibą w Złotowie Umowa najmu 461,93 zł NIŚ
281 22.04.2016r Umowa Nr EKIS/39/2016 Osoba fizyczna Stypendium sportowe 70 zł/miesiąc EKIS
282 22.04.2016r Umowa Nr EKIS/40/2016 Osoba fizyczna Stypendium sportowe 70 zł/miesiąc EKIS
283 22.04.2016r Umowa Nr EKIS/41/2016 Osoba fizyczna Stypendium sportowe 250 zł/miesiąc EKIS
284 22.04.2016r Umowa Nr EKIS/42/2016 Osoba fizyczna Stypendium sportowe 200 zł/miesiąc EKIS
285 22.04.2016r Umowa Nr EKIS/43/2016 Osoba fizyczna Stypendium sportowe 70 zł/miesiąc EKIS
286 22.04.2016r Umowa Nr EKIS/44/2016 Osoba fizyczna Stypendium sportowe 70 zł/miesiąc EKIS
287 22.04.2016r Umowa Nr EKIS/45/2016 Osoba fizyczna Stypendium sportowe 70 zł/miesiąc EKIS
288 22.04.2016r Umowa Nr EKIS/46/2016 Osoba fizyczna Stypendium sportowe 70 zł/miesiąc EKIS
289 22.04.2016r Umowa Nr EKIS/47/2016 Osoba fizyczna Stypendium sportowe 70 zł/miesiąc EKIS
290 22.04.2016r Umowa Nr EKIS/48/2016 Osoba fizyczna Stypendium sportowe 70 zł/miesiąc EKIS
291 22.04.2016r Umowa Nr EKIS/49/2016 Osoba fizyczna Stypendium sportowe 100 zł/miesiąc EKIS
292 22.04.2016r Umowa Nr EKIS/50/2016 Osoba fizyczna Stypendium sportowe 100 zł/miesiąc EKIS
293 22.04.2016r Umowa Nr EKIS/51/2016 Osoba fizyczna Stypendium sportowe 100 zł/miesiąc EKIS
294 22.04.2016r Umowa Nr EKIS/52/2016 Osoba fizyczna Stypendium sportowe 100 zł/miesiąc EKIS
295 01.03.2016r Aneks Nr 1/2016 do Umowy najmu nierychomości Nr 9/2013 zawartej w dniu 28.02.2013r Osoba fizyczna Umowa najmu 21,45 zł NIŚ
296 08.04.2016r Aneks Nr 1/2016 do Umowy dzierżawy nieruchomości Nr 18/2013 zawartej w dniu 28.03.2013r Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 100,90zł NIŚ
297 05.04.2016r Porozumienie nr 1/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu 45,46 zł NIŚ
298 05.04.2016r Porozumienie nr 3/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu 45,41 zł NIŚ
299 05.04.2016r Aneks Nr 2/2016 do Umowy dzierżawy nieruchomości Nr 20/2010 zawartej w dniu 13.04.2010r Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 75,68 zł NIŚ
300 05.02.2016r Umowa Nr EKIS/3/2016 Stowarzyszenie Fabryka Dobrego Czasu w Pyrzycach Dotacja 1500zł EKIS
301 19.04.2016r Porozumienie Nr 4/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu 216,96 zł NIŚ
302 04.05.2016r Umowa Nr 7/2016 Dzierżawy Nieruchomości Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 144 zł NIŚ
303 10.05.2016r Umowa Nr 50/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243,90 zł WO
304 11.05.2016r Umowa Nr 51/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243,90 zł WO
305 11.05.2016r Umowa Nr 52/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243,90 zł WO
306 11.05.2016r Umowa Nr 53/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243,90 zł WO
307 13.05.2016r Umowa Nr 54/2016 Osoba fiyczna Umowa wynajmu 1375,60 zł WO
308 05.05.2016r Umowa Nr 8/2016 Osoba fizyczna Dzierżawa nieruchomości 24 zł NIŚ
309 05.05.2016r Aneks Nr2/2016 do Umowy najmu nieruchomości Nr 7/2011 zawartej w dniu 10.02.2011 Osoba fizyczna Wynajem nieruchomości 45,87 zł NIŚ
310 16.05.2016r Umowa Nr 55/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 193,90 zł WO
311 16.05.2016r Umowa Nr 56/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 187,80 zł WO
312 04.05.2016r Umowa Nr EKIS.54/2016 Jacek Pakuła - EMBUS z siedzibą w Stróżewie Umowa na usługę transportową 12975,75 zł EKIS
313 20.05.2016r Umowa Nr 59/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243,90 zł WO
314 24.05.2016r Umowa Nr 61/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243,90zł WO
315 23.05.2016r Umowa Nr 60/2016 SM Świd w Żabowie Bezpłatne udostępnienie Świetlicy Wiejskiej - WO
316 19.05.2016r Umowa Nr 58/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243,90 zł WO
317 17.05.2016r Umowa Nr 57/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243,90 zł WO
318 24.05.2016r Umowa Nr 62/2016 Sołtys Sołectwa Nowielin B. Kołodziej Bezpłatne udostępnienie Świetlicy Wiejskiej - WO
319 25.05.2016r Umowa NR 63/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243,90 zł WO
320 25.05.2016r Umowa Nr 64/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243,90 zł WO
321 30.05.2016r Umowa o przynaniu pomocy NR 00089-65151-UM1600135/16 Samorząd Województwa Pomorskiego z siedzibą w Szczecinie. Umowa o przyznaniu pomocy 336. 628,00 zł PIiD
322 30.05.2016r Umowa o przynaniu pomocy NR 00089-65151-UM1600136/16 Samorząd Województwa Pomorskiego z siedzibą w Szczecinie Umowa o przyznaniu pomocy 2.066.963,00 zł PIiD
323 31.05.2016r Umowa Nr 65/2016 Osoba fizyczna Pezpłatne udostępnienie Świetlicy Wiejskiej - WO
324 19.05.2016r Umowa nr EKIS/56/15 Polski Komitet Pomocy Społecznej z siedzibą w Warszawie. Dotacja 500 zł EKIS
325 19.05.2016r Umowa nr EKIS/57/15 Polski Komitet Pomocy Społecznej z siedzibą w Warszawie. Dotacja 500 zł EKIS
326 19.05.2016r Umowa nr EKIS/58/15 Polski Komitet Pomocy Społecznej z siedzibą w Warszawie. Dotacja 500 zł EKIS
327 19.05.2016r Umowa nr EKIS/59/15 Polski Komitet Pomocy Społecznej z siedzibą w Warszawie. Dotacja 500 zł EKIS
328 30.05.2016r Umowa nr EKIS/61/16 Polski Związek Wędkarski w Szczecinie, Koło nr 41 w Pyrzycach Dotacja 1000 zł EKIS
329 31.05.2016r Umowa nr 62/2016 Fundacja Oświatowa Realizujmy Marzenia z siedzibą w Pyrzycach Dotacja 300 zł/miesięcznie/dziecko EKIS
330 19.02.2016r Umowa nr NIŚ/11/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu 143, 60 zł NIŚ
331 29.04.20016 Umowa NIŚ nr 6/2016 Agencja Artystyczna Elżbieta Prabucka - Jeznach z siedzibą w Olsztynie Umowa dzierżawy nieruchomości 615 zł NIŚ
332 01.06.2016r Umowa nr 66/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243,90 zł WO
333 01.06.2016r Umowa nr EKIS/63/16 Fundacja Wspierania Kultury "Noc Poetów" z siedzibą w Reczu Dotacja 1000 zł EKIS
334 05.05.2016r Aneks nr 2/2016 do Umowy najmu nieruchomości nr 7/2011 zawartej w dniu 10.02.2011r Osoba fizyczna Umowa najmu 45,87 zł NIŚ
335 03.06.2016r Umowa nr 67/2016 Zarząd Miejsko Gminny OSP RP w Pyrzycach Bezpłatne udostępnienie - WO
336 06.06.2016r Umowa nr 68/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243,90 zł WO
337 27.05.2016r Umowa EKIS nr 60/16 Transnet Spółka z o.o. z siedzibą w Sulmierzycach Umowa kupna i montażu 13505, 40 zł EKIS
338 27.05.2016r Umowa Pluta Spółka Jawna z siedzibą w Dolicach Usługa 6270 zł ZFŚS
339 03.06.2016r Umowa nr EKIS 64/2016 Szkoła Podstawowa w Okunicy Umowa wynajmu 1 zł EKIS
340 06.06.2016r Umowa nr 69/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 1031,70 zł WO
341 06.06.2016r Umowa nr PIID.27.20.18.2016 Projektowanie i nadzór budowlany w Pyrzycach Umowa na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej 5535 zł PIID
342 08.06.2016r Umowa nr 70/2016 Sołtys Sołectwa Okunica Bezpłatne udostepnienie - WO
343 31.05.2016r Umowa NIŚ/31/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu 386,34 zł NIŚ
344 09.06.2016r Umowa NIŚ/32/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu 450, 76 zł NIŚ
345 02.05.2016r Umowa NIŚ/29/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu 498,28 zł NIŚ
346 15.06.2016r Umowa nr EKIS/65/16 LUKS PŁonia z siedzibą w Okunicy Dotacja 1500 zł EKIS
347 17.06.2016r Aneks nr 1/2016 do Umowy nr EKIS.66/2015 zawartej w dniu 12.08.2015 EMBUS Jacek Pakuła z siedzibą w Stróżewie Usługa transportowa - EKIS
348 20.06.2016r Umowa nr EKIS 67/2016 PDK w Pyrzycach Umowa wynajmu 1 zł EKIS
349 01.06.2016r Umowa nr NIŚ.7231.1.2016 FUH Eko - STAMAR Stanisław Marczak Umowa na korzystanie z przystanków komunikacyjnych 0,05 zł/zatrzymanie NIŚ
350 17.06.2016r Umowa dzierżawy nr PIID.6852.3.2016.MT Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 1,86 zł PIID
351 09.06.2016r Umowa dzierżawy nr PIID.6852.2.2016.MT PHU Elektra z siedzibą w Stragardzie Umowa dzierżawy 22,32 zł PIID
352 09.06.2016r Umowa dzierżawy nr PIID.6852.1.2016.MT Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 2,46 zł PIID
353 22.06.2016r Umowa nr 1/2016 Zastępca Kierownika Umowa na używanie prywatnego samochodu do celów służbowych Zgodnie z obowiązującymi przepisami WO
354 20.06.2016r Umowa nr 71/2016 Osoba fizyczna Bezpłatne udostępnienie WO
355 22.06.2016r Umowa nr 72/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243, 90 zł WO
356 23.06.2016 Umowa nr NIŚ/33/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu 351,74 zł NIŚ
357 17.06.2016r Umowa nr EKIS/66/16 OSP w Ryszewku Dotacja 1500 zł EKIS
358 02.05.2016r Porozumienie nr 4/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu 30,75 zł NIŚ
359 01.06.2016r Porozumienie nr 18/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu 149, 26 zł NIŚ
360 01.06.2016r Porozumienie nr 19/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu 25,19 zł NIŚ
361 06.06.2016r Aneks nr 1/2016 do Umowy dzierżawy nieruchomości nr 30/2013 zawartej w dniu 05.06.2013r Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 68,11 zł NIŚ
362 10.06.2016r Aneks nr 1/2016 do Umowy dzierżawy nieruchomości nr 29/2013 zawartej w dniu 05.06.2013r Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 68,11 zł NIŚ
363 06.06.2016r Aneks nr 1/2016 do Umowy dzierżawy nieruchomości nr 28/2013 zawartej w dniu 05.06.2013r Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 75,42 zł NIŚ
364 01.04.2016r Aneks nr 1/2016 do Umowy dzierżawy nieruchomości nr 17/2013 zawartej w dniu 02.04.2013r Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 201,80 zł NIŚ
365 01.06.2016r Aneks nr 1/2016 do Umowy dzierżawy nieruchomości nr 27/2013 zawartej w dniu 27.06.2013r Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 60,54 zł NIŚ
366 01.06.2016r Aneks nr 2/2016 do Umowy dzierżawy nieruchomości nr 33/2010 zawartej w dniu 16.08.2010r Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 203, 60 zł NIŚ
367 06.06.2016r Aneks nr 1/2016 do Umowy dzierżawy nieruchomości nr 33/2013 zawartej w dniu 05.06.2013r Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 68,11 zł NIŚ
368 02.06.2016r Aneks nr 2/2016 do Umowy dzierżawy nieruchomości nr 45/2010 zawartej w dniu 18.10.2010r Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 129 40 zł NIŚ
369 03.06.2016r Aneks nr 1/2016 do Umowy dzierżawy nieruchomości nr 34/2013 zawartej w dniu 05.06.2013r Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 60, 54 zł NIŚ
370 06.06.2016r Aneks nr 1/2016 do Umowy dzierżawy nieruchomości nr 32/2013 zawartej w dniu 05.06.2013r Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 60, 54 zł NIŚ
371 01.06.2016r Aneks nr 1/2016 do Umowy dzierżawy nieruchomości nr 26/2013 zawartej w dniu 03.06.2013r Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 52, 97 zł NIŚ
372 27.04.2016r Aneks nr 1/2016 do Umowy użyczenia nr 1/2010 zawartej w dniu 28.04.2010r Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości nr 6 i 8 przy ul Księcia Bogusława X Umowa użyczenia - NIŚ
373 05.05.2016r Umowa nr 9/2016 najmu nieruchomości Osoba fizyczna Umowa najmu 37,20 zł NIŚ
374 25.04.2016r Aneks nr 2/2016 do Umowy dzierżawy nr 105/2011 zawartej w dniu 09.08.2011r Osoba fizyczna Umowa dzierżawy - NIŚ
375 11.03.2016r Aneks nr 1/2016 do Umowy dzierżawy nieruchomości nr 10/2013 zawartej w dniu 28.02.2013r Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 151,35 zł NIŚ
376 30.05.2016r Porozumienie nr 5/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 41,33 zł NIŚ
377 03.06.2016r Aneks nr 1/2016 do Umowy dzierżawy nieruchomości nr 38/2013 zawartej w dniu 13.06.2013r Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 60, 54 zł NIŚ
378 02.056.2016r Aneks nr 2/2016 do Umowy najmu nieruchomości nr 52/2010 zawartej w dniu 21.05.2010r Osoba fizyczna Umowa najmu 37 53 zł NIŚ
379 30.05.2016r Aneks nr 2/2016 do Umowy najmu nieruchomości nr 59/2010 zawartej w dniu 08.06.2010r Osoba fizyczna Umowa najmu 32,44 zł NIŚ
380 01.06.2016r Aneks nr 2/2016 do Umowy najmu nieruchomości nr 55/2010 zawartej w dniu 14.06.2010r Osoba fizyczna Umowa najmu 212,64 zł NIŚ
381 02.06.2016r Aneks nr 2/2016 do Umowy dzierżawy nieruchomości nr 27/2010 zawartej w dniu 11.06.2010r Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 127,64 zł NIŚ
382 25.05.2016r Aneks nr 2/2016 do Umowy najmu nieruchomości nr 62/2010 zawartej w dniu 16.06.2010r Osoba fizyczna Umowa najmu 45,87 zł NIŚ
383 30.05.2016r Porozumienie nr 6/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu 37,53 zł NIŚ
384 27.06.2016r Umowa nr NIŚ/35/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu 281,78 zł NIŚ
385 23.06.2016r Umowa nr NIŚ/34/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu 473,68 zł NIŚ
386 27.06.2016r Umowa o roboty budowlane PIID.2710.23.2016 BUDService Norbert Woźniak z siedzibą w Pyrzycach Umowa o roboty budowlane 64993,20 zł PIID
387 01.06.2016r Aneks nr 1/2016 do Umowy dzierżawy nieruchomości nr 23/2013 zawartej w dniu 31.05.2013r Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 302,70 zł NIŚ
388 28.05.2016r Aneks nr 2/2016 do Umowy najmu nieruchomości nr 54/2010 zawartej w dniu 01.06.2010r Osoba fizyczna Umowa najmu 151,75 zł NIŚ
389 10.06.2016r Aneks nr 2/2016 do Umowy najmu nieruchomości nr 56/2010 zawartej w dniu 11.06.2010r Osoba fizyczna Umowa najmu 222,20 zł NIŚ
390 01.06.2016r Porozumienie nr 27/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu 18,23 zł NIŚ
391 01.06.2016r Porozumienie nr 26/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu 27,96 zł NIŚ
392 01.06.2016r Porozumienie nr 25/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu 13,53 zł NIŚ
393 01.06.2016r Porozumienie nr 24/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu 14,69 zł NIŚ
394 01.06.2016r Porozumienie nr 23/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu 11,69 zł NIŚ
395 01.06.2016r Porozumienie nr 22/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu 11,69 zł NIŚ
396 01.06.2016r Porozumienie nr 21/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu 6,33 zł NIŚ
397 02.05.2016r Porozumienie nr 17/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu 31,37 zł NIŚ
398 02.05.2016r Porozumienie nr 16/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu 10,15 zł NIŚ
399 02.05.2016r Porozumienie nr 15/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu 28,60 zł NIŚ
400 02.05.2016r Porozumienie nr 14/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu 33,21 zł NIŚ
401 02.05.2016r Porozumienie nr 13/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu 20,91 zł NIŚ
402 02.05.2016 Porozumienie nr 12/2016r Osoba fizyczna Umowa najmu 32,47 zł NIŚ
