CENTRALNY REJESTR UMÓW

 

CENTRALNY REJESTR UMÓW
Lp. Data zawarcia umowy

Rodzaj umowy

Nazwa podmiotu z którym zawarto umowę

Przedmiot umowy

Kwota na którą opiewa zawarta umowa Nazwa wydziału w którym przechowuje się umowę
1 30.11.2015r Umowa Nr NiŚ/OŚ/2015 Enea Oświetlenie Sp.z o.o. Poznań Zakup elelemntów oświetleniowych 7 777,00 zł NiŚ
2 15.12.2015r Aneks Nr 1 do Umowy Nr EKIS/8/2015 z dnia 11.03.2015r  Ludowy Zespół Sportowy "Sęp" w Brzesku Dotacja - EKiS
3 22.12.2015r Umowa użyczenia  Nr WO/2/2015r Pyrzycka Biblioteka Publiczna w Pyrzycach Umowa użyczenia - WO
4 22.12.2015r Umowa użyczenia Nr WO/1/2015 Pyrzycka Biblioteka Publiczna w Pyrzycach Umowa użyczenia - WO
5 16.12.2015r Umowa najmu lokalu mieszkalnego Nr NiŚ/26/2015 Osoba fizyczna Umowa najmu 364,11 zł NiŚ
6 21.12.2015r

Umowa najmu lokalu mieszkalnego - lokal socjalny

Umowa Nr NIŚ/33/2015

Osoba fizyczna Umowa najmu 238,28 zł NiŚ
7 21.12.2015r Umowa najmu lokalu Nr NiŚ/28/2015 z 21.12.2015r - lokal socjalny Osoba fizyczna Umowa najmu 211,68 zł NiŚ
8 21.12.2015r Umowa najmu Nr NiŚ/29/2015 - lokal socjalny Osoba fizyczna Umowa najmu 213,75 zł NiŚ
9 21.12.2015r Umowa najmu lokalu mieszkalneg - lokal socjalny Nr NiŚ/30/2015 Osoba fizyczna Umowa najmu 211,68 zł NiŚ
10 21.12.2015r Umowa najmu Lokalu mieskalnego - lokal socjalny Nr NiŚ/27/2015 Osoba fizyczna Umowa najmu 141,63 zł NiŚ
11 21.12.2015r Umowa najmu lokalu mieskalnego - socjalnego Nr NiŚ/31/2015 Osoba fizyczna Umowa najmu 212,44 zł NiŚ
12 18.07.2015r Umowa najmu lokalu mieszkalnego NR NIR/15/K/2015 Osoba fizyczna Umowa najmu 419,98 zł NiŚ
13 17.12.2015r Aneks NR 1/2015 do umowy dzierżawy nieruchomości Nr 12/2015 z dnia 25.03.2015r Osoba fizyczna Dzierżawa nieruchomości 451,25 zł WO
14 07.12.2015r Aneks Nr 1 z dnia 07.12.2015r do Umowy EKiS/13/2015 z dnia 16.03.2015r

Ludowy Zespół Sportowy Goplana

w Żabowie

Dotacja - EkiS
15 02.12.2015r Aneks Nr 1 z 02.12.2015r do Umowy EKiS/17/2015 zawartej w dniu 16.03.2015r Uczniowski Klub Sportowy Piast w Pyrzyce Dotacja - EKiS
16 02.12.2015r

Aneks Nr 1 z dnia 2.12.2015r do Umowy Nr EkiS/28/2015

zawartej w dni 20.03.2015r

Uczniowski Klub Sportowy PIAST w  Pyrzycach Dotacje - EKiS
17 01.12.2015r Aneks Nr 1 z dnia 01.12.2015r do Umowy Nr EKiS/21/2015 z dnia 20.03.2015r

Uczniowski Klub Sportowy OPTY  w Pyrzycach

Dotacje - EKiS
18 04.01.2015r Umowa EKiS/1/2016

Pyrzyckie Stowarzyszenie Klub Abstynenta "KROKUS"

Dotacje 35.000 zł EKiS
19 30.11.2015r Aneks Nr 1 z dnia 30.11.2015r do Umowy Nr EKiS/18/15 z zawartej dnia 20.03.2015 Uczniowski Klub Sportowy Copernikus w Żabowie Dotacje - EKiS
20 28.12.2015r Aneks Nr 3/2015 do Umowy Użyczenia Nr 3/2012 z dnia 18.10.2012r oraz Aneksem z dnia 27.09.2013r Pyrzycki Dom Kultury Umowa użyczenia - NiŚ
21 02.12.2015r AneksNr 1 z dnia 08.12.2015 do Umowy Nr EKiS/7/15 z dnia 11.03.2015 Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Płonia w Okunicy Dotacja - EKiS
22 23.12.2015r Aneks Nr 1 z dnia 23.12.2015r do Umowy Nr EKiS/1/2015 z dnia 08.01.2015r Pyrzyckie Stowarzyszenie  Klub Abstynenta KROKUS Dotacje - EKiS
23 30.12.2015r Aneks Nr 1/2015 z dnia 30.12.2015 do Umowy nr 8/2012 z dnia 05.04.2012r Pyrzycka Biblioteka Publiczna w Pyrzycach Umowa użyczenia - NiŚ
24 20.11.2015 Porozumienie Spółka z o.o. Wodociągi Zachodniopomorskie w Goleniowie Porozumienie - NiŚ
25 22.12.2015r Aneks Nr 3/2015 do Umowy Dzierżawy Nieruchomości Nr 16/2009 zawartej w dniu 05.01 2010r Osoba fizyczna Aneks do Umowy Dzierżawy 78,48 zł NiŚ
26 21.12.2015r Aneks Nr 2/2015 do Umowy Najmu Nieruchomości Nr 10/2009 zawartej w dniu 28.01.2010r Osoba fizyczna

Aneks do Umowy Najmu

Nieruchomości

47,56 zł NiŚ
27 10.12.2015r Aneks Nr 1/2015 do Umowy Najmu Nieruchomości Nr 108/2012 zawartej w dniu 03.12.2012r Osoba fizyczna Aneks do Umowy Najmu Nieruchomości 46,92 zł NiŚ
28 10.12.2015r Aneks Nr 2/2015 do Umowy Dzierżawy Nieruchomości Nr 10/2009 zawartej w dniu 05.01.2010r Osoba Fizyczna Aneks do Umowy Dzierżawy Nieruchomości 313,90 zł NiŚ
29 09.12.2015r Aneks Nr 2/2015 do Umowy Dzierżawy Nieruchomości Nr 3/2009 zawartej w dniu 27.12.2009r Osoba fizyczna Aneks do Umowy Dzierżawy Nieruchomości 226,53 zł NiŚ
30 08.10.2015r Aneks Nr 1/2015 do Umowy Najmu Nieruchomości Nr 55/2012 zawartej w dniu 08.10.2012r Spóldzielnia Mleczarska  "Mlekovita" Aneks do Umowy Najmu Nieruchomości 493,23 zł NiŚ
31 07.12.2015r Umowa Nr 33/2015 Najmu Nieruchomości Osoba fizyczna Umowa Najmu Nieruchomości 31,00 zł NiŚ
32 17.12.2015r Aneks Nr 2/2015 do Umowy Dzierżawy Nieruchomości Nr 101/2012 zawartej w dniu 06.11.2012r Osoba fizyczna Aneks do Umowy Dzierżawy Nieruchomości 52,32 zł NiŚ
33 11.01.2016r Umowa Nr 59/Enea Oświetlenie/OS/R6/2015 ENEA Oświetlenie Sp. z o.o Umowa na wykonanie usługi w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego. - NiŚ
34 16.11.2015r Umowa Użyczenia Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Brzesku Umowa użyczenia sprzętu - OCiZK
35 15.10.2015r Umowa NiR Nr 19/2015 na prace geodezyjne Geodezja PR w Tetyniu Umowa na wykonanie podziału geodezyjnego działki 3.068, 85zł NiŚ
36 15.01.2016r Umowa o asystę techniczną Nr 019/el/2016 Technika Service Gibała Henryk z siedzibą w Sierakowicach Obsługa serwisowa oprogramowania 2.500 zł + Vat WO
37 15.01.2016r Umowa o asystę techniczną Nr 105 Technika Service Gibała Henryk z siedzibą w Sierakowicach Obsługa serwisowa oprogramowania 2.500 zł + Vat WO
38 27.01.2016r Umowa Nr NiŚ/2/2016 AKR Bożena Stramek Stargard Umowa na Świadczenie Usług w Zakresie Wyceny Nieruchomości Zgodnie z załącznikiem NiŚ
39 04.01.2016r Porozumienie 1/2016 Osoby fizyczne Porozumienie w sprawie zasad budowy urządzeń wodociągowych - NiŚ
40 28.01.2016r Umowa Nr BRM/1/2016 Vigor Spółka Cywilna z siedzibą w Rzepnowie Umowa na wykonanie Usługi Medialnej w Gminie Pyrzyce 1.230 zł/ miesięcznie BRM
41 21.01.2016r Umowa Nr OCiZK.272.1.2016 PPH Aura Spółka z o.o z siedzibą w Szczecinie Umowa na Usługę polegajacą na obsłudze sprzętu do obserwacji monitoringu wizyjnego 700 zł +Vat / miesięcznie OCiZK
42 18.01.2016r Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego NR BOK.S5-280/000494/2015 PGNiG Obrót Detaliczny Sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie Umowa dostarczenia paliwa gazowego Zgodnie z taryfą WO
43 18.01.2016r Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego NR BOK.S5-280/000495/2015 PGNiG Obrót Detaliczny Sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie Umowa dostarczenia paliwa gazowego Zgodnie z taryfą WO
44 18.01.2016r Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego NR BOK.S5-280/000493/2015 PGNiG Obrót Detaliczny Sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie Umowa dostarczenia paliwa gazowego Zgodnie z taryfą WO
45 18.01.2016r Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego NR BOK.S5-280/000492/2015 PGNiG Obrót Detaliczny Sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie Umowa dostarczenia paliwa gazowego Zgodnie z taryfą WO
46 18.01.2016r Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego NR BOK.S5-280/000491/2015 PGNiG Obrót Detaliczny Sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie Umowa dostarczenia paliwa gazowego Zgodnie z taryfą WO
47 18.01.2016r Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego NR BOK.S5+280/000490/2015 PGNiG Obrót Detaliczny Sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie Umowa dostarczenia paliwa gazowego Zgodnie z taryfą WO
48 18.01.2016r Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego NR BOK.S5-280/000499/2015 PGNiG Obrót Detaliczny Sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie Umowa dostarczenia paliwa gazowego Zgodnie z taryfą WO
49 18.01.2016r Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego NR BOK.S5-280/000496/2015 PGNiG Obrót Detaliczny Sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie Umowa dostarczenia paliwa gazowego Zgodnie z taryfą WO
50 18.01.2016r Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego NR BOK.S5-280/000502/2015 PGNiG Obrót Detaliczny Sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie Umowa dostarczenia paliwa gazowego Zgodnie z taryfą WO
51 18.01.2016r Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego NR BOK.S5-280/000501/2015 PGNiG Obrót Detaliczny Sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie Umowa dostarczenia paliwa gazowego Zgodnie z taryfą WO
52 18.01.2016r Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego NR BOK.S5-280/000497/2015 PGNiG Obrót Detaliczny Sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie Umowa dostarczenia paliwa gazowego Zgodnie z taryfą WO
53 18.01.2016r Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego NR BOK.S5-280/000500/2015 PGNiG Obrót Detaliczny Sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie Umowa dostarczenia paliwa gazowego Zgodnie z taryfą WO
54 18.01.2016r Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego NR BOK.S5-280/000/498/2015 PGNiG Obrót Detaliczny Sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie Umowa dostarczenia paliwa gazowego Zgodnie z taryfą WO
55 04.01.2016r Umowa zlecenie Projektowanie i Wykonawstwo Budowlane, Stanisław Duda Umowa wykonania usługi - PIiD
56 01.02.2016r Umowa najmu lokalu mieszkalnego - lokal socjalny Nr Umowy NiŚ/3/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu 180,50 zł NiŚ
57 20.01.2016r Umowa najmu lokalu mieszkalnego Nr Umowy NiŚ/2/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu 398,59 zł NiŚ
58 20.01.2016r Umowa najmu lokalu mieszkalnego Nr Umowy NiŚ/1/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu 321,19 zł NiŚ
59 04.01.2016r Umowa zlecenie WO Numer 1/2016 Bieżąca obsługa prawna i procesowa Gminy Kancelaria Radcy Prawnego Karol Kłosowski Umowa zlecenie 7.995,0 0zł WO
60 04.01.2016r Umowa użyczenia Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Umowa bezpłatnego użyczenia sprzętu - OCiZK
61 07.01.2016r Umowa Nr 1/2016 wynajmu świetlicy wiejskiej Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243,90 zł WO
62 07.01.2016r Umowa Nr 2/2016 wynajmu świetlicy wiejskiej Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243,90 zł WO
63 13.01.2016r Umowa Nr 3/2016 wynajmu świetlicy wiejskiej Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243,90 zł WO
64 14.01.2016r Umowa Nr 4/2016 wynajmu świetlicy wiejskiej Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243,90 zł WO
65 21.01.2016r Umowa Nr 5/2016 wynajmu świetlicy wiejskiej Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243,90 zł WO
66 22.01.2016r Umowa Nr 6/2016 dotycząca bezpłatengo udostępnienia świetlicy wiejskiej  Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243,90 zł WO
67 22.01.2016r Umowa Nr 7/2016 wynajmu świetlicy wiejskiej Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243,90 zł WO
68 25.01.2016r Umowa Nr 8/2016 wynajmu świetlicy wiejskiej Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243,90 zł WO
69 26.01.2016r Umowa Nr 9/2016 wynajmu świetlicy wiejskiej Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243,90 zł WO
70 27.01.2016r Umowa Nr 10/2016 wynajmu świetlicy wiejskiej Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243,90 zł WO
71 29.01.2016r Umowa Nr 11/2016 wynajmu świetlicy wiejskiej Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243,90 zł WO
72 01.02.2016r Umowa Nr 12/2016 wynajmu świetlicy wiejskiej Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243,90 zł WO
73 01.02.2016r Umowa Nr 13/2016 dotycząca bezpłatengo udostępnienia świetlicy wiejskiej  Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243,90 zł WO
74 02.02.2016r Umowa Nr 14/2016 dotycząca bezpłatengo udostępnienia świetlicy wiejskiej  Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243,90 zł WO
75 03.02.2016r Umowa Nr 15/2016 wynajmu świetlicy wiejskiej Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243,90 zł WO
76 04.02.2016r Umowa Nr 16/2016 wynajmu świetlicy wiejskiej Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243,90 zł WO
77 04.02.2016r Umowa Nr 17/2016 wynajmu świetlicy wiejskiej Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243,90 zł WO
78 02.02.2016r Umowa Nr 1/2016 Dzierżawy nieruchomości Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 496,92 zł NiŚ
79 05.01.2016r Umowa Nr 35/2015 Dzierżawy Nieruchomości Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 241,7 5zł NiŚ
80 04.01.2016r Aneks Nr 2/2015 do Umowy Najmu Nieruchomości Nr 15/2009 zawartej w dniu 11.01.2010r Osoba fizyczna Najem nieruchomości 38,92 zł NiŚ
81 31.12.2015r Aneks Nr 3 /2015 do Umowy dzierżawy nieruchomości Nr 11/2009 zawartej w dniu 04.01.2010r Osoba fizyczna Dzierżawa nieruchomości 366,22 zł NiŚ
82 12.01.2016r Aneks Nr 2 /2015 do Umowy najmu nieruchomości Nr 9/2009 zawartej w dniu 07.01.2010r Osoba fizyczna Najem nieruchomości 43,23 zł NiŚ
83 31.12.2015r Aneks Nr3/2015 do Umowy dzierżawy nieruchomości Nr 14/2009 zawartej w dniu 13.01.2010r Osoba fizyczna Dzierżawa nieruchomości 78.48 zł NiŚ
84 04.01.2016r Aneks Nr 2/2015 do Umowy dzierzawy nieruchomości Nr 12/2009 zawartej w dniu 04.01.2010r Osoba fizyczna Dzierżawa nieruchomości 410,37 zł NiŚ
85 31.12.2015r Aneks Nr 2/2015 do Umowy dzierżawy nieruchomości Nr 17/2009r zawartej w dniu 11.01.2010r Osoba fizyczna Dzierżawa nieruchomości 82,14 zł NiŚ
86 01.10.2015r Umowa Nr 28/2015 Najmu nieruchomości Osoba fizyczna Najem nieruchomości 150,06 zł NiŚ
87 04.09.2015r Porozumienie Nr 10/2015 o wstąpieniu w ogół praw i obowiązków najemcy Osoba fizyczna Najem nieruchomości 5,41 zł NiŚ
88 01.01.2016r Umowa Nr 30-125/170/0001 o zaopatrzenie w wodę

