Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
O G Ł O S Z E N I E NR 24/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych. Dawid Jędraszak 2018-07-20 09:24:34 dodanie dokumentu
O G Ł O S Z E N I E NR 23/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Przeciwdziałanie poprzez sport zjawiskom patologicznym wśród dzieci i młodzieży uprawiającej piłkę siatkowa poprzez organizację letniego obozu sportowego. Dawid Jędraszak 2018-07-19 10:18:14 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 815/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Dawid Jędraszak 2018-07-18 07:43:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1335/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 lipca 2018r. W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: "Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową nawierzchni ulicy Głowackiego w Pyrzycach" Dawid Jędraszak 2018-07-17 12:54:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1335/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 lipca 2018r. W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: "Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową nawierzchni ulicy Głowackiego w Pyrzycach" Dawid Jędraszak 2018-07-17 12:36:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1333/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu. Dawid Jędraszak 2018-07-13 13:23:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1332/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu. Dawid Jędraszak 2018-07-13 13:22:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1331/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu. Dawid Jędraszak 2018-07-13 13:22:08 dodanie dokumentu
O G Ł O S Z E N I E NR 22/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Biesiada z Cyganami 2018. Dawid Jędraszak 2018-07-13 12:46:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1330/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Dawid Jędraszak 2018-07-13 12:39:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1329/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Referenta w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Dawid Jędraszak 2018-07-13 12:38:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1330/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Dawid Jędraszak 2018-07-13 12:37:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1329/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Referenta w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Dawid Jędraszak 2018-07-13 12:36:50 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr PIiD.6733.11.2018 z dnia 11 lipca 2018 roku. Dawid Jędraszak 2018-07-12 11:38:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1327/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 09 lipca 2018 roku w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego. Dawid Jędraszak 2018-07-11 14:55:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1326/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 06 lipca 2018 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Rzepnowo. Dawid Jędraszak 2018-07-11 14:54:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1323/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pyrzyce. Dawid Jędraszak 2018-07-11 14:53:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1323 A/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pyrzyce. Dawid Jędraszak 2018-07-11 14:44:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1321/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2018 rok. Dawid Jędraszak 2018-07-11 14:43:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1317/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia planu wykonawczego do uchwały nr L/442/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2018. Dawid Jędraszak 2018-07-11 14:41:52 dodanie dokumentu
O G Ł O S Z E N I E NR 21/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Przeciwdziałanie poprzez sport zjawiskom patologicznym wśród dzieci uprawiających różne dyscypliny sportowe w tym zapasy i sumo. Dawid Jędraszak 2018-07-10 13:02:58 dodanie dokumentu
O G Ł O S Z E N I E NR 21/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Przeciwdziałanie poprzez sport zjawiskom patologicznym wśród dzieci uprawiających różne dyscypliny sportowe w tym zapasy i sumo. Dawid Jędraszak 2018-07-10 12:38:12 dodanie dokumentu
Oświadczenie Dawid Jędraszak 2018-07-09 15:26:06 edycja dokumentu
Informacja o prawach kandydata ubiegającego się o pracę w zakresie przetwarzania danych osobowych Dawid Jędraszak 2018-07-09 14:34:44 usunięcie dokument
Informacja o prawach kandydata ubiegającego się o pracę w zakresie przetwarzania danych osobowych Dawid Jędraszak 2018-07-09 14:33:50 dodanie dokumentu
Kwestionariusz osobowy Dawid Jędraszak 2018-07-09 14:28:35 edycja dokumentu
Kwestionariusz osobowy Dawid Jędraszak 2018-07-09 14:27:42 usunięcie załacznika
Kwestionariusz osobowy Dawid Jędraszak 2018-07-09 14:27:33 usunięcie załacznika
Uchwała Nr L/451/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Pyrzyc. Dawid Jędraszak 2018-07-06 08:16:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr L/450/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 311/9 o powierzchni 0,1472 ha położona w obrębie geodezyjnym 0007 miasta Pyrzyce. Dawid Jędraszak 2018-07-06 08:14:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr L/449/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 34/24 o pow. 0,1827 ha położonej w obrębie geodezyjnym 0002 miasta Pyrzyce, na rzecz jej użytkownika wieczystego. Dawid Jędraszak 2018-07-06 08:14:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr L/447/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie miasta i gminy Pyrzyce. Dawid Jędraszak 2018-07-06 08:13:14 edycja dokumentu
Uchwała Nr L/448/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zawarcia kolejnych umów najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce. Dawid Jędraszak 2018-07-06 08:12:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr L/447/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie miasta i gminy Pyrzyce. Dawid Jędraszak 2018-07-06 08:11:31 edycja dokumentu
Uchwała Nr L/447/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie miasta i gminy Pyrzyce. Dawid Jędraszak 2018-07-06 08:10:53 edycja dokumentu
Uchwała Nr L/447/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie miasta i gminy Pyrzyce. Dawid Jędraszak 2018-07-06 08:10:11 edycja dokumentu
Uchwała Nr L/447/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie miasta i gminy Pyrzyce. Dawid Jędraszak 2018-07-06 08:09:26 edycja dokumentu
Uchwała Nr L/447/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie miasta i gminy Pyrzyce. Dawid Jędraszak 2018-07-06 08:08:42 edycja dokumentu
Uchwała Nr L/447/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie miasta i gminy Pyrzyce. Dawid Jędraszak 2018-07-06 08:07:41 edycja dokumentu
Uchwała Nr L/447/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie miasta i gminy Pyrzyce. Dawid Jędraszak 2018-07-06 08:07:03 dodanie dokumentu