Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
O G Ł O S Z E N I E NR 17 /2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Obóz letni dla zawodników LMKS Żak -Espadon Pyrzyce Damian Kogut 2017-07-26 14:37:06 dodanie dokumentu
DŁUG PUBLICZNY GMINY PYRZYCE za II kwartał 2017 Damian Kogut 2017-07-26 08:16:51 dodanie dokumentu
DŁUG PUBLICZNY GMINY PYRZYCE za I kwartał 2017 Damian Kogut 2017-07-26 08:16:13 dodanie dokumentu
DŁUG PUBLICZNY GMINY PYRZYCE za IV kwartał 2016 Damian Kogut 2017-07-26 08:13:59 dodanie dokumentu
DŁUG PUBLICZNY GMINY PYRZYCE za III kwartał 2016 Damian Kogut 2017-07-26 08:13:22 dodanie dokumentu
DŁUG PUBLICZNY GMINY PYRZYCE za II kwartał 2016 Damian Kogut 2017-07-26 08:12:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 999/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 lipca 2017r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego Damian Kogut 2017-07-25 15:14:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 998/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 lipca 2017r. w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w Pyrzycach Damian Kogut 2017-07-25 15:11:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 996/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 lipca 2017r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego. Damian Kogut 2017-07-25 15:09:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 990/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia planu wykonawczego do Uchwały Nr XXXIX/334/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 12 lipca 2017 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2017. Damian Kogut 2017-07-25 14:54:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 989/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 lipca 2017r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. informatyki w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. Damian Kogut 2017-07-25 12:39:48 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z DNIA 19 LIPCA 2017 ROKU W SPRAWIE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY PYRZYCE NA 2018 ROK Damian Kogut 2017-07-21 16:07:03 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 997/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 lipca 2017r. w sprawie sprzedaży mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Pyrzyce Damian Kogut 2017-07-21 15:57:48 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 997/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 lipca 2017r. w sprawie sprzedaży mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Pyrzyce, Damian Kogut 2017-07-21 14:00:06 dodanie dokumentu
Gmina Pyrzyce, reprezentowana przez Burmistrza Pyrzyc zaprasza do składania ofert na: "Usługa transportowa tj. przewóz uczniów w tym niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do ośrodków i szkół, w których realizują obowiązek szkolny lub nauki w roku szkolnym 2017/2018. Damian Kogut 2017-07-20 14:59:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 995/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 lipca 2017r. w sprawie programu likwidacji barszczu Sosnowskiego ( Haracleum sosnowskyi) na terenie Gminy Pyrzyce Damian Kogut 2017-07-19 12:47:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 994/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 lipca 2017r. w sprawie wyznaczenia punktów do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce na 2018 rok. Damian Kogut 2017-07-19 12:22:05 dodanie dokumentu
Burmistrz Pyrzyc Informuje Damian Kogut 2017-07-19 12:19:02 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Damian Kogut 2017-07-17 15:53:39 edycja dokumentu
Ogłoszenie Damian Kogut 2017-07-17 15:52:55 dodanie dokumentu
Komunikat Burmistrza Pyrzyc w sprawie rozpoczęcia prac planistycznych nad projektem budżetu na rok 2018 oraz przyjmowaniu wniosków dotyczących realizacji zadań własnych Gminy. Damian Kogut 2017-07-17 14:03:32 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Nr PIiD.6733.12.2017 z dnia 12 lipca 2017 roku. Damian Kogut 2017-07-14 14:53:17 dodanie dokumentu
Ogłoszenie nr 17 /2017 z dnia 14.07.2017 roku wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do sprzedaży. Damian Kogut 2017-07-14 14:50:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 993/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 lipca 2017r. w sprawie sprzedaży mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Pyrzyce Damian Kogut 2017-07-13 15:22:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 992/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 lipca 2017r. w sprawie ogłoszenia ustego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Pyrzyce, oznaczoneych w ewidencji gruntów jako działka: nr 92/4 - pow 0,2787 ha, nr 92/5 - pow 0,2787 ha, nr 92/6 - pow. 0,2790 ha, nr 92/7 - pow 0,2789 ha, nr 92/8 - pow 0,2789 ha, położonych w obrębie geodezyjnym 0002 Giżyn. Damian Kogut 2017-07-13 15:20:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 991/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 lipca 2017r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 536/12 o powierzchni 0,0122 ha, położona w obrębie geodezyjnym 0017 Letnin Damian Kogut 2017-07-13 15:10:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 989/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 lipca 2017r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. informatyki w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. Damian Kogut 2017-07-13 14:57:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 987/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Brzesko Damian Kogut 2017-07-13 14:55:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 986/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu. Damian Kogut 2017-07-13 14:53:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 985/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu Damian Kogut 2017-07-13 14:51:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 984/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Damian Kogut 2017-07-13 14:50:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 983/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie powolania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Damian Kogut 2017-07-13 14:48:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 982/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji ds. konsultacji społecznych dotyczących koncepcji rewitalizacji terenu przy murach obronnych na działce nr 6/3 obręb 8 miasta Pyrzyce Damian Kogut 2017-07-13 14:44:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 981/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 lipca 2017r. W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: Przebudowa ulicy Słowackiego w Pyrzycach. Damian Kogut 2017-07-13 14:41:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 980/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 lipca 2017r. W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: Przebudowa oraz remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Mechowo, Gmina Pyrzyce. Damian Kogut 2017-07-13 14:39:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 988/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości i rozliczenia opłat za korzystanie z szaletu miejskiego Damian Kogut 2017-07-12 15:02:10 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Nr PIiD.6733.13.2017 z dnia 10 lipca 2017 roku. Damian Kogut 2017-07-12 11:48:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 921/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Pyrzyckiego Domu Kultury w Pyrzycach Damian Kogut 2017-07-12 11:45:54 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 989/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 lipca 2017r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. informatyki w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. Damian Kogut 2017-07-12 11:26:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 981/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 lipca 2017r. W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: Przebudowa ulicy Słowackiego w Pyrzycach. Damian Kogut 2017-07-11 12:37:54 dodanie dokumentu