403 23.06.2016r Umowa dzierżawy nr PIID.6853.3.2016.MT Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 1,23 zł PIID
404 02.05.2016r Porozumienie nr 11/2016r Osoba fizyczna Umowa najmu 30,75 zł NIŚ
405 02.05.2016r Porozumienie nr 10/2016r Osoba fizyczna Umowa najmu 32,09 zł NIŚ
406 02.05.2016r Porozumienie nr 9/2016r Osoba fizyczna Umowa najmu 7,38 zł NIŚ
407 02.05.2016r Porozumienie nr 8/2016r Osoba fizyczna Umowa najmu 46,88 zł NIŚ
408 02.05.2016r Porozumienie nr 7/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu 40,29 zł NIŚ
409 02.05.2016r Porozumienie nr 6/2016r Osoba fizyczna Umowa najmu 3075 zł NIŚ
410 02.05.2016r Porozumienie nr 5/2016r Osoba fizyczna Umowa najmu 30, 5 zł NIŚ
411 02.05.2016r Porozumienie nr 3/2016r Osoba fizyczna Umowa najmu 22,14 zł NIŚ
412 02.05.2016r Porozumienie nr 2/2016r Osoba fizyczna Umowa najmu 23,99 zł NIŚ
413 02.05.2016r Porozumienie nr 1/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu 23,38 zł NIŚ
414 28.06.2016r Umowa nr 1/2016 - NIŚ.6853.9.2016 Osoba fizyczna Umowa dotycząca wybudowanego odcinka sieci wodociągowo kanalizacyjnej 31242,65 bzł NIŚ
415 30.06.2016r Umowa nr PIID.2720.2.2016 Firma Projektowanie i Nadzór Budowlany w Pyrzycach Umowa na wykonanie dokumentacji Projektowo - Kosztorysowej 7503,00 zł PIID
416 30.06.2016r Aneks do Umowy nr BRM/1/2016 zawartej w dniu 28.01.2016r Vigor SC z siedzibą w Rzepnownie Umowa na obługę medialną - BRM
417 30.06.2016r Umowa Osoba fizyczna Umowa na wykonanie usługi 4500zł NIŚ
418 30.06.2016r Umowa nr 74/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu 243,90 zł WO
419 22.06.2016r Umowa nr WO.271.60.2016 Ecogas - Service z siedzibą w Choszcznie Umowa na wykonanie usługi 4059 zł WO
420 23.06.2016r Umowa nr NIŚ.7231.2.2016 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka Z.o.o. Kamień Pomorski Umowa na korzystanie z przystanków komunikacyjnych 0,05 zł/zatrzymanie NIŚ
421 02.05.2016r Umowa nr PIID.2720.11.2016 Osoba fizyczna Umowa na wykonanie dokumentacji kosztorysowo - projektowej 4791 zł PIID
422 01.07.2016r Umowa o roboty budowlane PIID.2720.10.2016-WR-1/2016 Zakład Budownictwa Ogólnego Leszek Gołębiowski z siedzibą w Pyrzycach Umowa na wykonanie robót budowlanych 1500 zł PIID
423 05.07.2016r Umowa nr 2/2016-NIŚ.6853.9.2016 Osoba fizyczna Umowa dotycząca wybudowanego odcinka sieci wodociągowej 60000 zł NIŚ
424 21.06.2016r Umowa o roboty budowlane PIID.2710.14.2016 Pol - Bud Andrzej Kowalski z siedzibą w Żabowie Umowa o roboty budowlane 16010,00 zł PIID
425 15.06.2016r Umowa użyczenia nr 2/2016 PDK w Pyrzycach Umowa użyczenia - NIŚ
426 23.06.2016r Umowa dzierżawy nr PIID.6853.2.2016.MT ENEA Operator Spółka z o.o. Rejon Dystrybucji Stargard Umowa dzierżawy 3,07 zł PIID
427 27.06.2016r Umowa Nr PIID.27.20.28.2016 Usługi Transportowe Grzegorz Rogalewicz z siedzibą w Pyrzycach Umowa na wykonanie usługi 14.760 zł PIID
428 23.06.2016r Umowa dzierżawy nr PIID.68.53.4.2016.MT Osoba fizyczna Umowa dzierzawy 27, 72 zł PIID
429 06.07.2016r Umowa nr 78/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243 ,90 zł WO
430 04.07.2016r Umowa nr 77/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243, 90 zł WO
431 04.07.2016r Umowa nr 76/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 687,80 zł WO
432 04.07.2016r Umowa nr 75/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 487,80zł WO
433 07.07.2016r Umowa o roboty budowlane PIID.2710.24.2016 Usługi sprzętem budowlanym Usługi Transportowe z siedzibą w Pyrzycach Umowa na wykonanie usługi 27,736,50 zł PIID
434 29.06.2016r Umowa nr 73/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243,90 zł WO
435 29.04.2016r Umowa NIŚ nr 6/2016 Agencja Artystyczna Elżbieta Prabucka - Jeznach z siedzibą w Olsztynie Umowa dzierżawy 615,00 zł NIŚ
436 07.07.2016r Umowa na roboty budowlane 2016 Grud Leszek Rogalewicz z siedzibą w Pyrzycach Umowa na wykonanie usługi 17, 835 zł NIŚ
437 13.05.2016r Umowa nr EKIS/55/16 Ludowy Klub Sportowy w Pyrzycach Dotacja 1000 zł EKIS
438 30.06.2016r Umowa o roboty budowlane PIID.2720.8.2016 BUD Servis Norbert Woźniak z siedzibą w Pyrzycach Umowa na wykonanie usługi 4378, 80 zł PIID
439 06.07.2016r Umowa użyczenia PIID nr 6/2016/MT Wspólnota Mieszkaniowa w Pyrzycach ul Niepodległości 6 Umowa użyczenia - PIID
440 06.07.2016r Umowa PIID.2720.15.2016 RE Solar Energy Power Spółka z o.o. w Szczecinie Umowa na wykonanie usługi 7624,77 zł PIID
441 22.07.2016r Umowa Osoba fizyczna Umowa powierzenia służbowego telefonu komórkowego 23, 37/ miesiąc WO
442 07.07.2016r Umowa nr EKIS/69/16 MLKS Sokół w Pyrzycach Dotacja 3000 zł EKIS
443 15.06.2016r Umowa nr 188/TI/16 Wodociągi zachodniopomorskie Spółka z o.o. siedziba w Goleniowie Umowa na wykonanie usługi 172, 600 zł netto NIŚ
444 21.07.2016r Umowa o roboty budowlane PIID.272.1.2016 BUDIMEX Spółka akcyjna z siedziba w Warszawie Umowa na wykoanie zadania "Przebudowa drogi gminnej w Miejscwości Giżyn" 2 168 127,52 zł PIID
445 25.07.2016r Umowa nr PIID.2720.30.2016 PHU "REOZD" Spółka z o.o z siedzibą w Pyrzycach Umowa na wykonanie usługi 4 218,90 zł PIID
446 26.07.2016r Umowa nr 84/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243, 90 zł WO
447 07.07.2016r Umowa nr EKIS/68/16 Husaria Fight Team Dotacja 3000 zł EKIS
448 29.07.2016r Umowa nr 85/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243, 90 zł WO
449 28.07.2016r Umowa nr WEiS/6/2016 Województwo Zachodniopomorskie Dotacja 18 300 zł PIID
450 02.08.2016r Umowa nr 86/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 687,80 zł WO
451 08.07.2016r Umowa kompleksowa nr SP/3D/853-145-69-90/16/0002 Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu Umowa na sprzedaż i dystrybucję Według taryfy WO
452 08.07.2016r Umowa kompleksowa nr SP/3D/853-145-69-90/16/0003 Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu Umowa na sprzedaż i dystrybucję Według taryfy WO
453 09.07.2016r Umowa kompleksowa nr SP/3D/853-145-69-90/16/0004 Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu Umowa na sprzedaż i dystrybucję Według taryfy WO
454 09.07.2016r Umowa kompleksowa nr SP/3D/853-145-69-90/16/0005 Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu Umowa na sprzedaż i dystrybucję Według taryfy WO
455 09.07.2016r Umowa kompleksowa nr SP/3D/853-145-69-90/16/0006 Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu Umowa na sprzedaż i dystrybucję Według taryfy WO
456 09.07.2016r Umowa kompleksowa nr SP/3D/853-145-69-90/16/0007 Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu Umowa na sprzedaż i dystrybucję Według taryfy WO
457 09.07.2016r Umowa kompleksowa nr SP/3D/853-145-69-90/16/0008 Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu Umowa na sprzedaż i dystrybucję Według taryfy WO
458 09.07.2016r Umowa kompleksowa nr SP/3D/853-145-69-90/16/0009 Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu Umowa na sprzedaż i dystrybucję Według taryfy WO
459 09.07.2016r Umowa kompleksowa nr SP/3D/853-145-69-90/16/0010 Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu Umowa na sprzedaż i dystrybucję Według taryfy WO
460 09.07.2016r Umowa kompleksowa nr SP/3D/853-145-69-90/16/0011 Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu Umowa na sprzedaż i dystrybucję Według taryfy WO
461 09.07.2016r Umowa kompleksowa nr SP/3D/853-145-69-90/16/0013 Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu Umowa na sprzedaż i dystrybucję Według taryfy WO
462 09.07.2016r Umowa kompleksowa nr SP/3D/853-145-69-90/16/0014 Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu Umowa na sprzedaż i dystrybucję Według taryfy WO
463 09.07.2016r Umowa kompleksowa nr SP/3D/853-145-69-90/16/0015 Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu Umowa na sprzedaż i dystrybucję Według taryfy WO
464 09.07.2016r Umowa kompleksowa nr SP/3D/853-145-69-90/16/0016 Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu Umowa na sprzedaż i dystrybucję Według taryfy WO
465 09.07.2016r Umowa kompleksowa nr SP/3D/853-145-69-90/16/0017 Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu Umowa na sprzedaż i dystrybucję Według taryfy WO
466 03.08.2016r Umowa nr 87/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243,90 zł WO
467 01.08.2016r Porozumienie nr 35/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu 52,69 zł NIŚ
468 01.08.2016r Porozumienie nr 29/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu 6,15 zł NIŚ
469 01.08.2016r Porozumienie nr 30/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu 24,46 zł NIŚ
470 01.08.2016r Porozumienie nr 31/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu 20,91 zł NIŚ
471 01.08.2016r Porozumienie nr 32/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu 21,68 zł NIŚ
472 01.06.2016r Porozumienie nr 33/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu 13,68 zł NIŚ
473 01.06.2016r Porozumienie nr 34/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu 3,12 zł NIŚ
474 01.06.2016r Porozumienie nr 28/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu 4,92 zł NIŚ
475 04.03.2016r Aneks nr 2/2016r do Umowa najmu nieruchomości nr 20/2010 zawartej w dniu 03.03.2010r Osoba fizyczna Umowa najmu 109, 35 zł NIŚ
476 29.07.2016r Aneks nr 2/2016 do Umowy dzierżawy nieruchomosci nr 33/2010 zawartej w dniu 07.09.2010r Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 126,13 zł NIŚ
477 29.07.2016r Umowa nr 12/2016 dzierżawy nieruchomości Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 57,08 zł NIŚ
478 06.07.2016r Nr Umowy NIŚ/36/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu 146,24 zł NIŚ
479 18.07.2016r Umowa nr NIŚ/37/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu 37,40 zł NIŚ
480 04.08.2016r Umowa na wprowadzenie wód opadowych do kanalizacji ogólnospławnej nr 17/z-w/2016 PPK Spółka z o.o. w Pyrzycach Umowa na wykonanie usługi - NIŚ
481 04.08.2016r Umowa o roboty budowlane PIID.2710.32.2016 Przemysław Szewczyk Parkiet Gold Szczecin Umowa na renowację parkietu 43.050 zł PIID
482 04.08.2016r Umowa nr EKIS 71/2016 Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Lipianach Umowa najmu 300 zł EKIS
483 11.08.2016r Umowa nr WO.90.2016 KWP w Szczecinie Umowa najmu 123 zł WO
484 16.08.2016r Umowa nr EKIS 72/2016 Stowarzyszenie Coolturalni z siedzibą 74-220 Pyrzyce Dotacja 2000 zł EKIS
485 10.08.2016r Umowa nr NIŚ/38/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu 294,78 zł NIŚ
486 16.06.2016r Aneks nr 1/2016 do Umowy dzierżawy nieruchomości nr 37/2013 zawartej w dniu 13.06.2013r Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 52,97 zł NIŚ
487 07.07.2016r Aneks nr 2/2016 do Umowy najmu nieruchomości nr 65/2010 zawartej w dniu 12.07.2010r Osoba fizyczna Umowa najmu 743,54 zł NIŚ
488 08.07.2016r Aneks nr 2/2016 do Umowy najmu nieruchomości nr 93/2010 zawartej w dniu 06.12.2010r Osoba fizyczna Umwa najmu 30,51 zł NIŚ
489 15.07.2016r Aneks 3/2016 do Umowy z dnia 06.08.2014 zmienionej Aneksem nr 1./2011 z dnia 14 luty 2011 oraz Aneksem nr 2/2013 z dnia 30.09.2013r Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pyrzycach Umowa na używanie obiektu - NIŚ
490 03.08.2016r Umowa nr EKIS/70/16 Ochotnicza Straż Pożarna w Nowielinie Dotacja 6000 zł EKIS
491 01.07.2016r Umowa nr 10/2016 Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 5 zł NIŚ
492 01.06.2016r Aneks nr 1/2016 do Umowy dzierżawy nieruchomości nr 31/2013 z dnia 05.06.2013r Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 24,28 zł NIŚ
493 01.08.2016r Aneks nr 2/2016 do Umowy dzierżawy nieruchomości nr 29/2010 z dnia 13.07.2010r Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 31,53 zł NIŚ
494 04.08.2016r Umowa nr BS16-03371 Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Umowa na przebudowę budynku 795.730,96 zł PIID
495 12.08.2016r Umowa nr PIID.2710.35.2016 PROIWEST Projektowanie, Nadzór, Inwestycje z siedzibą w Stragardzie Umowa o nadzór inwestorski 3.493, 20 zł PIID
496 01.08.2016r Umowa nr SM/1/2016 Aksel Sp Społka z .o.o Rybnik Zakup licenji na oprogramowanie 1.770,22 zł Straż Miejska
497 22.08.2016r Umowa nr PIID.271.33.2016 Tomasz Szynkowski LANDPROJEKT Biuro Projektowo - Budowlano - Inwestycyjne Szczecin Nadzór inwestorski 5.535 zł PIID
498 09.08.2016r Umowa o roboty budowlane PIID.272.3.2016 Jan Ksel Usługi Sprzętem Budowlanym Usługi Transportowe Pyrzyce Roboty budowlane 175. 090,50 zł PIID
499 22.-08.2016r Umowa o roboty budowlane PIiD.272.4.2016 MALDROBUD Spółka z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Myśliborzu Roboty budowlane 285,991,48 zł PIiD
500 22.08.2016r Umowa nr 91/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 193,90 zł WO
501 17.08.2016r Umowa nr 92/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu - WO
502 23.08.2016r Umowa nr 93/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243,90 zł WO
503 23.08.2016r Umowa o roboty budowlane PIiD.272.2.2016 Tomasz Apoczkin "TOM BRUK" Choszczno Roboty budowlane 570.401,25 zł PIiD
504 18.08.2016r Umowa EKIS.74/2016 EMBUS Jacek Pakuła Stróżewo Umowa na wykonanie usługi transportowej 338,04 zł EKIS
505 19.08.2016r Umowa nr EKIS.73/2016 Osoba fizyczna Zwrot kosztów przejazdów - EKIS
506 23.08.2016r Umowa nr 94/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243,90 zł WO
507 24.08.2016r Umowa nr 95/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu - WO
508 22.08.2016r Umowa nr PIiD.271.31.2016 Halina Landsberg Biuro Obsługi Inwestycji i nieruchomości Gdańsk Nadzór budowlany 5000 zł PIiD
509 26.08.2016r Umowa nr 3/2016 Gminna Spółka Wodna Pyrzyce Dotacja 1500 zł NIŚ
510 25.08.2016r Umowa NIŚ.7031.1.2016 Władysław Gliźniewicz Zakład Inżynierii Wodno _Sciekowej i Melioracji Gryfice Opracowanie dokumentacji 12.299,96zł NIŚ
511 24.08.2016r Umowa PIiD.2710.34.2016 Marek Dworaczyk Szczecin Nadzór archeologiczny 2.500 zł PIiD
512 01.08.2016r Porozumienie nr 40/2016 Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Porozumienie 50,28 zł NIŚ
513 01.09.2016r Umowa nr 98/2016 Osoba fizyczna Wynajem świetlicy 243, 90 zł WO
514 01.09.2016r Umowa nr 99/2016 Osoba fizyczna Wynajem świetlicy 243 , 90 zł WO
515 30.08.2016r Umowa nr 97/2016 Osoba fizyczna Wynajem świetlicy 243, 90 zł WO
516 04.08.2016r Umowa o roboty budowlane PIiD.2720.29.2016 SANIT Spółka z o.o. Stargard Umowa na roboty budowlane 29. 520 zł PIiD
517 31.08.2016r Aneks nr 1 do Umowy o roboty budowlane Nr PIiD.2710.32.2016 z dnia 04.08.2016

