Zarządzenie Nr 1217/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 marca 2018r. W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie:" Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową nawierzchni ulicy Głowackiego w Pyrzycach".

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogłoszenie o zamówieniu.pdf (PDF, 122KB) 2018-03-13 14:36:33 122KB 243 razy
2 Zarządzenie nr 1217.2017.pdf (PDF, 249KB) 2018-03-13 14:36:56 249KB 281 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Załącznik Nr 1- formularz ofertowy.pdf (PDF, 338KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-13 14:38:02 338KB 58 razy
2 Załącznik Nr 1- formularz ofertowy.docx (DOCX, 15.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-13 14:38:17 15.KB 198 razy
3 załącznik nr 2 do SIWZ.pdf (PDF, 78.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-13 14:38:53 78.KB 51 razy
4 załącznik nr 2 do SIWZ.odt (ODT, 15.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-13 14:39:13 15.KB 47 razy
5 Załącznik nr 3A do SIWZ - Wykaz robót budowlanych.doc (DOC, 25KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-13 14:39:32 25KB 55 razy
6 Załącznik nr 3B do SIWZ - Wykaz osób.doc (DOC, 28.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-13 14:39:46 28.KB 51 razy
7 Załącznik nr 3C do SIWZ - Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach.doc (DOC, 17KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-13 14:40:01 17KB 55 razy
8 Załącznik Nr 4 do SIWZ - oświadczenie o przynalezności do grupy kapitałowej.pdf (PDF, 176KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-13 14:40:44 176KB 182 razy
9 Załącznik Nr 4 do SIWZ - oświadczenie o przynalezności do grupy kapitałowej.docx (DOCX, 11.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-13 14:41:02 11.KB 55 razy
10 Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy.pdf (PDF, 5.6MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-13 14:41:56 5.6MB 192 razy
11 Załącznik nr 6 do SIWZ - Podwykonawcy.pdf (PDF, 228KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-13 14:42:45 228KB 186 razy
12 Załącznik nr 6 do SIWZ - Podwykonawcy.doc (DOC, 19KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-13 14:43:04 19KB 49 razy
13 Dokumentacja drogowa - zalacznik nr 7 do SIWZ.zip (ZIP, 10.MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-13 14:44:31 10.MB 75 razy
14 Dokumentacja sanitarna - załącznik nr 7 do SIWZ.zip (ZIP, 6.5MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-13 14:45:32 6.5MB 73 razy
15 Dokumentacja tory - załącznik nr 7 do SIWZ.zip (ZIP, 1.0MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-13 14:46:00 1.0MB 82 razy
16 załacznik nr 3 do SIWZ.pdf (PDF, 70.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-13 14:54:02 70.KB 246 razy
17 załacznik nr 3 do SIWZ.odt (ODT, 15.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-13 14:54:21 15.KB 56 razy
18 STWiOR roboty drogowe - załącznik nr 8 do SIWZ.pdf (PDF, 78.MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-13 15:03:14 78.MB 57 razy
19 STWiOR roboty sanitarne - załącznik nr 8 do SIWZ.pdf (PDF, 19.MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-13 15:07:17 19.MB 48 razy
20 Załącznik 9 do SIWZ -przedmiar (1).pdf (PDF, 1.5MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-13 15:09:59 1.5MB 75 razy
21 Załącznik 9 do SIWZ - przedmiar (2).pdf (PDF, 1.2MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-13 15:10:26 1.2MB 83 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 SIWZ Głowackiego.pdf (PDF, 234KB) 2018-03-16 11:16:35 234KB 119 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf (PDF, 211KB) 2018-03-28 13:31:51 211KB 141 razy
Wynik postępowania
1 Unieważnienie postępowania.pdf (PDF, 151KB) 2018-04-26 10:18:50 151KB 69 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Damian Kogut 13-03-2018 14:36:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marlena Stempień 13-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Damian Kogut 26-04-2018 10:18:50