Uchwała Nr XXII/146/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 marca 2004r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2004


Uchwała Nr XXII/146/04
Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 25 marca 2004r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2004

Na podstawie art. 24 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747, z 2002 r. Nr 113 poz.984) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się taryfę Wodociągów Zachodniopomorskich Spółka z o.o. w Goleniowie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od dnia 7 maja 2004r. do 6 maja 2005r. , stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

  1. Ceny i stawki opłat ustalone w taryfie zawierają podatek od towarów i usług.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc oraz Prezesowi Wodociągów Zachodniopomorskich Spółka z.o.o w Goleniowie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 7 maja 2004 roku.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXII/146/04
Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 25 marca 2004 r.

TARYFA ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ
I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Lp.

Grupa odbiorców

Jednostki miary

CENY / STAWKI w zł.

netto

z podatkiem VAT

1.

Gospodarstwa domowe

Odbiorcy przemysłowi

pozostali odbiorcy

1 m3 dostarczonej wody

1,99

2,13

stawka opłaty abonamentowej

( stałej ) za rozliczenia zł/m-c

za jednego odbiorcę ( punkt)

3,19

3,41

2.

Gmina za wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych

1 m3 dostarczanej wody

1,99

2,13

3.

Gospodarstwa domowe

Odbiorcy przemysłowi

pozostali odbiorcy zrzucający ścieki do urządzeń kanalizacyjnych podłączonych do oczyszczalni w Pyrzycach

1m

Załączniki do pobrania

# Nazwa pliku Data dodania Pobrano
1 zalacznik 146.pdf 2004-04-21 12:02:43 pobrano 193 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 21-04-2004 12:02:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 21-04-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 21-04-2004 12:02:43