Przemysław Szewczyk Szczecin

Parkiet Gold

Umowa na roboty budowlane - PIiD
518 01.09.2016r Umowa PIiD.7021.1.2016 Globex Spółka z o.o.  Gorzów Wielkopolski Umowa na szczegółowe warunki utwardzenia drogi - PIiD
518A 21.07.2016r Umowa o roboty budowlane PIiD.2710.23.216 - WR-1/2016 BUD SERVIS Norbert Woźniak Pyrzyce Roboty budowlane 7.196,72 zł PIiD
519 31.08.2016r Umowa Nr EKIS.75/2016 Jacek Pakuła Embus Stróżewo Usługa transportowa 41.522,40 zł EKIS
520 12.08.2016r Umowa o przyłącze do sieci nr 30393/2016/OD3/ZR4 ENEA Operator Spółka z o.o. Poznań Umowa na przyłączenie instalacji 387,20 zł NIŚ
521 29.08.2016r Umowa kompleksowa Nr SP/3A/8531456990/16/0001 ENEA Spółka Akcyjna Poznań Umowa na sprzedaż energii elektrycznej Według taryfy NIŚ
522 09.09.2016r Umowa Nr 100 Osoba fizyczna Udostępnienie świetlicy - WO
523 31.08.2016r Umowa Nr 289/D/2016 Wojewoda Zachodniopomorski Dotacja 15.744,73 zł EKIS
524 02.09.2016r Umowa NIŚ.7031.2.2016 Elektroamper Wysocki Jerzy Pyrzyce Umowa na wykonanie projektu 738,02 zł NIŚ
525 29.08.2016r Umowa nr 96/2016 Osoba fizyczna Wynajem świetlicy 193,90 zł WO
526 01.08.2016r Porozumienie Nr 44/2016 o wstąpieniu w ogóół praw i obowiązków zarządcy Osoba fizyczna Umowa najmu 2,43 zł NIŚ
527 01.08.2016r Porozumienie Nr 36/2016 o wstąpieniu w ogóół praw i obowiązków zarządcy Osoba fizyczna Umowa najmu 15 zł NIŚ
528 01.08.2016r Porozumienie Nr 37/2016 o wstąpieniu w ogóół praw i obowiązków zarządcy Osoba fizyczna Umowa najmu 12,30 zł NIŚ
529 01.08.2016r Porozumienie Nr 38/2016 o wstąpieniu w ogóół praw i obowiązków zarządcy Osoba fizyczna Umowa najmu 13,53 zł NIŚ
530 01.08.2016r Porozumienie Nr 39/2016 o wstąpieniu w ogóół praw i obowiązków zarządcy Osoba fizyczna Umowa najmu 46,75 zł NIŚ
531 01.08.2016r Porozumienie Nr 7/2016 o wstąpieniu w ogóół praw i obowiązków zarządcy Osoba fizyczna Umowa najmu 109,35 zł NIŚ
532 01.08.2016r Porozumienie Nr 48/2016 o wstąpieniu w ogóół praw i obowiązków zarządcy Osoba fizyczna Umowa najmu 14,58 zł NIŚ
533 01.08.2016r Porozumienie Nr 49/2016 o wstąpieniu w ogóół praw i obowiązków zarządcy Osoba fizyczna Umowa najmu 7,82 zł NIŚ
534 01.08.2016r Porozumienie Nr 50/2016 o wstąpieniu w ogóół praw i obowiązków zarządcy Osoba fizyczna Umowa najmu 5,18 zł NIŚ
535 01.08.2016r Porozumienie Nr 51/2016 o wstąpieniu w ogóół praw i obowiązków zarządcy Osoba fizyczna Umowa najmu 14,87 zł NIŚ
536 01.08.2016r Porozumienie Nr 41/2016 o wstąpieniu w ogóół praw i obowiązków zarządcy Osoba fizyczna Umowa najmu 7,16 zł NIŚ
537 01.08.2016r Porozumienie Nr 42/2016 o wstąpieniu w ogóół praw i obowiązków zarządcy Osoba fizyczna Umowa najmu 2,80 zł NIŚ
538 01.08.2016r Porozumienie Nr 43/2016 o wstąpieniu w ogóół praw i obowiązków zarządcy Osoba fizyczna Umowa najmu 4,43 zł NIŚ
539 01.08.2016r Porozumienie Nr 47/2016 o wstąpieniu w ogóół praw i obowiązków zarządcy Osoba fizyczna Umowa najmu 13,95 zł NIŚ
540 01.08.2016r Porozumienie Nr 46/2016 o wstąpieniu w ogóół praw i obowiązków zarządcy Osoba fizyczna Umowa najmu 2,95 zł NIŚ
541 12.09.2016r Umowa nr EKIS/2016 Osoba fizyczna Umowa na zwrot kosztów przejazdów 22,07 zł EKIS
542 01.08.2016r Porozumienie Nr 45/2016 o wstąpieniu w ogóół praw i obowiązków zarządcy Osoba fizyczna Umowa najmu 28,73 zł NIŚ
543 04.08.2016r

Aneks nr 2 do Umowy  dzieżawy nieruchomości nr 36 /2010 zawartej w dniu 09.09.2010r

Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 75,67 zł NIŚ
544 04.08.2016r Aneks nr 3 do Umowy  dzieżawy nieruchomości nr 34 /2010 zawartej w dniu 06.09.2010r Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 14,13 zł NIŚ
545 04.08.2016r Aneks nr 2 do Umowy  najmu nieruchomości nr 76 /2010 zawartej w dniu 06.09.2010r Osoba fizyczna Umowa najmu 853,62 zł NIŚ
546 01.08.2016r Aneks nr 2 do Umowy  najmu nieruchomości nr 69/2010 zawartej w dniu 19.07.2010r Osoba fizyczna Umowa najmu 38,92 zł NIŚ
547 03.08.2016r Aneks nr 2 do Umowy  najmu nieruchomości nr 83/2010 zawartej w dniu 15.11.2010r Osoba fizyczna Umowa najmu 457,34 zł NIŚ
548 01.08.2016r Aneks nr 2 do Umowy  najmu nieruchomości zawartej w dniu 26.07.2006r Osoba fizyczna Umowa najmu 897,04 zł NIŚ
549 01.08.2016r Aneks nr 2 do Umowy  najmu nieruchomości  zawartej w dniu 26.07.2006r Osoba fizyczna Umow najmu 438,56 zł NIŚ
550 01.08.2016r Aneks nr 2 do Umowy  dzieżawy nieruchomości nr 23 /2010 zawartej w dniu 02.06.2010r Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 45,40 zł NIŚ
551 01.08.2016r Aneks nr 2 do Umowy  dzieżawy nieruchomości nr 32 /2010 zawartej w dniu 16.06.2010r Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 65,17 zł NIŚ
552 01.08.2016r Umowa nr 11/2016 Najmu nieruchomości Osoba fizyczna Umowa najmu 55,20 zł NIŚ
553 09.08.2016r Aneks nr 2 do Umowy  najmu nieruchomości nr 77/2010  zawartej w dniu 02.09.2010r Osoba fizyczna Umowa najmu 43,79 zł NIŚ
554 12.07.2016r Aneks nr 2 do Umowy  dzieżawy nieruchomości nr 40 /2010 zawartej w dniu 01.10.2010r Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 74,67 zł NIŚ
555 01.08.2016r Aneks nr 2 do Umowy  dzieżawy nieruchomości nr 51 /2010 zawartej w dniu 17.11.2010r Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 72,31 zł NIŚ
556 01.08.2016r Aneks nr 2 do Umowy  dzieżawy nieruchomości nr 41 /2010 zawartej w dniu 01.10.2010r Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 184,14 zł NIŚ
557 01.08.2016r Aneks nr 2 do Umowy  dzieżawy nieruchomości nr 38 /2010 zawartej w dniu 03.09.2010r Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 252,25 zł NIŚ
558 29.07.2016r Aneks nr 5 do Umowy  najmu nieruchomości  zawartej w dniu 26.07.2006r Osoba fizyczna Umowa najmu 612,10 zł NIŚ
559 28.06.2016r Umowa NIŚ nr 5/2016 na wykonanie mapy do celów projektowych Geopol Zakład Usług Geodezyjnych w Pyrzycach Umowa o działo 1200 zł NIŚ
560 13.09.2016r Umowa nr 101/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu 243,90 zł WO
561 02.05.2016r Aneks nr 12 do porozumienia wykonawczego nr 1/2012 z dnia 16.04.2012r PPK Pyrzyce Aneks do Porozumienia - NIŚ
562 28.07.2016r Aneks nr 2/2016 do Umowy dzierżawy nieruchomości 42/2010 zawartej w dniu 05.10.2010r Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 147,82 zł NIŚ
563 28.06.2016r Umowa NIŚ nr 4/2016 na wykonanie mapy do celów projektowych Geopol Zakład Usług Geodezyjnych w Pyrzycach Umowa o dzieło 1900 zł NIŚ
564 28.06.2016r Umowa NIŚ nr 2/2016 na wykonanie mapy do celów projektowych Geopol Zakład Usług Geodezyjnych w Pyrzycach Umowa o dzieło 1800 zł NIŚ
565 28.06.2016r Umowa NIŚ nr 3/2016 na wykonanie mapy do celów projektowych Geopol Zakład Usług Geodezyjnych w Pyrzycach Umowa o dzieło 1200 zł NIŚ
566 28.06.2016r Umowa NIŚ nr 1/2016 na wykonanie mapy do celów projektowych Geopol Zakład Usług Geodezyjnych w Pyrzycach Umowa o dzieło 900 zł NIŚ
567 01.08.2016r Aneks nr 1 do Umowy  dzieżawy nieruchomości nr 39 /2013 zawartej w dniu 31.07.2013r Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 64,58 zł NIŚ
568 14.06.2016r Aneks nr 2/2016 do Umowy  najmu nieruchomości nr 66/2010  zawartej w dniu 30.08.2010r Osoba fizyczna Umowa najmu 137,15 zł NIŚ
569 06.07.2016r Aneks nr 2/2016 do Umowy  dzieżawy nieruchomości nr 35 /2010 zawartej w dniu 27.09.2010r Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 75,68 zł NIŚ
570 17.08.2016r Aneks nr NIŚ 1/2016 z dnia 17.08.2016r Geopol Zakład Usług Geodezyjnych w Pyrzycach Umowa o dzieło - NIŚ
571 20.09.2016r Umowa nr PIID.271.38.2016 Biuro Obsługi Inwestycji i Nieruchomości Halina Landsberg Gdańsk Umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru 3000 zł PIID
572 16.09.2016r Umowa nr 102/2016 Osoba fizyczna Udostępnienie świetlicy - WO
573 22.08.2016r Umowa nr 1/2016 Józef Kozłowski Tychowo Dostawa i montaż sprzętu 9.999,90 zł PIID
574 25.08.2016r Umowa nr 2/2016 Grzegorz Fabian i Agnieszka Giza "Frajda" Radawiec Duży Dostawa i montaż sprzętu 3.345,60 zł PIID
575 30.12.2015r Aneks nr NIŚ 1/2015 do Umowy Nr 16/2015 z dnia 01.09.2015r Geopol Pyrzyce Wykonanie Prac Geodezyjnych - NIŚ
576 03.07.2016r Aneks nr NIR 2/2016 do Umowy nr 16/2015r z dnia 01.09.2015r Geopol Wykonanie Prac Geodezyjnych - NIŚ
577 21.09.2016r Umowa nr EKIS/79/16 Stowarzyszenie Wrzos Krzemlin Dotacja 1000 zł EKIS
578 21.09.2016r Umowa EKIS nr 78/16 Stowarzyszenie Oldboje Sokoła Pyrzyce Dotacja 1000 zł EKIS
579 21.09.2016r Umowa nr 14/DGIP/2016 Wojewoda Zachodniopomorskie Dotacja 145.763,00 zł PIID
580 27.06.2016r Umowa dzierżawy PIID.6853.5.2016NT Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 21,52 zł PIID
581 22.09.2016r Umowa o roboty budowlane PIID.2710.41.2016 Usługi Sprzętem Budowlanym Jan Ksel Umowa o roboty budowlane 31.000 zł PIID
582 10.10.2016r Umowa o roboty budowlane PIID.2710.44.2016 Pol-bud Andrzej Kowalski Żabów Umowa o roboty budowlane 11.709,60 zł PIID
583 14.09.2016r Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego RW-280/000290/2016

PGNiG Obrót Detaliczny Spółka

z o.o. Warszawa

Dostarczenie paliwa gazowego - OCiZK
584 09.09.2016r Umowa dotacji nr 2016Do588S Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Dotacja 42.438 zł NIŚ
585 10.10,.2016r Umowa EKIS nr 81/2016 Jacek Pakuła Embus Stróżewo Umowa na wynajem autobusu 2,93 zł EKIS
586 04.10.2016r Umowa nr 106/2016 Osoba fizyczna Wynajem świetlicy 243,90 zł WO
587 05.10.2016r Umowa nr 107/2016r Osoba fizyczna Wynajem świetlicy 243, 90 zł WO
588 12.10.2016r Umowa nr 108/2016r Osoba fizyczna Wynajem świetlicy 187,50 zł WO
589 13.10.2016r Umowa nr 109/2016r Osoba fizyczna Wynajem świetlicy 243,90 zł WO
590 17.10.2016r Umowa nr 110/2016r Osoba fizyczna Wynajem świetlicy 193,90 zł WO
591 27.09.2016r Umowa nr 104/2016r Osoba fizyczna Wynajem świetlicy 243,90 zł WO
592 03.10.2016r Umowa nr 105/2016r Osoba fizyczna Wynajem świetlicy 193,90 zł WO
593 23.09.2016r Umowa nr 103/2016r Osoba fizyczna Wynajem świetlicy - WO
594 27.09.2016r Umowa nr PIiD.2710.42.2016 Karolina Kurtz - Orecka, Szczecin Wykonanie audytów energetycznych budynków 7000 zł PIID
595 17.10.2016r Umowa PIiD.2710.45.2016 Madruk Pyrzyce Wykonanie tablicy 1.222,30 zł PIID
596 19.07.2016r Umowa PIiD.2710.17.2016 Budotechnika Pilchowice Zakup i montaż toalety publicznej 112.766,40 zł PIID
597 17.10.2016r Umowa EKIS/83/2016 Ludowy Zespół Sportowy Goplana w Żabowie Dotacja 1500 zł EKIS
598 05.10.2016r Aneks nr NIŚ 1/2015 Waldemar Zimoń Pyrzyce Prace geodezyjne - NIŚ
599 24.05.2016r Aneks nr NIR 2/2016 Waldemar Zimoń Pyrzyce Prace geodezyjne - NIŚ
600 19.10.2016r Umowa nr UM01/D002074008/016329079 P4 Sp z o.o. Pyrzyce Umowa o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych 49,19 zł WO
601 27.09.2016r Umowa nr EKIS/80/2016 BUGLO Plac zabaw Spółka z o.o. Spółka k. Koszalin Roboty budowlane 14.999,97 zł EKIS
602 19.10.2016r Umowa nr EKIS/85/2016 Ochotnicza Straż Pożarna w Pyrzycach Dotacja 17 564 zł EKIS
603 13.10..2016r Umowa PIID.2710.48.2016

PRIMEKONSULTING

Sólka z o.o. Szczecin

Termomodernizacja budynku 24 477 zł PIID
604 30.09.2016r Umowa nr DS/NIŚ/23016 ENEA SA Poznań Dostawqa energii elektrycznje - NIŚ
605 21.06.2016r Aneks nr NIŚ 3/2016 do Umowy nr 7/2015 z dnia 06.05.2015 Waldemar Zimoń Pyrzyce Prace geodezyjne 1 783,50 zł NIŚ
606 12.10.2016r Umowa nr PIID.2720.57.2016 Vobema Sp. z o.o. PIła Wykonanie oznakowania poziomego na drogach 2 460zł PIID
607 17.10.2016r Umowa ne EKIS/82/2016 Polski Związek Niewidomych Szczecin Dotacja 600 zł EKIS
608 20.10.2016r Umowa najmu lokalu mieszkanlnego nr NIŚ 44/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu 152,61 zł NIŚ
609 20.10.2016r Umowa nr NIŚ/44/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu 152,61 zł NIŚ
610 19.10.2016r Umowa nr 111/2016 Osoba fizyczna Wynajem świetlicy 243, 90 zł WO
611 19.10.2016r Umowa nr 112/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu 243, 90 zł NIŚ
612 13.10.2016r Umowa nr NIŚ/43//2016 Osoba fizyczna Umowa najmu 361, 10 zł
613 25.10.2016r Umowa nr 113/2016 Osoba fizyczna Wynajem świetlicy 193,90 zł WO
614 12.10.2016r Umowa najmu lokalu mieszkalnego - lokal socjalny nr NIŚ/41/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu 185, 69 zł NIŚ
615 11.10.2016r Umowa najmu lokalu mieszkalnego nr NIŚ/40/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu 240, 96 zł NIŚ
616 12.10.2016r Umowa najmu lokalu mieszkalnego - lokal socjalny nr NIŚ/42/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu 512, 46 zł NIŚ
617 05.10.2016r Aneks nr 2/2016 do Umowy najmu nieruchomości nr 67/2010 zawartej w dniu 23.07.2010r Osoba fizyczna Umowa najmu 408, 38 zł NIŚ
618 05.10.2016r Aneks nr 2/2016 do Umowy najmu nieruchomości nr 79/2010 zawartej w dniu 06.10.2010r Osoba fizyczna Umowa najmu 45,87 zł NIŚ
619 06.10.2016r Aneks nr 2/2016 do Umowy najmu nieruchomości nr 85/2010 zawartej w dniu 15.11.2010r Osoba fizyczna Umowa najmu 350, 06 zł NIŚ
620 03.10.2016r Porozumienie nr 11/2016 o wstąpieniu w ogół praw i obowiązków najemcy Osoba fizyczna Najem lokalu 74,14 zł NIŚ
621 30.09.2016r Aneks nr 2/2016 do Umowy dzierżawy nieruchomośći nr 39/2010 zawarty w dniu 02.09.2010r Osoba fizyczna Dzierżawa działki 39,10 zł NIŚ
622 03.10.2016r Aneks nr 2/2016 do Umowy najmu nieruchomośći nr 82/2010 zawarty w dniu 17.11.2010r Osoba fizyczna Najem nieruchomości 466,48 zł NIŚ
623 19.10.2016r Umowa o realizację zadania publicznego nr EKIS/84/2016 OSP Mielęcin Dotacja 1397, 00 zł EKIS
624 03.10.2016r Aneks nr 3/2016 do Umowy najmu nieruchomośći nr 75/2010 zawarty w dniu 25.09.2010r

