Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 43/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie treningowego uruchamiania syreny alarmowej na terenie Gminy Pyrzyce, w dniu 19 stycznia 2019r Damian Kogut 2019-01-18 17:18:24 dodanie dokumentu
O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA PYRZYC o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pyrzyce Damian Kogut 2019-01-18 10:58:53 edycja dokumentu
O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA PYRZYC o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pyrzyce Damian Kogut 2019-01-18 10:55:46 edycja dokumentu
DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Atrur Zibrowski 2019-01-17 12:17:13 edycja dokumentu
Uchwała Nr IV/20/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2019 Atrur Zibrowski 2019-01-17 10:14:59 dodanie dokumentu
Wyniki głosowania z IV Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 14 STYCZNIA 2019 r. Atrur Zibrowski 2019-01-17 09:56:25 dodanie dokumentu
O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA PYRZYC o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pyrzyce Damian Kogut 2019-01-17 09:16:20 edycja dokumentu
O G Ł O S Z E N I E NR 1/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 stycznia 2019 r.w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży Gminę Pyrzyce Damian Kogut 2019-01-17 08:48:13 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o Zgromadzeniu Damian Kogut 2019-01-16 15:02:33 dodanie dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2019-01-16 14:33:13 edycja dokumentu
Plan zamówień publicznych udzielanych z zastosowaniem przepisów Pzp na 2019 rok. Damian Kogut 2019-01-16 14:32:29 edycja dokumentu
Plan zamówień publicznych udzielanych z zastosowaniem przepisów Pzp na 2019 rok. Damian Kogut 2019-01-16 14:31:33 dodanie dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2019-01-15 14:44:45 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2019-01-15 14:30:20 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2019-01-15 14:20:41 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2019-01-15 14:06:56 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2019-01-15 13:48:19 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego Atrur Zibrowski 2019-01-11 14:37:25 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego Atrur Zibrowski 2019-01-11 14:36:28 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego Atrur Zibrowski 2019-01-11 14:35:22 dodanie dokumentu
Pismo do mieszkańca dot. petycji Nr BRM.152.3.2018 Atrur Zibrowski 2019-01-11 11:27:03 dodanie dokumentu
Pismo do mieszkańca dot. petycji Nr BRM.152.2.2018 Atrur Zibrowski 2019-01-11 11:26:20 dodanie dokumentu
Pismo do mieszkańca dot. petycji Nr BRM.152.1.2018 Atrur Zibrowski 2019-01-11 11:25:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIV/108/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 października 2015r.w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych ciążących na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej Atrur Zibrowski 2019-01-11 11:17:05 edycja dokumentu
Uchwała Nr XIV/108/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 października 2015r.w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych ciążących na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej Atrur Zibrowski 2019-01-11 11:16:41 usunięcie załacznika
Uchwała Nr XIV/108/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 października 2015r.w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych ciążących na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej Atrur Zibrowski 2019-01-11 11:16:35 usunięcie załacznika
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2019-01-11 09:17:55 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2019-01-11 09:11:52 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2019-01-11 08:54:56 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2019-01-11 08:50:14 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2019-01-11 08:48:05 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2019-01-11 08:42:12 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2019-01-11 08:33:23 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2019-01-11 08:26:52 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2019-01-11 08:16:57 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Atrur Zibrowski 2019-01-10 15:00:38 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Atrur Zibrowski 2019-01-10 14:53:50 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Atrur Zibrowski 2019-01-10 14:42:50 edycja dokumentu
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców powiatu Pyrzyckiego Atrur Zibrowski 2019-01-10 10:44:31 dodanie dokumentu
Wroński Jerzy Atrur Zibrowski 2019-01-10 08:10:53 dodanie dokumentu