Uchwała Nr XXIX/218/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości nie zabudowanych, stanowiących własność Gminy Pyrzyce


Uchwała Nr XXIX/218/04

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 29 listopada 2004r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości nie zabudowanych, stanowiących własność Gminy Pyrzyce

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) oraz art. 13 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543, Nr 6, poz.70, z 2001r. Nr 129, poz.1447, Nr 154, poz.1800, z 2002r. Nr 25, poz.253, Nr 74, poz.676, Nr 126, poz.1070, Nr 113, poz.984, Nr 130, poz.1112, Nr 200, poz.1682, Nr 240, poz. 2058, z 2003r. Nr 1, poz.15, Nr 80, poz.717,720,721, Nr 96, poz.874, Nr 124, poz.1152, Nr 162, poz.1568, Nr 203, poz.1966, Nr 217, poz.2124; z 2004r. Nr 6, poz. 39, Nr 19, poz.177, Nr 91, poz.870, Nr 92, poz.880, Nr 124, poz. 1152, Nr 141, poz.1492) Rada Miejska uchwala, co następuje :

§ 1.Wyraża się zgodę na przekazanie w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości nie zabudowanych stanowiących własność Gminy Pyrzyce, oznaczonych w ewidencji gruntów :

w obrębie 8

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 16-12-2004 08:57:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 16-12-2004
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 16-12-2004 08:57:39