Totalizaror Sportowy

Szczecin

Najem nieruchomości 234,56 zł NIŚ
625 10.10.2016r Umowa najmu lokalu mieszkalnego nr NIŚ/39/2016 Osoba fizyczna Najem lokalu 138, 41 zł NIŚ
626 28.09.2016r Porozumienie nr 10/2016 o Wstąpieniu w Ogół Praw i Obowiązków Najemcy Osoba fizyczna Najem działki 38, 44zł NIŚ
627 22.09.2016r Porozumienie nr 9/2016 o wstąpieniuw Ogół Praw i obowiazków dzierżawcy Osoba fizyczna Dzierżawa działki 79, 71 zł NIŚ
628 22.09.2016r Porozumienie nr 8/2016 o wstąpieniuw Ogół Praw i obowiazków dzierżawcy Osoba fizyczna Dzierżawy działki 82, 14 zł NIŚ
629 13.10.2016r Umowa użyczenia nr WO/1/2016 Pyrzycka Biblioteka Publiczna w Pyrzycach Umowa użyczenia - WO
630 19.10.2016r Umowa o roboty budowlane PIiD.2720.56.2016 MALDROBUD Myślibórz Roboty budowlane 9. 688, 83 zł PIiD
631 21.10.2016r Umowa o realizację zadania publicznego Stowarzyszenie Tańca Sportowego Pyrzyce Dotacja 2000 zł EKIS
632 18.10.2016r Aneks nr 2/2016 do Umowy dzierżawy nieruchomości nr 49/2010 zawartej w dniu 15.11.2010r Osoba fizyczna Dzierżawa nieruchomości 25,23 zł NIŚ
633 17.10.2016r Porozumienie nr 12/2016 Spółdzielnia Mleczarska Mlekowita Porozumienie 493,23 zł NIŚ
634 03.10.2016r Aneks nr 2/2016 do Umowy najmu nieruchomości nr 80/2010 zawartej w dniu 01.10.2010r Osoba fizyczna Najem nieruchomości 33,36 zł NIŚ
635 17.10.2016r Aneks nr 2/2016 do Umowy dzierżawy nieruchomości nr 47/2010 zawartej w dniu 15.11.2010r Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 26,49 zł NIŚ
636 07.10.2016r Aneks nr 2/2016 do Umowy dzierżawy nieruchomości nr 54/2010 zawartej w dniu 06.12.2010r Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 37,84 zł NIŚ
637 03.11.2016r Umowa nr 114/2016 z dnia 03.11.23016r Koło Łowieckie Przepiórka Wynajem świetlicy 243, 90ł WO
638 19.10.2016r Umowa nr NIŚ/D/P?2016 na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ENEA Spółka z o.o. Umowa na wykonanie dokumentacji 10.000 zł NIŚ
639 31.10.2016r Umowa dzierżawy nr 40 /2016 Osoba fizyczna Dzierżawy nieruchomości 95,94 zł NIŚ
640 31.10.2016r Umowa o roboty budowlane PIID.2710.52.2016 Usługi Sprzętem Budowlanym  Jan Ksel Pyrzyce Umowa na roboty budowlane 6765 zł PIID
641 08.11.2016r Aneks nr 1 / 2016 do Umowy dzierżawy nieruchomości nr 42/2013 zawartej w dniu 21.10.2013r Osoba fizyczna Dzierżawa nieruchomości 6, 14 zł NIŚ
642 27.06.2016r Aneks nr NIŚ1/2016 Geopol Krzysztof Sałamacha Prace geodezyjne - NIŚ
643 07.11.2016r Aneks nr 3/2016 do Umowy najmu nieruchomości nr 91/2010 zawartej w dniu 01.12.2010r Osoba fizyczna Umowa najmu 233,32 zł NIŚ
644 02.11.2016r Umowa nr 16/2016 Dzierżawy nieruchomości Osoba fizyczna Dzierżawa nieruchomości 321,36 zł NIŚ
645 02.11.2016r Umowa nr 15/2016 Dzierżawy Nieruchomości Osoba fizyczna Dzierżawa nieruchomości 674,39 zł NIŚ
646 04.11.2016r Umowa nr 115/2016 Osoba fizyczna Wynajem sali 243,90 zł WO
647 19.10.2016r Aneks nr 1 do Umowy nr EKIS/23/2016 Akademia Piłkarska Fair Play Pyrzyce Dotacja - EKIS
648 31.10.2016r Umowa nr EKIS/87/2016 LKS Spartakus Pyrzyce Dotacja 1000 zł EKIS
649 09.11.2016r Umowa kompleksowa na dostarczanie paliwa gazowego nr RW/280000366/2016 PGNiG Dostarczenia paliwa gazowego Według taryfy OCiZK
650 31.10.2016r Umowa EKIS/87/2016 P.U.H. Sport Plus Zakup siedzisk 5 494,30 zł EKIS
651 16.11.2016r Umowa dzierżawy nr PIID.6852.5.2016.MT Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 6,15 zł PIID
652 10.11.2016r Umowa o roboty budowlane PIID.272.6.2016 Firma BUDPAK Stargard Roboty budowlane 378 840,00 zł PIID
653

