Zarządzenie Nr 379/2008 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 marca 2008r. W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na "roboty budowlano-montażowe w Sali widowiskowo-kinowej w budynku Domu Kultury w Pyrzycach przy Placu Wolności Nr 3".

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Zarzadzenie_i_ogloszenie.pdf 2008-03-20 08:37:42 68.KB 200 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Rys_4_3.pdf po terminie otwarcia ofert 2008-03-20 10:39:05 1.4MB 84 razy
2 Przedmiar_Robot_Inst_Wodkan.pdf po terminie otwarcia ofert 2008-03-20 11:06:44 275KB 22 razy
3 Rys_4_S.pdf po terminie otwarcia ofert 2008-03-20 10:57:22 662KB 68 razy
4 Rys_A_WH10.pdf po terminie otwarcia ofert 2008-03-20 10:12:23 101KB 85 razy
5 Rys_1_S.pdf po terminie otwarcia ofert 2008-03-20 10:55:50 758KB 62 razy
6 Rys_10_A.pdf po terminie otwarcia ofert 2008-03-20 09:50:15 3.0MB 80 razy
7 Opis.pdf po terminie otwarcia ofert 2008-03-20 09:27:47 306KB 47 razy
8 Rys_5_S.pdf po terminie otwarcia ofert 2008-03-20 10:57:41 302KB 57 razy
9 Rys_8_Rys_15.pdf po terminie otwarcia ofert 2008-03-20 10:35:20 198KB 23 razy
10 Rys_4_20.pdf po terminie otwarcia ofert 2008-03-20 10:45:59 119KB 66 razy
11 Rys_A_WH04.pdf po terminie otwarcia ofert 2008-03-20 10:07:06 1.4MB 82 razy
12 Rys_A_WH03.pdf po terminie otwarcia ofert 2008-03-20 10:06:08 1.3MB 84 razy
13 Rys_4_9.pdf po terminie otwarcia ofert 2008-03-20 10:42:51 1.1MB 60 razy
14 Rys_A_WH07.pdf po terminie otwarcia ofert 2008-03-20 10:09:34 1.5MB 85 razy
15 Rys_4_7.pdf po terminie otwarcia ofert 2008-03-20 10:41:16 646KB 62 razy
16 Rys_4_11.pdf po terminie otwarcia ofert 2008-03-20 10:44:19 929KB 82 razy
17 Rys_4_6.pdf po terminie otwarcia ofert 2008-03-20 10:40:47 610KB 61 razy
18 Specyfikacja.pdf po terminie otwarcia ofert 2008-03-20 10:50:09 18.KB 81 razy
19 strona_tytu_owa.pdf po terminie otwarcia ofert 2008-03-20 11:00:19 36.KB 82 razy
20 Rys_8_A.pdf po terminie otwarcia ofert 2008-03-20 09:46:32 4.7MB 119 razy
21 Rys_A_WH05.pdf po terminie otwarcia ofert 2008-03-20 10:08:06 1.3MB 101 razy
22 zestawienie.PDF po terminie otwarcia ofert 2008-03-20 11:00:44 69.KB 90 razy
23 Rys_9_A.pdf po terminie otwarcia ofert 2008-03-20 09:48:22 3.0MB 84 razy
24 Rys_6_S.pdf po terminie otwarcia ofert 2008-03-20 10:58:03 277KB 64 razy
25 Rys_A_WS04.pdf po terminie otwarcia ofert 2008-03-20 10:23:49 2.5MB 54 razy
26 Rys_4_8.pdf po terminie otwarcia ofert 2008-03-20 10:42:07 1.3MB 72 razy
27 Rys_5_do_Rys_7.pdf po terminie otwarcia ofert 2008-03-20 10:49:24 70.KB 75 razy
28 Rys_A_WH08.pdf po terminie otwarcia ofert 2008-03-20 10:10:42 1.7MB 80 razy
