OGŁOSZENIE Nr 3 /06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do wydzierżawienia.


OGŁOSZENIE Nr 3 /06

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 3 lutego 2006 r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do wydzierżawienia.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603; Dz. U.
z 2004 r. Nr 281, poz. 2728; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459) Burmistrz Pyrzyc

ogłasza co następuje:

§ 1. z zasobu nieruchomości Gminy Pyrzyce przeznaczona została do

wydzierżawienia nieruchomość, wykazana w załączniku nr 1.

§ 2. Ogłoszenie wywieszone będzie na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni w terminie

od 03.02.2006 r. do 23.02.2006r.

BURMISTRZ PYRZYC

mgr Kazimierz Lipieński

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu nieograniczonego

w obrębie 9 m. Pyrzyce przy ul. Ciepłowniczej

Lp.

Nr

 działki

Pow.

działki

Nr

księgi

wieczystej

Położenie

Opis nieruchomości
i cel umowy

Okres

 umowy

Wysokość czynszu

rocznego i termin

płatności

1

258/7

0,1848ha

3177

obręb 9

ul.Ciepłownicza

Dzierżawa nieruchomości na cele rolne.

3 lata

1000 m2 x 0,12 zł/ m2 +
+ 848 m2 x 0,09 zł/ m2 = 196,32 zł
czynsz płatny jest do 31 marca każdego roku

Podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj.

od dnia 03.02.2006r. do dnia 23.02.2006r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 03-02-2006 13:24:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 03-02-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 03-02-2006 13:24:48