Wodociagi Zachodniopomorskie

Spółka z o.o. z siedzibą w Goleniowie

Zaopatrzenie w wodę Zgodnie z taryfą WO
89 01.01.2016r Umowa Nr 30-125/170/0002 o zaopatrzenie w wodę

Wodociagi Zachodniopomorskie

Spółka z o.o. z siedzibą w Goleniowie

Zaopatrzenie w wodę Zgodnie z taryfą WO
90 01.01.2016r Umowa Nr 30-125/201/0002 o zaopatrzenie w wodę

Wodociagi Zachodniopomorskie

Spółka z o.o. z siedzibą w Goleniowie

Zaopatrzenie w wodę Zgodnie z taryfą WO
91 01.01.2016r Umowa Nr 30-127/027/0003 o zaopatrzenie w wodę

Wodociagi Zachodniopomorskie

Spółka z o.o. z siedzibą w Goleniowie

Zaopatrzenie w wodę Zgodnie z taryfą WO
92 01.01.2016r Umowa Nr 30-325/026/0008 o zaopatrzenie w wodę

Wodociagi Zachodniopomorskie

Spółka z o.o. z siedzibą w Goleniowie

Zaopatrzenie w wodę Zgodnie z taryfą WO
93 01.01.2016r Umowa Nr 30-127/228/0004 o zaopatrzenie w wodę

Wodociagi Zachodniopomorskie

Spółka z o.o. z siedzibą w Goleniowie

Zaopatrzenie w wodę Zgodnie z taryfą WO
94 01.01.2016r Umowa Nr 30-125/242/0004 o zaopatrzenie w wodę

Wodociagi Zachodniopomorskie

Spółka z o.o. z siedzibą w Goleniowie

Zaopatrzenie w wodę Zgodnie z taryfą WO
95 01.01.2016r Umowa Nr 30-130/365/0005 o zaopatrzenie w wodę

Wodociagi Zachodniopomorskie

Spółka z o.o. z siedzibą w Goleniowie

Zaopatrzenie w wodę Zgodnie z taryfą WO
96 01.01.2016r Umowa Nr 30-127/312/0004 o zaopatrzenie w wodę

Wodociagi Zachodniopomorskie

Spółka z o.o. z siedzibą w Goleniowie

Zaopatrzenie w wodę Zgodnie z taryfą WO
97 01.01.2016r Umowa Nr 22-075/317/0004 o zaopatrzenie w wodę

Wodociagi Zachodniopomorskie

Spółka z o.o. z siedzibą w Goleniowie

Zaopatrzenie w wodę Zgodnie z taryfą WO
98 01.01.2016r Umowa Nr 30-127/245/0012 o zaopatrzenie w wodę

Wodociagi Zachodniopomorskie

Spółka z o.o. z siedzibą w Goleniowie

Zaopatrzenie w wodę Zgodnie z taryfą WO
99 01.01.2016r Umowa Nr 30-127/397/0006 o zaopatrzenie w wodę

Wodociagi Zachodniopomorskie

Spółka z o.o. z siedzibą w Goleniowie

Zaopatrzenie w wodę Zgodnie z taryfą WO
100 02.02.2016r Umowa Nr 5/z/-W/2016 o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Pyrzycach Dostawa wody i odprowadzenie ścieków Zgodnie z taryfą NiŚ
101 12.02.2016r Umowa Nr EKIS 4/2016 Paliwa i Produkty Naftowe Marian Pastuszak Spółka Jawna Zakup paliw płynnych 152.887,80 zł EKIS
102 16.02.2016r Umowa Nr WO/1/2016 Bonus Krzysztof Zdunowski Zakup materiałów biurowych Zgodnie z ofertą WO
103 16.02.2016r Umowa Nr EKIS.5/2016 EMBUS Jacek Pakuła z siedzibą w Stróżewie Usługa transportowa osób 1,84 zł/km EKIS
104 16.09.2015r Aneks Nr NIR 1/2015 do Umowy Nr 2/2015 z dnia 25 lutego 2015r Zakład Usług Geodezyjnych Geopol w Pyrzycach Wykonanie prac geodezyjnych - NiŚ
105 21.12.2015r Aneks Nr NiŚ/2015 do Umowy Nr 2/2015 z dnia 25 lutego 2015r Zakład Usług Geodezyjnych Geopol w Pyrzycach Wykonanie prac geodezyjnych - NiŚ
106 18.02.2016r

 Umowa Nr 19/2016 wynajmu świetlicy wiejskiej

Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243,90zł WO
107 16.02.2016r  Umowa Nr 18/2016 wynajmu świetlicy wiejskiej Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243,90zł WO
108 11.01.2016r Umowa Nr 30-126/204/0017

Wodociagi Zachodniopomorskie

Spółka z o.o. z siedzibą w Goleniowie

 Zaopatrzenie w wodę Zgodnie z taryfą WO
109 11.01.2016r Umowa Nr 30-128/159/0006

Wodociagi Zachodniopomorskie

Spółka z o.o. z siedzibą w Goleniowie

Zaopatrzenie w wodę Zgodnie z taryfą WO
110 11.01.2016r Umowa Nr 30-128/239/0016

Wodociagi Zachodniopomorskie

Spółka z o.o. z siedzibą w Goleniowie

Zaopatrzenie w wodę Zgodnie z taryfą WO
111 07.05.2015r Aneks Nr 1 /2015 do Umowy dzierżawy nieruchomości Nr 20/2012 zawartej w dniu 07.05.2012r Osoba fizyczna Dzierżawa nieruchomości 272,05 zł NiŚ
112 09.02.2016r Aneks Nr 2/2016 do Umowy najmu nieruchomości Nr 81/2010 zawartej w dniu 15.10.2010r. Osoba fizyczna Najem nieruchomości 37,53 zł NiŚ
113 09.02.2016r Aneks Nr 1 /2016 do Umowy dzierżawy nieruchomości Nr 3/2013 zawartej w dniu 22.02.2013r Osoba fizycna Dzierżawa nieruchomości 164,38zł NiŚ
114 08.02.2016r Aneks Nr 2/2016 do Umowy dzierżawy nieruchomości Nr 1/2010 zawartej w dniu 28.01.2010r Osoba fizyczna Dzierżawa nieruchomości 122,55 zł NiŚ
115 08.02.2016r Aneks Nr 2/2016 do Umowy najmu nieruchomości Nr 34/2010 zawartej w dniu 24.03.2010r Osoba fizyczna Najem nieruchomości 45,87zł NiŚ
116 08.02.2016r Aneks Nr 2/2016 do Umowy najmu nieruchomości Nr 11/2009 zawartej w dniu 11.01.2010r Osoba fizyczna Najem nieruchomości 45,87 zł NiŚ
117 10.02.2016r Aneks Nr 2/2016 do Umowy najmu nieruchomości Nr 22/2010 zawartej w dniu 02.03.2010r Osoba fizyczna Najem nieruchomości 35,45 zł NiŚ
118 10.02.2016r Aneks Nr 1/2016 do Umowy najmu nieruchomości Nr 6/2010 zawartej w dniu 22.02.2010r Osoba fizyczna Najem nieruchomości 106,10 zł NiŚ
119 10.02.2016r Aneks Nr 2/2016 do Umowy najmu nieruchomości Nr 31/2010 zawartej w dniu 29.04.2010r Osoba fizyczna Najem nieruchomości 45,87 zł NiŚ
120 11.02.2016r Aneks Nr 1/2016 do Umowy najmu nieruchomości Nr 11/2013 zawartej w dniu 28.02.2013r Osoba fizyczna Najem nieruchomości 45,87 zł NiŚ
121 11.02.2016r Aneks Nr 2/2016 do Umowy dzierżawy nieruchomościi Nr 16/2010 zawartej w dniu 26.03.2010r Osoba fizyczna Dzierżawa nieruchomości 66,42 zł NiŚ
122 31.12.2015r Umowa NiR Nr 21/2015 na wykonanie mapy do celów projektowych Zakład Usług Geodezyjnych Geopol w Pyrzycach Wykonanie prac geodezyjnych 1.580 zł NiŚ
123 31.12.2015r Umowa NiR Nr 20/2015 na wykonanie mapy do celów projektowych Zakład Usług Geodezyjnych Geopol w Pyrzycach Wykonanie prac geodezyjnych 1.580 zł NiŚ
124 04.02.2016r Aneks Nr 2/2016 do Umowy Najmu nieruchomości zawartej w dniu 31.08.2007r Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Najem nieruchomości 861,00 zł NiŚ
125 31.12.2015r Aneks Nr 2/2015 do Umowy dzierżawy nieruchomości Nr 8/2009 zawartej w dniu 07.01.2010r Osoba fizyczna Dzierżawa nieruchomości 156,95 zł NiŚ
126 15.02.2016r Aneks Nr 2/2016 do Umowy najmu nieruchomości Nr 32/2010 zawartej w dniu 26.03.2010r Osoba fizyczna Najem nieruchomości 45,87 zł NiŚ
127 31.12.2015r Aneks Nr 3/2015 do Umowy dzierżawy nieruchomości Nr 9/2009 zawartej w dniu 07.01.2010r Osoba fizyczna Dzierżawa nieruchomości 313,90 zł NiŚ
128 09.02.2016r Umowa Nr WO.271.1.2016r

Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka

z o.o.

Regularny wywóz odpadów stałych oraz użytkowanie pojemników do ich gromadzenia 81,00zł/1m3 WO
129 22.02.2016r Umowa Nr 20/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243,90 zł WO
130 24.02.2016r Umowa Nr 21/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243,90 zł WO
131 24.02.2016r Umowa Nr 22/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 687,80 zł WO
132 27.02.2016r Umowa Nr OCiZK.2151.1.2016 Ochotnicza Straż Pożarna w Obrominie Umowa na wykonanie usługi 50 zł OCiZK
133 25.02.2016r Umowa Nr 23/2016 LZS "Śęp Brzesko" Bezpłatne udostępnienie świetlicy wiejskiej - WO
134 29.02.2016r Umowa Nr 25/2016 Sołtys Sołectwa Nowielin Bogumiła Kołodziej Bezpłatne udostępnienie świetlicy wiejskiej - WO
135 26.02.2016r Umowa Nr 24/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243,90 zł WO
136 02.03.2016r Umowa Nr 26/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 193,90 zł WO
137 04.03.2016r Umowa Nr 27/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243,90 zł WO
138 08.03.2016r Umowa Nr 28/2016 Danuta Maćkowiak Sołtys Sołectwa Stróżewo Bezpłatne udostępnienie świetlicy wiejskiej - WO
139 15.02.2016r Umowa na dostawę energii elektrycznej do świetliy wiejskiej Sółdzielnia Mieszkaniowa "Świt" w Żabowie Umowa na dostawę energii - WO
140 09.03.2016r Umowa Nr 28/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243,90 zł WO
141 03.03.2016r Umowa Nr EKiS/8/16 MLKS "Sokół" w Pyrzycach Dotacje 28,000 zł EKiS
142 27.01.2016r Umowa Nr EKiS/2/16 LMKS "Żak-Espadon" w Pyrzycach Dotacje 6.000 zł EKiS
143 03.03.2016r Umowa Nr EKiS/6/16 Stowarzyszenie "Black Team - Siatkówka" w Pyrzycach Dotacje 1000 zł EKiS
144 03.03.2016r Umowa Nr EkiS/10/16 LMKS " Żak - Espadon" - w Pyrzycach Dotacje 24.000 zł EKiS
145 03.03.2016r Umowa Nr EKiS/13/16 LZS " Gryf" w Nowielinie Dotacje 10.000 zł EKiS
146 03.03.2016r Umowa Nr EKiS/12/16 LZS " Gryf" w Nowielinie Dotacje 4.000 zł EKiS
147 03.03.2016r Umowa Nr EKiS/9/16 LKS " Spartakus" w Pyrzycach Dotacje 27.500 zł EKiS
148 23.02.2016r Umowa najmu lokalu mieszkalnego - lokal socjalny Nr Umowy NIŚ/14/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu lokalu 212,44 zł NIŚ
149 01.03.2016r Umowa najmu lokalu mieszkalnego  Nr Umowy NIŚ/21/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu lokalu 310,75 zł NIŚ
150 01.03.2016r Umowa najmu lokalu mieszkalnego  Nr Umowy NIŚ/20/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu lokalu 219,70 zł NIŚ
151 26.02.2016r Umowa najmu lokalu mieszkalnego  Nr Umowy NIŚ/19/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu lokalu 366,52 zł NIŚ
152 26.02.2016r Umowa najmu lokalu mieszkalnego  Nr Umowy NIŚ/18/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu lokalu 460,36 zł NIŚ
153 26.02.2016r Umowa najmu lokalu mieszkalnego  Nr Umowy NIŚ/17/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu lokalu 216,53 zł NIŚ
154 25.02.2016r Umowa najmu lokalu mieszkalnego  Nr Umowy NIŚ/16/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu lokalu 276,12 zł NIŚ
155 24.02.2016r Umowa najmu lokalu mieszkalnego  Nr Umowy NIŚ/15/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu lokalu 288,69 zł NIŚ
156 17.02.2016r Umowa najmu lokalu mieszkalnego  Nr Umowy NIŚ/9/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu lokalu 238,70 zł NIŚ
157 23.02.2016r Umowa najmu lokalu mieszkalnego  Nr Umowy NIŚ/13/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu lokalu 312,15 zł NIŚ
158 22.02.2016r Umowa najmu lokalu mieszkalnego  Nr Umowy NIŚ/12/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu lokalu 447,99 zł NIŚ
159 17.02.2016r Umowa najmu lokalu mieszkalnego  Nr Umowy NIŚ/10/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu lokalu 607,29 zł NIŚ
160 17.02.2016r Umowa najmu lokalu mieszkalnego  Nr Umowy NIŚ/8/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu lokalu 242,76 zł NIŚ
161 16.02.2016r Umowa najmu lokalu mieszkalnego  Nr Umowy NIŚ/7/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu lokalu 564,02 zł NIŚ
162 16.02.2016r Umowa najmu lokalu mieszkalnego  Nr Umowy NIŚ/6/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu lokalu 275,87 zł NIŚ
163 11.02.2016r Umowa najmu lokalu mieszkalnego  Nr Umowy NIŚ/5/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu lokalu 178,83 zł NIŚ
164 30.12.2015r Aneks Nr NIŚ/2015 do Umowy Nr 17/2015 z dnia 02.09.2015r Zakład Usług Geodezyjnych " Geopol" w Pyrzycach Wykonanie prac geodezyjnych - NIŚ
165 08.03.2016r Aneks Nr 1/2016 do Umowy najmu nieruchomości Nr 1/2013 zawartej w dniu 21.02.2013r Osoba fizyczna Umowa najmu nieruchomości 23,83zł NIŚ
166 08.03.2016r Aneks Nr 1/2016 do Umowy najmu nieruchomości Nr 5/2013 zawartej w dniu 28.02.2013r Osoba fizyczna Umowa najmu nieruchomości 6,26 zł NIŚ
167 03.03.2016r Aneks Nr 2/2016 do Umowy dzierżawy nieruchomości Nr 7/2013 zawartej w dniu 28.02.2013r Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 88,29 zł NIŚ
168 09.12.2015r Aneks Nr 1/2015 do Umowy najmu nieruchomości Nr 105/2012 zawartej w dniu 03.12.2012r Osoba fizyczna

