Zarządzenie Nr 1248/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 kwietnia 2018r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: Zabezpieczenie murów obronnych i czatowni między Basztami Sowią i Lodową w Pyrzycach Etap II.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Zarządzenie Nr 1248.pdf (PDF, 265KB) 2018-04-17 11:42:51 265KB 28 razy
2 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (PDF, 132KB) 2018-04-17 11:43:07 132KB 37 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf (PDF, 14.MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-04-17 11:45:24 14.MB 31 razy
2 Załącznik Nr 1- formularz ofertowy.docx (DOCX, 98.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-04-17 11:45:51 98.KB 23 razy
3 Załącznik nr 1.1 do SIWZ - Tabela Elementów Ceny Ryczałtowej.docx (DOCX, 92.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-04-17 11:46:15 92.KB 24 razy
4 załącznik nr 2 do SIWZ.odt (ODT, 98.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-04-17 11:46:32 98.KB 24 razy
5 załacznik nr 3 do SIWZ.odt (ODT, 98.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-04-17 11:46:53 98.KB 34 razy
6 Załącznik nr 3A do SIWZ - Wykaz robót budowlanych.doc (DOC, 107KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-04-17 11:47:10 107KB 24 razy
7 Załącznik nr 3B do SIWZ - Wykaz osób.doc (DOC, 107KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-04-17 11:47:31 107KB 24 razy
8 Załącznik nr 3C do SIWZ - Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach.doc (DOC, 99.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-04-17 11:47:46 99.KB 23 razy
9 Załącznik Nr 4 do SIWZ - oświadczenie o przynalezności do grupy kapitałowej.docx (DOCX, 93.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-04-17 11:48:13 93.KB 28 razy
10 Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy.pdf (PDF, 6.3MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-04-17 11:48:53 6.3MB 30 razy
11 Załącznik nr 6 do SIWZ - Podwykonawcy.doc (DOC, 101KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-04-17 11:49:19 101KB 25 razy
12 Załącznik nr 7 do SIWZ- Geologia.zip (ZIP, 1.1MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-04-17 11:49:43 1.1MB 26 razy
13 Załącznik nr 7 do SIWZ- Program Prac Konserwatorskich.zip (ZIP, 6.5MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-04-17 11:50:18 6.5MB 30 razy
14 Załącznik nr 7 do SIWZ- Projekt architektura.zip (ZIP, 44.MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-04-17 11:54:07 44.MB 27 razy
15 Załącznik nr 7 do SIWZ- Projekt konstrukcja.zip (ZIP, 13.MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-04-17 11:55:31 13.MB 26 razy
16 Załącznik nr 8 do SIWZ- STWiOR.zip (ZIP, 2.7MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-04-17 11:56:07 2.7MB 37 razy
17 Załącznik nr 9 do SIWZ - przedmiar.pdf (PDF, 5.9MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-04-17 11:56:52 5.9MB 30 razy
18 Załącznik nr 10 do SIWZ - tabela równoważności.odt (ODT, 113KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-04-17 11:57:22 113KB 29 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 238KB) 2018-05-17 13:39:26 238KB 30 razy
Udzielenie zamówienia
1 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (PDF, 1.0MB) 2018-05-29 15:04:07 1.0MB 23 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf (PDF, 209KB) 2018-05-07 14:53:57 209KB 54 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Jędraszak 17-04-2018 11:42:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marlena Stempień 17-04-2018
Ostatnia aktualizacja: Damian Kogut 29-05-2018 15:04:07