Zarządzenie Nr 215 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 czerwca 2015r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku administracyjno-biurowego na świetlicę środowiskową i mieszkania socjalne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, miasto Pyrzyce, obręb 3 (Obojno), działka nr 131/3 i 131/4 .

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Zarządzenie nr 215.pdf 2015-06-11 13:27:59 741KB 223 razy
2 ogłoszenie.docx 2015-06-11 14:28:22 21.KB 232 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc po terminie otwarcia ofert 2015-06-11 13:20:08 241KB 120 razy
2 Z nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc po terminie otwarcia ofert 2015-06-11 13:27:59 38KB 82 razy
3 Z nr 2 oświadczenie_z_art 22.doc po terminie otwarcia ofert 2015-06-11 13:28:28 29.KB 70 razy
4 Z nr 3 oswiadczenie_z_art 24.doc po terminie otwarcia ofert 2015-06-11 13:28:51 27.KB 70 razy
5 Z nr 4 do SIWZ.doc po terminie otwarcia ofert 2015-06-11 13:29:16 31KB 67 razy
6 Z nr 5 do SIWZ - wykaz robót.doc po terminie otwarcia ofert 2015-06-11 13:29:44 37.KB 69 razy
7 Z nr 6A do SIWZ - oświadczenie o pos upr.doc po terminie otwarcia ofert 2015-06-11 13:30:07 28KB 68 razy
8 Z nr 7 do SIWZ.doc po terminie otwarcia ofert 2015-06-11 13:30:27 32KB 73 razy
9 Z nr 8 do SIWZ - wzor umowy.doc po terminie otwarcia ofert 2015-06-11 13:30:56 94KB 96 razy
10 Znr 6 do SIWZ - wykaz osób.doc po terminie otwarcia ofert 2015-06-11 13:31:40 36KB 68 razy
11 Z nr 11 do SIWZ przedmiar robót.pdf po terminie otwarcia ofert 2015-06-11 13:31:59 226KB 117 razy
12 A_2_parter_sch_rozm_lokali.pdf po terminie otwarcia ofert 2015-06-11 13:43:22 290KB 76 razy
13 A_3_pietro_sch_rozm_lokali.pdf po terminie otwarcia ofert 2015-06-11 13:43:55 287KB 77 razy
14 A_14_rzut_piwnicy.pdf po terminie otwarcia ofert 2015-06-11 13:44:54 227KB 75 razy
15 A_15_rzut_parteru.pdf po terminie otwarcia ofert 2015-06-11 13:44:54 344KB 64 razy
16 A_16_technologia_swietlicy.pdf po terminie otwarcia ofert 2015-06-11 13:44:54 238KB 85 razy
17 A_17_rzut_pietra.pdf po terminie otwarcia ofert 2015-06-11 13:46:11 336KB 70 razy
18 A_18_rzut_stropu.pdf po terminie otwarcia ofert 2015-06-11 13:46:11 136KB 141 razy
19 A_19_przekroj_a_a.pdf po terminie otwarcia ofert 2015-06-11 13:46:11 295KB 73 razy
20 A_20_przekroj_b_b.pdf po terminie otwarcia ofert 2015-06-11 13:46:11 295KB 66 razy
21 A_21_elewacje_zach_i_pn.pdf po terminie otwarcia ofert 2015-06-11 13:46:11 193KB 76 razy
22 A_23_kolorystyka_1.pdf po terminie otwarcia ofert 2015-06-11 13:47:19 188KB 74 razy
23 A_22_elewacje_wsch_i_pd.pdf po terminie otwarcia ofert 2015-06-11 13:47:19 191KB 69 razy
24 A_24_kolorystyka_2.pdf po terminie otwarcia ofert 2015-06-11 13:47:19 176KB 68 razy
25 A_25_sch_kominow.pdf po terminie otwarcia ofert 2015-06-11 13:47:19 193KB 86 razy
26 A_26_zest_stolarki_okiennej.pdf po terminie otwarcia ofert 2015-06-11 13:47:19 145KB 77 razy
27 A_27_zest_stolarki_drzwiowej.pdf po terminie otwarcia ofert 2015-06-11 13:48:40 147KB 90 razy
28 A_28_doc_detal1.pdf po terminie otwarcia ofert 2015-06-11 13:48:40 143KB 72 razy
29 A_29_doc_detal2.pdf po terminie otwarcia ofert 2015-06-11 13:48:40 142KB 68 razy
30 A_30_doc_detal3.pdf po terminie otwarcia ofert 2015-06-11 13:48:40 148KB 73 razy