Umowa najmu

nieruchomości

32,44 zł NIŚ
169 21.11.2015r Porozumienie nr 7 /2015 o wstąpieniu w ogół praw i obowiązków dzierżawcy Osoba fizyczna Porozumienie 132 zł NIŚ
170 03.03.2016r Umowa Nr OCIZK 2151.2.2016 OSP w Nowielinie Umowa na wykonanie usługi 50 zł OCIZK
171 25.02.2016r Porozumienie 2/2016 Osoba fizyczna Porozumienie - NIŚ
172 01.02.2016r Umowa Nr WO 2/2016 na wykonanie usługi audytu wewnętrznego Akson Łobez Umowa na wykonanie usługi 15.375 zł WO
173 09.03.2016r Umowa nr WO 1/2016 P Madruk Pyrzyce Umowa na wykonanie usługi 3.189,81 zł WO
174 14.03.2016r Umowa o roboty budowlane PIiD.27.20.2.2016 Firma budowlano - konserwatorska " Podgórski" Strachocin Umowa o roboty budowlane 52.000zł PIiD
175 01.02.2016r Aneks Nr 1/2016 do Umowy użyczenia Nr 1/2015 z dnia 26.02.2015r Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pyrzycach Umowa użyczenia - NIŚ
176 03.03.2016r Umowa Nr EKIS/11/16 LZS "Śęp w Brzesku" Dotacja 28.000zł EKIS
177 09.03.2016r Umowa Nr EKIS/15/16 Stowarzyszenie Klub Karate Kamikaze z siedzibą w Szczecinie Dotacja 5.000 zł EKIS
178 18.03.2016r Aneks Nr WO.1.2016 do Umowy o asystę techniczną Nr 019/el/2016 Technika Service Gibała Henryk z siedzibą w Sierakowicach Aneks do Umowy - WO
179 18.03.2016r Aneks Nr WO.1.2016 do Umowy o asystę techniczną Nr 105 Technika Service Gibała Henryk z siedzibą w Sierakowicach Aneks do Umowy - WO
180 29.02.2016r Aneks Nr WO.1.2016 do Umowy Nr WO.272.3.2015 z dnia 30.04.2015r IMPEL Cleaning Spółka z o.o Wrocław Aneks do Umowy - WO
181 21.03.2016r Umowa najmu Nr BRM1/2016 Anmit SC Szczecin Umowa najmu - BRM
182 14.03.2016r Umowa o roboty budowlane WO.1.2016 Floor - Beton Pyrzyce Umowa o roboty budowlane 10.147,50 zł WO
183 03.03.2016r Umowa Nr EKIS/7/16 PTTK Regionalny Oddział Szczeciński Dotacja 2.500 zł EKIS
184 09.03.2016r Umowa Nr EKIS/17/16 Pyrzycki Klub Olimpijczyka Dotacja 1500zł EKIS
185 09.03.2016r Umowa Nr EKIS/33/16 LUKS "Płonia" w Okunicy Dotacja 4.500zł EKIS
186 14.03.2016r Umowa Nr EKIS/22/16 LZS "Sęp" w Brzesku Dotacja 5000 zł EKIS
187 14.03.2016r Umowa Nr EKIS/25/16 Stowarzyszenie Eropejski Klub Seniora w Pyrzycach Dotacja 1000 zł EKIS
188 14.03.2016r Umowa Nr EKIS/27/16 UKS "Orliki" w Brzesku Dotacja 2000 zł EKIS
189 09.03.2016r Umowa Nr EKIS/16/16 UKS "Piast" w Pyrzycach Dotacja 4.500 zł EKIS
190 09.03.2016r Umowa Nr EKIS/18/16 UKS "Piast" w Pyrzycach Dotacja 500 zł EKIS
191 14.03.2016r Umowa Nr EKIS/28/16 UKS "Piast" w Pyrzycach Dotacja 2000 zł EKIS
192 14.03.2016r Umowa Nr EKIS/19/16 UKS "Piast" w Pyrzycach Dotacja 500 zł EKIS
193 14.03.2016r Umowa Nr EKIS/23/16 Akademia Piłkarska Fair Play w Pyrzycach Dotacja 5 000zł EKIS
194 17.08.2015r Aneks Nr NIR 3/2015 Zakład Usług Geodezyjnych Geopol w Pyrzycach Aneks do Umowy - NIR
195 18.03.2016r Umowa Nr NIŚ 2/2016 Cyrk "Krasnal" Umowa dzierżawy 1000 zł NIŚ
196 14.03.2016r Umowa Nr EKIS/24/16 Uniwersytet Trzeciego  Wieku w Pyrzycach Dotacja 2000 zł EKIS
197 29.03.2016r Umowa Nr 33/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 193,90 zł WO
198 22.03.2016 Umowa Nr 29/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243,90 zł WO
199 23.03.2016 Umowa Nr 30/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243,90 zł WO
200 23.03.2016r Umowa Nr 31/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 181,70 zł WO
201 25.03.2016r Umowa Nr 32/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243,90 zł WO
202 21.03.2016r Umowa na wykonanie usługi "Struga SA" z siedzibą w Jezuickiej Strudze Umowa odbiór/transport/likwidacja zwłok zwierząt 300,00 zł  NIŚ
203 01.02.2016r Umowa Nr 327264/P Poczta Polska Spółka Akcyjna Umowa na wykonanie świadczenia usług pocztowych - WO
204 16.03.2016r Umowa na wykonanie usługi VET-ZOO SERWIS z siedzibą w Trzciance Wyłapywanie zwierząt bezdomnych/ transport i przetrzymywanie w schronisku.

Opłata abonamentowa

156, 95 zł miesięcznie + koszty usług.

NIŚ
205 21.03.2016r Aneks Nr WO.1.2016 do Umowy Nr WO.272.4/2015

DKS Spółka z o.o

Kowale

Najem urządzenia wielofunkcyjnego - WO
206 14.03.2016r Umowa Nr EKIS/21/16 Akademia Piłkarska "Sokół Pyrzyce" Dotacja 25.000 zł EKIS
207 09.03.2016r Umowa Nr EKIS/14/16 Stowarzyszenie Romów w Pyrzycach "Patra" Dotacja 3.000 zł EKIS
208 14.03.2016r Umowa Nr EKIS/29/16 UKS :"Olimp" Mielęcin Dotacja 2.000 zł EKIS
209 31.03.2016r Umowa Nr 48/D/2016 Wojewoda zachodniopomorski Dotacja 214.285,00 zł EKIS
210 31.03.2016r Umowa Nr 34/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 93,90 zł WO
211 31.03.2016r Umowa Nr 35/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243,90zł WO
212 05.04.2016r Umowa o roboty budowlane PIiD.27.20.3.2016

Usługi sprzętem

Budowlany Usługi Transportowe z siedzibą w Pyrzycach

Umowa na wykonanie usługi 9.089,70 zł PIiD
213 31.03.2016r Umowa Nr PIiD.27.20.12.2016 PHUACAN w Pyrzycach Zakup materiałów budowlanych 6.244,20 zł PIiD
214 21.03.2016r Umowa Nr EKIS/32/16 UKF "Copernikus" w Żabowie Dotacja 2000 zł EKIS
215 14.03.2016r Umowa Nr EKIS/26/16 UKS "Opty" w Pyrzycach Dotacja 2000 zł EKIS
216 05.04.2016r Umowa Nr 36/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 193,90zł WO
217 06.04.2016r Umowa Nr 37/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243,90zł WO
218 06.04.2016r Umowa Nr 38/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 93,90 zł WO
219 07.04.2016r Umowa Nr 39/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243,90zł WO
220 10.04.2016r Umowa o świadczenie usług LKS "HUBAL" Łobez Umowa na wykonanie usługi 700/szt NIŚ
221 31.03.2016r Aneks Nr 2/2016 do Umowy najmu nieruchomości Nr 78/2010 zawartej w dniu 10.09.2010r Osoba fizyczna Umowa najmu 37,53 zł NIŚ
222 30.03.2016r Aneks Nr 2/2016 do Umowy najmu nieruchomości Nr 53/2010 zawartej w dniu 28.05.2010r Osoba fizyczna Umowa najmu 54,21 zł NIŚ
223 31.03.2016r Aneks Nr 1/2016 do Umowy najmu nieruchomości Nr 14/2013 zawartej w dniu 26.03.2013r Osoba fizyczna Umowa najmu 31,28 zł NIŚ
224 29.03.2016r Aneks Nr 2/2016 do Umowy dzierżawy nieruchomości zawartej w dniu 26.03.1998r Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 37,84 zł NIŚ
225 14.03.2016r Umowa Nr EKIS/30/16