14.11.2016r

,

Umowa nr EKIS/88/2016 Firma  " Konstalbud" Pyrzyce Zakup i Montaż Przęseł Ogrodzeniowych 9 963,00 zł EKIS
653A 15.11.2016r Umowa nr PIID.272.60/2016 LANDPROJEKT Biuro Projektowo - budowlano - inwestycyjne Szczecin Nadzór inwestorski 378 840,00 zł PIID
654 14.11.2016r Umowa nr PIID.272.5.2016 SANIT Stargard Roboty budowlane 1 620 000,00zł PIID
655 01.09.2016r Umowa nr 4/2016 Inżynieria Przyrody Szczecin Likwidacja Barszczu Sosnowskiego 50 404,71 zł NIŚ
656 08.09.2016r Aneks nr 1/2016 do Umowy nr 4/2016 zawartej w dniu 01.09.2016r Inżynieria Przyrody Szczecin - - NIŚ
657 31.10.2016r Aneks nr 2/2016 do Umowy nr 4/2016 zawartej w dniu 01.09.2016r oraz Aneksu nr 1/2016 z dnia 08.09.2016r Inżynieria Przyrody Szczecin - 50 404,71 zł NIŚ
658 07.11.2016r Umowa nr 5/2016 Józef Kozłowski Tychowo Zakup i montaż urządzeń i zabawek na plac zabaw 10 000 zł NIŚ
659 10.11.2016r Umowa nr 116/2016 Osoba fizyczna Wynajem świetlicy 243,90 zł WO
660 16.11.2016r Umowa nr 117/2016 Osoba fizyczna Wynajem świetlicy 243, 90 zł WO
661 12.04.2016r Aneks nr NIŚ1/2016 Geodezja Pyrzyce Prace geodezyjne - NIŚ
662 24.11.2016r Umowa dzierżawy nr PIID6852.7.2016MT ELDOX SA Szczecin Dzierżawa nieruchomości 148,83 zł NIŚ
663 14.11.2016r Umowa o roboty budowlane PIID.2710.59.2016 Jan Ksel Roboty budowlane  Pyrzyce Roboty budowlane 25 800zł PIID
664 21.11.2016r Umowa o roboty budowlane PIID.2710.51.2016 Jan Ksel Roboty budowlane  Pyrzyce Roboty budowlane 25 600zł PIID
664A 18.11.2016r Umowa nr OCIZK.2151.3.2016 Ochotnicza Straż Pożarna w Brzesku Cięcia pielęgnacyjne drzew 3000 zł OCIZK
665 22.11.2016r Umowa nr NIŚ 1/2016 Jan Ksel Pyrzyce Utrzymanie dróg Według wykazu NIŚ
666 30.11.2016r Umowa nr 4/2016 - NIŚ.6853.7.2016 Osoba fizyczna Zwrot kosztów 12.000 zł NIŚ
667 01.12.2016r Umowa nr 3/2016 - NIŚ.6853.4.2016 Osoba fizyczna Zwrot kosztów 29 000 zł NIŚ
668 30.11.2016r Aneks nr 1 z dnia 30.11.2016r do Umowy EKIS /26/16 zawartej w dniu 14 marca 2016r Uczniowski Klub Sportowy OPTY Pyrzyce - - EKIS
669 23.11.2016r Umowa EKIS 89/2016 MLKS Sokół Pyrzyce Dotacja 3000 zł EKIS
670 24.11.2016r Umowa EKIS 90/2016 LMKS Żak Espadon Pyrzyce Dotacja 500 zł EKIS
671 15.09.2016r Aneks nr 1 z dnia 15.09.2016 do Umowy nr EKIS/1/2016 zawartej w dniu 04.01.2016r Pyrzyckie Stowarzyszenie Klub Abstynenta Krokus Dotacja - EKIS
672 30.11.2016r Umowa nr IZP2720.62.2016 Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Szczecin Nadzór inwestorski 22 127,70 zł PIID
673 17.11.2016r Aneks nr 3 do Umowy nr IZP.2710.1/2014 z dnia 05.09.2014 Grupa Projektowa ZOOM w Gdańsku Wykonanie dokumenatacji Planistycznej - PIID
674 04.08.2016r Aneks nr 2 do Umowy nr IZP.2710.17.2014 z dnia 05.09.2014r Grupa Projektowa ZOOM w Gdańsku Wykonanie dokumenatacji Planistycznej - PIID
675 18.11.2016r Umowa nr 1/2016 Naprawa, Serwis Maszyn Budowlanych , roboty ziemne Zbigniew Wasiak Pyrzyce Rozbiórka Budynku Gospodarczego 2 200,00zł PIID
676 30.11.2016r Aneks nr 1 z dnia 30.11.2016 do Umowy EKIS/88/16 zawartej w dniu 14.11.2016r Konstalbud Pyrzyce - - EKIS
677 23.11.2016r Umowa nr NIŚ.OŚ.2016/32/ENEA Oświetlenie / Oś/U/2016 zawartej w dniu 23.11.2016r ENEA Oświetlenie Spółka z o.o. Szczecin Wynajęcie elementów świetlnych 15 680,04 zł NIŚ
678 29.11.2016r Umowa nr NIŚ/MiD/2016 Elektro - Instal -Glob Spółka z o.o. Gorzów Wlkp. Wykonanie usługi 13 284,00 zł NIŚ
679 28.11.2016r Umowa nr NIŚ/LS/2016 z dnia 28.11.2016r RE Solar ENERGY POWER Spółka z o.o. Wykonanie usługi 7 612,47 zł NIŚ
680 14.11.2016r Umowa o roboty budowlane PIID.2710.68.2016 SANIT Spółka z o.o. Stargard Roboty budowlane 19 918,34 zł PIID
681 31.10.2016r Umowa o dzieło nr 1/2016 Elżbieta Frydlewicz Stargard Wykonanie dokumentacji 10 000zł NIŚ
682 13.12.2016r Umowa WO271.111.2016 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PA-GO Pyrzyce Remont instalacji konalizacyjnej 7 625,00 zł WO
683 13.12.2016r Aneks nr 1 z 13.12.2016 r Uczniowski Klub Sportowy Piast Pyrzyce Dotacja - EKIS
684 13.12.2016r Aneks nr 1 z 13.12.2016r Uczniowski Klub Sportowy OLIMP Mielęcin Dotacja - EKIS
685 13.12.2016r Aneks nr 1 z 13.12.2016r Uczniowski Klub Sportowy Piast Pyrzyce Dotacja - EKIS
686 26.10.2016r Umowa nr PIID.2710.25.2016 Pracownia urbanistyczno - architektoniczna Rita Fronczak Szczecin Wykonanie dokumentacji planistycznej 48 300 zł PIID
687 26.10.2016r Umowa nr PIID.2710.20.2016 Pracownia urbanistyczno - architektoniczna Rita Fronczak Szczecin Wykonanie dokumentacji planistycznej 27 200 zł PIID
688 19.12.2016r Umowa nr S-0477/2017 Sigid Poznań Aktualizacja oprogramowania 12 464, 82 zł WO
689 08.12.2016r Umowa nr S-922/2016 Sigid Poznań Oprogramowanie Ewidencja i Rozliczenia Podatku VAT 7053, 13 zł WO
690 01.12.2016r Umowa nr WO.271.107.2016 Firma BartGrafic Przeźmierowo Zakup Urrn wyborczyk 12 240,27 zł WO
691 14.12.2016r Aneks nr 1 do Umowy nr EKIS/11/16 Ludowy Zespół Sportowy SĘP Brzesko Dotacja 31 734,95 zł EKIS
692 14.12.2016r Aneks nr 1 do Umowy nr EKIS/22/16 Ludowy Zespół Sportowy SĘP Brzesko Dotacja 6 992,56 zł EKIS
693 06.10.2016r Aneks nr 13 do Porozumienia wykonawczego nr 1/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 PPK Pyrzyce - - NIŚ
694 23.11.2016r Umowa najmu lokalu mieszkalnego - lokal socjalny nr NIŚ/45/2016 Osoba fiyczna Najem lokalu 470, 69 zł NIŚ
695 23.11.2016r Umowa najmu lokalu mieszkalnego - lokal mieszkalny nr NIŚ/46/2016 Osoba fizyczna Najem lokalu 382,03 zł NIŚ
696 25.11.2016r Umowa najmu lokalu mieszkalnego - lokal mieszkalny nr NIŚ/47/2016 Osoba fizyczna Najem lokalu 407,94 zł NIŚ
697 29.11.2016r Umowa najmu lokalu mieszkalnego - lokal mieszkalny nr NIŚ/48/2016 Osoba fizyczna Najem lokalu 380,72 zł NIŚ
698 06.12.2016r Umowa najmu lokalu mieszkalnego - lokal mieszkalny nr NIŚ/49/2016 Osoba fizyczna Najem lokalu 192,51 zł NIŚ
699 19.12.2016r Umowa najmu lokalu mieszkalnego - lokal mieszkalny nr NIŚ/50/2016 Osoba fizyczna Najem lokalu 379,96 zł NIŚ
700            
701 23.12.2016r Umowa OP3/1/2016 NT Complex Spółka z o.o. Bielsko Biała Licencja na oprogramowanie antywirusowe 3 731,82 zł WO
702 28.12.2016r Aneks nr 1/2016 do Umowy o dzieło nr 1/2016 zawartej w dniu 31.10.2016r Osoba fizyczna - - NIŚ
703 21.12.2016r Umowa nr NIŚ / 6 /2016 TB Zakład Budowlany Magdalena Borskowska Szczecin Zakup materiałów budowlanych 6 897, 61 zł NIŚ
704 28.12.2016r Umowa /2016 Piotr Ćwikliński VIGOR Usługi medialne 1722,00 zł Biuro Rady
705 21.11.2016r Umowa NIŚ/10/2016 Włądysław Olej WOGEO Wykonanie mapy 738,00 zł NIŚ
706 21.11.2016r Umowa nr NIŚ/6/2016 Włądysław Olej WOGEO Wykonanie mapy 738,00 zł NIŚ
707 22.11.2016r Umowa NIŚ nr 9/2016 Geopol Krzysztof Sałamacha Wykonanie mapy do celów projektowych 1200,00 zł NIŚ
708 22.11.2016r Umowa NIŚ nr 8/2016 Geopol Krzysztof Sałamacha Wykonanie mapy do celów projektowych 1900,00 zł NIŚ
709 16.11.2016r Aneks nr NIŚ 4/2016 Geopol Krzysztof Sałamacha Wykonanie prac geodezyjnych 3 700, 00 zł NIŚ
710 22.11.2016r Umowa NIŚ nr 7/2016 Geopol Krzysztof Sałamacha Wykonanie mapy do celów projektowych 2 000,00 zł NIŚ
ROK 2017
Lp. Data zawarcia umowy Rodzaj umowy Nazwa podmiotu z którym zawarto umowę Przedmiot umowy Kwota na którą opiewa zawarta umowa Nazwa wydziału w którym przechowuje się umowę
1 03.01.2017r Umowa Powiat Pyrzycki, ul Lipiańska 4, 74-200 Pyrzyce Zakup i montaż windy 55 059,17 zł PIID
2 04.01.2017r Umowa Nr EKIS/2/2017 Fundacja Oświatowa Realizujemy Marzenia Dotacja 300,00zł EKIS
3 02.01.2017r Umowa Nr EKIS/1/2017 Pyrzyckie Stowarzyszenie Klub Abstynenta KROKUS Dotacja 35 000zł EKIS
4 30.12.2016r Umowa nr 1/2016/NIŚ.6232.1.2016 Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne PPK Pyrzyce Odbiór odpadów - NIŚ
5 22.11.2016r Umowa Nr 118/2016 Osoba fizyczna Udostępnienie sali - WO
6 24.11.2016r Umowa 119/2016 Osoba fizyczna Udostępnienie sali 243,90 zł WO
7 24.11.2016r Umowa 120/2016 Osoba fizyczna Udostępnienie sali - WO
8 25.11.2016r Umowa 121/2016 Osoba fizyczna Udsotępnienie sali - WO
9 25.11.2016r Umowa 122/2016 Osoba fizyczna Udostępnienie sali - WO
10 25.11.2016r Umowa 123/2016 Osoba fizyczna Udostępnienie sali - WO
11 25.11.2016r Umowa 124/2016 Osoba fizyczna Udostępnienie sali 243,90 zł WO
12 12.12.2016r Umowa Nr 125/2016 Osoba fizyczna Udostępnienie sali 243,90 zł WO
13 12.12.2016r Umowa Nr 126/2016 Osoba fizyczna Udostepnienie sali 193,90 zł WO
14 21.12.2016r Umowa 128/2016 Osoba fizyczna Udostępnienie sali 211,50 zł WO
15 21.12.2016r Aneks Nr 2 do Umowy Nr EKIS/1/2016 z dnia 04.01.2016r Pyrzyckie Stowarzyszenie Klub Abstynenta Kroskus - - EKIS
16 28.12.2016r Aneks do Umowy Nr BRM/3/2016 Vigor Spółka cywilna Żepnowo 74-200 Pyrzyce Wykonywanie usług medialnych 1400 zł netto Biuro Rady
17A 01.01.2017r Umowa nr 1/2017 Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym Koło w Pyrzycach z siedzibą w Nowielinie Dotacja 409 000 zł EKIS
17 31.10.2016r Umowa dzierżawy nr 29/2016 Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 191,88 zł NIŚ
18 31.10.2016r Umowa dzierżawy Nr 33/2016 Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 407,75 zł NIŚ
19 31.10.2016r Umowa dzierżawy nr 30/2016r Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 191,88 zł NIŚ
20 31.10.2016r Umowa dzierżawy nr 27/2016 Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 527,67 zł NIŚ
21 31.10.2016r Umowa dzierżawy nr 24/2016 Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 335,79 zł NIŚ
22 31.10.2016r Umowa dzierżawy nr 25/2016 Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 95,94 zł NIŚ
23 31.10.2016r Umowa dzierżawy nr 27/2016 Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 143,91 zł NIŚ
24 31.10.2016r Umowa dzierżawy nr 31/2016 Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 191,88 zł NIŚ
25 31.10.2016r Umowa dzierżawy nr 32/2016 Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 575,64 zł NIŚ
26 21.10.2016r Umowa dzierżawy nr 34/2016 Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 95,94 zł NIŚ
27 31.10.2016r Umowa dzierżawy nr 38/2016 Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 71,96 zł NIŚ
28 31.10.2016r Umowa dzierżawy nr 37/2016 Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 35,98 zł NIŚ
29 31.10.2016r Umowa dzierżawy nr 39/2016 Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 191,88 zł NIŚ
30 01.09.2016r Porozumienie nr 1 / 2016 o wstapieniu w ogół praw i obowiązków Zarządcy Orange Polska Porozumienie 261,74 zł NIŚ
31 01.08.2016r Porozumienie nr 51/2016 o wstąpieniu w ogół praw i obowiązków Zarządcy Osoba fizyczna Porozumienie 14,87 zł NIŚ
32 01.08.2016 Porozumienie nr 39/2016 o wstąpieniu w ogół praw i obowiązków Zarządcy Osoba fizyczna Porozumienie 46,75 zł NIŚ
33 01.06.2016r Porozumienie nr 20/2016 o wstąpieniu w ogół praw i obowiązków Zarządcy Osoba fizyczna Porozumienie 9,20 zł NIŚ
34 01.06.2016r Porozumienie nr 53/2016 o wstąpieniu w ogół praw i obowiązków Zarządcy Osoba fizyczna Porozumienie 27,33 zł NIŚ
35 06.12.2016r Umowa Nr 14/2016 Dzierżawy Nieruchomości Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 150,70 zł NIS
36 08.12.2016r Umowa Nr S-922/2016 Zakład Systemów Informatycznych SIGID Spółka z o.o. Zakup programów 7 057,13 zł WO
37 14.12.2016r Umowa Nr 127 Osoba fizyczna Wynajem sali 243,90 zł WO
38 13.12.2016r Aneks Nr 2/2016 do Umowy najmu nieruchomości nr 9/2011 zawartej w dniu 10 lutego 2011 Osoba fizyczna Umowa najmu 43,39 zł NIŚ
39 15.12.2016r Aneks Nr 2/2016 do Umowy najmu nieruchomości nr 12/2011 zawartej w dniu 10 lutego 2011 Osoba fizyczna Umowa najmu 45,46 zł NIŚ
40 15.12.2016r Aneks Nr 2/2016 do Umowy dzierżawy nieruchomości nr 13/2010 zawartej w dniu 03 marca 2010 Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 244,50 zł NIŚ
41 20.01.2017r Umowa nr 4/2017 Osoba fizyczna Wynajem świetlicy - WO
42 12.01.2017r Umowa NIŚ nr 11/2016 Geopol Krzysztof Sałamacha Pyrzyce Wykonanie mapy do celów projektowych 900 zł NIŚ
43 21.12.2016r Umowa nr 129/2016 Osoba fizyczna Wynajem sali 243, 90 zł WO
44 27.12.2016r Umowa nr 130/2016 Osoba fizyczna Wynajem sali - WO
45 27.12.2016r Umowa nr 131/2016 Osoba fizyczna Wynajem sali - WO
46 27.12.2016r Umowa nr 132/2016r Osoba fizyczna Wynajem sali - WO
47 27.12.2016r Umowa nr 133/2016 Osoba fizyczna Wynajem sali 193,90 zł WO
48 28.12.2016r Umowa nr 134/2016 Osoba fizyczna Wynajem sali 243,90 zł WO
49 28.12.2016r Umowa nr 135/2016 Osoba fizyczna Wynajem sali 243,90 zł WO
50 28.12.2016r Umowa nr 136/2016 Osoba fizyczna Wynajem sali 243,90 zł WO
51 29.12.2016r Umowa nr 137/2016 Osoba fizyczna Wynajem sali - WO
52 29.12.2016r Umowa nr 138/2016 Osoba fizyczna Wynajem sali 193,90 zł WO
53 30.12.2016r Umowa nr 139/2016 Osoba fizyczna Wynajem sali - WO
54 30.12.2016r Umowa nr 140/2016 Osoba fizyczna Wynajem sali - WO
55 04.01.2017r Umowa nr 1/2017 Osoba fizyczna Wynajem sali 243,90 zł WO
56 04.01.2017r Umowa nr 2/2017 Osoba fizyczna Wynajem sali 243,90 zł WO
57 10.01.2017r Umowa nr 3/2017 Osoba fizyczna Wynajem sali 243,90 zł WO
58 11.01.2017r Umowa nr 3/2017 Osoba fizyczna Wynajem sali 243,90 zł WO
59 16.12.2016r Aneks nr 3/2016 do Umowy najmu nieruchomości nr 26/2010 zawartej w dniu 2 marca 2010r Osoba fizyczna Najem nieruchomości 83,64 zł NIŚ
60 19.12.2016r Aneks nr 2/2016 do Umowy dzierżawy nieruchomości nr 5/2010 zawartej w dniu 11.02.2010r Osoba fizyczna Dzierżawa nieruchomości 480,20 zł NIŚ
61 15.12.2016r Aneks nr 2/2016 do Umowy dzierżawy nieruchomości nr 2/2010 zawartej w dniu 10.02.2010r Osoba fizyczna Dzierżawa niercuhomości 53 zł NIŚ
62 12.12.2016r Aneks nr 2/2016 do Umowa dzierżawy nieruchomości nr 6/2010 z dnia 10.02.2010r Osoba fizyczna Dzierżawa nieruchomości 100 zł NIŚ
63 12.12.2016r Aneks nr 2/2016 do Umowy najmu nieruchomości nr 3/2011 z dnia 10.02.2011r Osoba fizyczna Najem niercuchomości 43,39 zł NIŚ
64 13.12.2016r Aneks nr 2/2016 do Umowy najmu nieruchomości nr 19/2010 z dnia 08.03.2010r Osoba fizyczna Najem nieruchomości 45,46 zł NIŚ
65 13.12.2016r Aneks nr 2/2016 do Umowy dzierżawy nieruchomości nr 4/2011 z dnia 17.02.2010r Osoba fizyczna Dzierżawa niercuchomości 75 zł NIŚ
66 09.12.2016r Aneks nr 2/2016 do Umowy najmu nieruchomości nr 40/2010 z dnia 24.03.2010r Osoba fizyczna Najem niercuhomości 39,48 zł NIŚ
67 12.12.2016r Aneks nr 2/2016 do Umowy najmu nieruchomości nr 39/2010 z dnia 26.03.2010r Osoba fizyczna Najem nieruchomości 26,86 zł NIŚ
68 12.12.2016r Aneks nr 3/2016 do Umowy najmu nieruchomości nr 18/2010 z dnia 04.03.2010r Osoba fizyczna Najem nieruchomości 43,39 zł NIŚ
69 12.12.2016r Aneks nr 2/2016 do Umowy najmu nieruchomości nr 2/2011 z dnia 03.03.2011r Osoba fizyczna Wynajem nieruchomości 45,46 zł NIŚ
70 12.12.2016r Aneks nr 1/2016 do Umowy najmu nieruchomości nr 70/2013 z dnia 12.12.2013r Osoba fizyczna Wynajem nieruchomości 11, 92 zł NIŚ
71 15.12.2016r Aneks nr 2/2016 do Umowy dzierżawy nieruchomości nr 9/2010 z dnia 09.02.2010r Osoba fizyczna Dzierżawa niercuchomości 67,50 zł NIŚ
72 15.12.2016r Aneks nr 2/2016 do Umowy dzierżawy nieruchomości nr 2/2011 z dnia 21.02.2011r Osoba fizyczna Dzierżawa niercuhomości 30,50 zł NIŚ
73 15.11.2016r. Umowa nr 18/2016 Dzierżawy Niercuchomości Osoba fizyczna Dzierżawa nieruchomości 94,50 zł NIŚ
74 02.11.2016 Umowa nr 17/2016 Najmu nieruchomości Osoba fizyczna Najem nieruchomości 25,37 zł NIŚ
75 14.11.2016r Porozumienie nr 13/2016 o wstąpieniu w ogół praw i obowiązków najemcy Osoba fizyczna Porozumienie 41,08 zł NIŚ
76 22.11.2016r Aneks nr 1/2016 do Umowy najmu nieruchomości nr 94/2010 zawartej w dniu 20.11.2010r Osoba fizyczna Najem nieruchomości 31 zł NIŚ
77 31.10.2016r Umowa dzierżawy nr 22/2016 Osoba fizyczna Dzierżawa nieruchomości 599,63 zł NIŚ
78 31.10.2016r Umowa dzierżawy nr 35/2016 Osoba fizyczna Dzierżawa nieruchomości 287,82 zł NIŚ
79 31.10.2016r Umowa dzierżawy nr 23/2016 Kwiaciarnia Stokrotka 74-200 Pyrzyce Dzierżawa nieruchomości 287,82 zł NIŚ
80 31.10.2016r Umowa dzierżawy nr 21/2016

