Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Odp. na interpelację dot. informowania opinii publicznej Atrur Zibrowski 2019-03-18 12:15:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 53 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31.01.2019 r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: "Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Pyrzyce i ich zagospodarowanie". Atrur Zibrowski 2019-03-15 14:57:18 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 66/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetarrgu nieograniczonego na zadanie "Utrzymanie zieleni miejskiej oraz bieżace utrzymianie czystkości ulic, chodników i placów na terenie miasta Pyrzyce. Atrur Zibrowski 2019-03-15 14:48:25 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 72/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia harmonogramu Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce Atrur Zibrowski 2019-03-15 13:28:38 dodanie dokumentu
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM BURMISTRZA PYRZYC za szczególnie wybitne osiągnięcia w nauce i innych dziedzinach Atrur Zibrowski 2019-03-15 12:48:36 edycja dokumentu
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM BURMISTRZA PYRZYC za szczególnie wybitne osiągnięcia w nauce i innych dziedzinach Atrur Zibrowski 2019-03-15 12:48:26 usunięcie załacznika
ZAWIADOMIENIE O ORGANIZACJI IMPREZY ARTYSTYCZNEJ LUB ROZRYWKOWEJ Atrur Zibrowski 2019-03-15 12:47:08 edycja dokumentu
ZAWIADOMIENIE O ORGANIZACJI IMPREZY ARTYSTYCZNEJ LUB ROZRYWKOWEJ Atrur Zibrowski 2019-03-15 12:47:02 usunięcie załacznika
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPORTOWEGO Atrur Zibrowski 2019-03-15 12:46:35 edycja dokumentu
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPORTOWEGO Atrur Zibrowski 2019-03-15 12:46:26 usunięcie załacznika
Księga Rejestrowa Instytucji Kultury PBP Atrur Zibrowski 2019-03-15 12:44:57 edycja dokumentu
O G Ł O S Z E N I E NR 3 /2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Organizacja Mistrzostw Województwa Kadetów i Kadetek Juniorów i Juniorek oraz Młodzieżowców o Puchar Burmistrza Pyrzyc w zapasach w stylu wolnym i zapasach kobiet Atrur Zibrowski 2019-03-15 12:43:07 dodanie dokumentu
Odp. na zapytanie dot. planowanych inwestycji w latach 2019 - 2021 Atrur Zibrowski 2019-03-15 12:40:30 dodanie dokumentu
Odp. na interpelację w spr. remontu drogi w m. Letnin Atrur Zibrowski 2019-03-15 12:40:10 dodanie dokumentu
Odp. na interpelację w spr. udrożenienia drogi w m. Brzesko Atrur Zibrowski 2019-03-14 13:36:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 74/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 marca 2019r. w sprawie powołania delegata Gminy Pyrzyce do reprezentowania w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania na czas trwania kadencji samorządu 2018-2023 Atrur Zibrowski 2019-03-14 12:33:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 71/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 marca 2019 roku w sprawie ustalenia planu wykonawczego do uchwały nr VI/39/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 07 marca 2019 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2019 Atrur Zibrowski 2019-03-13 12:11:56 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ Nr V/19 z obrad V sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 stycznia 2019 r. Atrur Zibrowski 2019-03-13 12:02:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 73/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 marca 2019r. w sprawie zmiany w organizacji Szkoły Podstawowej w Okunicy w roku szkolnym 2018/2019 Atrur Zibrowski 2019-03-12 11:52:27 dodanie dokumentu
Lemiesz Waldemar Atrur Zibrowski 2019-03-11 13:39:40 edycja dokumentu
Lemiesz Waldemar Atrur Zibrowski 2019-03-11 13:39:10 edycja dokumentu
Obwieszczenie PIiD.6733.8.2019 z dnia 08.03.2019 r. Atrur Zibrowski 2019-03-11 11:39:29 dodanie dokumentu
Obwieszczenie PIiD.6733.7.2019 z dnia 7.03.2019r Atrur Zibrowski 2019-03-08 14:09:58 dodanie dokumentu
Obwieszczenie PIiD.6733.3.2019 az dnia 7.03.2019r Atrur Zibrowski 2019-03-08 14:09:08 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Nr 4/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 marca 2019r. Atrur Zibrowski 2019-03-08 13:19:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 70/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 marca 2019 roku w sprawie określenia zasad godpodarowania drewnem pozyskanym z nieruchomości będących własności Gminy Pyrzyce Atrur Zibrowski 2019-03-08 11:58:05 dodanie dokumentu
Wyniki głosowania z VI Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach Część I z dnia 28 LUTEGO 2019 r. godz. 13:00 Część II z dnia 07 MARCA 2019 r. godz. 8:00 Atrur Zibrowski 2019-03-08 11:54:55 dodanie dokumentu
Odp. na zapytanie dot. wydatków na oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni i ściezki rowerowej oraz koszty akcji zima Atrur Zibrowski 2019-03-08 11:40:01 dodanie dokumentu
Odp na interpelację w spr. danych dotyczacych oświaty na terenie miasta i gminy Pyrzyce Atrur Zibrowski 2019-03-08 11:39:36 dodanie dokumentu
REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY PYRZYCE Atrur Zibrowski 2019-03-08 08:31:09 edycja dokumentu
REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY PYRZYCE Atrur Zibrowski 2019-03-08 08:31:00 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 67/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2019 rok Atrur Zibrowski 2019-03-08 08:29:19 dodanie dokumentu
Obwieszczenie PIiD.6733.5.2019 z dnia 06.03.2019 r Atrur Zibrowski 2019-03-07 14:11:39 edycja dokumentu
Obwieszczenie PIiD.6733.5.2019 z dnia 06.03.2019 r Atrur Zibrowski 2019-03-07 14:11:28 usunięcie załacznika
Obwieszczenie PIiD.6733.5.2019 z dnia 06.03.2019 r Atrur Zibrowski 2019-03-07 08:12:33 dodanie dokumentu
Obwieszczenie PIiD.6733.13.18.2019 z dnia 6.03.2019r. Atrur Zibrowski 2019-03-07 08:11:41 dodanie dokumentu
Zgłoszenie cofnięcia certyfikatów w dowodzie osobistym Atrur Zibrowski 2019-03-07 07:27:00 dodanie dokumentu
Zgłoszenie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym Atrur Zibrowski 2019-03-07 07:26:22 dodanie dokumentu
Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego Atrur Zibrowski 2019-03-07 07:25:50 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie dowodu osobistego Atrur Zibrowski 2019-03-07 07:25:09 dodanie dokumentu