Liga Obrony Kraju

Zachodniopomorska organizacja w Szczecinie

Dotacja 500,00zł EKIS
226 01.04.2016r Aneks Nr 2/2016 do Umowy najmu nieruchomości Nr 37/2010 zawartej w dniu 29.03.2010r Osoba fizyczna Umowa najmu 43,79 zł NIŚ
227 01.04.2016r Umowa nr 5/2016 Dzierzawy nieruchomości Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 150 zł NIŚ
228 25.03.2016r Aneks Nr 1/2016 do Umowy najmu nieruchomości Nr 19/2013 zawartej w dniu 29.03.2010r Osoba fizyczna Umowa najmu 45,87 zł NIŚ
229 24.03.2016r Aneks Nr 2/2016 do Umowy najmu nieruchomości Nr 47/2010 zawartej w dniu 07.04.2010r Osoba fizyczna Umowa najmu 41,70 zł NIŚ
230 29.03.2016r Aneks Nr 2/2016 do Umowy najmu nieruchomości Nr 46/2010 zawartej w dniu 12.04.2010r Osoba fizyczna Umowa najmu 37, 53 zł NIŚ
231 25.03.2016r Aneks Nr 2/2016 do Umowy dzierżawy nieruchomości Nr 30/2010 zawartej w dniu 06.07.2010r Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 103,67 zł NIŚ
232 01.04.2016r Aneks Nr 1/2016 do Umowy najmu nieruchomości Nr 20/2013 zawartej w dniu 29.03.2013r Osoba fizyczna Umowa najmu 45, 87 zł NIŚ
233 25.03.2016r Aneks Nr 2/2016 do Umowy dzierżawy nieruchomości Nr 22/2013 zawartej w dniu 29.03.2013r Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 31,42 zł NIŚ
234 05.04.2016r Aneks Nr 2/2016 do Umowy dzierżawy nieruchomości Nr 19/2010 zawartej w dniu 07.04.2010r Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 37,84 zł NIŚ
235 03.12.2015r Aneks Nr 1/2015 do Umowy najmu nieruchomości Nr 106/2012 zawartej w dniu 04.12.2012r Osoba fizyczna Umowa najmu 84,33 zł NIŚ
236 05.04.2016r Aneks Nr 1/2016 do Umowy dzierżawy nieruchomości Nr 16/2013 zawartej w dniu 29.03.2013r Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 80,21 zł NIŚ
237 01.03.2016r Umowa Nr NIŚ/22/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu lokalu mieszkalnego 309,31 zł NIŚ
238 18.03.2016r Umowa Nr NIŚ/23/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu lokalu mieszkalnego 325,10 zł NIŚ
239 21.03.2016r Umowa Nr NIŚ/24/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu lokalu mieszkalnego 245,65 zł NIŚ
240 23.03.2016r Umowa Nr NIŚ/25/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu lokalu mieszkalnego 255,16 zł NIŚ
241 24.03.2016r Umowa Nr NIŚ/26/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu lokalu mieszkalnego 517,48 zł NIŚ
242 01.04.2016 Umowa NR NIŚ/27/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu lokalu mieszkalnego 146,16 zł NIŚ
243 24.03.2016r Aneks Nr 2/2016 do Umowy dzierżawy nieruchomości Nr 18/2010 zawartej w dniu 09.04.2010r Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 83,24 zł NIŚ
244 01.04.2016r Aneks Nr 1/2016 do Umowy najmu nieruchomości Nr 15/2013 zawartej w dniu 29.03.2013r Osoba fizyczna Umowa najmu 39,62 zł NIŚ
245 12.04.2016r Umowa o roboty budowlane PIiD.2720.13.2016 "Usługi Sprzętem budowlanym Usługi Transportowe" z siedzibą w Pyrzycach Umowa na wykonanie usługi 56.089,54 zł PIiD
246 14.04.2016r Umowa PIiD.27.20.7.2016 Wichary Technic Spółka z o.o. w Bielsku Białej Umowa na wykonanie usługi 7.736, 70 zł PIiD
247 11.04.2016r Umowa Nr EKIS/35/16 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Dotacja 1000 zł EKIS
248 06.04.2016r Umowa Nr 162/D/2016 Zachodniopomorski Kurator Oświaty Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 47.112 zł EKIS
249 19.04.2016r Umowa o roboty budowlane PIiD 2720.10.2016 BUD Servis z siedzibą w Pyrzycach Umowa na wykonanie usługi 45. 646 zł PIiD
250 18.04.2016r Umowa EKIS 36/2016 Osoba fizyczna Umowa Kupna sprzedaży 345 zł EKIS
251 14.03.2016r Umowa Nr EKIS/31/16 LKS Spartakus w Pyrzycach Dotacja 2500zł EKIS
252 18.04.2016r Umowa Nr 40/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243,90zł WO
253 11.04.2016r Umowa Nr EKIS/34/16 LZS Goplana w Żabowie Dotacja 18.000 zł EKIS
254 19.04.2016r Umowa o roboty budowlane PIiD 2720.10.2016 Zakład budownictwa ogólnego Leszek Gołębiowski z siedzibą w Pyrzycach Umowa na wykonanie usługi 46.500 zł PIiD
255 19.04.2016r Umowa użyczenia Stowarzyszenie OSP w Obrominie Umowa użyczenia - OCIZK
256 20.04.2016r Umowa o roboty budowlane PIiD.2710.6.2016 Konstalbud SC Umowa na wykonanie usługi 4.489,50 zł PIiD
257 20.04.2016r Umowa Nr 41/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243,90 zł WO
258 06.03.2016r Umowa najmu Nr 3/2016 Geotermia Pyrzyce Spółka z o.o z siedzibą w Pyrzycach Umowa najmu 224, 94 zł NIŚ
259 19.04.2016r Umowa najmu lokalu mieszkalnego Nr NIŚ/28/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu 166, 78 zł NIŚ
260 18.04.2016r Umowa o roboty budowlane PIiD.27.10.9.2016 Usługi Sprzętem Budowlanym Usługi Transportowe z siedzibą w Pyrzycach Umowa na wykonanie usługi 12.177 zł PIiD
261 09.04.2016r Umowa o świadczenie usług Gabinet na Zielonym Wzgórzu Spółka z o.o. Bezrzecze Umowa na wykonanie usługi 650 zł miesięcznie / sztuka NIŚ
262 11.04.2016r Umowa Nr EKIS.37/2016 Paan-bus Spółka z o.o. Szczecin Umowa na wykonanie usługi 4.32 zł/km EKIS
263 25.04.2016r Umowa Nr 43/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243,90 zł WO
264 22.04.2016r Umowa Nr EKIS/38/2016 Osoba fizyczna Stypendium Sportowe 250 zł/miesięcznie EKIS
265 25.04.2016r Umowa Nr 42/16 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243,90 zł WO
266 27.04.2016r Umowa Nr 44/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243,90 zł WO
267 29.04.2016r Umowa Nr 46/2016 Osoba fizyczna Umowa udostępnienia - WO
268 29.04.2016r Umowa Nr 45/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243,90 zł WO
269 14.03.2016r Umowa Nr EKIS/20/16 MLKS Sokół w Pyrzycach Dotacja 10.000 zł EKIS
270 06.04.2016r Umowa o roboty budowlane PIiD.2720.16.2016 Elektromax KM Spółka z.o.o z siedzibą w Szczecinie Umowa na wykonanie usługi 10.404 zł PIiD
271 25.04.2016r Umowa Nr WO.271.47.2016 ROT Service Umowa zakupu 11.140 zł WO
272 28.04.2016r Umowa Nr EKIS 53/2016 Pyrzycki Dom Kultury Umowa wynajmu 1,23 zł EKIS
273 21.04.2016r Aneks Nr 1 do Umowu nr WO.271.1.2016 z dnia 09.02.2016r PPK Spółka z o.o. Dotyczy wywozu odpadów stałych - WO
274 04.05.2016r Umowa Nr 47/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 193,90 zł WO
275 04.05.2016r Umowa Nr 48/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 93,90 zł WO
276 09.05.2015r Umowa Nr 49/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243,90 zł WO
277 01.04.2016r Porozumienie nr 2/2016 Osoba fizyczna Umowa dzierżawy - NIŚ
278 21.03.2016r Aneks nr 2/2016 do Umowy zawartej w dniu 20.04.2010r Piekarnia "Bagietka" Spółka jawna z siedzibą w Radziszewie Umowa najmu 2.397,66 zł NIŚ
279 25.03.2016r Aneks nr 2/2016 do Umowy najmu nr 75/2010 zawartej w dniu 25.09.2010 Totalizator Sportowy Spółka z .o.o. z siedzibą w Warszawie Umowa najmu 234,52 zł NIŚ
280 31.03.2016r Umowa Nr 4/2016 TERG Spółka akcyjna S.A z siedzibą w Złotowie Umowa najmu 461,93 zł NIŚ
281 22.04.2016r Umowa Nr EKIS/39/2016 Osoba fizyczna Stypendium sportowe 70 zł/miesiąc EKIS
282 22.04.2016r Umowa Nr EKIS/40/2016 Osoba fizyczna Stypendium sportowe 70 zł/miesiąc EKIS
283 22.04.2016r Umowa Nr EKIS/41/2016 Osoba fizyczna Stypendium sportowe 250 zł/miesiąc EKIS
284 22.04.2016r Umowa Nr EKIS/42/2016 Osoba fizyczna Stypendium sportowe 200 zł/miesiąc EKIS
285 22.04.2016r Umowa Nr EKIS/43/2016 Osoba fizyczna Stypendium sportowe 70 zł/miesiąc EKIS
286 22.04.2016r Umowa Nr EKIS/44/2016 Osoba fizyczna Stypendium sportowe 70 zł/miesiąc EKIS
287 22.04.2016r Umowa Nr EKIS/45/2016 Osoba fizyczna Stypendium sportowe 70 zł/miesiąc EKIS
288 22.04.2016r Umowa Nr EKIS/46/2016 Osoba fizyczna Stypendium sportowe 70 zł/miesiąc EKIS
289 22.04.2016r Umowa Nr EKIS/47/2016 Osoba fizyczna Stypendium sportowe 70 zł/miesiąc EKIS
290 22.04.2016r Umowa Nr EKIS/48/2016 Osoba fizyczna Stypendium sportowe 70 zł/miesiąc EKIS
291 22.04.2016r Umowa Nr EKIS/49/2016 Osoba fizyczna Stypendium sportowe 100 zł/miesiąc EKIS
292 22.04.2016r Umowa Nr EKIS/50/2016 Osoba fizyczna Stypendium sportowe 100 zł/miesiąc EKIS
293 22.04.2016r Umowa Nr EKIS/51/2016 Osoba fizyczna Stypendium sportowe 100 zł/miesiąc EKIS
294 22.04.2016r Umowa Nr EKIS/52/2016 Osoba fizyczna Stypendium sportowe 100 zł/miesiąc EKIS
295 01.03.2016r Aneks Nr 1/2016 do Umowy najmu nierychomości Nr 9/2013 zawartej w dniu 28.02.2013r Osoba fizyczna Umowa najmu 21,45 zł NIŚ
296 08.04.2016r Aneks Nr 1/2016 do Umowy dzierżawy nieruchomości Nr 18/2013 zawartej w dniu 28.03.2013r Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 100,90zł NIŚ
297 05.04.2016r Porozumienie nr 1/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu 45,46 zł NIŚ
298 05.04.2016r Porozumienie nr 3/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu 45,41 zł NIŚ
299 05.04.2016r Aneks Nr 2/2016 do Umowy dzierżawy nieruchomości Nr 20/2010 zawartej w dniu 13.04.2010r Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 75,68 zł NIŚ
300 05.02.2016r Umowa Nr EKIS/3/2016 Stowarzyszenie Fabryka Dobrego Czasu w Pyrzycach Dotacja 1500zł EKIS
301 19.04.2016r Porozumienie Nr 4/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu 216,96 zł NIŚ
302 04.05.2016r Umowa Nr 7/2016 Dzierżawy Nieruchomości Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 144 zł NIŚ
303 10.05.2016r Umowa Nr 50/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243,90 zł WO
304 11.05.2016r Umowa Nr 51/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243,90 zł WO
305 11.05.2016r Umowa Nr 52/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243,90 zł WO
306 11.05.2016r Umowa Nr 53/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243,90 zł WO
307 13.05.2016r Umowa Nr 54/2016 Osoba fiyczna Umowa wynajmu 1375,60 zł WO
308 05.05.2016r Umowa Nr 8/2016 Osoba fizyczna Dzierżawa nieruchomości 24 zł NIŚ
309 05.05.2016r Aneks Nr2/2016 do Umowy najmu nieruchomości Nr 7/2011 zawartej w dniu 10.02.2011 Osoba fizyczna Wynajem nieruchomości 45,87 zł NIŚ
310 16.05.2016r Umowa Nr 55/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 193,90 zł WO
311 16.05.2016r Umowa Nr 56/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 187,80 zł WO
312 04.05.2016r Umowa Nr EKIS.54/2016 Jacek Pakuła - EMBUS z siedzibą w Stróżewie Umowa na usługę transportową 12975,75 zł EKIS
313 20.05.2016r Umowa Nr 59/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243,90 zł WO
314 24.05.2016r Umowa Nr 61/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243,90zł WO
315 23.05.2016r Umowa Nr 60/2016 SM Świd w Żabowie Bezpłatne udostępnienie Świetlicy Wiejskiej - WO
316 19.05.2016r Umowa Nr 58/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243,90 zł WO
317 17.05.2016r Umowa Nr 57/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243,90 zł WO
318 24.05.2016r Umowa Nr 62/2016 Sołtys Sołectwa Nowielin B. Kołodziej Bezpłatne udostępnienie Świetlicy Wiejskiej - WO
319 25.05.2016r Umowa NR 63/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243,90 zł WO
320 25.05.2016r Umowa Nr 64/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243,90 zł WO
321 30.05.2016r Umowa o przynaniu pomocy NR 00089-65151-UM1600135/16 Samorząd Województwa Pomorskiego z siedzibą w Szczecinie. Umowa o przyznaniu pomocy 336. 628,00 zł PIiD
322 30.05.2016r Umowa o przynaniu pomocy NR 00089-65151-UM1600136/16 Samorząd Województwa Pomorskiego z siedzibą w Szczecinie Umowa o przyznaniu pomocy 2.066.963,00 zł PIiD
323 31.05.2016r Umowa Nr 65/2016 Osoba fizyczna Pezpłatne udostępnienie Świetlicy Wiejskiej - WO
324 19.05.2016r Umowa nr EKIS/56/15 Polski Komitet Pomocy Społecznej z siedzibą w Warszawie. Dotacja 500 zł EKIS
325 19.05.2016r Umowa nr EKIS/57/15 Polski Komitet Pomocy Społecznej z siedzibą w Warszawie. Dotacja 500 zł EKIS
326 19.05.2016r Umowa nr EKIS/58/15 Polski Komitet Pomocy Społecznej z siedzibą w Warszawie. Dotacja 500 zł EKIS
327 19.05.2016r Umowa nr EKIS/59/15 Polski Komitet Pomocy Społecznej z siedzibą w Warszawie. Dotacja 500 zł EKIS
328 30.05.2016r Umowa nr EKIS/61/16 Polski Związek Wędkarski w Szczecinie, Koło nr 41 w Pyrzycach Dotacja 1000 zł EKIS
329 31.05.2016r Umowa nr 62/2016 Fundacja Oświatowa Realizujmy Marzenia z siedzibą w Pyrzycach Dotacja 300 zł/miesięcznie/dziecko EKIS
330 19.02.2016r Umowa nr NIŚ/11/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu 143, 60 zł NIŚ
331 29.04.20016 Umowa NIŚ nr 6/2016 Agencja Artystyczna Elżbieta Prabucka - Jeznach z siedzibą w Olsztynie Umowa dzierżawy nieruchomości 615 zł NIŚ
332 01.06.2016r Umowa nr 66/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243,90 zł WO
333 01.06.2016r Umowa nr EKIS/63/16 Fundacja Wspierania Kultury "Noc Poetów" z siedzibą w Reczu Dotacja 1000 zł EKIS
334 05.05.2016r Aneks nr 2/2016 do Umowy najmu nieruchomości nr 7/2011 zawartej w dniu 10.02.2011r Osoba fizyczna Umowa najmu 45,87 zł NIŚ
335 03.06.2016r Umowa nr 67/2016 Zarząd Miejsko Gminny OSP RP w Pyrzycach Bezpłatne udostępnienie - WO
336 06.06.2016r Umowa nr 68/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243,90 zł WO
337 27.05.2016r Umowa EKIS nr 60/16 Transnet Spółka z o.o. z siedzibą w Sulmierzycach Umowa kupna i montażu 13505, 40 zł EKIS
338 27.05.2016r Umowa Pluta Spółka Jawna z siedzibą w Dolicach Usługa 6270 zł ZFŚS
339 03.06.2016r Umowa nr EKIS 64/2016 Szkoła Podstawowa w Okunicy Umowa wynajmu 1 zł EKIS
340 06.06.2016r Umowa nr 69/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 1031,70 zł WO
341 06.06.2016r Umowa nr PIID.27.20.18.2016 Projektowanie i nadzór budowlany w Pyrzycach Umowa na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej 5535 zł PIID
342 08.06.2016r Umowa nr 70/2016 Sołtys Sołectwa Okunica Bezpłatne udostepnienie - WO
343 31.05.2016r Umowa NIŚ/31/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu 386,34 zł NIŚ
344 09.06.2016r Umowa NIŚ/32/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu 450, 76 zł NIŚ
345 02.05.2016r Umowa NIŚ/29/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu 498,28 zł NIŚ
346 15.06.2016r Umowa nr EKIS/65/16 LUKS PŁonia z siedzibą w Okunicy Dotacja 1500 zł EKIS
347 17.06.2016r Aneks nr 1/2016 do Umowy nr EKIS.66/2015 zawartej w dniu 12.08.2015 EMBUS Jacek Pakuła z siedzibą w Stróżewie Usługa transportowa - EKIS
348 20.06.2016r Umowa nr EKIS 67/2016 PDK w Pyrzycach Umowa wynajmu 1 zł EKIS
349 01.06.2016r Umowa nr NIŚ.7231.1.2016 FUH Eko - STAMAR Stanisław Marczak Umowa na korzystanie z przystanków komunikacyjnych 0,05 zł/zatrzymanie NIŚ
350 17.06.2016r Umowa dzierżawy nr PIID.6852.3.2016.MT Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 1,86 zł PIID
351 09.06.2016r Umowa dzierżawy nr PIID.6852.2.2016.MT PHU Elektra z siedzibą w Stragardzie Umowa dzierżawy 22,32 zł PIID
352 09.06.2016r Umowa dzierżawy nr PIID.6852.1.2016.MT Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 2,46 zł PIID
353 22.06.2016r Umowa nr 1/2016 Zastępca Kierownika Umowa na używanie prywatnego samochodu do celów służbowych Zgodnie z obowiązującymi przepisami WO
354 20.06.2016r Umowa nr 71/2016 Osoba fizyczna Bezpłatne udostępnienie WO
355 22.06.2016r Umowa nr 72/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243, 90 zł WO
356 23.06.2016 Umowa nr NIŚ/33/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu 351,74 zł NIŚ
357 17.06.2016r Umowa nr EKIS/66/16 OSP w Ryszewku Dotacja 1500 zł EKIS
358 02.05.2016r Porozumienie nr 4/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu 30,75 zł NIŚ
359 01.06.2016r Porozumienie nr 18/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu 149, 26 zł NIŚ
360 01.06.2016r Porozumienie nr 19/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu 25,19 zł NIŚ
361 06.06.2016r Aneks nr 1/2016 do Umowy dzierżawy nieruchomości nr 30/2013 zawartej w dniu 05.06.2013r Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 68,11 zł NIŚ
362 10.06.2016r Aneks nr 1/2016 do Umowy dzierżawy nieruchomości nr 29/2013 zawartej w dniu 05.06.2013r Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 68,11 zł NIŚ
363 06.06.2016r Aneks nr 1/2016 do Umowy dzierżawy nieruchomości nr 28/2013 zawartej w dniu 05.06.2013r Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 75,42 zł NIŚ
364 01.04.2016r Aneks nr 1/2016 do Umowy dzierżawy nieruchomości nr 17/2013 zawartej w dniu 02.04.2013r Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 201,80 zł NIŚ
365 01.06.2016r Aneks nr 1/2016 do Umowy dzierżawy nieruchomości nr 27/2013 zawartej w dniu 27.06.2013r Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 60,54 zł NIŚ
366 01.06.2016r Aneks nr 2/2016 do Umowy dzierżawy nieruchomości nr 33/2010 zawartej w dniu 16.08.2010r Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 203, 60 zł NIŚ
367 06.06.2016r Aneks nr 1/2016 do Umowy dzierżawy nieruchomości nr 33/2013 zawartej w dniu 05.06.2013r Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 68,11 zł NIŚ
368 02.06.2016r Aneks nr 2/2016 do Umowy dzierżawy nieruchomości nr 45/2010 zawartej w dniu 18.10.2010r Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 129 40 zł NIŚ
369 03.06.2016r Aneks nr 1/2016 do Umowy dzierżawy nieruchomości nr 34/2013 zawartej w dniu 05.06.2013r Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 60, 54 zł NIŚ
370 06.06.2016r Aneks nr 1/2016 do Umowy dzierżawy nieruchomości nr 32/2013 zawartej w dniu 05.06.2013r Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 60, 54 zł NIŚ
371 01.06.2016r Aneks nr 1/2016 do Umowy dzierżawy nieruchomości nr 26/2013 zawartej w dniu 03.06.2013r Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 52, 97 zł NIŚ
372 27.04.2016r Aneks nr 1/2016 do Umowy użyczenia nr 1/2010 zawartej w dniu 28.04.2010r Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości nr 6 i 8 przy ul Księcia Bogusława X Umowa użyczenia - NIŚ
373 05.05.2016r Umowa nr 9/2016 najmu nieruchomości Osoba fizyczna Umowa najmu 37,20 zł NIŚ
374 25.04.2016r Aneks nr 2/2016 do Umowy dzierżawy nr 105/2011 zawartej w dniu 09.08.2011r Osoba fizyczna Umowa dzierżawy - NIŚ
