Zarządzenie Nr 1190/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07.02.2018r w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie:" Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową nawierzchni ulicy Głowackiego w Pyrzycach".

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (PDF, 110KB) 2018-02-07 13:41:52 110KB 37 razy
2 Zarządzenie nr 1190.2018.pdf (PDF, 242KB) 2018-02-07 13:42:21 242KB 32 razy
3 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (PDF, 197KB) 2018-02-20 14:30:31 197KB 2 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf 2018-02-07 13:44:51 12.MB 39 razy
2 Załącznik Nr 1- formularz ofertowy.pdf 2018-02-07 13:46:17 306KB 30 razy
3 Załącznik Nr 1- formularz ofertowy.docx 2018-02-07 13:46:30 15.KB 27 razy
4 załącznik nr 2 do SIWZ.pdf 2018-02-07 13:47:05 78.KB 30 razy
5 załącznik nr 2 do SIWZ.odt 2018-02-07 13:47:19 15.KB 26 razy
6 Załącznik nr 3A do SIWZ - Wykaz robót budowlanych.doc 2018-02-07 13:47:46 25KB 29 razy
7 Załącznik nr 3B do SIWZ - Wykaz osób.doc 2018-02-07 13:47:59 28.KB 28 razy
8 Załącznik nr 3C do SIWZ - Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach.doc 2018-02-07 13:48:14 17KB 28 razy
9 Załącznik Nr 4 do SIWZ - oświadczenie o przynalezności do grupy kapitałowej.docx 2018-02-07 13:48:30 11.KB 27 razy
10 Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy.pdf 2018-02-07 13:49:23 394KB 31 razy
11 Załącznik nr 6 do SIWZ - Podwykonawcy.doc 2018-02-07 13:50:58 19KB 27 razy
12 Dokumentacja drogowa - zalacznik nr 7 do SIWZ.rar 2018-02-07 13:52:29 9.7MB 31 razy
13 Dokumentacja sanitarna - załącznik nr 7 do SIWZ.rar 2018-02-07 13:53:25 6.5MB 28 razy
14 Dokumentacja tory - załącznik nr 7 do SIWZ.rar 2018-02-07 13:53:55 1.0MB 28 razy
15 Dokumentacja drogowa - zalacznik nr 7 do SIWZ.zip 2018-02-07 14:06:03 10.MB 27 razy
16 Dokumentacja sanitarna - załącznik nr 7 do SIWZ.zip 2018-02-07 14:07:04 6.5MB 25 razy
17 Dokumentacja tory - załącznik nr 7 do SIWZ.zip 2018-02-07 14:07:40 1.0MB 26 razy
18 STWiOR roboty drogowe - załącznik nr 8 do SIWZ.pdf 2018-02-07 14:16:43 78.MB 28 razy
19 STWiOR roboty sanitarne - załącznik nr 8 do SIWZ.pdf 2018-02-07 14:37:14 19.MB 22 razy
20 Załącznik 9 do SIWZ -przedmiar (1).pdf 2018-02-07 14:39:15 1.5MB 42 razy
21 Załącznik 9 do SIWZ - przedmiar (2).pdf 2018-02-07 14:39:48 1.2MB 43 razy
22 załacznik nr 3 do SIWZ.odt 2018-02-07 14:40:53 15.KB 27 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Wyjaśnienia treści SIWZ.pdf (PDF, 360KB) 2018-02-20 14:30:31 360KB 4 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Damian Kogut 07-02-2018 13:41:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marlena Stempień 07-02-2018
Ostatnia aktualizacja: Damian Kogut 20-02-2018 14:30:31