Zarządzenie Nr 981/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 lipca 2017r. W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: Przebudowa ulicy Słowackiego w Pyrzycach.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogłoszenie o zamówieniu.pdf 2017-07-11 12:37:54 553KB 112 razy
2 Zarządzenie nr 981.pdf 2017-07-11 12:38:58 212KB 96 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf po terminie otwarcia ofert 2017-07-11 12:40:11 575KB 55 razy
2 Załącznik nr 1 do SIWZ - program funkcjonalno-użytkowy.pdf po terminie otwarcia ofert 2017-07-11 12:40:38 1.0MB 104 razy
3 Załącznik Nr 2- formularz ofertowy.pdf po terminie otwarcia ofert 2017-07-11 12:41:05 303KB 132 razy
4 Załącznik Nr 2- formularz ofertowy.docx po terminie otwarcia ofert 2017-07-11 12:41:18 23.KB 91 razy
5 Załącznik Nr 3 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy o braku podstaw z wykluczenia.pdf po terminie otwarcia ofert 2017-07-11 12:41:51 212KB 90 razy
6 Załącznik Nr 3 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy o braku podstaw z wykluczenia.docx po terminie otwarcia ofert 2017-07-11 12:42:05 22.KB 91 razy
7 Załącznik Nr 4 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków.pdf po terminie otwarcia ofert 2017-07-11 12:42:31 189KB 87 razy
8 Załącznik Nr 4 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków.docx po terminie otwarcia ofert 2017-07-11 12:42:46 17.KB 91 razy
9 Załącznik Nr 5 do SIWZ - oświadvzenie wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej.pdf po terminie otwarcia ofert 2017-07-11 12:43:18 192KB 91 razy
10 Załącznik Nr 5 do SIWZ - oświadvzenie wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej.docx po terminie otwarcia ofert 2017-07-11 12:43:35 19.KB 92 razy
11 Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy.pdf po terminie otwarcia ofert 2017-07-11 12:43:52 473KB 89 razy
12 załącznik nr 7 do SIWZ- rysynek 1 lokalizacja inwestycji.pdf po terminie otwarcia ofert 2017-07-11 12:44:37 5.0MB 99 razy
13 załącznik nr 8 do SIWZ- rysunek nr 2 obszar inwestycji.jpg po terminie otwarcia ofert 2017-07-11 12:45:08 1.7MB 100 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Słowackiego.pdf 2017-08-29 10:08:18 214KB 92 razy
Udzielenie zamówienia
1 Udzielenie zamówienia.pdf 2017-09-07 10:09:49 889KB 83 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf 2017-07-26 14:39:51 212KB 132 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Damian Kogut 11-07-2017 12:37:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marlena Stempień 10-07-2017
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Masłyk 07-09-2017 10:09:49