375 11.03.2016r Aneks nr 1/2016 do Umowy dzierżawy nieruchomości nr 10/2013 zawartej w dniu 28.02.2013r Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 151,35 zł NIŚ
376 30.05.2016r Porozumienie nr 5/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 41,33 zł NIŚ
377 03.06.2016r Aneks nr 1/2016 do Umowy dzierżawy nieruchomości nr 38/2013 zawartej w dniu 13.06.2013r Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 60, 54 zł NIŚ
378 02.056.2016r Aneks nr 2/2016 do Umowy najmu nieruchomości nr 52/2010 zawartej w dniu 21.05.2010r Osoba fizyczna Umowa najmu 37 53 zł NIŚ
379 30.05.2016r Aneks nr 2/2016 do Umowy najmu nieruchomości nr 59/2010 zawartej w dniu 08.06.2010r Osoba fizyczna Umowa najmu 32,44 zł NIŚ
380 01.06.2016r Aneks nr 2/2016 do Umowy najmu nieruchomości nr 55/2010 zawartej w dniu 14.06.2010r Osoba fizyczna Umowa najmu 212,64 zł NIŚ
381 02.06.2016r Aneks nr 2/2016 do Umowy dzierżawy nieruchomości nr 27/2010 zawartej w dniu 11.06.2010r Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 127,64 zł NIŚ
382 25.05.2016r Aneks nr 2/2016 do Umowy najmu nieruchomości nr 62/2010 zawartej w dniu 16.06.2010r Osoba fizyczna Umowa najmu 45,87 zł NIŚ
383 30.05.2016r Porozumienie nr 6/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu 37,53 zł NIŚ
384 27.06.2016r Umowa nr NIŚ/35/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu 281,78 zł NIŚ
385 23.06.2016r Umowa nr NIŚ/34/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu 473,68 zł NIŚ
386 27.06.2016r Umowa o roboty budowlane PIID.2710.23.2016 BUDService Norbert Woźniak z siedzibą w Pyrzycach Umowa o roboty budowlane 64993,20 zł PIID
387 01.06.2016r Aneks nr 1/2016 do Umowy dzierżawy nieruchomości nr 23/2013 zawartej w dniu 31.05.2013r Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 302,70 zł NIŚ
388 28.05.2016r Aneks nr 2/2016 do Umowy najmu nieruchomości nr 54/2010 zawartej w dniu 01.06.2010r Osoba fizyczna Umowa najmu 151,75 zł NIŚ
389 10.06.2016r Aneks nr 2/2016 do Umowy najmu nieruchomości nr 56/2010 zawartej w dniu 11.06.2010r Osoba fizyczna Umowa najmu 222,20 zł NIŚ
390 01.06.2016r Porozumienie nr 27/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu 18,23 zł NIŚ
391 01.06.2016r Porozumienie nr 26/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu 27,96 zł NIŚ
392 01.06.2016r Porozumienie nr 25/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu 13,53 zł NIŚ
393 01.06.2016r Porozumienie nr 24/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu 14,69 zł NIŚ
394 01.06.2016r Porozumienie nr 23/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu 11,69 zł NIŚ
395 01.06.2016r Porozumienie nr 22/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu 11,69 zł NIŚ
396 01.06.2016r Porozumienie nr 21/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu 6,33 zł NIŚ
397 02.05.2016r Porozumienie nr 17/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu 31,37 zł NIŚ
398 02.05.2016r Porozumienie nr 16/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu 10,15 zł NIŚ
399 02.05.2016r Porozumienie nr 15/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu 28,60 zł NIŚ
400 02.05.2016r Porozumienie nr 14/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu 33,21 zł NIŚ
401 02.05.2016r Porozumienie nr 13/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu 20,91 zł NIŚ
402 02.05.2016 Porozumienie nr 12/2016r Osoba fizyczna Umowa najmu 32,47 zł NIŚ
403 23.06.2016r Umowa dzierżawy nr PIID.6853.3.2016.MT Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 1,23 zł PIID
404 02.05.2016r Porozumienie nr 11/2016r Osoba fizyczna Umowa najmu 30,75 zł NIŚ
405 02.05.2016r Porozumienie nr 10/2016r Osoba fizyczna Umowa najmu 32,09 zł NIŚ
406 02.05.2016r Porozumienie nr 9/2016r Osoba fizyczna Umowa najmu 7,38 zł NIŚ
407 02.05.2016r Porozumienie nr 8/2016r Osoba fizyczna Umowa najmu 46,88 zł NIŚ
408 02.05.2016r Porozumienie nr 7/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu 40,29 zł NIŚ
409 02.05.2016r Porozumienie nr 6/2016r Osoba fizyczna Umowa najmu 3075 zł NIŚ
410 02.05.2016r Porozumienie nr 5/2016r Osoba fizyczna Umowa najmu 30, 5 zł NIŚ
411 02.05.2016r Porozumienie nr 3/2016r Osoba fizyczna Umowa najmu 22,14 zł NIŚ
412 02.05.2016r Porozumienie nr 2/2016r Osoba fizyczna Umowa najmu 23,99 zł NIŚ
413 02.05.2016r Porozumienie nr 1/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu 23,38 zł NIŚ
414 28.06.2016r Umowa nr 1/2016 - NIŚ.6853.9.2016 Osoba fizyczna Umowa dotycząca wybudowanego odcinka sieci wodociągowo kanalizacyjnej 31242,65 bzł NIŚ
415 30.06.2016r Umowa nr PIID.2720.2.2016 Firma Projektowanie i Nadzór Budowlany w Pyrzycach Umowa na wykonanie dokumentacji Projektowo - Kosztorysowej 7503,00 zł PIID
416 30.06.2016r Aneks do Umowy nr BRM/1/2016 zawartej w dniu 28.01.2016r Vigor SC z siedzibą w Rzepnownie Umowa na obługę medialną - BRM
417 30.06.2016r Umowa Osoba fizyczna Umowa na wykonanie usługi 4500zł NIŚ
418 30.06.2016r Umowa nr 74/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu 243,90 zł WO
419 22.06.2016r Umowa nr WO.271.60.2016 Ecogas - Service z siedzibą w Choszcznie Umowa na wykonanie usługi 4059 zł WO
420 23.06.2016r Umowa nr NIŚ.7231.2.2016 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka Z.o.o. Kamień Pomorski Umowa na korzystanie z przystanków komunikacyjnych 0,05 zł/zatrzymanie NIŚ
421 02.05.2016r Umowa nr PIID.2720.11.2016 Osoba fizyczna Umowa na wykonanie dokumentacji kosztorysowo - projektowej 4791 zł PIID
422 01.07.2016r Umowa o roboty budowlane PIID.2720.10.2016-WR-1/2016 Zakład Budownictwa Ogólnego Leszek Gołębiowski z siedzibą w Pyrzycach Umowa na wykonanie robót budowlanych 1500 zł PIID
423 05.07.2016r Umowa nr 2/2016-NIŚ.6853.9.2016 Osoba fizyczna Umowa dotycząca wybudowanego odcinka sieci wodociągowej 60000 zł NIŚ
424 21.06.2016r Umowa o roboty budowlane PIID.2710.14.2016 Pol - Bud Andrzej Kowalski z siedzibą w Żabowie Umowa o roboty budowlane 16010,00 zł PIID
425 15.06.2016r Umowa użyczenia nr 2/2016 PDK w Pyrzycach Umowa użyczenia - NIŚ
426 23.06.2016r Umowa dzierżawy nr PIID.6853.2.2016.MT ENEA Operator Spółka z o.o. Rejon Dystrybucji Stargard Umowa dzierżawy 3,07 zł PIID
427 27.06.2016r Umowa Nr PIID.27.20.28.2016 Usługi Transportowe Grzegorz Rogalewicz z siedzibą w Pyrzycach Umowa na wykonanie usługi 14.760 zł PIID
428 23.06.2016r Umowa dzierżawy nr PIID.68.53.4.2016.MT Osoba fizyczna Umowa dzierzawy 27, 72 zł PIID
429 06.07.2016r Umowa nr 78/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243 ,90 zł WO
430 04.07.2016r Umowa nr 77/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243, 90 zł WO
431 04.07.2016r Umowa nr 76/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 687,80 zł WO
432 04.07.2016r Umowa nr 75/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 487,80zł WO
433 07.07.2016r Umowa o roboty budowlane PIID.2710.24.2016 Usługi sprzętem budowlanym Usługi Transportowe z siedzibą w Pyrzycach Umowa na wykonanie usługi 27,736,50 zł PIID
434 29.06.2016r Umowa nr 73/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243,90 zł WO
435 29.04.2016r Umowa NIŚ nr 6/2016 Agencja Artystyczna Elżbieta Prabucka - Jeznach z siedzibą w Olsztynie Umowa dzierżawy 615,00 zł NIŚ
436 07.07.2016r Umowa na roboty budowlane 2016 Grud Leszek Rogalewicz z siedzibą w Pyrzycach Umowa na wykonanie usługi 17, 835 zł NIŚ
437 13.05.2016r Umowa nr EKIS/55/16 Ludowy Klub Sportowy w Pyrzycach Dotacja 1000 zł EKIS
438 30.06.2016r Umowa o roboty budowlane PIID.2720.8.2016 BUD Servis Norbert Woźniak z siedzibą w Pyrzycach Umowa na wykonanie usługi 4378, 80 zł PIID
439 06.07.2016r Umowa użyczenia PIID nr 6/2016/MT Wspólnota Mieszkaniowa w Pyrzycach ul Niepodległości 6 Umowa użyczenia - PIID
440 06.07.2016r Umowa PIID.2720.15.2016 RE Solar Energy Power Spółka z o.o. w Szczecinie Umowa na wykonanie usługi 7624,77 zł PIID
441 22.07.2016r Umowa Osoba fizyczna Umowa powierzenia służbowego telefonu komórkowego 23, 37/ miesiąc WO
442 07.07.2016r Umowa nr EKIS/69/16 MLKS Sokół w Pyrzycach Dotacja 3000 zł EKIS
443 15.06.2016r Umowa nr 188/TI/16 Wodociągi zachodniopomorskie Spółka z o.o. siedziba w Goleniowie Umowa na wykonanie usługi 172, 600 zł netto NIŚ
444 21.07.2016r Umowa o roboty budowlane PIID.272.1.2016 BUDIMEX Spółka akcyjna z siedziba w Warszawie Umowa na wykoanie zadania "Przebudowa drogi gminnej w Miejscwości Giżyn" 2 168 127,52 zł PIID
445 25.07.2016r Umowa nr PIID.2720.30.2016 PHU "REOZD" Spółka z o.o z siedzibą w Pyrzycach Umowa na wykonanie usługi 4 218,90 zł PIID
446 26.07.2016r Umowa nr 84/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243, 90 zł WO
447 07.07.2016r Umowa nr EKIS/68/16 Husaria Fight Team Dotacja 3000 zł EKIS
448 29.07.2016r Umowa nr 85/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243, 90 zł WO
449 28.07.2016r Umowa nr WEiS/6/2016 Województwo Zachodniopomorskie Dotacja 18 300 zł PIID
450 02.08.2016r Umowa nr 86/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 687,80 zł WO
451 08.07.2016r Umowa kompleksowa nr SP/3D/853-145-69-90/16/0002 Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu Umowa na sprzedaż i dystrybucję Według taryfy WO
452 08.07.2016r Umowa kompleksowa nr SP/3D/853-145-69-90/16/0003 Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu Umowa na sprzedaż i dystrybucję Według taryfy WO
453 09.07.2016r Umowa kompleksowa nr SP/3D/853-145-69-90/16/0004 Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu Umowa na sprzedaż i dystrybucję Według taryfy WO
454 09.07.2016r Umowa kompleksowa nr SP/3D/853-145-69-90/16/0005 Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu Umowa na sprzedaż i dystrybucję Według taryfy WO
455 09.07.2016r Umowa kompleksowa nr SP/3D/853-145-69-90/16/0006 Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu Umowa na sprzedaż i dystrybucję Według taryfy WO
456 09.07.2016r Umowa kompleksowa nr SP/3D/853-145-69-90/16/0007 Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu Umowa na sprzedaż i dystrybucję Według taryfy WO
457 09.07.2016r Umowa kompleksowa nr SP/3D/853-145-69-90/16/0008 Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu Umowa na sprzedaż i dystrybucję Według taryfy WO
458 09.07.2016r Umowa kompleksowa nr SP/3D/853-145-69-90/16/0009 Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu Umowa na sprzedaż i dystrybucję Według taryfy WO
459 09.07.2016r Umowa kompleksowa nr SP/3D/853-145-69-90/16/0010 Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu Umowa na sprzedaż i dystrybucję Według taryfy WO
460 09.07.2016r Umowa kompleksowa nr SP/3D/853-145-69-90/16/0011 Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu Umowa na sprzedaż i dystrybucję Według taryfy WO
461 09.07.2016r Umowa kompleksowa nr SP/3D/853-145-69-90/16/0013 Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu Umowa na sprzedaż i dystrybucję Według taryfy WO
462 09.07.2016r Umowa kompleksowa nr SP/3D/853-145-69-90/16/0014 Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu Umowa na sprzedaż i dystrybucję Według taryfy WO
463 09.07.2016r Umowa kompleksowa nr SP/3D/853-145-69-90/16/0015 Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu Umowa na sprzedaż i dystrybucję Według taryfy WO
464 09.07.2016r Umowa kompleksowa nr SP/3D/853-145-69-90/16/0016 Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu Umowa na sprzedaż i dystrybucję Według taryfy WO
465 09.07.2016r Umowa kompleksowa nr SP/3D/853-145-69-90/16/0017 Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu Umowa na sprzedaż i dystrybucję Według taryfy WO
466 03.08.2016r Umowa nr 87/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243,90 zł WO
467 01.08.2016r Porozumienie nr 35/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu 52,69 zł NIŚ
468 01.08.2016r Porozumienie nr 29/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu 6,15 zł NIŚ
469 01.08.2016r Porozumienie nr 30/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu 24,46 zł NIŚ
470 01.08.2016r Porozumienie nr 31/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu 20,91 zł NIŚ
471 01.08.2016r Porozumienie nr 32/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu 21,68 zł NIŚ
472 01.06.2016r Porozumienie nr 33/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu 13,68 zł NIŚ
473 01.06.2016r Porozumienie nr 34/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu 3,12 zł NIŚ
474 01.06.2016r Porozumienie nr 28/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu 4,92 zł NIŚ
475 04.03.2016r Aneks nr 2/2016r do Umowa najmu nieruchomości nr 20/2010 zawartej w dniu 03.03.2010r Osoba fizyczna Umowa najmu 109, 35 zł NIŚ
476 29.07.2016r Aneks nr 2/2016 do Umowy dzierżawy nieruchomosci nr 33/2010 zawartej w dniu 07.09.2010r Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 126,13 zł NIŚ
477 29.07.2016r Umowa nr 12/2016 dzierżawy nieruchomości Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 57,08 zł NIŚ
478 06.07.2016r Nr Umowy NIŚ/36/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu 146,24 zł NIŚ
479 18.07.2016r Umowa nr NIŚ/37/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu 37,40 zł NIŚ
480 04.08.2016r Umowa na wprowadzenie wód opadowych do kanalizacji ogólnospławnej nr 17/z-w/2016 PPK Spółka z o.o. w Pyrzycach Umowa na wykonanie usługi - NIŚ
481 04.08.2016r Umowa o roboty budowlane PIID.2710.32.2016 Przemysław Szewczyk Parkiet Gold Szczecin Umowa na renowację parkietu 43.050 zł PIID
482 04.08.2016r Umowa nr EKIS 71/2016 Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Lipianach Umowa najmu 300 zł EKIS
483 11.08.2016r Umowa nr WO.90.2016 KWP w Szczecinie Umowa najmu 123 zł WO
484 16.08.2016r Umowa nr EKIS 72/2016 Stowarzyszenie Coolturalni z siedzibą 74-220 Pyrzyce Dotacja 2000 zł EKIS
485 10.08.2016r Umowa nr NIŚ/38/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu 294,78 zł NIŚ
486 16.06.2016r Aneks nr 1/2016 do Umowy dzierżawy nieruchomości nr 37/2013 zawartej w dniu 13.06.2013r Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 52,97 zł NIŚ
487 07.07.2016r Aneks nr 2/2016 do Umowy najmu nieruchomości nr 65/2010 zawartej w dniu 12.07.2010r Osoba fizyczna Umowa najmu 743,54 zł NIŚ
488 08.07.2016r Aneks nr 2/2016 do Umowy najmu nieruchomości nr 93/2010 zawartej w dniu 06.12.2010r Osoba fizyczna Umwa najmu 30,51 zł NIŚ
489 15.07.2016r Aneks 3/2016 do Umowy z dnia 06.08.2014 zmienionej Aneksem nr 1./2011 z dnia 14 luty 2011 oraz Aneksem nr 2/2013 z dnia 30.09.2013r Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pyrzycach Umowa na używanie obiektu - NIŚ
490 03.08.2016r Umowa nr EKIS/70/16 Ochotnicza Straż Pożarna w Nowielinie Dotacja 6000 zł EKIS
491 01.07.2016r Umowa nr 10/2016 Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 5 zł NIŚ
492 01.06.2016r Aneks nr 1/2016 do Umowy dzierżawy nieruchomości nr 31/2013 z dnia 05.06.2013r Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 24,28 zł NIŚ
493 01.08.2016r Aneks nr 2/2016 do Umowy dzierżawy nieruchomości nr 29/2010 z dnia 13.07.2010r Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 31,53 zł NIŚ
494 04.08.2016r Umowa nr BS16-03371 Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Umowa na przebudowę budynku 795.730,96 zł PIID
495 12.08.2016r Umowa nr PIID.2710.35.2016 PROIWEST Projektowanie, Nadzór, Inwestycje z siedzibą w Stragardzie Umowa o nadzór inwestorski 3.493, 20 zł PIID
496 01.08.2016r Umowa nr SM/1/2016 Aksel Sp Społka z .o.o Rybnik Zakup licenji na oprogramowanie 1.770,22 zł Straż Miejska
497 22.08.2016r Umowa nr PIID.271.33.2016 Tomasz Szynkowski LANDPROJEKT Biuro Projektowo - Budowlano - Inwestycyjne Szczecin Nadzór inwestorski 5.535 zł PIID
498 09.08.2016r Umowa o roboty budowlane PIID.272.3.2016 Jan Ksel Usługi Sprzętem Budowlanym Usługi Transportowe Pyrzyce Roboty budowlane 175. 090,50 zł PIID
499 22.-08.2016r Umowa o roboty budowlane PIiD.272.4.2016 MALDROBUD Spółka z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Myśliborzu Roboty budowlane 285,991,48 zł PIiD
500 22.08.2016r Umowa nr 91/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 193,90 zł WO
501 17.08.2016r Umowa nr 92/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu - WO
502 23.08.2016r Umowa nr 93/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243,90 zł WO
503 23.08.2016r Umowa o roboty budowlane PIiD.272.2.2016 Tomasz Apoczkin "TOM BRUK" Choszczno Roboty budowlane 570.401,25 zł PIiD
504 18.08.2016r Umowa EKIS.74/2016 EMBUS Jacek Pakuła Stróżewo Umowa na wykonanie usługi transportowej 338,04 zł EKIS
505 19.08.2016r Umowa nr EKIS.73/2016 Osoba fizyczna Zwrot kosztów przejazdów - EKIS
506 23.08.2016r Umowa nr 94/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu 243,90 zł WO
507 24.08.2016r Umowa nr 95/2016 Osoba fizyczna Umowa wynajmu - WO
508 22.08.2016r Umowa nr PIiD.271.31.2016 Halina Landsberg Biuro Obsługi Inwestycji i nieruchomości Gdańsk Nadzór budowlany 5000 zł PIiD
509 26.08.2016r Umowa nr 3/2016 Gminna Spółka Wodna Pyrzyce Dotacja 1500 zł NIŚ
510 25.08.2016r Umowa NIŚ.7031.1.2016 Władysław Gliźniewicz Zakład Inżynierii Wodno _Sciekowej i Melioracji Gryfice Opracowanie dokumentacji 12.299,96zł NIŚ
511 24.08.2016r Umowa PIiD.2710.34.2016 Marek Dworaczyk Szczecin Nadzór archeologiczny 2.500 zł PIiD
512 01.08.2016r Porozumienie nr 40/2016 Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Porozumienie 50,28 zł NIŚ
513 01.09.2016r Umowa nr 98/2016 Osoba fizyczna Wynajem świetlicy 243, 90 zł WO
514 01.09.2016r Umowa nr 99/2016 Osoba fizyczna Wynajem świetlicy 243 , 90 zł WO
515 30.08.2016r Umowa nr 97/2016 Osoba fizyczna Wynajem świetlicy 243, 90 zł WO
516 04.08.2016r Umowa o roboty budowlane PIiD.2720.29.2016 SANIT Spółka z o.o. Stargard Umowa na roboty budowlane 29. 520 zł PIiD
517 31.08.2016r Aneks nr 1 do Umowy o roboty budowlane Nr PIiD.2710.32.2016 z dnia 04.08.2016

