Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie Burmistrza Pyrzyc o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w rejonie ulicy Stargardzkiej w Pyrzycach Damian Kogut 2017-05-26 11:06:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 921/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Pyrzyckiego Domu Kultury w Pyrzycach Damian Kogut 2017-05-26 10:59:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 921/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Pyrzyckiego Domu Kultury w Pyrzycach Damian Kogut 2017-05-26 10:55:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 919/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia wzoru karty do głosowania Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce Damian Kogut 2017-05-26 10:49:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 918/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce Damian Kogut 2017-05-26 10:47:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 917/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmin w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok. Damian Kogut 2017-05-26 10:45:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 916/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Żabowie w roku szkolnym 2016/2017 Damian Kogut 2017-05-26 10:42:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 883/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Inspektora w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach Damian Kogut 2017-05-25 07:43:14 edycja dokumentu
PORZĄDEK OBRAD XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 25 MAJA 2017r. (czwartek) godz. 13:00, w sali Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Damian Kogut 2017-05-25 07:27:26 edycja dokumentu
PORZĄDEK OBRAD XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 25 MAJA 2017r. (czwartek) godz. 13:00, w sali Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Damian Kogut 2017-05-25 07:27:09 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ Nr XXXIII/17 z obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach zwołanej na wniosek Burmistrz Pyrzyc na dzień 14 marca 2017 r. Damian Kogut 2017-05-25 07:22:55 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ Nr XXXII/17 z obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 LUTEGO 2017 r. Damian Kogut 2017-05-25 07:22:00 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ Nr XXXI/17 z obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 STYCZNIA 2017 r. Damian Kogut 2017-05-25 07:20:34 dodanie dokumentu
Olech Irena Teresa Damian Kogut 2017-05-24 14:45:19 edycja dokumentu
Kępka Elżbieta Damian Kogut 2017-05-24 14:44:41 edycja dokumentu
O G Ł O S Z E N I E NR 14 /2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. V Piknik Siatkarski Damian Kogut 2017-05-24 14:38:57 dodanie dokumentu
Lewandowski Tomasz Maciej Damian Kogut 2017-05-24 14:33:07 edycja dokumentu
Wojcieszek Aneta Bernarda Damian Kogut 2017-05-24 14:28:05 edycja dokumentu
Wojcieszek Aneta Bernarda Damian Kogut 2017-05-24 14:27:49 edycja dokumentu
Wojcieszek Aneta Bernarda Damian Kogut 2017-05-24 14:27:30 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 915/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów Zastępcy Sołtysa Sołectwa Rzepnowo. Damian Kogut 2017-05-23 14:35:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 914/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Rzepnowo. Damian Kogut 2017-05-23 14:33:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 913/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok. Damian Kogut 2017-05-23 14:32:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 912/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego. Damian Kogut 2017-05-23 14:30:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 911/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie odwołania Komisji do szacowania strat w pasiece spowodowanych rozbojem Damian Kogut 2017-05-23 14:29:18 dodanie dokumentu
Wojcieszek Aneta Bernarda Damian Kogut 2017-05-22 15:34:20 dodanie dokumentu
Wojcieszek Aneta Bernarda Damian Kogut 2017-05-22 15:32:35 dodanie dokumentu
Obwieszczenie PLiD.6733.9.2017 z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie rozbudowy elektroenergetycznej sieci kablowej. Damian Kogut 2017-05-22 09:20:37 dodanie dokumentu
Obwieszczenie PLiD.6733.7.2017 z dnia 17 maja 2017r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego Damian Kogut 2017-05-18 13:35:16 dodanie dokumentu
Ogłoszenie nr 14/2017 Burmistrz Pyrzyc z dnia 18 maja 2017r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących włsność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze ustnego przetargu nieograniczonego. Damian Kogut 2017-05-18 13:22:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 907/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Pyrzycach Damian Kogut 2017-05-16 14:57:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 910/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Referenta w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach Damian Kogut 2017-05-16 14:55:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 910/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Referenta w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach Damian Kogut 2017-05-16 14:53:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 909/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zmiany organizacji Publicznego Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej - Curie w Pyrzycach w roku szkolnym 2016/2017 Damian Kogut 2017-05-16 14:40:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 908/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach w roku szkolnym 2016/2017 Damian Kogut 2017-05-16 14:38:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 907/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Pyrzycach Damian Kogut 2017-05-16 14:36:50 dodanie dokumentu
Kępka Elżbieta Damian Kogut 2017-05-16 12:11:07 dodanie dokumentu
Litwic Sabina Dorota Damian Kogut 2017-05-16 12:09:27 dodanie dokumentu
Napiórkowska Anna Damian Kogut 2017-05-16 12:07:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 906/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach Damian Kogut 2017-05-15 15:54:01 dodanie dokumentu