Uchwała Nr X/72/03

Uchwała Nr X/72/03
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 29 maja 2003r.

w sprawie zmiany statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pyrzycach


Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806) Rada Miejska uchwala, co następuje:


§ 1.W Statucie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pyrzycach przyjęty Uchwałą Nr XVII/203/2000 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 lutego 2000r. w § 5 skreśla się lit.a.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pyrzyce oraz dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pyrzycach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 24-06-2003 13:29:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 24-06-2003
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 24-06-2003 13:29:50