29 Przedmiar_Robot_Elektrycznych.pdf po terminie otwarcia ofert 2008-03-20 11:06:18 1.4MB 101 razy
30 Rys_4_4.pdf po terminie otwarcia ofert 2008-03-20 10:39:43 865KB 60 razy
31 Rys_8.pdf po terminie otwarcia ofert 2008-03-20 10:51:52 179KB 53 razy
32 Rys_6.pdf po terminie otwarcia ofert 2008-03-20 10:34:49 63.KB 107 razy
33 Rys_A_WS07.pdf po terminie otwarcia ofert 2008-03-20 10:27:54 1.6MB 97 razy
34 Rys_4_5.pdf po terminie otwarcia ofert 2008-03-20 10:40:18 796KB 71 razy
35 Rys_4_27.pdf po terminie otwarcia ofert 2008-03-20 10:46:44 154KB 84 razy
36 przedmiar.pdf po terminie otwarcia ofert 2008-03-20 11:00:34 90.KB 48 razy
37 Rys_1.pdf po terminie otwarcia ofert 2008-03-20 10:34:01 238KB 91 razy
38 Rys_1_do_Rys_4.pdf po terminie otwarcia ofert 2008-03-20 10:49:15 236KB 20 razy
39 Rys_4_21_do_Rys_4_25.pdf po terminie otwarcia ofert 2008-03-20 10:46:21 128KB 22 razy
40 Strona_tytulowa.pdf po terminie otwarcia ofert 2008-03-20 11:03:36 102KB 54 razy
41 Rys_ST_300.pdf po terminie otwarcia ofert 2008-03-20 11:16:38 1.2MB 56 razy
42 Rys_1_K.pdf po terminie otwarcia ofert 2008-03-20 11:11:29 1.1MB 65 razy
43 Rys_A_WS03.pdf po terminie otwarcia ofert 2008-03-20 10:22:13 5.1MB 85 razy
44 Rys_3.pdf po terminie otwarcia ofert 2008-03-20 10:50:58 194KB 65 razy
45 Rys_A_WS05.pdf po terminie otwarcia ofert 2008-03-20 10:25:33 2.6MB 60 razy
46 Rys_4_29.pdf po terminie otwarcia ofert 2008-03-20 10:47:05 57.KB 65 razy
47 Rys_A_WH02.pdf po terminie otwarcia ofert 2008-03-20 10:05:14 4.0MB 60 razy
48 Rys_7.pdf po terminie otwarcia ofert 2008-03-20 10:35:07 50.KB 51 razy
49 Rys_3_Rys_4.pdf po terminie otwarcia ofert 2008-03-20 10:34:24 105KB 68 razy
50 Rys_4_10.pdf po terminie otwarcia ofert 2008-03-20 10:43:38 1.1MB 86 razy
51 Rys_4_2.pdf po terminie otwarcia ofert 2008-03-20 10:38:04 1.1MB 69 razy
52 Rys_1_WK.pdf po terminie otwarcia ofert 2008-03-20 10:59:03 273KB 57 razy
53 Rys_ST_200.pdf po terminie otwarcia ofert 2008-03-20 11:15:49 49.KB 57 razy
54 Rys_A_WS08.pdf po terminie otwarcia ofert 2008-03-20 10:29:31 2.2MB 77 razy
55 Przedmiar_Robot_Wentylacji_Klimatyzacji_1.pdf po terminie otwarcia ofert 2008-03-20 11:07:24 833KB 295 razy
56 Rys_A_WS02.pdf po terminie otwarcia ofert 2008-03-20 10:19:11 5.5MB 61 razy
57 Rys_5.pdf po terminie otwarcia ofert 2008-03-20 10:34:34 63.KB 45 razy
58 Przedmiar_Robot_Mechaniki_Sceny.pdf po terminie otwarcia ofert 2008-03-20 11:08:32 794KB 63 razy
59 Rys_7_A.pdf po terminie otwarcia ofert 2008-03-20 09:43:43 2.9MB 71 razy
60 Rys_4_16_do_Rys_4_19.pdf po terminie otwarcia ofert 2008-03-20 10:45:45 123KB 24 razy
