Uchwała Nr XVI/111/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 października 2007r. w sprawie obchodów 745 - lecia nadania Pyrzycom praw miejskich


Uchwała Nr XVI/111/07

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 25 października 2007r.

w sprawie obchodów 745 - lecia nadania Pyrzycom praw miejskich

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ogłasza się rok 2008 „ Rokiem 745 - lecia Pyrzyc”.

§ 2. Przyjmuje się program obchodów 745 - lecia Pyrzyc stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Środki finansowe niezbędne do przeprowadzenia uroczystości rocznicowych zostaną zabezpieczone w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2008.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Pyrzyc do podejmowania wszelkich czynności związanych z organizacją obchodów 745 - lecia Pyrzyc.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

Załącznik

do Uchwały Nr XVI/111/07

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 25 października 2007r.

PROGRAM

OBCHODÓW 745 LECIA PYRZYC

pn. „POLSKO-NIEMIECKA HISTORIA PYRZYC NA PRZESTRZENI 745 LAT”

Miesiąc styczeń 2008r.

  1. Uroczysta sesja Rady Miejskiej inaugurująca obchody 745 lecia miasta z udziałem przedstawicieli miast partnerskich połączona z krótką prelekcją na temat historii Pyrzyc przez prof. Edwarda Rymara.

  1. Otwarcie wystawy „Pyrzyce poprzez wieki”.

3. „Pastorałka w tradycji narodów”.

Polsko-Niemiecki koncert w wykonaniu polskich i niemieckich       zespołów.

Miejsce: Kościół pw. MBB w Pyrzycach ul. Staromiejska.

Miesiąc luty 2008r.

1. „Halowy Polsko-Niemiecki Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy”

Miejsce: Hala sportowo-widowiskowa ul. Rolna.

Miesiąc marzec 2008r.

1. „Polsko-Niemiecki Turniej Piłki Siatkowej Kobiet”

Termin: 08 marca 2008r.

Miejsce: Hala sportowo-widowiskowa ul. Rolna.

2. Bieg Gryfitów z udziałem zawodników niemieckich

Termin: ok. 15 marca 2008r.

Miejsce: Stadion Miejski im. Leszka Słoninki ul. Sportowa w Pyrzycach.

3. Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy

Termin: przełom marca i kwietnia 2008r.

Miejsce: Hala widowiskowo-sportowa w Pyrzycach ul. Rolna.

Miesiąc kwiecień 2008

1. „Pyrzyce w 745 - leciu” - warsztaty historyczne z udziałem polskiej i niemieckiej młodzieży, zainteresowanych mieszkańców i przedstawicieli miast partnerskich pod kierunkiem prof. Edwarda Rymara.

Termin: 28 kwietnia 2008r.

Miejsce: Pyrzycki Dom Kultury.

2. „Na szlaku wspólnej historii” - Rajd Pieszy z pochodniami - otwarcie historycznej ścieżki dydaktycznej z udziałem polsko-niemieckiej młodzieży, zainteresowanych mieszkańców miasta, przedstawicieli miast partnerskich, przedstawicieli władz samorządowych.

Termin: 29 kwietnia 2008r.

Trasa: Baszta Sowia - Wały Chrobrego - Baszta Lodowa (Wysoka) - Baszta Prochowa - Kaplica św. Ducha (PBB)- Brama Bańska - Brama Pijacka -Brama Szczecińska

3. „Sakralne zabytki gminy Pyrzyce” - warsztaty wyjazdowe pod kierunkiem Roberta Sójki połączone z organizacją Ogniska Integracyjnego w Brzesku.

Termin: 30 kwietnia 2008r.

Miesiąc maj 2008

FESTYN MIAST PARTNERSKICH, W TYM:

1. Festiwal Pierogów i Chleba z udziałem uczestników z Niemiec

Termin: 01 maja 2008r.

Miejsce: Park przy Pyrzyckim Domu Kultury.

  1. „Muzyka ludowa bez granic”

Występy polskich i niemieckich zespołów folklorystycznych.

Termin: 01 maja 2008r.

Miejsce: Park przy Pyrzyckim Domu Kultury.

3. „PYRZYCE -MOJE MIASTO” PLASTYCZNA WYSTAWA      POKONKURSOWA

Termin: 01 maja - 04 maja 2008r.

Miejsce: Pyrzycki Domu Kultury.

4. „Turniej sportowo-rekreacyjny miast partnerskich”

Termin: 02 maja 2008r.

Miejsce: Stadion Miejski im. Leszka Słoninki ul. Sportowa w Pyrzycach.

5. „Targ średniowieczny” - miasteczko z prezentacją rzemiosł dawnych, walki, wojów, występy zespołu muzyki dawnej, bicie monety z okazji 745 - lecia miasta

Termin: 03-04 maja 2008r.

Miejsce: Tereny zielone przy ul. Dąbrowskiego (przy murach).

6. Koncert Młodzieżowych zespołów muzycznych z Polski , Niemiec i Czech.

Termin: 04 maja 2008r.

Miejsce: Park przy Pyrzyckim Domu Kultury.

7. Międzynarodowa Prezentacja Rękodzielnictwa Ludowego

Termin: 01-04 maja 2008r.

Miejsce: Park przy Pyrzyckim Domu Kultury.

8. Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego,

Termin: 04 maja 2008r.

Miejsce: Park przy Pyrzyckim Domu Kultury(scena).

9. Zakończenie obchodów 745 - lecia Pyrzyc - konferencja prasowa

   Burmistrza Pyrzyc i Burmistrzów miast partnerskich.

4

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 28-11-2007 13:27:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 28-11-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 28-11-2007 13:27:33