Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie NiŚ.6220.14.2020 Atrur Zibrowski 2020-11-25 14:55:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 543/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora Wydziału Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Atrur Zibrowski 2020-11-25 13:21:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 543/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora Wydziału Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Atrur Zibrowski 2020-11-25 13:20:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 542/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Pyrzycach w roku szkolnym 2020/2021 Atrur Zibrowski 2020-11-25 08:19:02 dodanie dokumentu
Obwieszczenie NiŚ.6220.12.2020 Atrur Zibrowski 2020-11-24 14:42:00 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 527/2020 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 06 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na ?Dowóz dzieci, uczniów i wychowanków w tym niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania znajdującego się na terenie Gminy Pyrzyce do Niepublicznego Przedszkola Specjalnego ?Puchatek? w Pyrzycach, Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczego oraz Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Nowielinie, Specjalnego Ośrodka Szkolno?Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Pyrzycach, Zespołu Szkół Specjalnych im. J. Tuwima w Stargardzie?, w roku szkolnym 2020/2021 oraz 2021/2022 i odwożeniu trasą powrotną po zakończeniu nauki szkolnej?. Atrur Zibrowski 2020-11-24 11:03:22 edycja dokumentu
Ogłoszenie nr 14/2020 z dnia 23.11.2020r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do oddania w najem oraz dzierżawę w formie bezprzetargowej. Atrur Zibrowski 2020-11-23 13:15:05 dodanie dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Krystian Biliński 2020-11-23 12:48:41 edycja dokumentu
Zarządzenie 541/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 listopada 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 531/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia czasowego systemu pracy zmianowej, zdalnej oraz naprzemiennej (rotacyjnej) w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach Atrur Zibrowski 2020-11-20 14:55:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 540/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie dokonania wyboru przedstawicieli pracowników Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Atrur Zibrowski 2020-11-20 14:54:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 539/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego referenta Wydziału Nieruchomości i Środowiska Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Atrur Zibrowski 2020-11-20 14:34:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 539/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego referenta Wydziału Nieruchomości i Środowiska Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Atrur Zibrowski 2020-11-20 14:31:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 538/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 listopada 2020 roku zmieniające Zarządzenie Nr 519/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. Atrur Zibrowski 2020-11-20 10:28:57 dodanie dokumentu
obwieszczenie NiŚ.6220.9.2020 Atrur Zibrowski 2020-11-19 14:08:00 dodanie dokumentu
Obwieszczenie NIŚ.6220.11.2020 Atrur Zibrowski 2020-11-19 13:38:25 dodanie dokumentu
Obwieszczenie NIŚ.6220.10.2020 Atrur Zibrowski 2020-11-19 13:37:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 507/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13.10.2020r w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieogranicznego, na zadanie: " Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Pyrzyce i ich zagospodarowanie" Atrur Zibrowski 2020-11-18 16:03:09 edycja dokumentu
Joanna Justyna Woźniak Atrur Zibrowski 2020-11-17 09:44:25 dodanie dokumentu
Joanna Justyna Woźniak Atrur Zibrowski 2020-11-17 09:42:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 537/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 535/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie wyznaczenia drugiego terminu zgłaszania kandydatur i wyboru przedstawicieli pracowników w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. Atrur Zibrowski 2020-11-17 09:40:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 536/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 510/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 października 2020 roku w sprawie wyboru przedstawicieli pracowników w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. Atrur Zibrowski 2020-11-17 09:39:46 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 527/2020 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 06 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na ?Dowóz dzieci, uczniów i wychowanków w tym niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania znajdującego się na terenie Gminy Pyrzyce do Niepublicznego Przedszkola Specjalnego ?Puchatek? w Pyrzycach, Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczego oraz Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Nowielinie, Specjalnego Ośrodka Szkolno?Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Pyrzycach, Zespołu Szkół Specjalnych im. J. Tuwima w Stargardzie?, w roku szkolnym 2020/2021 oraz 2021/2022 i odwożeniu trasą powrotną po zakończeniu nauki szkolnej?. Damian Kogut 2020-11-16 14:49:18 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 502/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 09.10.2020r. W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Cmentarnej do ul. Rycerza Przybora (po nieczynnym torowisku). Damian Kogut 2020-11-16 14:48:24 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXIX/210/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2020-2024 na terenie Gminy Pyrzyce Atrur Zibrowski 2020-11-13 13:55:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIX/209/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Pyrzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok Atrur Zibrowski 2020-11-13 13:55:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIX/208/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2020 Atrur Zibrowski 2020-11-13 13:54:07 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXIX/208/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2020 Atrur Zibrowski 2020-11-13 13:53:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/207/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zawarcia kolejnych umów najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce Atrur Zibrowski 2020-11-13 13:51:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/206/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przy ulicy Krótkiej w Pyrzycach, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki numer: 201/5, 208 i 209, położonych w obrębie geodezyjnym 0008 miasta Pyrzyce Atrur Zibrowski 2020-11-13 13:50:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/205/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych ciążących na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej Atrur Zibrowski 2020-11-13 13:49:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/204/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 października 2020 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2021 Atrur Zibrowski 2020-11-13 13:48:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/203/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 października 2020 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości Atrur Zibrowski 2020-11-13 13:48:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/202/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2020 Atrur Zibrowski 2020-11-13 13:47:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 516/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 października 2020r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej w Okunicy, Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach, Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Pyrzycach w trybie zaprojektuj i wybuduj. Damian Kogut 2020-11-13 12:47:05 edycja dokumentu
Wyniki głosowania z XXIX sesji RM - 12.11.2020 r Atrur Zibrowski 2020-11-13 10:40:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 535/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia drugiego terminu zgłaszania kandydatur i wyboru przedstawicieli pracowników w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. Atrur Zibrowski 2020-11-12 14:49:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 534/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie powołania zespołu spisowego w celu przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w drodze spisu z natury na okoliczność zmiany osoby odpowiedzialnej materialnie. Atrur Zibrowski 2020-11-12 14:48:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 506/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 października 2020r. W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Obromino. Damian Kogut 2020-11-12 14:05:28 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Krystian Biliński 2020-11-12 11:38:33 edycja dokumentu
Konsultacje - klauzula informacyjna Atrur Zibrowski 2020-11-12 11:29:21 dodanie dokumentu