61 Rys_7_S.pdf po terminie otwarcia ofert 2008-03-20 10:58:27 392KB 79 razy
62 SIWZ.pdf po terminie otwarcia ofert 2008-03-20 08:38:00 235KB 66 razy
63 Rys_A_WS01.pdf po terminie otwarcia ofert 2008-03-20 10:15:48 6.0MB 109 razy
64 Rys_12_A.pdf po terminie otwarcia ofert 2008-03-20 09:53:26 2.1MB 64 razy
65 Rys_2_S.pdf po terminie otwarcia ofert 2008-03-20 10:56:24 665KB 56 razy
66 Rys_A_WS09.pdf po terminie otwarcia ofert 2008-03-20 10:30:49 997KB 59 razy
67 Przedmiar_Robot_Budowlanych.pdf po terminie otwarcia ofert 2008-03-20 11:05:14 1.8MB 36 razy
68 Rys_3_S.pdf po terminie otwarcia ofert 2008-03-20 10:56:52 688KB 59 razy
69 Rys_A_WS10.pdf po terminie otwarcia ofert 2008-03-20 10:31:26 802KB 63 razy
70 Rys_4.pdf po terminie otwarcia ofert 2008-03-20 10:51:08 94.KB 54 razy
71 Rys_A_WS06.pdf po terminie otwarcia ofert 2008-03-20 10:26:43 1.3MB 82 razy
72 Rys_A_WH09.pdf po terminie otwarcia ofert 2008-03-20 10:11:38 1.3MB 76 razy
73 Rys_P1_000_1.pdf po terminie otwarcia ofert 2008-03-20 11:14:40 3.6MB 68 razy
74 Rys_13_A.pdf po terminie otwarcia ofert 2008-03-20 09:53:46 189KB 101 razy
75 Rys_16.pdf po terminie otwarcia ofert 2008-03-20 10:35:30 47.KB 66 razy
76 Rys_4_28.pdf po terminie otwarcia ofert 2008-03-20 10:46:53 35.KB 61 razy
77 Specyfikacja_techniczna.pdf po terminie otwarcia ofert 2008-03-20 11:03:08 2.4MB 22 razy
78 Rys_11_A.pdf po terminie otwarcia ofert 2008-03-20 09:52:04 2.7MB 82 razy
79 Rys_ST_100.pdf po terminie otwarcia ofert 2008-03-20 11:15:37 595KB 69 razy
80 Rys_4_26.pdf po terminie otwarcia ofert 2008-03-20 10:46:32 110KB 60 razy
81 Rys_2.pdf po terminie otwarcia ofert 2008-03-20 10:34:12 272KB 39 razy
82 Rys_4_12_do_Rys_4_15.pdf po terminie otwarcia ofert 2008-03-20 10:45:27 1.7MB 58 razy
83 Rys_4_1.pdf po terminie otwarcia ofert 2008-03-20 10:37:15 1.4MB 72 razy
84 Informacje_do_Planu.pdf po terminie otwarcia ofert 2008-03-20 09:27:06 477KB 309 razy
85 Rys_A_WH06.pdf po terminie otwarcia ofert 2008-03-20 10:08:34 606KB 80 razy
86 Rys_2_WK.pdf po terminie otwarcia ofert 2008-03-20 10:59:15 138KB 64 razy
87 Przedmiar_Robot_Wentylacji_Klimatyzacji_2.PDF po terminie otwarcia ofert 2008-03-20 11:07:41 191KB 121 razy
88 Rys_A_WH01.pdf po terminie otwarcia ofert 2008-03-20 10:02:46 4.6MB 74 razy
Wynik postępowania
1 wynik_przetargu.pdf 2008-04-22 11:57:51 43.KB 184 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 20-03-2008 08:37:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marlena Stempień 20-03-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 22-04-2008 11:57:51