Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie Burmistrza Pyrzyc o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pyrzyce, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Damian Kogut 2017-03-29 16:02:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 842/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 4 w Pyrzycach. Damian Kogut 2017-03-29 15:58:43 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 845/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 156/2015 w sprawie wprowadzenia obowiązującego wzoru aneksu do Umowy najmu i dzierżawy umowy najmu, umowy dzierżawy nieruchomości oraz porozumienia o wstąpieniu w ogół praw i obowiązków Dzierżawcy/ Najemcy w Gminie Pyrzyce. Damian Kogut 2017-03-29 15:57:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 844/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 155/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce. Damian Kogut 2017-03-29 15:53:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 843/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy. Damian Kogut 2017-03-29 15:50:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 842/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 4 w Pyrzycach. Damian Kogut 2017-03-28 15:08:13 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 842/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 4 w Pyrzycach. Damian Kogut 2017-03-28 15:05:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 842/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 4 w Pyrzycach. Damian Kogut 2017-03-28 15:04:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 841/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok. Damian Kogut 2017-03-28 15:01:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 831/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 marca 2017r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. Damian Kogut 2017-03-28 14:47:16 edycja dokumentu
Ogłoszenie nr 10/2017 z dnia 28 marca 2017 roku Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do sprzedaży. Damian Kogut 2017-03-28 10:22:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 839/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego. Damian Kogut 2017-03-27 10:33:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 838/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok. Damian Kogut 2017-03-27 10:31:34 dodanie dokumentu
PORZĄDEK OBRAD XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 30 marca 2017 r. (czwartek) o godz. 13:00, w sali 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Damian Kogut 2017-03-27 09:54:39 dodanie dokumentu
Ogłoszenie nr 9/2017 z dnia 24 marca 2017 roku wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do sprzedaży. Damian Kogut 2017-03-24 15:09:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 828/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 marca 2017r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. Damian Kogut 2017-03-24 08:09:48 edycja dokumentu
Obwieszczenie Nr PLiD.6733.5.2017 z dnia 23 marca 2017r. Damian Kogut 2017-03-23 15:35:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 840/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na najem na okres 3 lat lokalu użytkowego o pow 18.70 m. kwadratowych, połozonego w obrębie 0006 miasta Pyrzyce, na działce nr 190/5, stanowiącego własność Gminy Pyrzyce z przeznaczeniem na cele składowe lub rehabilitacyjne. Damian Kogut 2017-03-23 15:34:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 837/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie przyjęcie treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie "Zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi i lokalami mieszkalnymi wraz z pomieszczeniami przynależnymi do tych lokali stanowiącymi własność Gminy Pyrzyce położonych w budynkach komunalnych Wspólnot Mieszkaniowych oraz zasobach Pyrzyckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Pyrzycach." Damian Kogut 2017-03-22 15:26:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 836/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 marca 2017r. w sprawie określenia terminu składania wniosków przez rodziców o przyjęcie uczniów do klasy IV lub VII w roku szkolnym 2017/2018 - 2021/2022 do Szkoły Podstawowej w Pyrzycach przy ul. T. Rejtana 6 Damian Kogut 2017-03-22 15:24:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 828/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 marca 2017r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. Damian Kogut 2017-03-22 14:47:26 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 837/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie przyjęcie treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie "Zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi i lokalami mieszkalnymi wraz z pomieszczeniami przynależnymi do tych lokali stanowiącymi własność Gminy Pyrzyce położonych w budynkach komunalnych Wspólnot Mieszkaniowych oraz zasobach Pyrzyckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Pyrzycach." Damian Kogut 2017-03-22 14:10:16 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Nr PLiD.6733.4.2017 z dnia 21 marca 2017r. Damian Kogut 2017-03-22 07:14:29 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Damian Kogut 2017-03-21 15:04:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 835/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 marca 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Brzezinie Damian Kogut 2017-03-17 14:30:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 834/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 marca 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Żabowie Damian Kogut 2017-03-17 14:29:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 833/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 marca 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzesku Damian Kogut 2017-03-17 14:28:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 835/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 marca 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Brzezinie Damian Kogut 2017-03-17 14:26:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 834/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 marca 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Żabowie Damian Kogut 2017-03-17 14:24:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 833/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 marca 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzesku Damian Kogut 2017-03-17 14:08:09 dodanie dokumentu
POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO Damian Kogut 2017-03-17 12:08:07 edycja dokumentu
POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO Damian Kogut 2017-03-17 12:04:02 usunięcie załacznika
POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE ZAMELDOWANIA NA POBYT STAŁY I CZASOWY Damian Kogut 2017-03-17 12:00:01 usunięcie załacznika
POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO Damian Kogut 2017-03-17 11:41:26 edycja dokumentu
POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE ZAMELDOWANIA NA POBYT STAŁY I CZASOWY Damian Kogut 2017-03-17 11:39:55 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 830/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 marca 2017r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finasowego Pyrzyckiego Domu Kultury za 2016 rok. Damian Kogut 2017-03-17 11:00:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 829/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 marca 2017r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budzetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok. Damian Kogut 2017-03-17 10:58:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/290/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie zmiany porozumienia dotyczącego powierzenia zadania w zakresie prowadzenia szkoły mistrzostwa sportowego Damian Kogut 2017-03-17 08:42:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 832/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: " Utrzymanie zieleni miejskiej, bieżące utrzymanie czystości ulic, chodników, placów na terenie miasta Pyrzyce, bieżące utrzymanie ścieżki rowerowej oraz odbiór odpadów z terenu miasta i gminy Pyrzyce" Damian Kogut 2017-03-16 14:38:18 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 832/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: " Utrzymanie zieleni miejskiej, bieżące utrzymanie czystości ulic, chodników, placów na terenie miasta Pyrzyce, bieżące utrzymanie ścieżki rowerowej oraz odbiór odpadów z terenu miasta i gminy Pyrzyce" Damian Kogut 2017-03-16 14:37:29 dodanie dokumentu