Handel Artykułami Przemysłowymi Anna Fabisiak 74-200 Pyrzyce

Dzierżawa niercuchomości 383,76 zł NIŚ
81 31.10.2016r Umowa dzierżawy nr 28/2016 Osoba fizyczna Dzierżawa nieruchomości 407,75 zł NIŚ
82 31.10.2016r Umowa dzierżawy nr 42/2016 Osoba fizyczna Dzierżawa nieruchomości 71,96 zł NIŚ
83 31.10.2016r Umowa dzierżawy nr 36/2016 Osoba fizyczna Dzierżawa nieruchomości 191,88 zł NIŚ
84 31.10.2016r Umowa dzierżawy nr 41/2016r Osoba fizyczna Dzierżawa nieruchomości 143,91 zł NIŚ
85 31.10.2016r Umowa dzierżawy nr 20/2016 Osoba fizyczna Dzierżawa nieruchomości 639,60 zł NIŚ
86 15.12.2016r Aneks do Umowy najmu nr NIŚ/13/2016 z dnia 18.03.2016r Osoba fizyczna Najem nieruchomości - NIŚ
87 28.12.2016r Aneks nr 2/2016 do Umowy najmu nieruchomności nr 33/2010 zawartej w dniu 13.04.2010r Osoba fizyczna Najem nieruchomości 45,46 zł NIŚ
88 28.12.2016r Aneks nr 2/2016 do Umowy najmu nieruchomności nr 9/2010 zawartej w dniu 10.02.2010r Osoba fizyczna Najem nieruchomości 317,28 zł NIŚ
89 27.12.2016r Aneks nr 2/2016 do Umowy najmu nieruchomności nr 84/2010 zawartej w dniu 12.11.2010r Osoba fizyczna Najem nieruchomości 91,46 zł NIŚ
90 21.12.2016r Aneks nr 2/2016 do Umowy ndzierżawy nieruchomności nr 17/2010 zawartej w dniu 29.03.2010r Osoba fizyczna Dzierżawa nieruchomości 48 zł NIŚ
91 20.12.2016r Aneks nr 1/2016 do Umowy najmu nieruchomności nr 69/2013 zawartej w dniu 09.12.2013r Osoba fizyczna Dzierżawa nieruchomości 11, 92 zł NIŚ
92 03.01.2017r Aneks nr 2/2016 do Umowy dzierżawy nieruchomności nr 4/2010 zawartej w dniu 16.02.2010r Osoba fizyczna Dzierżawa nieruchomości 291,50 zł NIŚ
93 31.12.2016r Porozumienie nr 14/2016 o wstąpieniu w ogół praw i obowiązków najemcy Osoba fizyczna Porozumienie 74,14 zł NIŚ
94 28.12.2016r Aneks nr 2/2016 do Umowy najmu nieruchomności nr 13/2010 zawartej w dniu 15.02.2010r Osoba fizyczna Najem nieruchomności 43,39 zł NIŚ
95 20.12.2016r Aneks nr 2/2016 do Umowy najmu nieruchomności nr 42/2010 zawartej w dniu 26.03.2010r Osoba fizyczna Najem nieruchomości 37,20 zł NIŚ
96 29.12.2016r Aneks nr 2/2016 do Umowy najmu nieruchomności nr 8/2011 zawartej w dniu 10.02.2011r Osoba fizyczna Najem nieruchomości 45,46 zł NIŚ
97 09.01.2017r Umowa użyczenia nr 1/2017 Pyrzycki Dom Kultury, 74-200 Pyrzyce Umowa użyczenia - EKIS
98 24.01.2017r Umowa PIiD.2710.2/2017 Madruk MAciej Skrzyczewski Umowa na wykonanie usługi 14 993,70 zł PIiD
99 11.01.2017r Umowa zlecenie Wojciech kamiński Architekt Wykonanie usługi 360 zł PIiD
100 01.02.2017r Umowa nr NIŚ.271.1.2017 PPK Pyrzyce Odbiór odpadów komunalnych 889,991,14 zł NIŚ
101 01.02.2017r Umowa nr 2/2017 na wykonanie usługi audytu wewnętrznego Akson Łobez Audyt wewnętrzny 15 375 zł BIF
102 02.01.2017r Umowa zlecenie WO.1/2017 Bierzącej Obsługi Prawnej i Procsowej Gminy Kancelaria Radcy Prawnego Karol Kłosowski Szczecin Obsługa prawna 31 964 zł WO
103 03.02.2017r Umowa nr OCiZK.272.1.2017 Stacja paliw CHROM, ul Szczecińska 56 Kliniska Wielkie Dostawa paliwa 30 967,87 zł OCiZK
104 10.01.2017r Umowa nr EKIS.3.2017 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gorzowie Wielkopolskim Dowóz i odwóz uczniów 392 000 zł brutto EKIS
105 13.01.2017r Umowa nr 3/SZC/2017/GM Toy Toy Polska spółka z o.o z siedzibą w Warszawie Wyporzyczenie 108 zł NIŚ
106 02.02.2017r Umowa nr 2151.1./2017 Ochornicza Straż Pożarna w Pyrzycach Wykonanie usługi 4000 zł NIŚ
107 08.02.2017r Umowa nr WO.271/2017 Marian Glapiak Szczecin Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej 1230 zł NIŚ
108 28.12.2015r Aneks nr NIŚ.1./2015 do Umowy nr 15/2015 z dnia 01.12.2015r Krzysztof Sałamacha Geopol Prace geodezyjne - NIŚ
109 28.12.2015r Aneks nr NIŚ.1/2015 do Umowy nr 15/2015 z dnia 01.12.2015r Krzysztof Sałamacha Geopol Prace geodezyjne - NIŚ
110 14.02.2017r Umowa OP/1/info/2017 XCOMP Szczecin Zakup UTM wraz z szkoleniem 13 321,02 zł WO
111 17.02.2017r Umowa nr EKIS/4/2017 LMKS Żak ESPADOM Pyrzyce Dotacja 8 000 zł EKIS
112 17.02.2017r EKIS/5/2017 LMKS Żak ESPADOM Pyrzyce Dotacja 3 000 zł EKIS
113 11.01.2017r Umowa nr PIiD.2720.1.2017 o pełnienie nadzoru autorskiego Promar Warzymice Nadzór autorski 2 829 zł PIiD
114 20.02.2017r Umowa nr PIiD2720.3.2017 Centrum Doradctwa Energetycznego Spółka z o.o. Mokołów Kompleksowa aktualizacja loklanego propgramu rewitalizacji 24 450 zł PIiD
115 01.01.2017r Umowa na odprowadzenie ścieków Spółdzielnia Mieszkaniowa Świt w Żabowie Odprowadzenie ścieków - WO
116 01.01.2017r Umowa o zaoptrzenie w wodę Spółdzielnia Mieszkaniowa Świt w Żabowie Dostawa wody - WO
117 28.02.2017r Umowa nr 1/2017 Hydrobud Konin Kompleksowe sprzątanie budynku 207 000 zł WO
118            
119 09.03.2017r Umowa nr 1/2017-NIŚ.6853.5.2016/2017 Osoba fizyczna Ustalenie obowiązków i uprawnień związanych z wybudowanym odcinkiem sieci wodociągowej 40 605,60 zł NIŚ
120 15.03.2017r Umowa EKIS/14/2017 LKS Spartakus Pyrzyce Dotacja 37 200 zł EKIS
121 15.03.2017r Umowa nr EKIS/10/2017 LZS Goplana Żabów Dotacja 20 000 zł EKIS
122 14.03.2017r Umowa nr EKIS/9/2017 LMKS Żak Espadom Pyrzyce Dotacja 17 760 zł EKIS
123 13.03.2017r Umowa nr EKIS/7/2017 Uniwersytet Trzeciego Wieku Pyrzyce Dotacja 5 200 zł EKIS
124 13.03.2017r Umowa nr EKIS/6/2017 Uniwersytet Trzeciego Wieku Dotacja 5 100 zł EKIS
125 06.03.2017r Umowa najmu lokalu mieszkalnego NIŚ/3/2017 Osoba fizyczna Najem lokalu 397, 63 zł NIŚ
126 07.03.2017r Umowea najmu lokalu mieszkalnego nr NIŚ/4/2017 Osoba fizyczna Najem lokalu 152, 61 zł NIŚ
127 01.03.2017r Umowa najmu lokalu mieszkalnego Osoba fizyczna Najem lokalu 238, 24 zł NIŚ
128 30.12.2016r Umowa najmu lokalu mieszkalnego - lokal socjalnyNIŚ/51/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu 296, 46zł NIŚ
129 13.02.2017 Umowa najmu lokalu mieszkalnego nr NIŚ/1/2017 Osoba fizyczna Umowa najmu 189, 69 zł NIŚ
130 23.02.2017r Aneks do Umowy najmu nr NIŚ/22/2013 z dnia 03.04.2013r Osoba fizyczna Umowa najmu - NIŚ
131 13.03.2017r Umowa nr 74/D/2017 Zachodniopomorski Kurator Oświaty Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 84 066,00 zł EKIS
132 15.03.2017r Umowa nr EKIS/11/2017 MLKS Sokół Pyrzyce Dotacja 28 000 zł EKIS
133 15.03.2017r Umowa nr EKIS/12/2017 MLKS Sokół Pyrzyce Dotacja 12 500 zł EKIS
134 14.03.2017r Umowa nr EKIS/8/2017 LZS Sęp Brzesko Dotacja 34 830 zł EKIS
135 16.03.2017r Umowa nr 15/2017 Fundacja Porozumienia Społecznego i Integracji IMPULS Dotacja 9 916, 68 zł EKIS
136 16.03.2017r Umowa nr EKIS 16/2017 Fundacja Porozumienia Społecznego i Integracji IMPULS Dotacja 9 916,68 zł EKIS
137 20.03.2017r Umowa  EKIS/26/2017 Uczniowski Klub Sportowy Copernikus Żabów Dotacja 5 146 zł EKIS
138 20.03.2017r Umowa nr EKIS/25/2017 Uczniowski Klub Sportowy OPTY Pyrzyce Dotacja 2 220 zł EKIS
139 20.03.2017r Umowa nr EKIS/17/2017 Uczniowski Klub Sportowy Piast Pyrzyce Dotacja 6 580 zł EKIS
140 20.03.2017r Umowa nr EKIS/18/2017 Uczniowski Klub Sportowy Piast Dotacja 2 800 zł EKIS
141 20.03.2017r Umowa nr EKIS/19/2017 Uczniowski Klub Sportowy Piast Dotacja 1000 zł EKIS
142 22.03.2017r Porozumienie Powiat Pyrzycki Porozumienie - EKIS
143 15.03.2017r Umowa nr EKIS/13/2017 Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze ROS Szczecin Dotacja 3 640 zł EKIS
144 20.03.2017r Umowa nr EKIS/27/2017 LUKS Płonia Okunica Dotacja 5 280 zł EKIS
145 20.03.2017r Umowa nr 27/2017 Osoba fizyczna Wynajem sali 243, 90 zł WO
146 15.03.2017r Aneks nr 1 z dnia 15 marca 2017 do Umowy nr EKIS.3/2017 zawartej w dniu 10.01.2017r Konsorcjum Przedsiębiorstwo Komuniikacji Samochodowej w Gorzowie Wlkp. Przewozy 392 000 zł EKIS
147 31.01.2017r Umowa nr 11/2017 Osoba fizyczna Wynajem sali 93, 90 zł WO
148 31.01.2017r Umowa nr 10/2017 Osoba fizyczna Wynajem sali 243, 90 zł WO
149 27.01.2017r Umowa nr 9/2017 Osoba fizyczna Wynajem sali 243, 90 zł WO
150 26.01.2017r Umowa nr 8/2017 Osoba fizyczna Wynajem sali 243, 90 zł WO
151 25.01.2017r Umowa nr 7/2017 Osoba fizyczna Wynajem sali - WO
152 25.01.2017r Umowa nr 6/2017 Osoba fizyczna Wynajem sali 487, 80 zł WO
153 24.03.2017r Umowa nr 28/2017 Osoba fizyczna Wynajem sali 93, 90 zł WO
154 25.01.2017r Umowa nr 5/2017 Osoba fizyczna Wynajem sali - WO
155 01.02.2017r Umowa nr 12/2017 Osoba fizyczna Wynajem sali 193, 90 zł WO
156 01.02.2017r Umowa nr 13/2017 Osoba fizyczna Wynajem sali 243, 90 zł WO
157 15.02.2017r Umowa nr 14/2017 Osoba fizyczna Wynajem sali 243, 90 zł WO
158 15.02.2017r Umowa nr 15/2017 Osoba fizyczna Wynajem sali 243, 90 zł WO
159 15.02.2017r Umowa nr 16/2017 Osoba fizyczna Wynajem sali - WO
160 16.02.2017r Umowa nr 17/2017 Osoba fizyczna Wynajem sali 243, 90 zł WO
161 16.02.2017r Umowa nr 18/2017 Osoba fizyczna Wynajem sali 243, 90 zł WO
162 20.02.2017r Umowa nr 20/2017 Osoba fizyczna Wynajem sali - WO
163 21.02.2017r Umowa nr 21/2017 Osoba fizyczna Wynajem sali - WO
164 21.02.2017r Umowa nr 22/2017 Osoba fizyczna Wynajem sali 243,90 zł WO
165 22.02.2017r Umowa nr 23/2017 Osoba fizyczna Wynajem sali 93, 90 zł WO
166 22.02.2017r Umowa nr 24/2017 Osoba fizyczna Wynajem sali 243, 90 zł WO
167 27.02.2017r Umowa nr 25/2017 Osoba fizyczna Wynajem sali - WO
168 20.03.2017r Umowa nr EKIS/23/2017 Stowarzyszenie Black Team Siatkówka Pyrzyce Dotacja 1660  zł EKIS
169 20.03.2017r Umowa nr EKIS/28/2017 Klub Karate Kamikadze Szczecin Dotacja 5 850 zł EKIS
170 21.03.2017r Umowa EKIS/29/2017 Uczniowski Klub Sportowy Piast Dotacja 1000 zł EKIS
171 21.03.2017r Umowa nr EKIS/34/2017 LZS Gryf Nowielin Dotacja 24 168 zł EKIS
172 21.03.2017r Umowa nr EKIS/35/2016 Stowarzyszenie Tańca Sportowego Pyrzyce Dotacja 5 000 zł EKIS
173 24.03.2017r Umowa o powierzeniu grantu nr Grant/03/2017 Kujawsko Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych Toruń Umowa o powierzeniu grantu 32 200 zł PIiD
174 20.03.2017r Umowa EKIS/22/2017 Pyrzycki Klub Olimpijczyka Dotacja 2 900 zł EKIS
175 27.03.2017r Umowa nr 29/2017 Osoba fizyczna Wynajem świetlicy 243, 90 zł WO
176 27.03.2017r Umowa nr 30/2017 Osoba fizyczna Wynajem świetlicy 243, 90 zł WO
177 28.03.2017r Umowa nr 31/2017 Osoba fizyczna Wynajem świetlicy 187, 80 zł WO
178 01.03.2017r Aneks nr 1/2017 do Umowy najmu nieruchomości nr 8/2014 zawartej w dniu 10.02.2014r Osoba fizyczna Najem nieruchomości 36, 58 zł WO
179 14.02.2017r Aneks nr 1/2017 do Umowy najmu nieruchomości nr 13/2014 zawartej w dniu 30.01.2014r Osoba fizyczna Najem nieruchomości 25, 61 zł NIŚ
180 02.03.2017r Umowa nr 3/2017 najmu nieruchomości Osoba fizyczna Najem nieruchomości 45,46 zł NIŚ
181 02.01.2017r Aneks nr 1/2017 do Umowy najmu dzierżawyi nr 44/2014 zawartej w dniu 30.09.2014r Osoba fizyczna Umowa dzierżawy - NIŚ
182 01.03.2017r Umowa nr NIŚ/1/2017 Cyrk Juremix Deszczno Wynajem nieruchomości 615 zł NIŚ
183 21.10.2016r Umowa nr PIiD .2710.46.2016 Usługi Projektowe Szczecin Opracowanie studium uwarunkowań 10 455 zł PIiD
184 15.,03.2017r Umowa użyczenia Agencja Nieruchomości Rolnej Szczecin Użyczenie nieruchomości - NIŚ
185 02.01.2017r Umowa najmu lokalu mieszkalnego NIŚ/7/2017 Osoba fizyczna Najem lokalu 150, 58 zł NIŚ
186 27.03.2017r Umowa najmu lokalu mieszkalnego NIŚ/6/2017 Osoba fizyczna Najem lokalu 298, 27 zł NIŚ
187 22.03.2017r Umowa najmu lokalu mieszkalnego NIŚ/5/2017 Osoba fizyczna Najem lokalu 400, 92 zł NIŚ
188 31.03.2017r Umowa najmu lokalu mieszkalnego Osoba fizyczna Najem lokalu 400, 80 zł NIŚ
189 09.11.2016r Aneks nr 2/2016 do Umowy najmu nieruchomości nr 87/2010 zawartej w dniu 10.11.2010r Osoba fizyczna Najem nieruchomości 41,70 zł NIŚ
190 08.02.2017r Aneks nr 1/2017 do Umowy najmu nieruchomości nr 6/2014 zawartej w dniu 05.02.2014r Osoba fizyczna Najem nieruchomości 32, 67 zł NIŚ
191 09.02.20177 Aneks nr 1/2017 do Umowy najmu nieruchomości nr 14/2014 zawartej w dniu 06.02.2014r Osoba fizyczna Najem nieruchomości 32, 67 zł NIŚ
192 02.02.2017r Aneks nr 1/2017 do Umowy najmu nieruchomości nr 1/2014 zawartej w dniu 04.02.2014r Osoba fizyczna Najem nieruchomości 34, 10 zł NIŚ
193 09.02.2017r Aneks nr 1/2017 do Umowy najmu nieruchomości nr 12/2014 zawartej w dniu 03.02.2014r Osoba fizyczna Najem nieruchomości 34, 10 zł NIŚ
194 10.02.2017r Aneks nr 1/2017 do Umowy najmu nieruchomości nr 4/.2014 zawartej w dniu 03.02.2014r Osoba fizyczna Najem nieruchomości 39, 78 zł NIŚ
195 14.02.2017r Aneks nr 1/2017 do Umowy najmu nieruchomości nr 9/2014 zawartej w dniu 31.01.2014r Osoba fizyczna Najem nieruchomości 43, 39 zł NIŚ
196 16.02.2017r Aneks nr 1/2017 do Umowy najmu nieruchomości nr 2/2014 zawartej w dniu 10.02.2014r Osoba fizyczna Najem nieruchomości 35, 95 zł NIŚ
197 06.02.2017r Aneks nr 1/2017 do Umowy najmu nieruchomości nr 16/2014 zawartej w dniu 25.02.2014r Osoba fizyczna Najem nieruchomości 33, 06 zł NIŚ
198 02.02.2017r Aneks nr 1/2017 do Umowy najmu nieruchomości nr 2/2014 zawartej w dniu 07.01.2014r Osoba fizyczna Najem nieruchomości 74, 14 zł NIŚ
199 05.04.2017r Umowa najmu lokalu mieszkalnego nr NIŚ/9/2017 Osoba fizyczna Najem lokalu 558, 49 zł NIŚ
200 06.02.2017r Aneks nr 1/2017 do Umowy najmu nieruchomości nr 3/2014 zawartej w dniu 04.02.2014r Oosba fizyczna Najem nieruchomości 38, 44 zł NIŚ
201 27.02.2017r Umowa użyczenia nr 2/2017 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pyrzycach Umowa użyczenia - NIŚ
202 20.03.2017r Umowa nr EKIS/20/2017 LZS Sęp Brzesko Dotacja 6 000 zł EKIS
203 21.03.2017r Umowa nr EKIS/31/2017 Uczniowski Klub Sportowy Olimp Dotacja 2 210 zł EKIS
204 20.03.2017r Umowa nr EKIS/21/2017 Akademia Piłakrska Fair Play Pyrzyce Dotacja 6 000 zł EKIS
205 20.03.2017r Umowa nr EKIS/24/2017 Uczniowski Klub Sportowy Orliki Brzesko Dotacja 4 600 zł EKIS
206 21.03.2017r Umowa nr EKIS/33/2017 Polski Związek Emerytów Ręcistów i Inwalidów Szczecin Dotacja 2 000 zł EKIS
207 21.03.2017r Umowa nr EKIS/30/2017 Akademia Piłkarska Sokół Pyrzyce Dotacja 28 200 zł EKIS
208 02.01.2012r Roziwązanie porozumienia wykonawczego nr 1/2012/IKOŚ PPK Pyrzyce Roziwązanie porozumienia - IKOŚ
209 07.04.2017r Umowa nr 32/2017 Osoba fizyczna Wynajem sali 93, 90 zł WO
210 10.04.2017r Umowa nr 33/2017 Osoba fizyczna Wynajem sali 243, 90 zł WO
211 16.04.2012r Porozumienie dotyczące rozwiązania porozumienia wykonawczego nr 1/2012 PPK Pyrzyce Rozwiązanie porozumienia - NIŚ
212 01.03.2017r Umowa nr 2/2017 Najmu nieruchomości TERG SA z siedzibą w Złotowie Najem nieruchomości 461,93 zł NIŚ
213 07.04.2017r Umowa nr 7/2017 Najmu nieruchomości Osoba fizyczna Najem nieruchomości 9, 04 zł NIŚ
214 10.04.2017r Umowa nr 11/2017 Najmu nieruchomości Osoba fizyczna Najem nieruchomości 54, 87 zł NIŚ
215 07.04.2017r Umowa nr 4/2017 Najmu nieruchomości Osoba fizyczna Najem nieruchomości 4, 28 zł NIŚ
216 06.04.2017r Umowa nr 6/2017 najmu nieruchomości Osoba fizyczna Najem nieruchomości 9,04 zł NIŚ
217 10.04.2017r Umowa najmu lokalu mieszkalnego nr NIŚ/12/2017 Osoba fizyczna Najem lokalu 411, 99 zł NIŚ
218 07.04.2017r Umowa najmu lokalu mieszkalnego nr NIŚ/11/2017 Osoba fizyczna Najem lokalu 391, 75 zł NIŚ
219 06.04.2017r Umowa najmu lokalu mieszkalnego nr NIŚ/10/2017 Osoba fizyczna Najem lokalu 230, 04 zł NIŚ
220 04.04.2017r Porozumienie nr 1/2017 o wstąpieniu w ogół praw i obowiązków najemcy Osoba fizyczna Porozumienie 56 , 60 zł NIŚ
221 31.03.2016r Umowa nr NIŚ/LS/2017 RE Solar Energy Power Spółka z o.o. Szczecin Zakup i montaż lamp solarowych 29, 520 zł NIŚ
222 29.03.2017r Umowa o asystę techniczną nr 019/EWID

