Zarządzenie Nr 111/07 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 kwietnia 2007r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego


Zarządzenie Nr 111/07

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 23 kwietnia 2007r.

w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) zarządzam:

§ 1. Przeprowadzenie kontrolnego spisu inwentaryzacyjnego w Szkole Podstawowej w Okunicy w zakresie: artykuły żywnościowe

osoba odpowiedzialna materialnie - Aleksandra Sornat

§ 2 Spis przeprowadzony zostanie w terminie od 15 czerwiec 2007 r.

do 15 lipiec 2007 r.

§ 3.1. Do przeprowadzenia spisu powołuję komisję, zespół spisowy w składzie:

a) Aleksandra Karpińska - przewodniczący zespołu

b) Eugeniusz Czerepaniak - członek

2. Osoby powołane w skład zespołu spisowego zobowiązane są do przeprowadzenia

czynności spisowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy, Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 04-06-2007 07:40:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Krzysztoszek 25-05-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 04-06-2007 07:40:52