Przemysław Szewczyk Szczecin

Parkiet Gold

Umowa na roboty budowlane - PIiD
518 01.09.2016r Umowa PIiD.7021.1.2016 Globex Spółka z o.o.  Gorzów Wielkopolski Umowa na szczegółowe warunki utwardzenia drogi - PIiD
518A 21.07.2016r Umowa o roboty budowlane PIiD.2710.23.216 - WR-1/2016 BUD SERVIS Norbert Woźniak Pyrzyce Roboty budowlane 7.196,72 zł PIiD
519 31.08.2016r Umowa Nr EKIS.75/2016 Jacek Pakuła Embus Stróżewo Usługa transportowa 41.522,40 zł EKIS
520 12.08.2016r Umowa o przyłącze do sieci nr 30393/2016/OD3/ZR4 ENEA Operator Spółka z o.o. Poznań Umowa na przyłączenie instalacji 387,20 zł NIŚ
521 29.08.2016r Umowa kompleksowa Nr SP/3A/8531456990/16/0001 ENEA Spółka Akcyjna Poznań Umowa na sprzedaż energii elektrycznej Według taryfy NIŚ
522 09.09.2016r Umowa Nr 100 Osoba fizyczna Udostępnienie świetlicy - WO
523 31.08.2016r Umowa Nr 289/D/2016 Wojewoda Zachodniopomorski Dotacja 15.744,73 zł EKIS
524 02.09.2016r Umowa NIŚ.7031.2.2016 Elektroamper Wysocki Jerzy Pyrzyce Umowa na wykonanie projektu 738,02 zł NIŚ
525 29.08.2016r Umowa nr 96/2016 Osoba fizyczna Wynajem świetlicy 193,90 zł WO
526 01.08.2016r Porozumienie Nr 44/2016 o wstąpieniu w ogóół praw i obowiązków zarządcy Osoba fizyczna Umowa najmu 2,43 zł NIŚ
527 01.08.2016r Porozumienie Nr 36/2016 o wstąpieniu w ogóół praw i obowiązków zarządcy Osoba fizyczna Umowa najmu 15 zł NIŚ
528 01.08.2016r Porozumienie Nr 37/2016 o wstąpieniu w ogóół praw i obowiązków zarządcy Osoba fizyczna Umowa najmu 12,30 zł NIŚ
529 01.08.2016r Porozumienie Nr 38/2016 o wstąpieniu w ogóół praw i obowiązków zarządcy Osoba fizyczna Umowa najmu 13,53 zł NIŚ
530 01.08.2016r Porozumienie Nr 39/2016 o wstąpieniu w ogóół praw i obowiązków zarządcy Osoba fizyczna Umowa najmu 46,75 zł NIŚ
531 01.08.2016r Porozumienie Nr 7/2016 o wstąpieniu w ogóół praw i obowiązków zarządcy Osoba fizyczna Umowa najmu 109,35 zł NIŚ
532 01.08.2016r Porozumienie Nr 48/2016 o wstąpieniu w ogóół praw i obowiązków zarządcy Osoba fizyczna Umowa najmu 14,58 zł NIŚ
533 01.08.2016r Porozumienie Nr 49/2016 o wstąpieniu w ogóół praw i obowiązków zarządcy Osoba fizyczna Umowa najmu 7,82 zł NIŚ
534 01.08.2016r Porozumienie Nr 50/2016 o wstąpieniu w ogóół praw i obowiązków zarządcy Osoba fizyczna Umowa najmu 5,18 zł NIŚ
535 01.08.2016r Porozumienie Nr 51/2016 o wstąpieniu w ogóół praw i obowiązków zarządcy Osoba fizyczna Umowa najmu 14,87 zł NIŚ
536 01.08.2016r Porozumienie Nr 41/2016 o wstąpieniu w ogóół praw i obowiązków zarządcy Osoba fizyczna Umowa najmu 7,16 zł NIŚ
537 01.08.2016r Porozumienie Nr 42/2016 o wstąpieniu w ogóół praw i obowiązków zarządcy Osoba fizyczna Umowa najmu 2,80 zł NIŚ
538 01.08.2016r Porozumienie Nr 43/2016 o wstąpieniu w ogóół praw i obowiązków zarządcy Osoba fizyczna Umowa najmu 4,43 zł NIŚ
539 01.08.2016r Porozumienie Nr 47/2016 o wstąpieniu w ogóół praw i obowiązków zarządcy Osoba fizyczna Umowa najmu 13,95 zł NIŚ
540 01.08.2016r Porozumienie Nr 46/2016 o wstąpieniu w ogóół praw i obowiązków zarządcy Osoba fizyczna Umowa najmu 2,95 zł NIŚ
541 12.09.2016r Umowa nr EKIS/2016 Osoba fizyczna Umowa na zwrot kosztów przejazdów 22,07 zł EKIS
542 01.08.2016r Porozumienie Nr 45/2016 o wstąpieniu w ogóół praw i obowiązków zarządcy Osoba fizyczna Umowa najmu 28,73 zł NIŚ
543 04.08.2016r

Aneks nr 2 do Umowy  dzieżawy nieruchomości nr 36 /2010 zawartej w dniu 09.09.2010r

Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 75,67 zł NIŚ
544 04.08.2016r Aneks nr 3 do Umowy  dzieżawy nieruchomości nr 34 /2010 zawartej w dniu 06.09.2010r Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 14,13 zł NIŚ
545 04.08.2016r Aneks nr 2 do Umowy  najmu nieruchomości nr 76 /2010 zawartej w dniu 06.09.2010r Osoba fizyczna Umowa najmu 853,62 zł NIŚ
546 01.08.2016r Aneks nr 2 do Umowy  najmu nieruchomości nr 69/2010 zawartej w dniu 19.07.2010r Osoba fizyczna Umowa najmu 38,92 zł NIŚ
547 03.08.2016r Aneks nr 2 do Umowy  najmu nieruchomości nr 83/2010 zawartej w dniu 15.11.2010r Osoba fizyczna Umowa najmu 457,34 zł NIŚ
548 01.08.2016r Aneks nr 2 do Umowy  najmu nieruchomości zawartej w dniu 26.07.2006r Osoba fizyczna Umowa najmu 897,04 zł NIŚ
549 01.08.2016r Aneks nr 2 do Umowy  najmu nieruchomości  zawartej w dniu 26.07.2006r Osoba fizyczna Umow najmu 438,56 zł NIŚ
550 01.08.2016r Aneks nr 2 do Umowy  dzieżawy nieruchomości nr 23 /2010 zawartej w dniu 02.06.2010r Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 45,40 zł NIŚ
551 01.08.2016r Aneks nr 2 do Umowy  dzieżawy nieruchomości nr 32 /2010 zawartej w dniu 16.06.2010r Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 65,17 zł NIŚ
552 01.08.2016r Umowa nr 11/2016 Najmu nieruchomości Osoba fizyczna Umowa najmu 55,20 zł NIŚ
553 09.08.2016r Aneks nr 2 do Umowy  najmu nieruchomości nr 77/2010  zawartej w dniu 02.09.2010r Osoba fizyczna Umowa najmu 43,79 zł NIŚ
554 12.07.2016r Aneks nr 2 do Umowy  dzieżawy nieruchomości nr 40 /2010 zawartej w dniu 01.10.2010r Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 74,67 zł NIŚ
555 01.08.2016r Aneks nr 2 do Umowy  dzieżawy nieruchomości nr 51 /2010 zawartej w dniu 17.11.2010r Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 72,31 zł NIŚ
556 01.08.2016r Aneks nr 2 do Umowy  dzieżawy nieruchomości nr 41 /2010 zawartej w dniu 01.10.2010r Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 184,14 zł NIŚ
557 01.08.2016r Aneks nr 2 do Umowy  dzieżawy nieruchomości nr 38 /2010 zawartej w dniu 03.09.2010r Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 252,25 zł NIŚ
558 29.07.2016r Aneks nr 5 do Umowy  najmu nieruchomości  zawartej w dniu 26.07.2006r Osoba fizyczna Umowa najmu 612,10 zł NIŚ
559 28.06.2016r Umowa NIŚ nr 5/2016 na wykonanie mapy do celów projektowych Geopol Zakład Usług Geodezyjnych w Pyrzycach Umowa o działo 1200 zł NIŚ
560 13.09.2016r Umowa nr 101/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu 243,90 zł WO
561 02.05.2016r Aneks nr 12 do porozumienia wykonawczego nr 1/2012 z dnia 16.04.2012r PPK Pyrzyce Aneks do Porozumienia - NIŚ
562 28.07.2016r Aneks nr 2/2016 do Umowy dzierżawy nieruchomości 42/2010 zawartej w dniu 05.10.2010r Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 147,82 zł NIŚ
563 28.06.2016r Umowa NIŚ nr 4/2016 na wykonanie mapy do celów projektowych Geopol Zakład Usług Geodezyjnych w Pyrzycach Umowa o dzieło 1900 zł NIŚ
564 28.06.2016r Umowa NIŚ nr 2/2016 na wykonanie mapy do celów projektowych Geopol Zakład Usług Geodezyjnych w Pyrzycach Umowa o dzieło 1800 zł NIŚ
565 28.06.2016r Umowa NIŚ nr 3/2016 na wykonanie mapy do celów projektowych Geopol Zakład Usług Geodezyjnych w Pyrzycach Umowa o dzieło 1200 zł NIŚ
566 28.06.2016r Umowa NIŚ nr 1/2016 na wykonanie mapy do celów projektowych Geopol Zakład Usług Geodezyjnych w Pyrzycach Umowa o dzieło 900 zł NIŚ
567 01.08.2016r Aneks nr 1 do Umowy  dzieżawy nieruchomości nr 39 /2013 zawartej w dniu 31.07.2013r Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 64,58 zł NIŚ
568 14.06.2016r Aneks nr 2/2016 do Umowy  najmu nieruchomości nr 66/2010  zawartej w dniu 30.08.2010r Osoba fizyczna Umowa najmu 137,15 zł NIŚ
569 06.07.2016r Aneks nr 2/2016 do Umowy  dzieżawy nieruchomości nr 35 /2010 zawartej w dniu 27.09.2010r Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 75,68 zł NIŚ
570 17.08.2016r Aneks nr NIŚ 1/2016 z dnia 17.08.2016r Geopol Zakład Usług Geodezyjnych w Pyrzycach Umowa o dzieło - NIŚ
571 20.09.2016r Umowa nr PIID.271.38.2016 Biuro Obsługi Inwestycji i Nieruchomości Halina Landsberg Gdańsk Umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru 3000 zł PIID
572 16.09.2016r Umowa nr 102/2016 Osoba fizyczna Udostępnienie świetlicy - WO
573 22.08.2016r Umowa nr 1/2016 Józef Kozłowski Tychowo Dostawa i montaż sprzętu 9.999,90 zł PIID
574 25.08.2016r Umowa nr 2/2016 Grzegorz Fabian i Agnieszka Giza "Frajda" Radawiec Duży Dostawa i montaż sprzętu 3.345,60 zł PIID
575 30.12.2015r Aneks nr NIŚ 1/2015 do Umowy Nr 16/2015 z dnia 01.09.2015r Geopol Pyrzyce Wykonanie Prac Geodezyjnych - NIŚ
576 03.07.2016r Aneks nr NIR 2/2016 do Umowy nr 16/2015r z dnia 01.09.2015r Geopol Wykonanie Prac Geodezyjnych - NIŚ
577 21.09.2016r Umowa nr EKIS/79/16 Stowarzyszenie Wrzos Krzemlin Dotacja 1000 zł EKIS
578 21.09.2016r Umowa EKIS nr 78/16 Stowarzyszenie Oldboje Sokoła Pyrzyce Dotacja 1000 zł EKIS
579 21.09.2016r Umowa nr 14/DGIP/2016 Wojewoda Zachodniopomorskie Dotacja 145.763,00 zł PIID
580 27.06.2016r Umowa dzierżawy PIID.6853.5.2016NT Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 21,52 zł PIID
581 22.09.2016r Umowa o roboty budowlane PIID.2710.41.2016 Usługi Sprzętem Budowlanym Jan Ksel Umowa o roboty budowlane 31.000 zł PIID
582 10.10.2016r Umowa o roboty budowlane PIID.2710.44.2016 Pol-bud Andrzej Kowalski Żabów Umowa o roboty budowlane 11.709,60 zł PIID
583 14.09.2016r Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego RW-280/000290/2016

PGNiG Obrót Detaliczny Spółka

z o.o. Warszawa

Dostarczenie paliwa gazowego - OCiZK
584 09.09.2016r Umowa dotacji nr 2016Do588S Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Dotacja 42.438 zł NIŚ
585 10.10,.2016r Umowa EKIS nr 81/2016 Jacek Pakuła Embus Stróżewo Umowa na wynajem autobusu 2,93 zł EKIS
586 04.10.2016r Umowa nr 106/2016 Osoba fizyczna Wynajem świetlicy 243,90 zł WO
587 05.10.2016r Umowa nr 107/2016r Osoba fizyczna Wynajem świetlicy 243, 90 zł WO
588 12.10.2016r Umowa nr 108/2016r Osoba fizyczna Wynajem świetlicy 187,50 zł WO
589 13.10.2016r Umowa nr 109/2016r Osoba fizyczna Wynajem świetlicy 243,90 zł WO
590 17.10.2016r Umowa nr 110/2016r Osoba fizyczna Wynajem świetlicy 193,90 zł WO
591 27.09.2016r Umowa nr 104/2016r Osoba fizyczna Wynajem świetlicy 243,90 zł WO
592 03.10.2016r Umowa nr 105/2016r Osoba fizyczna Wynajem świetlicy 193,90 zł WO
593 23.09.2016r Umowa nr 103/2016r Osoba fizyczna Wynajem świetlicy - WO
594 27.09.2016r Umowa nr PIiD.2710.42.2016 Karolina Kurtz - Orecka, Szczecin Wykonanie audytów energetycznych budynków 7000 zł PIID
595 17.10.2016r Umowa PIiD.2710.45.2016 Madruk Pyrzyce Wykonanie tablicy 1.222,30 zł PIID
596 19.07.2016r Umowa PIiD.2710.17.2016 Budotechnika Pilchowice Zakup i montaż toalety publicznej 112.766,40 zł PIID
597 17.10.2016r Umowa EKIS/83/2016 Ludowy Zespół Sportowy Goplana w Żabowie Dotacja 1500 zł EKIS
598 05.10.2016r Aneks nr NIŚ 1/2015 Waldemar Zimoń Pyrzyce Prace geodezyjne - NIŚ
599 24.05.2016r Aneks nr NIR 2/2016 Waldemar Zimoń Pyrzyce Prace geodezyjne - NIŚ
600 19.10.2016r Umowa nr UM01/D002074008/016329079 P4 Sp z o.o. Pyrzyce Umowa o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych 49,19 zł WO
601 27.09.2016r Umowa nr EKIS/80/2016 BUGLO Plac zabaw Spółka z o.o. Spółka k. Koszalin Roboty budowlane 14.999,97 zł EKIS
602 19.10.2016r Umowa nr EKIS/85/2016 Ochotnicza Straż Pożarna w Pyrzycach Dotacja 17 564 zł EKIS
603 13.10..2016r Umowa PIID.2710.48.2016

PRIMEKONSULTING

Sólka z o.o. Szczecin

Termomodernizacja budynku 24 477 zł PIID
604 30.09.2016r Umowa nr DS/NIŚ/23016 ENEA SA Poznań Dostawqa energii elektrycznje - NIŚ
605 21.06.2016r Aneks nr NIŚ 3/2016 do Umowy nr 7/2015 z dnia 06.05.2015 Waldemar Zimoń Pyrzyce Prace geodezyjne 1 783,50 zł NIŚ
606 12.10.2016r Umowa nr PIID.2720.57.2016 Vobema Sp. z o.o. PIła Wykonanie oznakowania poziomego na drogach 2 460zł PIID
607 17.10.2016r Umowa ne EKIS/82/2016 Polski Związek Niewidomych Szczecin Dotacja 600 zł EKIS
608 20.10.2016r Umowa najmu lokalu mieszkanlnego nr NIŚ 44/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu 152,61 zł NIŚ
609 20.10.2016r Umowa nr NIŚ/44/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu 152,61 zł NIŚ
610 19.10.2016r Umowa nr 111/2016 Osoba fizyczna Wynajem świetlicy 243, 90 zł WO
611 19.10.2016r Umowa nr 112/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu 243, 90 zł NIŚ
612 13.10.2016r Umowa nr NIŚ/43//2016 Osoba fizyczna Umowa najmu 361, 10 zł
613 25.10.2016r Umowa nr 113/2016 Osoba fizyczna Wynajem świetlicy 193,90 zł WO
614 12.10.2016r Umowa najmu lokalu mieszkalnego - lokal socjalny nr NIŚ/41/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu 185, 69 zł NIŚ
615 11.10.2016r Umowa najmu lokalu mieszkalnego nr NIŚ/40/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu 240, 96 zł NIŚ
616 12.10.2016r Umowa najmu lokalu mieszkalnego - lokal socjalny nr NIŚ/42/2016 Osoba fizyczna Umowa najmu 512, 46 zł NIŚ
617 05.10.2016r Aneks nr 2/2016 do Umowy najmu nieruchomości nr 67/2010 zawartej w dniu 23.07.2010r Osoba fizyczna Umowa najmu 408, 38 zł NIŚ
618 05.10.2016r Aneks nr 2/2016 do Umowy najmu nieruchomości nr 79/2010 zawartej w dniu 06.10.2010r Osoba fizyczna Umowa najmu 45,87 zł NIŚ
619 06.10.2016r Aneks nr 2/2016 do Umowy najmu nieruchomości nr 85/2010 zawartej w dniu 15.11.2010r Osoba fizyczna Umowa najmu 350, 06 zł NIŚ
620 03.10.2016r Porozumienie nr 11/2016 o wstąpieniu w ogół praw i obowiązków najemcy Osoba fizyczna Najem lokalu 74,14 zł NIŚ
621 30.09.2016r Aneks nr 2/2016 do Umowy dzierżawy nieruchomośći nr 39/2010 zawarty w dniu 02.09.2010r Osoba fizyczna Dzierżawa działki 39,10 zł NIŚ
622 03.10.2016r Aneks nr 2/2016 do Umowy najmu nieruchomośći nr 82/2010 zawarty w dniu 17.11.2010r Osoba fizyczna Najem nieruchomości 466,48 zł NIŚ
623 19.10.2016r Umowa o realizację zadania publicznego nr EKIS/84/2016 OSP Mielęcin Dotacja 1397, 00 zł EKIS
624 03.10.2016r Aneks nr 3/2016 do Umowy najmu nieruchomośći nr 75/2010 zawarty w dniu 25.09.2010r

Totalizaror Sportowy

Szczecin

Najem nieruchomości 234,56 zł NIŚ
625 10.10.2016r Umowa najmu lokalu mieszkalnego nr NIŚ/39/2016 Osoba fizyczna Najem lokalu 138, 41 zł NIŚ
626 28.09.2016r Porozumienie nr 10/2016 o Wstąpieniu w Ogół Praw i Obowiązków Najemcy Osoba fizyczna Najem działki 38, 44zł NIŚ
627 22.09.2016r Porozumienie nr 9/2016 o wstąpieniuw Ogół Praw i obowiazków dzierżawcy Osoba fizyczna Dzierżawa działki 79, 71 zł NIŚ
628 22.09.2016r Porozumienie nr 8/2016 o wstąpieniuw Ogół Praw i obowiazków dzierżawcy Osoba fizyczna Dzierżawy działki 82, 14 zł NIŚ
629 13.10.2016r Umowa użyczenia nr WO/1/2016 Pyrzycka Biblioteka Publiczna w Pyrzycach Umowa użyczenia - WO
630 19.10.2016r Umowa o roboty budowlane PIiD.2720.56.2016 MALDROBUD Myślibórz Roboty budowlane 9. 688, 83 zł PIiD
631 21.10.2016r Umowa o realizację zadania publicznego Stowarzyszenie Tańca Sportowego Pyrzyce Dotacja 2000 zł EKIS
632 18.10.2016r Aneks nr 2/2016 do Umowy dzierżawy nieruchomości nr 49/2010 zawartej w dniu 15.11.2010r Osoba fizyczna Dzierżawa nieruchomości 25,23 zł NIŚ
633 17.10.2016r Porozumienie nr 12/2016 Spółdzielnia Mleczarska Mlekowita Porozumienie 493,23 zł NIŚ
634 03.10.2016r Aneks nr 2/2016 do Umowy najmu nieruchomości nr 80/2010 zawartej w dniu 01.10.2010r Osoba fizyczna Najem nieruchomości 33,36 zł NIŚ
635 17.10.2016r Aneks nr 2/2016 do Umowy dzierżawy nieruchomości nr 47/2010 zawartej w dniu 15.11.2010r Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 26,49 zł NIŚ
636 07.10.2016r Aneks nr 2/2016 do Umowy dzierżawy nieruchomości nr 54/2010 zawartej w dniu 06.12.2010r Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 37,84 zł NIŚ
637 03.11.2016r Umowa nr 114/2016 z dnia 03.11.23016r Koło Łowieckie Przepiórka Wynajem świetlicy 243, 90ł WO
638 19.10.2016r Umowa nr NIŚ/D/P?2016 na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ENEA Spółka z o.o. Umowa na wykonanie dokumentacji 10.000 zł NIŚ
639 31.10.2016r Umowa dzierżawy nr 40 /2016 Osoba fizyczna Dzierżawy nieruchomości 95,94 zł NIŚ
640 31.10.2016r Umowa o roboty budowlane PIID.2710.52.2016 Usługi Sprzętem Budowlanym  Jan Ksel Pyrzyce Umowa na roboty budowlane 6765 zł PIID
641 08.11.2016r Aneks nr 1 / 2016 do Umowy dzierżawy nieruchomości nr 42/2013 zawartej w dniu 21.10.2013r Osoba fizyczna Dzierżawa nieruchomości 6, 14 zł NIŚ
642 27.06.2016r Aneks nr NIŚ1/2016 Geopol Krzysztof Sałamacha Prace geodezyjne - NIŚ
643 07.11.2016r Aneks nr 3/2016 do Umowy najmu nieruchomości nr 91/2010 zawartej w dniu 01.12.2010r Osoba fizyczna Umowa najmu 233,32 zł NIŚ
644 02.11.2016r Umowa nr 16/2016 Dzierżawy nieruchomości Osoba fizyczna Dzierżawa nieruchomości 321,36 zł NIŚ
645 02.11.2016r Umowa nr 15/2016 Dzierżawy Nieruchomości Osoba fizyczna Dzierżawa nieruchomości 674,39 zł NIŚ
646 04.11.2016r Umowa nr 115/2016 Osoba fizyczna Wynajem sali 243,90 zł WO
647 19.10.2016r Aneks nr 1 do Umowy nr EKIS/23/2016 Akademia Piłkarska Fair Play Pyrzyce Dotacja - EKIS
648 31.10.2016r Umowa nr EKIS/87/2016 LKS Spartakus Pyrzyce Dotacja 1000 zł EKIS
649 09.11.2016r Umowa kompleksowa na dostarczanie paliwa gazowego nr RW/280000366/2016 PGNiG Dostarczenia paliwa gazowego Według taryfy OCiZK
650 31.10.2016r Umowa EKIS/87/2016 P.U.H. Sport Plus Zakup siedzisk 5 494,30 zł EKIS
651 16.11.2016r Umowa dzierżawy nr PIID.6852.5.2016.MT Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 6,15 zł PIID
652 10.11.2016r Umowa o roboty budowlane PIID.272.6.2016 Firma BUDPAK Stargard Roboty budowlane 378 840,00 zł PIID
653

