Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie nr 430/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 09 lipca 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 407A/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 czerwca 2020 roku w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego oraz powołania Gminnego Biura Spisowego w gminie Pyrzyce na bip w zakładce Prawo Lokalne - zarządzenia - oraz na bip w zakładce Powszechny Spis Rolny 2020. Atrur Zibrowski 2020-07-10 14:20:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie 431/2020 z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1339/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie przyjęcia wzoru karty do głosowania Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce oraz wzoru zgody rodzica/opiekuna prawnego na uczestniczenie osoby małoletniej w etapie Głosowania Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce zmienionego Zarządzeniem Nr 86/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 marca 2019 roku. Atrur Zibrowski 2020-07-10 13:48:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie 432/2020 z dnia 10 lipca 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia wzoru wniosku zgłoszenia zadania oraz listy poparcia dla zadania realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce. Atrur Zibrowski 2020-07-10 13:47:44 dodanie dokumentu
Odp. na zapytanie w spr. elementów dawnego skateparku Atrur Zibrowski 2020-07-09 07:53:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/189/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 czerwca 2020 r. o zmianie uchwały w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Atrur Zibrowski 2020-07-08 12:59:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/188/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie powołania, ustalenia przedmiotu działania i składu osobowego komisji doraźnej Rady Miejskiej w Pyrzycach Atrur Zibrowski 2020-07-08 12:58:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/187/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pyrzyce w roku szkolnym 2020/2021 Atrur Zibrowski 2020-07-08 12:58:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/186/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego na drodze powiatowej w Pyrzycach przy ulicy Równej Atrur Zibrowski 2020-07-08 12:57:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/185/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zawarcia kolejnych umów najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce Atrur Zibrowski 2020-07-08 12:57:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/184/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pyrzyce Atrur Zibrowski 2020-07-08 12:57:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/183/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Pyrzyc do zawarcia umów użyczenia na czas nieoznaczony nieruchomości, na których znajdują się remizy strażackie użytkowane przez Stowarzyszenia - Ochotnicze Straże Pożarne, funkcjonujące na terenie gminy Pyrzyce Atrur Zibrowski 2020-07-08 12:56:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/182/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2020 Atrur Zibrowski 2020-07-08 12:56:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/181/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok Atrur Zibrowski 2020-07-08 12:55:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/180/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2019 rok Atrur Zibrowski 2020-07-08 12:54:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/179/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Pyrzyc Atrur Zibrowski 2020-07-08 12:54:34 dodanie dokumentu
Odp. na interpelację w sprawie wybudowania chodnika i oświetlenia przy ul. Kościuszki do ul. Cmentarnej Atrur Zibrowski 2020-07-08 07:00:59 dodanie dokumentu
O G Ł O S Z E N I E NR 13 /2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 7 lipca 2020r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zamieszkujących Gminę Pyrzyce Damian Kogut 2020-07-07 14:36:15 dodanie dokumentu
XVIII Sesja RM -19 grudnia 2019 r. Atrur Zibrowski 2020-07-07 12:02:48 dodanie dokumentu
XVII sesja RM - 28 listopada 2019r. Atrur Zibrowski 2020-07-07 12:02:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 426/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 6 czerwca 2020 roku w sprawie wyznaczenia punktów do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce w 2020 roku Atrur Zibrowski 2020-07-07 07:03:12 dodanie dokumentu
Odp. na interpelacja w spr. placu zabaw NIVEA przy ul. Poznańskiej Atrur Zibrowski 2020-07-07 07:01:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 420/2020 Burmistrza Pyrzyzc z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2020 rok Atrur Zibrowski 2020-07-03 14:45:34 dodanie dokumentu
Zapytanie w spr. elementów dawnego skateparku Atrur Zibrowski 2020-07-03 13:59:37 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Nr 10/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 03 lipca 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem w formie bezprzetargowej Atrur Zibrowski 2020-07-03 10:43:04 dodanie dokumentu
Obwieszczenie PIiD.6733.10.2020 z dn.24.06.2020r Atrur Zibrowski 2020-07-02 14:38:41 dodanie dokumentu
Ogłoszenie nr 9/2020 z dnia 01 lipca 2020 roku wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do sprzedaży Atrur Zibrowski 2020-07-01 13:41:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 422/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 01 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonych w obrębie 10 miasta Pyrzyce, dla których Sąd Rejonowy w Stargardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ2T/00012372/5 Atrur Zibrowski 2020-07-01 13:40:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 423/2020 Burmistrz Pyrzyc z dnia 01 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 796/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie stawek za wynajem świetlic wiejskich na terenie Gminy Pyrzyce Atrur Zibrowski 2020-07-01 12:38:35 dodanie dokumentu
Interpelacja w sprawie wybudowania chodnika i oświetlenia na ul. Kościuszki do ul. Cmentarnej Damian Kogut 2020-07-01 07:38:15 dodanie dokumentu
Interpelacja w sprawie placu zabaw NIVEA przy ul. Poznańskiej Damian Kogut 2020-07-01 07:37:12 dodanie dokumentu
Wyniki głosowania z XXIV sesji R M - 25.06.2020 Damian Kogut 2020-07-01 07:34:54 edycja dokumentu
Wyniki głosowania z XXIV sesji R M - 25.06.2020 Damian Kogut 2020-07-01 07:34:37 edycja dokumentu
Wyniki głosowania z XXIV sesji R M - 25.06.2020 Damian Kogut 2020-07-01 07:33:59 edycja dokumentu
Wyniki głosowania z XXIV sesji R M - 25.06.2020 Damian Kogut 2020-07-01 07:32:56 edycja dokumentu
Wyniki głosowania z XXIV sesji R M - 25.06.2020 Damian Kogut 2020-07-01 07:32:13 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 czerwca 2020 r. Atrur Zibrowski 2020-07-01 06:55:22 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 czerwca 2020 r. Damian Kogut 2020-06-30 12:58:26 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 czerwca 2020 r. Damian Kogut 2020-06-30 12:43:08 dodanie dokumentu
O G Ł O S Z E N I E NR 9 /2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 czerwca 2020r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzesku włączonych do krajowego systemu ratowniczo- gaśniczego. Damian Kogut 2020-06-30 09:28:35 edycja dokumentu
O G Ł O S Z E N I E NR 10 /2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 czerwca 2020r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzesku włączonych do krajowego systemu ratowniczo- gaśniczego. Damian Kogut 2020-06-30 09:28:03 dodanie dokumentu