31 A_31_doc_detal4.pdf po terminie otwarcia ofert 2015-06-11 13:48:40 166KB 55 razy
32 A_32_ob_smiet_fundamenty_rzut.pdf po terminie otwarcia ofert 2015-06-11 13:49:50 165KB 71 razy
33 A_33_ob_smiet_dach_wiezba.pdf po terminie otwarcia ofert 2015-06-11 13:49:50 202KB 94 razy
34 A_34_ob_smiet_elewacje_przekroj.pdf po terminie otwarcia ofert 2015-06-11 13:49:50 157KB 89 razy
35 A_35_ob_smiet_schemat_scian.pdf po terminie otwarcia ofert 2015-06-11 13:49:50 144KB 77 razy
36 BIOZ_Obojno.pdf po terminie otwarcia ofert 2015-06-11 13:49:50 60.KB 70 razy
37 I_4_inw_rzut_piwnicy.pdf po terminie otwarcia ofert 2015-06-11 13:50:51 197KB 61 razy
38 I_5_inw_rzut_stropu_nad_piwnica.pdf po terminie otwarcia ofert 2015-06-11 13:50:51 91.KB 63 razy
39 I_6_inw_rzut_parteru.pdf po terminie otwarcia ofert 2015-06-11 13:50:51 205KB 63 razy
40 I_7_inw_rzut_stropu_nad_parterem.pdf po terminie otwarcia ofert 2015-06-11 13:50:51 95.KB 71 razy
41 I_8_inw_rzut_pietra.pdf po terminie otwarcia ofert 2015-06-11 13:50:51 203KB 71 razy
42 I_9_inw_rzut_stropodachu.pdf po terminie otwarcia ofert 2015-06-11 13:50:51 125KB 76 razy
43 I_10_inw_przekroj_a.pdf po terminie otwarcia ofert 2015-06-11 13:52:30 142KB 63 razy
44 I_11_inw_przekroj_b.pdf po terminie otwarcia ofert 2015-06-11 13:52:30 145KB 58 razy
45 I_12_inw_elewacje_zach_i_pn.pdf po terminie otwarcia ofert 2015-06-11 13:52:30 83.KB 64 razy
46 I_13_inw_elewacje_wsch_i_pd.pdf po terminie otwarcia ofert 2015-06-11 13:52:30 82.KB 66 razy
47 K_36_nadproza_piwnica.pdf po terminie otwarcia ofert 2015-06-11 13:52:30 244KB 164 razy
48 K_37_piwnica_sch_wyburzen_i_zamur.pdf po terminie otwarcia ofert 2015-06-11 13:52:30 249KB 74 razy
49 K_38_rzur_stropu_nad_piwnica.pdf po terminie otwarcia ofert 2015-06-11 13:54:46 158KB 88 razy
50 K_39_nadproza_parter.pdf po terminie otwarcia ofert 2015-06-11 13:54:46 255KB 174 razy
51 K_40_parter_sch_wyburzen_i_zamur.pdf po terminie otwarcia ofert 2015-06-11 13:54:46 280KB 101 razy
52 K_41_rzut_stropu_nad_parterem.pdf po terminie otwarcia ofert 2015-06-11 13:54:46 166KB 526 razy
53 K_42_nadproza_pietro.pdf po terminie otwarcia ofert 2015-06-11 13:54:46 254KB 84 razy
54 K_43_pietro_sch_wyburzen_i_zamur.pdf po terminie otwarcia ofert 2015-06-11 13:54:46 278KB 523 razy
55 K_44_rzut_fundamentow.pdf po terminie otwarcia ofert 2015-06-11 13:56:12 244KB 89 razy
56 OT_Obojno.pdf po terminie otwarcia ofert 2015-06-11 13:56:12 157KB 79 razy
57 ST_Obojno_ARCH_I_KON.pdf po terminie otwarcia ofert 2015-06-11 13:56:12 68.KB 78 razy
58 ST_Obojno_BIOZ.pdf po terminie otwarcia ofert 2015-06-11 13:56:12 65.KB 59 razy
59 ST_Obojno_wspolna.pdf po terminie otwarcia ofert 2015-06-11 13:56:12 69.KB 92 razy
60 Z1_Obojno_ZAGOSP.pdf po terminie otwarcia ofert 2015-06-11 13:56:12 1.2MB 66 razy
61 BIOZ.pdf po terminie otwarcia ofert 2015-06-11 13:58:08 32.KB 75 razy
62 E1.jpg po terminie otwarcia ofert 2015-06-11 13:58:08 699KB 59 razy
63 E2.pdf po terminie otwarcia ofert 2015-06-11 13:58:08 724KB 68 razy
64 E3.jpg po terminie otwarcia ofert 2015-06-11 13:58:08 174KB 58 razy
65 E4.jpg po terminie otwarcia ofert 2015-06-11 13:58:08 221KB 58 razy
66 E5.jpg po terminie otwarcia ofert 2015-06-11 13:58:08 173KB 55 razy
67 E6.jpg po terminie otwarcia ofert 2015-06-11 14:18:55 180KB 54 razy