14.11.2016r

,

Umowa nr EKIS/88/2016 Firma  " Konstalbud" Pyrzyce Zakup i Montaż Przęseł Ogrodzeniowych 9 963,00 zł EKIS
653A 15.11.2016r Umowa nr PIID.272.60/2016 LANDPROJEKT Biuro Projektowo - budowlano - inwestycyjne Szczecin Nadzór inwestorski 378 840,00 zł PIID
654 14.11.2016r Umowa nr PIID.272.5.2016 SANIT Stargard Roboty budowlane 1 620 000,00zł PIID
655 01.09.2016r Umowa nr 4/2016 Inżynieria Przyrody Szczecin Likwidacja Barszczu Sosnowskiego 50 404,71 zł NIŚ
656 08.09.2016r Aneks nr 1/2016 do Umowy nr 4/2016 zawartej w dniu 01.09.2016r Inżynieria Przyrody Szczecin - - NIŚ
657 31.10.2016r Aneks nr 2/2016 do Umowy nr 4/2016 zawartej w dniu 01.09.2016r oraz Aneksu nr 1/2016 z dnia 08.09.2016r Inżynieria Przyrody Szczecin - 50 404,71 zł NIŚ
658 07.11.2016r Umowa nr 5/2016 Józef Kozłowski Tychowo Zakup i montaż urządzeń i zabawek na plac zabaw 10 000 zł NIŚ
659 10.11.2016r Umowa nr 116/2016 Osoba fizyczna Wynajem świetlicy 243,90 zł WO
660 16.11.2016r Umowa nr 117/2016 Osoba fizyczna Wynajem świetlicy 243, 90 zł WO
661 12.04.2016r Aneks nr NIŚ1/2016 Geodezja Pyrzyce Prace geodezyjne - NIŚ
662 24.11.2016r Umowa dzierżawy nr PIID6852.7.2016MT ELDOX SA Szczecin Dzierżawa nieruchomości 148,83 zł NIŚ
663 14.11.2016r Umowa o roboty budowlane PIID.2710.59.2016 Jan Ksel Roboty budowlane  Pyrzyce Roboty budowlane 25 800zł PIID
664 21.11.2016r Umowa o roboty budowlane PIID.2710.51.2016 Jan Ksel Roboty budowlane  Pyrzyce Roboty budowlane 25 600zł PIID
664A 18.11.2016r Umowa nr OCIZK.2151.3.2016 Ochotnicza Straż Pożarna w Brzesku Cięcia pielęgnacyjne drzew 3000 zł OCIZK
665 22.11.2016r Umowa nr NIŚ 1/2016 Jan Ksel Pyrzyce Utrzymanie dróg Według wykazu NIŚ
666 30.11.2016r Umowa nr 4/2016 - NIŚ.6853.7.2016 Osoba fizyczna Zwrot kosztów 12.000 zł NIŚ
667 01.12.2016r Umowa nr 3/2016 - NIŚ.6853.4.2016 Osoba fizyczna Zwrot kosztów 29 000 zł NIŚ
668 30.11.2016r Aneks nr 1 z dnia 30.11.2016r do Umowy EKIS /26/16 zawartej w dniu 14 marca 2016r Uczniowski Klub Sportowy OPTY Pyrzyce - - EKIS
669 23.11.2016r Umowa EKIS 89/2016 MLKS Sokół Pyrzyce Dotacja 3000 zł EKIS
670 24.11.2016r Umowa EKIS 90/2016 LMKS Żak Espadon Pyrzyce Dotacja 500 zł EKIS
671 15.09.2016r Aneks nr 1 z dnia 15.09.2016 do Umowy nr EKIS/1/2016 zawartej w dniu 04.01.2016r Pyrzyckie Stowarzyszenie Klub Abstynenta Krokus Dotacja - EKIS
672 30.11.2016r Umowa nr IZP2720.62.2016 Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Szczecin Nadzór inwestorski 22 127,70 zł PIID
673 17.11.2016r Aneks nr 3 do Umowy nr IZP.2710.1/2014 z dnia 05.09.2014 Grupa Projektowa ZOOM w Gdańsku Wykonanie dokumenatacji Planistycznej - PIID
674 04.08.2016r Aneks nr 2 do Umowy nr IZP.2710.17.2014 z dnia 05.09.2014r Grupa Projektowa ZOOM w Gdańsku Wykonanie dokumenatacji Planistycznej - PIID
675 18.11.2016r Umowa nr 1/2016 Naprawa, Serwis Maszyn Budowlanych , roboty ziemne Zbigniew Wasiak Pyrzyce Rozbiórka Budynku Gospodarczego 2 200,00zł PIID
676 30.11.2016r Aneks nr 1 z dnia 30.11.2016 do Umowy EKIS/88/16 zawartej w dniu 14.11.2016r Konstalbud Pyrzyce - - EKIS
677 23.11.2016r Umowa nr NIŚ.OŚ.2016/32/ENEA Oświetlenie / Oś/U/2016 zawartej w dniu 23.11.2016r ENEA Oświetlenie Spółka z o.o. Szczecin Wynajęcie elementów świetlnych 15 680,04 zł NIŚ
678 29.11.2016r Umowa nr NIŚ/MiD/2016 Elektro - Instal -Glob Spółka z o.o. Gorzów Wlkp. Wykonanie usługi 13 284,00 zł NIŚ
679 28.11.2016r Umowa nr NIŚ/LS/2016 z dnia 28.11.2016r RE Solar ENERGY POWER Spółka z o.o. Wykonanie usługi 7 612,47 zł NIŚ
680 14.11.2016r Umowa o roboty budowlane PIID.2710.68.2016 SANIT Spółka z o.o. Stargard Roboty budowlane 19 918,34 zł PIID
681 31.10.2016r Umowa o dzieło nr 1/2016 Elżbieta Frydlewicz Stargard Wykonanie dokumentacji 10 000zł NIŚ
682 13.12.2016r Umowa WO271.111.2016 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PA-GO Pyrzyce Remont instalacji konalizacyjnej 7 625,00 zł WO
683 13.12.2016r Aneks nr 1 z 13.12.2016 r Uczniowski Klub Sportowy Piast Pyrzyce Dotacja - EKIS
684 13.12.2016r Aneks nr 1 z 13.12.2016r Uczniowski Klub Sportowy OLIMP Mielęcin Dotacja - EKIS
685 13.12.2016r Aneks nr 1 z 13.12.2016r Uczniowski Klub Sportowy Piast Pyrzyce Dotacja - EKIS
686 26.10.2016r Umowa nr PIID.2710.25.2016 Pracownia urbanistyczno - architektoniczna Rita Fronczak Szczecin Wykonanie dokumentacji planistycznej 48 300 zł PIID
687 26.10.2016r Umowa nr PIID.2710.20.2016 Pracownia urbanistyczno - architektoniczna Rita Fronczak Szczecin Wykonanie dokumentacji planistycznej 27 200 zł PIID
688 19.12.2016r Umowa nr S-0477/2017 Sigid Poznań Aktualizacja oprogramowania 12 464, 82 zł WO
689 08.12.2016r Umowa nr S-922/2016 Sigid Poznań Oprogramowanie Ewidencja i Rozliczenia Podatku VAT 7053, 13 zł WO
690 01.12.2016r Umowa nr WO.271.107.2016 Firma BartGrafic Przeźmierowo Zakup Urrn wyborczyk 12 240,27 zł WO
691 14.12.2016r Aneks nr 1 do Umowy nr EKIS/11/16 Ludowy Zespół Sportowy SĘP Brzesko Dotacja 31 734,95 zł EKIS
692 14.12.2016r Aneks nr 1 do Umowy nr EKIS/22/16 Ludowy Zespół Sportowy SĘP Brzesko Dotacja 6 992,56 zł EKIS
693 06.10.2016r Aneks nr 13 do Porozumienia wykonawczego nr 1/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 PPK Pyrzyce - - NIŚ
694 23.11.2016r Umowa najmu lokalu mieszkalnego - lokal socjalny nr NIŚ/45/2016 Osoba fiyczna Najem lokalu 470, 69 zł NIŚ
695 23.11.2016r Umowa najmu lokalu mieszkalnego - lokal mieszkalny nr NIŚ/46/2016 Osoba fizyczna Najem lokalu 382,03 zł NIŚ
696 25.11.2016r Umowa najmu lokalu mieszkalnego - lokal mieszkalny nr NIŚ/47/2016 Osoba fizyczna Najem lokalu 407,94 zł NIŚ
697 29.11.2016r Umowa najmu lokalu mieszkalnego - lokal mieszkalny nr NIŚ/48/2016 Osoba fizyczna Najem lokalu 380,72 zł NIŚ
698 06.12.2016r Umowa najmu lokalu mieszkalnego - lokal mieszkalny nr NIŚ/49/2016 Osoba fizyczna Najem lokalu 192,51 zł NIŚ
699 19.12.2016r Umowa najmu lokalu mieszkalnego - lokal mieszkalny nr NIŚ/50/2016 Osoba fizyczna Najem lokalu 379,96 zł NIŚ
700            
701 23.12.2016r Umowa OP3/1/2016 NT Complex Spółka z o.o. Bielsko Biała Licencja na oprogramowanie antywirusowe 3 731,82 zł WO
702 28.12.2016r Aneks nr 1/2016 do Umowy o dzieło nr 1/2016 zawartej w dniu 31.10.2016r Osoba fizyczna - - NIŚ
703 21.12.2016r Umowa nr NIŚ / 6 /2016 TB Zakład Budowlany Magdalena Borskowska Szczecin Zakup materiałów budowlanych 6 897, 61 zł NIŚ
704 28.12.2016r Umowa /2016 Piotr Ćwikliński VIGOR Usługi medialne 1722,00 zł Biuro Rady
705 21.11.2016r Umowa NIŚ/10/2016 Włądysław Olej WOGEO Wykonanie mapy 738,00 zł NIŚ
706 21.11.2016r Umowa nr NIŚ/6/2016 Włądysław Olej WOGEO Wykonanie mapy 738,00 zł NIŚ
707 22.11.2016r Umowa NIŚ nr 9/2016 Geopol Krzysztof Sałamacha Wykonanie mapy do celów projektowych 1200,00 zł NIŚ
708 22.11.2016r Umowa NIŚ nr 8/2016 Geopol Krzysztof Sałamacha Wykonanie mapy do celów projektowych 1900,00 zł NIŚ
709 16.11.2016r Aneks nr NIŚ 4/2016 Geopol Krzysztof Sałamacha Wykonanie prac geodezyjnych 3 700, 00 zł NIŚ
710 22.11.2016r Umowa NIŚ nr 7/2016 Geopol Krzysztof Sałamacha Wykonanie mapy do celów projektowych 2 000,00 zł NIŚ
ROK 2017
Lp. Data zawarcia umowy Rodzaj umowy Nazwa podmiotu z którym zawarto umowę Przedmiot umowy Kwota na którą opiewa zawarta umowa Nazwa wydziału w którym przechowuje się umowę
1 03.01.2017r Umowa Powiat Pyrzycki, ul Lipiańska 4, 74-200 Pyrzyce Zakup i montaż windy 55 059,17 zł PIID
2 04.01.2017r Umowa Nr EKIS/2/2017 Fundacja Oświatowa Realizujemy Marzenia Dotacja 300,00zł EKIS
3 02.01.2017r Umowa Nr EKIS/1/2017 Pyrzyckie Stowarzyszenie Klub Abstynenta KROKUS Dotacja 35 000zł EKIS
4 30.12.2016r Umowa nr 1/2016/NIŚ.6232.1.2016 Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne PPK Pyrzyce Odbiór odpadów - NIŚ
5 22.11.2016r Umowa Nr 118/2016 Osoba fizyczna Udostępnienie sali - WO
6 24.11.2016r Umowa 119/2016 Osoba fizyczna Udostępnienie sali 243,90 zł WO
7 24.11.2016r Umowa 120/2016 Osoba fizyczna Udostępnienie sali - WO
8 25.11.2016r Umowa 121/2016 Osoba fizyczna Udsotępnienie sali - WO
9 25.11.2016r Umowa 122/2016 Osoba fizyczna Udostępnienie sali - WO
10 25.11.2016r Umowa 123/2016 Osoba fizyczna Udostępnienie sali - WO
11 25.11.2016r Umowa 124/2016 Osoba fizyczna Udostępnienie sali 243,90 zł WO
12 12.12.2016r Umowa Nr 125/2016 Osoba fizyczna Udostępnienie sali 243,90 zł WO
13 12.12.2016r Umowa Nr 126/2016 Osoba fizyczna Udostepnienie sali 193,90 zł WO
14 21.12.2016r Umowa 128/2016 Osoba fizyczna Udostępnienie sali 211,50 zł WO
15 21.12.2016r Aneks Nr 2 do Umowy Nr EKIS/1/2016 z dnia 04.01.2016r Pyrzyckie Stowarzyszenie Klub Abstynenta Kroskus - - EKIS
16 28.12.2016r Aneks do Umowy Nr BRM/3/2016 Vigor Spółka cywilna Żepnowo 74-200 Pyrzyce Wykonywanie usług medialnych 1400 zł netto Biuro Rady
17A 01.01.2017r Umowa nr 1/2017 Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym Koło w Pyrzycach z siedzibą w Nowielinie Dotacja 409 000 zł EKIS
17 31.10.2016r Umowa dzierżawy nr 29/2016 Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 191,88 zł NIŚ
18 31.10.2016r Umowa dzierżawy Nr 33/2016 Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 407,75 zł NIŚ
19 31.10.2016r Umowa dzierżawy nr 30/2016r Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 191,88 zł NIŚ
20 31.10.2016r Umowa dzierżawy nr 27/2016 Osoba fizyczna Umowa dzierżawy 527,67 zł NIŚ

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Damian Kogut 22-01-2016 10:49:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Boryczka 22-01-2016
Ostatnia aktualizacja: Damian Kogut 28-04-2017 10:15:04