Zarządzenie Nr 980/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 lipca 2017r. W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: Przebudowa oraz remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Mechowo, Gmina Pyrzyce.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (PDF, 554KB) 2017-07-11 12:18:44 554KB 132 razy
2 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia..pdf (PDF, 276KB) 2017-07-11 12:19:15 276KB 186 razy
3 Zarzadzenie Nr 980.pdf (PDF, 225KB) 2017-07-11 12:20:25 225KB 241 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf (PDF, 588KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-11 12:22:12 588KB 157 razy
2 Załącznik Nr 1- formularz ofertowy.pdf (PDF, 305KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-11 12:23:24 305KB 145 razy
3 Załącznik Nr 2 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf (PDF, 215KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-11 12:24:08 215KB 148 razy
4 Załącznik Nr 3 do SIWZ - owiadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.pdf (PDF, 191KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-11 12:24:41 191KB 150 razy
5 Załącznik Nr 4 do SIWZ - oświadczenie o przynalezności do grupy kapitałowej.pdf (PDF, 194KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-11 12:25:34 194KB 145 razy
6 Załącznik nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.pdf (PDF, 241KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-11 12:26:49 241KB 145 razy
7 Załącznik nr 6 do SIWZ - branża architektura konstrukcja.zip (ZIP, 1.5MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-11 12:28:38 1.5MB 153 razy
8 Załącznik nr 6 do SIWZ - branża elektryczna.zip (ZIP, 879KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-11 12:29:02 879KB 148 razy
9 Załącznik nr 6 do SIWZbranża sanitarna.zip (ZIP, 1.6MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-11 12:29:32 1.6MB 152 razy
10 Załącznik nr 7 do SIWZ- STWiOR.zip (ZIP, 2.1MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-11 12:30:10 2.1MB 151 razy
11 Załącznik nr 8 do SWIZ - Przedmiar.pdf (PDF, 9.3MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-11 12:31:27 9.3MB 154 razy
12 Załącznik nr 9 do SIWZ - wzór umowy.pdf (PDF, 490KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-11 12:32:06 490KB 147 razy
13 Załącznik nr 10 do SIWZ - Rzut parteru zamienny (A7).pdf (PDF, 503KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-11 12:32:42 503KB 148 razy
14 Zał. nr 3A do SIWZ - wykaz robót.pdf (PDF, 199KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-11 12:33:44 199KB 149 razy
15 Zał. nr 3B do SIWZ - wykaz osób.pdf (PDF, 231KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-11 12:34:09 231KB 149 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 Informacja z sesji otwarcia ofert - Mechowo.pdf (PDF, 207KB) 2017-07-26 14:46:19 207KB 135 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Mechowo.pdf (PDF, 217KB) 2017-08-29 10:07:36 217KB 120 razy
Udzielenie zamówienia
1 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (PDF, 844KB) 2017-09-13 16:34:17 844KB 117 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Damian Kogut 11-07-2017 12:18:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marlena Stempień 10-07-2017
Ostatnia aktualizacja: Damian Kogut 13-09-2017 16:34:17