Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
PORZĄDEK OBRAD LIV Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 27 WRZEŚNIA 2018r. (czwartek) o godz. 13:00, sala Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Atrur Zibrowski 2018-09-20 14:26:39 edycja dokumentu
PORZĄDEK OBRAD LIV Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 27 WRZEŚNIA 2018r. (czwartek) o godz. 13:00, sala Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Atrur Zibrowski 2018-09-20 14:25:56 dodanie dokumentu
O G Ł O S Z E N I E NR 29 /2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 września 2018 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych Atrur Zibrowski 2018-09-20 14:18:28 dodanie dokumentu
O G Ł O S Z E N I E NR 28 /2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 września 2018 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Turniej piłkarski oldbojów Atrur Zibrowski 2018-09-20 14:17:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1381/2018 Burmistrza Pyrzyce z dnia 19.09.2018r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: "Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Pyrzyce i jej jednostek organizacyjnych" Atrur Zibrowski 2018-09-20 14:05:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1358/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13.08.2018r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: ?Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Żabowie. Atrur Zibrowski 2018-09-17 12:13:49 usunięcie załacznika
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 12 września 2018r. Atrur Zibrowski 2018-09-14 12:32:41 dodanie dokumentu
Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Pyrzycach Atrur Zibrowski 2018-09-14 08:35:37 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Gminnej Komisji Wyborczej w Pyrzycach z dnia 13 września 2018r. Atrur Zibrowski 2018-09-14 08:34:34 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Gminnej Komisji Wyborczej w Pyrzycach z dnia 13 września 2018r. w sprawie wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego komisji Atrur Zibrowski 2018-09-14 08:33:10 dodanie dokumentu
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych Atrur Zibrowski 2018-09-12 10:10:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LII /456 /18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2018 Atrur Zibrowski 2018-09-11 13:12:18 edycja dokumentu
Uchwała Nr LIII/459/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 07 września 2018 r. w sprawie utworzenia obwodu odrębnego do przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Pyrzycach, Rady Powiatu Pyrzyckiego, Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego i burmistrza Pyrzyc Atrur Zibrowski 2018-09-11 13:10:42 edycja dokumentu
Uchwała Nr LIII/459/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 07 września 2018 r. w sprawie utworzenia obwodu odrębnego do przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Pyrzycach, Rady Powiatu Pyrzyckiego, Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego i burmistrza Pyrzyc Atrur Zibrowski 2018-09-11 13:10:36 usunięcie załacznika
Uchwała Nr LIII/459/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 07 września 2018 r. w sprawie utworzenia obwodu odrębnego do przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Pyrzycach, Rady Powiatu Pyrzyckiego, Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego i burmistrza Pyrzyc Atrur Zibrowski 2018-09-11 13:10:33 usunięcie załacznika
Uchwała Nr LIII/459/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 07 września 2018 r. w sprawie utworzenia obwodu odrębnego do przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Pyrzycach, Rady Powiatu Pyrzyckiego, Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego i burmistrza Pyrzyc Atrur Zibrowski 2018-09-11 13:10:30 usunięcie załacznika
Uchwała Nr LIII/459/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 07 września 2018 r. w sprawie utworzenia obwodu odrębnego do przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Pyrzycach, Rady Powiatu Pyrzyckiego, Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego i burmistrza Pyrzyc Atrur Zibrowski 2018-09-11 13:10:27 usunięcie załacznika
Uchwała Nr LIII/459/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 07 września 2018 r. w sprawie utworzenia obwodu odrębnego do przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Pyrzycach, Rady Powiatu Pyrzyckiego, Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego i burmistrza Pyrzyc Atrur Zibrowski 2018-09-11 13:10:24 usunięcie załacznika
Uchwała Nr LIII/459/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 07 września 2018 r. w sprawie utworzenia obwodu odrębnego do przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Pyrzycach, Rady Powiatu Pyrzyckiego, Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego i burmistrza Pyrzyc Atrur Zibrowski 2018-09-11 13:10:20 usunięcie załacznika
Uchwała Nr LIII /458 /18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 07 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pyrzyce Atrur Zibrowski 2018-09-11 13:10:14 edycja dokumentu
Uchwała Nr LIII/457/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 07 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2018 Atrur Zibrowski 2018-09-11 13:09:44 edycja dokumentu
Uchwała Nr LIII/459/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 07 września 2018 r. w sprawie utworzenia obwodu odrębnego do przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Pyrzycach, Rady Powiatu Pyrzyckiego, Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego i burmistrza Pyrzyc Atrur Zibrowski 2018-09-11 13:09:15 edycja dokumentu
Uchwała Nr LIII/459/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 07 września 2018 r. w sprawie utworzenia obwodu odrębnego do przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Pyrzycach, Rady Powiatu Pyrzyckiego, Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego i burmistrza Pyrzyc Atrur Zibrowski 2018-09-11 13:08:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIII /458 /18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 07 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pyrzyce Atrur Zibrowski 2018-09-11 13:08:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIII/457/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 07 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2018 Atrur Zibrowski 2018-09-11 13:07:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LII /456 /18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2018 Atrur Zibrowski 2018-09-11 13:05:35 usunięcie dokument
Uchwała Nr LII /456 /18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2018 Atrur Zibrowski 2018-09-11 13:05:16 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego Atrur Zibrowski 2018-09-11 10:07:03 dodanie dokumentu
O G Ł O S Z E N I E NR 27 /2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 września 2018 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Organizacja 60-lecia Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego ?Sokół? Pyrzyce Atrur Zibrowski 2018-09-11 10:02:36 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie numerów i granic obwodów głosowania Atrur Zibrowski 2018-09-10 08:48:08 dodanie dokumentu
Ogłoszenie nr 22/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 września 2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze ustnego przetargu nieograniczonego Atrur Zibrowski 2018-09-07 14:41:09 edycja dokumentu
Ogłoszenie nr 22/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 września 2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze ustnego przetargu nieograniczonego Atrur Zibrowski 2018-09-07 14:37:58 dodanie dokumentu
Ogłoszenie nr 22/2018 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 07 września 2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze ustnego przetargu nieograniczonego Atrur Zibrowski 2018-09-07 14:36:12 usunięcie dokument
Ogłoszenie nr 22/2018 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 07 września 2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze ustnego przetargu nieograniczonego Atrur Zibrowski 2018-09-07 14:30:12 edycja dokumentu
Ogłoszenie nr 22/2018 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 07 września 2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze ustnego przetargu nieograniczonego Atrur Zibrowski 2018-09-07 14:29:19 edycja dokumentu
Ogłoszenie nr 22/2018 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 07 września 2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze ustnego przetargu nieograniczonego Atrur Zibrowski 2018-09-07 14:27:18 edycja dokumentu
Ogłoszenie nr 22/2018 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 07 września 2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze ustnego przetargu nieograniczonego Atrur Zibrowski 2018-09-07 14:26:56 edycja dokumentu
Ogłoszenie nr 22/2018 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 07 września 2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze ustnego przetargu nieograniczonego Atrur Zibrowski 2018-09-07 14:26:22 dodanie dokumentu
Informacja Komisarza Wyborczego o dodatkowych zgłoszeniach do skłądu GKW i PKW Atrur Zibrowski 2018-09-07 11:36:19 dodanie dokumentu
O G Ł O S Z E N I E z dnia 25czerwca 2018 roku: Obszar Wspierania Upowszechniania Kultury Fizycznej Sportu Organizacja Gali MMA Atrur Zibrowski 2018-09-07 09:44:22 edycja dokumentu