68 E7.jpg po terminie otwarcia ofert 2015-06-11 14:18:55 173KB 60 razy
69 E8.jpg po terminie otwarcia ofert 2015-06-11 14:18:55 180KB 59 razy
70 E9.jpg po terminie otwarcia ofert 2015-06-11 14:18:55 173KB 56 razy
71 E10.jpg po terminie otwarcia ofert 2015-06-11 14:18:55 180KB 57 razy
72 E11.jpg po terminie otwarcia ofert 2015-06-11 14:18:55 152KB 61 razy
73 E12.jpg po terminie otwarcia ofert 2015-06-11 14:18:55 139KB 64 razy
74 E13.jpg po terminie otwarcia ofert 2015-06-11 14:20:20 141KB 61 razy
75 E14.jpg po terminie otwarcia ofert 2015-06-11 14:20:20 152KB 64 razy
76 E15.jpg po terminie otwarcia ofert 2015-06-11 14:20:20 353KB 63 razy
77 E16.jpg po terminie otwarcia ofert 2015-06-11 14:20:20 395KB 62 razy
78 E17.jpg po terminie otwarcia ofert 2015-06-11 14:20:20 320KB 61 razy
79 E18.jpg po terminie otwarcia ofert 2015-06-11 14:20:20 243KB 65 razy
80 opis techniczny.pdf po terminie otwarcia ofert 2015-06-11 14:20:20 76.KB 107 razy
81 pierwsza strona przedmiarow.jpg po terminie otwarcia ofert 2015-06-11 14:21:53 140KB 66 razy
82 Pierwsza strona.pdf po terminie otwarcia ofert 2015-06-11 14:21:53 33.KB 75 razy
83 szczegółowa specyfikacja techniczna.pdf po terminie otwarcia ofert 2015-06-11 14:21:53 405KB 92 razy
84 Opis_Obojno.pdf po terminie otwarcia ofert 2015-06-11 14:21:53 78.KB 87 razy
85 RYS.1.RZUT PIWNICY_INSTALACJA WOD-KAN.pdf po terminie otwarcia ofert 2015-06-11 14:21:53 276KB 60 razy
86 RYS.2.RZUT PARTERU_INSTALACJA WOD-KAN.pdf po terminie otwarcia ofert 2015-06-11 14:21:53 339KB 63 razy
87 RYS.3.RZUT PIETRA_INSTALACJA WOD-KAN.pdf po terminie otwarcia ofert 2015-06-11 14:21:53 314KB 60 razy
88 RYS.5.RZUT PIETRA_INSTALACJA C.O.pdf po terminie otwarcia ofert 2015-06-11 14:23:45 386KB 65 razy
89 RYS.4.RZUT PARTERU_INSTALACJA C.O.pdf po terminie otwarcia ofert 2015-06-11 14:23:45 390KB 75 razy
90 RYS.6.RZUT PIWNICY_INSTALACJA GAZOWA.pdf po terminie otwarcia ofert 2015-06-11 14:23:45 220KB 65 razy
91 RYS.7.RZUT PARTERU_INSTALACJA GAZOWA.pdf po terminie otwarcia ofert 2015-06-11 14:23:45 305KB 65 razy
92 RYS.10. ROZWINIECIE INSTALACJI KANALIZACJI SANITERNEJ.pdf po terminie otwarcia ofert 2015-06-11 14:23:45 300KB 102 razy
93 RYS.8.RZUT PIETRA_INSTALACJA GAZOWA.pdf po terminie otwarcia ofert 2015-06-11 14:23:45 286KB 63 razy
94 RYS.9. AKSONOMETRIA INSTALACJI GAZOWEJ.pdf po terminie otwarcia ofert 2015-06-11 14:23:45 199KB 101 razy
95 RYS.12. ROZWINIECIE INSTALACJI C.O.pdf po terminie otwarcia ofert 2015-06-11 14:25:15 410KB 68 razy
96 RYS.13. ROZWINIECIE INSTALACJI GAZOWEJ.pdf po terminie otwarcia ofert 2015-06-11 14:25:15 258KB 66 razy
97 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.pdf po terminie otwarcia ofert 2015-06-11 14:25:15 77.KB 110 razy
98 strona tyt_Obojno.pdf po terminie otwarcia ofert 2015-06-11 14:25:15 40.KB 85 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie o wyborze oferty 1z 2.pdf 2015-07-07 14:10:43 959KB 226 razy
2 zawiadomienie o wyborze oferty 2 z 2.pdf 2015-07-07 14:11:10 400KB 201 razy
Udzielenie zamówienia
1 udzielenie zamówienia.pdf 2015-07-29 15:13:51 273KB 161 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Podzińska-Hołownia 11-06-2015 13:20:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marlena Stempień 11-06-2015
Ostatnia aktualizacja: Damian Kogut 29-07-2015 15:13:51