ZARZĄDZENIE nr 12/2015 Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. M. Skłodowskiej Curie w Pyrzycach z dnia 22.07.2015 w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: świadczenie dostawy żywienie uczniów Publicznego Gimnazjum im. M. Skłodowskiej Curie w Pyrzycach i Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Pyrzycach wraz z dzierżawą lokalu stołówki szkolnej wraz z zapleczem

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 zarządzenie dyrektora.docx 2015-07-22 14:46:46 14.KB 229 razy
2 ogłoszenie o zamówieniu.docx 2015-07-22 14:47:33 20.KB 229 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.docx po terminie otwarcia ofert 2015-07-22 14:47:33 48.KB 146 razy
2 załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy.docx po terminie otwarcia ofert 2015-07-22 14:47:47 14.KB 107 razy
3 Załącznik nr 2 do SIWZ -oświadczenie o spełnieniu warunków.docx po terminie otwarcia ofert 2015-07-22 14:48:03 12.KB 101 razy
4 Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docx po terminie otwarcia ofert 2015-07-22 14:48:21 15.KB 110 razy
5 Załącznik nr 4 do SIWZ - wykaz dostaw w okresie 3 lat.docx po terminie otwarcia ofert 2015-07-22 14:48:37 13.KB 103 razy
6 załącznik nr 5 do SIWZ - oswiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitałowej.doc po terminie otwarcia ofert 2015-07-22 14:48:52 31KB 99 razy
7 załącznik nr 6 do SIWZ -wzór umowy dzierżawy.doc po terminie otwarcia ofert 2015-07-22 14:49:06 84KB 129 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf 2015-07-23 12:29:05 223KB 188 razy
2 informacja o zmianie w SIWZ.jpg 2015-07-24 13:13:45 391KB 183 razy
3 Wyjaśnienie_odp_na_pytania_wykonawców.pdf 2015-07-24 15:05:42 1.2MB 191 razy
4 Odpowiedzi na pytania.pdf 2015-07-28 14:47:17 2.1MB 183 razy
5 Informacja o zmianie w SIWZ.pdf 2015-07-28 14:48:51 584KB 166 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf 2015-08-06 12:50:49 514KB 206 razy
Udzielenie zamówienia
1 ogloszenie o udzieleniu zamowienia.pdf 2015-08-10 13:32:06 269KB 162 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Damian Kogut 22-07-2015 14:46:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Janusz Kaźmierczak 22-07-2015
Ostatnia aktualizacja: Damian Kogut 10-08-2015 13:32:06