Zarządzenie Nr 401/2004 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie ustanowienia opłaty za dzierżawę gruntu pod działalność handlową na Kiermaszu Handlowym w Pyrzycach


Zarządzenie Nr 401/2004

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 18 maja 2005 r.

w sprawie ustanowienia opłaty za dzierżawę gruntu pod działalność handlową na Kiermaszu Handlowym w Pyrzycach.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zmianami: z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki opłaty za dzierżawę gruntu pod działalność na wyznaczonym do tego celu terenie Kiermaszu Handlowego w Pyrzycach w dniach 26-29 maja 2005r. zgodnie z planem Kiermaszu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia:

  1. bez prawa sprzedaży alkoholu, w tym piwa:

- 22 zł (netto) za m2 wykorzystywanej powierzchni poza ogródkiem gastronomicznym,

- 28 zł. (netto) za m2 na terenie przeznaczonym pod ogródek gastronomiczny;

  1. 15 zł. za m2 (netto) pod urządzenia rekreacyjne dla dzieci;

  2. 10 zł. (netto) dzienne od urządzenia zabawowego poruszającego się po terenie Kiermaszu;

  1. 950 zł (netto) od jednego nalewaka piwa i 749,70 zł. (netto) za boks o pow. 70 m2 w ramach ogródka gastronomicznego wg stawki:

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Urzędu Miejskiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy Urzędu Miejskiego.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Załącznik znajduje się w pliku załącznika poniżej

Załączniki do pobrania

# Nazwa pliku Data dodania Pobrano
1 zalacznik zal.zarz.401.2005.doc 2005-05-30 14:02:25 pobrano 126 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 30-05-2005 14:02:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 30-05-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 30-05-2005 14:02:25