Technika Serwice

Sierakowice

Asysta techniczna 2 500 zł WO
223 29.03.2017r Umowa o asystę techniczną nr 105

Technika Serwice

Sierakowice

Asysta techniczna 2 500 zł WO
224 24.03.2017r Umowa Wytwórnia Telewizyjno filmowa "Alfa" Spółka z o.o Szczeci Usługi informatyczne 738 zł WO
225 03.04.2017r Umowa nr PIiD.2720.4.2017 Studio H A-Art Kołbaskowo Rewitalizacja terenu 13, 800 zł PIiD
226 11.04.2017r Umowa nr PIiD.2720.5.2017

Łukasz Żarnowski PROINVEST Stargard

Opracowanie dokumentacji projektowej 30 750 zł PIiD
227 12.04.2017r Umowa o roboty budowlane PIiD.2710.8.2017

Michał Stoltmann

BUD-MAX

Koczała

Usługi budowlane 55 977 zł PIiD
228 11.04.2017r Umowa nr PIiD.2720.7.2017

LANDPRJEKT

Tomasz Szynkowski

Szczecin

Wykonanie dokumenatacji projektowej 15 990 zł PIiD
229 19.04.2017r Umowa nr PIiD-1-D/2017 Ochotnicza Straż Pożarna w Brzesku Dotacja celowa 213 700 zł PIiD
230 18.04.2017r Umowa nr EKIS/58/2017 Stowarzyszenie Technik w Pyrzycach Dotacja 8 500 zł EKIS
231 21.03.2017r Umowa ne EKIS/32/2017 Stowarzyszenie Europejski Klub Seniora w Pyrzycach Dotacja 1 500 zł EKIS
232 07.04.2017r Umowa nr EKIS/54/2017 Osoba fizyczna Sypendium sportowe 80 zł EKIS
233 07.04.2017r Umowa EKIS/57/2017 Osoba fizyczna Stypendium sportowe 60 zł EKIS
234 07.04.2017r Umowa EKIS/56/2017 Osoba fizyczna Sypendium sportowe 60 zł EKIS
235 07.04.2017r Umowa EKIS/55/2017 Osoba fizyczna Stpendium sportowe 60 zł EKIS
             
237 07.04.2017r Umowa EKIS/53/2017 Osoba fizyczna Stypendium sportowe 80 zł EKIS
238 07.04.2017r Umowa EKIS/52/2017 Osoba fizyczna Stypendium sportowe 80 zł EKIS
239 07.04.2017r Umowa EKIS/51/2017 Osoba fizyczna Stypendium sportowe 60 zł EKIS
240 07.04.2017r Umowa EKIS/36/2017 Osoba fizyczna Stypendium sportowe 80 zł EKIS
241 07.04.2017r Umowa EKIS/37/2017 Osoba fizyczna Stypendium sportowe 60 zł EKIS
242 07.04.2017r Umowa EKIS/38/2017 Osoba fizyczna Stypendium sportowe 80 zł EKIS
243 07.04.2017r Umowa EKIS/39/2017 Osoba fizyczna Stypendium sportowe 60 zł EKIS
244 07.04.2017r Umowa EKIS/40/2017 Osoba fizyczna Stypendium sportowe 60 zł EKIS
245 07.04.2017r Umowa EKIS/41/2017 Osoba fizyczna Stypendium sportowe 60 zł EKIS
246 07.04.2017r Umowa EKIS/42/2017 Osoba fizyczna Stypendium sportowe 60 zł EKIS
247 07.04.2017r Umowa EKIS/43/2017 Osoba fizyczna Stypendium sportowe 80 zł EKIS
248 07.04.2017r Umowa EKIS/44/2017 Osoba fizyczna Stypendium sportowe 80 zł EKIS
249 18.04.2017r Umowa OP/4/2017 El Toro Bobrowiski , Blatkiewicz Spółka jawna, Stargard Zakup sprzętu komputerowego 27 490,50 zł WO
250 21.04.2017r Umowa o rooboty budowlane PIID.2710.9.2017 Usługi sprzętem budowlanym, usługi transportowe Ksel Jan, Pyrzyce Remont drogi 39 852 zł PIiD
251 07.04.2017r Umowa EKIS/45/2017 Osoba fizyczna Stypendium sportowe 60 zł EKIS
252 07.04.2017r Umowa EKIS/46/2017 Osoba fizyczna Stypendium sportowe 100 zł EKIS
253 07.04.2017r Umowa EKIS/47/2017 Osoba fizyczna Stypendium sportowe 60 zł EKIS
254 07.04.2017r Umowa EKIS/50/2017 Osoba fizyczna Stypendium sportowe 100 zł EKIS
255 07.04.2017 Umowa EKIS/49/2017 Osoba fizyczna Stypendium sportowe 100 zł EKIS
256 07.04.2017r Umowa EKIS/48/2017 Osoba fizyczna Stypendium sportowe 100 zł EKIS
257 09.03.2017r Umowa nr 26/2017 Osoba fizyczna Udostępnienie świetlicy wiejskiej - WO
258 10.04.2017r Umowa nr 34/2017 Osoba fizyczna Udostępnienie świetlicy wiejskiej - WO
259 10.04.2017r Umowa nr 35/2017 Osoba fizyczna Udostępnienie świetlicy wiejskiej - WO
260 10.04.2017r Umowa nr 36/2017 Osoba fizyczna Udostępnienie świetlicy wiejskiej - WO

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Damian Kogut 22-01-2016 10:49:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Boryczka 22-01-2016
Ostatnia aktualizacja: Damian Kogut 10-10-2017 11:05:56