Zarządzenie Nr 1190/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07.02.2018r w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie:" Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową nawierzchni ulicy Głowackiego w Pyrzycach".

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (PDF, 110KB) 2018-02-07 13:41:52 110KB 133 razy
2 Zarządzenie nr 1190.2018.pdf (PDF, 242KB) 2018-02-07 13:42:21 242KB 120 razy
3 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (PDF, 197KB) 2018-02-20 14:30:31 197KB 100 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf (PDF, 12.MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-02-07 13:44:51 12.MB 77 razy
2 Załącznik Nr 1- formularz ofertowy.pdf (PDF, 306KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-02-07 13:46:17 306KB 65 razy
3 Załącznik Nr 1- formularz ofertowy.docx (DOCX, 15.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-02-07 13:46:30 15.KB 65 razy
4 załącznik nr 2 do SIWZ.pdf (PDF, 78.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-02-07 13:47:05 78.KB 65 razy
5 załącznik nr 2 do SIWZ.odt (ODT, 15.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-02-07 13:47:19 15.KB 58 razy
6 Załącznik nr 3A do SIWZ - Wykaz robót budowlanych.doc (DOC, 25KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-02-07 13:47:46 25KB 58 razy
7 Załącznik nr 3B do SIWZ - Wykaz osób.doc (DOC, 28.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-02-07 13:47:59 28.KB 65 razy
8 Załącznik nr 3C do SIWZ - Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach.doc (DOC, 17KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-02-07 13:48:14 17KB 68 razy
9 Załącznik Nr 4 do SIWZ - oświadczenie o przynalezności do grupy kapitałowej.docx (DOCX, 11.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-02-07 13:48:30 11.KB 59 razy
10 Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy.pdf (PDF, 394KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-02-07 13:49:23 394KB 78 razy
11 Załącznik nr 6 do SIWZ - Podwykonawcy.doc (DOC, 19KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-02-07 13:50:58 19KB 59 razy
12 Dokumentacja drogowa - zalacznik nr 7 do SIWZ.rar (RAR, 9.7MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-02-07 13:52:29 9.7MB 84 razy
13 Dokumentacja sanitarna - załącznik nr 7 do SIWZ.rar (RAR, 6.5MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-02-07 13:53:25 6.5MB 75 razy
14 Dokumentacja tory - załącznik nr 7 do SIWZ.rar (RAR, 1.0MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-02-07 13:53:55 1.0MB 82 razy
15 Dokumentacja drogowa - zalacznik nr 7 do SIWZ.zip (ZIP, 10.MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-02-07 14:06:03 10.MB 99 razy
16 Dokumentacja sanitarna - załącznik nr 7 do SIWZ.zip (ZIP, 6.5MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-02-07 14:07:04 6.5MB 83 razy
17 Dokumentacja tory - załącznik nr 7 do SIWZ.zip (ZIP, 1.0MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-02-07 14:07:40 1.0MB 78 razy
18 STWiOR roboty drogowe - załącznik nr 8 do SIWZ.pdf (PDF, 78.MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-02-07 14:16:43 78.MB 84 razy
19 STWiOR roboty sanitarne - załącznik nr 8 do SIWZ.pdf (PDF, 19.MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-02-07 14:37:14 19.MB 51 razy
20 Załącznik 9 do SIWZ -przedmiar (1).pdf (PDF, 1.5MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-02-07 14:39:15 1.5MB 76 razy
21 Załącznik 9 do SIWZ - przedmiar (2).pdf (PDF, 1.2MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-02-07 14:39:48 1.2MB 100 razy
22 załacznik nr 3 do SIWZ.odt (ODT, 15.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-02-07 14:40:53 15.KB 68 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Wyjaśnienia treści SIWZ.pdf (PDF, 360KB) 2018-02-20 14:30:31 360KB 107 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf (PDF, 206KB) 2018-02-27 14:52:22 206KB 136 razy
Wynik postępowania
1 Unieważnienie postępowania.pdf (PDF, 176KB) 2018-02-28 09:36:43 176KB 114 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Damian Kogut 07-02-2018 13:41:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marlena Stempień 07-02-2018
Ostatnia aktualizacja: Damian Kogut 28-02-2018 09:36:43