Zarządzenie Nr 730/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 czerwca 2006 r. o zmianie zarządzenia w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego


Zarządzenie Nr 730/06

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 21 czerwca 2006 r.

o zmianie zarządzenia w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) w związku z art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.)zarządzam:

§ 1

W zarządzeniu Nr 610/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego wprowadza się zmiany:

  1. § 2 otrzymuje brzmienie:

„ § 2. Spis przeprowadzony zostanie w terminie od 15.04.2006 r. do 15.07.2006 r.”

2)§ 3 ust 1. lit. a otrzymuje brzmienie:

„ § 3.1 Do przeprowadzenia spisu powołuję komisję:

zespół spisowy w składzie:

a/ Aleksandra Karpińska - przewodnicząca zespołu”

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się sekretarzowi Gminy, skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 23-08-2006 10:53:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 23-08-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 23-08-2006 10:53:55