Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr PIiD.6733.18.2019 z dnia 18.07.2019r Damian Kogut 2019-07-19 14:05:34 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Nr PIiD.6733.21.2019 z dnia 04.07.2019r Damian Kogut 2019-07-19 14:03:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 194/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 lipca 2019r w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 796/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie stawek za wynajem świetlic wiejskich na terenie Gminy Pyrzyce Damian Kogut 2019-07-19 13:59:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 193/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 lipca 2019r w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie utworzenia komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach oraz ustalenia jej regulaminu pracy Damian Kogut 2019-07-19 13:56:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 192/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 lipca 2019r w sprawie ustalenia planu wykonawczego do uchwały nr XIII /94/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 16 lipca 2019 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2019 Damian Kogut 2019-07-19 13:54:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 190/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 lipca 2019r w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych na terenie gminy Pyrzyce Damian Kogut 2019-07-19 13:51:49 dodanie dokumentu
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 lipca 2019 roku o wyniku pierwszego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 566/3 o pow. 0,0385 ha położona w obrębie geodezyjnym nr 0010 miasta Pyrzyce. Damian Kogut 2019-07-18 14:26:36 dodanie dokumentu
Obwieszczenie nr PIiD.6733.16.2019 z dnia 17 lipca 2019r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. Damian Kogut 2019-07-18 10:44:31 dodanie dokumentu
Obwieszczenie nr PIiD.6733.15.2019 z dnia 17 lipca 2019r o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego Damian Kogut 2019-07-18 10:42:41 dodanie dokumentu
Wyniki głosowań z XIII Sesji RM 16.07.2019 r. zwołanej na wniosek Burmistrza Dariusz Pigulski 2019-07-17 11:40:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 191/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 lipca 2019r w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Damian Kogut 2019-07-16 15:32:03 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 191/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 lipca 2019r w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Damian Kogut 2019-07-16 15:31:53 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 191/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 lipca 2019r w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Damian Kogut 2019-07-16 15:31:16 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 191/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 lipca 2019r w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Damian Kogut 2019-07-16 15:30:47 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 191/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 lipca 2019r w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Damian Kogut 2019-07-16 14:41:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 191/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 lipca 2019r w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Damian Kogut 2019-07-16 14:41:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 181/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2019 rok. Damian Kogut 2019-07-15 07:30:58 dodanie dokumentu
Obwieszczenie ZPOŚ.6733.2.6.2019.PSz z dnia 03.07.2019r dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego " Budowa sieci gazowej ś/c dn 180/125/90/63/40PE - gazyfikacja miejscowości Banie, gmina Banie - etap 1" Damian Kogut 2019-07-15 07:13:34 dodanie dokumentu
Obwieszczenie PIiD.6733.22.2019 z dnia 5 lipca 2019r Damian Kogut 2019-07-15 07:09:32 dodanie dokumentu
Odpowiedź na interpelację w sprawie zadbania o tereny zielone na ścieżce rowerowej Dariusz Pigulski 2019-07-12 11:28:04 dodanie dokumentu
Odpowiedź na zapytanie w sprawie przyszłości terenu obecnego ,,małego rynku,, Dariusz Pigulski 2019-07-11 13:57:13 edycja dokumentu
Odpowiedź na zapytanie w sprawie przyszłości terenu obecnego ,,małego rynku,, Dariusz Pigulski 2019-07-11 13:56:40 dodanie dokumentu
XIII Sesja na wniosek Burmistrza Dariusz Pigulski 2019-07-11 13:18:18 dodanie dokumentu
Odpowiedź na zapytanie w sprawie zadłużenia z tytułu najmu mieszkań komunalnych Dariusz Pigulski 2019-07-11 10:45:49 dodanie dokumentu
O G Ł O S Z E N I E NR 15 /2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Przeciwdziałanie patologiom społecznym przez sport poprzez organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy Pyrzyce z obszaru przeciwdziałania patologiom społecznym Damian Kogut 2019-07-10 14:02:00 dodanie dokumentu
Jerzy Jan Zgoda Damian Kogut 2019-07-10 07:21:22 dodanie dokumentu
O G Ł O S Z E N I E NR 14 /2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Podnoszenie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych w Żabowie Damian Kogut 2019-07-09 14:05:25 dodanie dokumentu
O G Ł O S Z E N I E NR 14 /2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Podnoszenie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych w Żabowie Dariusz Pigulski 2019-07-09 12:03:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 186/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie powołania zespołu spisowego w celu przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo- odbiorczej obejmującej spis z natury składników majątkowych będących na stanie Pani Renaty Tudek w pomieszczeniu Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, Świetlic Środowiskowych (Rzepnowo, Turze, Nowielin, Krzemlin, Mielęcin, Pstrowice, Obromino, Nieborowo, Giżyn, Okunica, Brzezin, Żabów, Ryszewko, Brzesko, Mechowo, Letnin, Stróżewo), Klubu AA ?Krokus? w Pyrzycach i Klubów Młodzieżowych w Pyrzycach (ul. Księcia Bogusława, ul. Obojno). Dariusz Pigulski 2019-07-09 08:17:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 188/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego Dariusz Pigulski 2019-07-09 07:43:58 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 188/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego Dariusz Pigulski 2019-07-09 07:43:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 187/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 lipca 2019 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 3 z Oddziałem Integracyjnym w Pyrzycach podczas jego nieobecności Dariusz Pigulski 2019-07-09 07:13:58 dodanie dokumentu
Odpowiedź na zapytanie w sprawie rewitalizacji terenu przy murach obronnych w Pyrzycach Dariusz Pigulski 2019-07-09 07:06:31 dodanie dokumentu
WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA KADENCJĘ 2016-2019 Dariusz Pigulski 2019-07-08 11:23:16 edycja dokumentu
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Dariusz Pigulski 2019-07-08 11:21:08 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PYRZYC Z DNIA 2 WRZEŚNIA 2014R. o podziale Gminy Pyrzyce na okręgi wyborcze Dariusz Pigulski 2019-07-08 11:21:02 edycja dokumentu
INFORMACJA Burmistrza Pyrzyc z dnia 3 września 2014r. wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów Dariusz Pigulski 2019-07-08 11:20:56 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 2 września 2014 r. o podziale Województwa Zachodniopomorskiego na okręgi wyborcze Dariusz Pigulski 2019-07-08 11:20:49 edycja dokumentu
Gminna Komisja Wyborcza w Pyrzycach Dariusz Pigulski 2019-07-08 11:20:41 edycja dokumentu
Uchwała Nr LXII/548/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 18 września 2014 r. w sprawie utworzenia obwodu odrębnego dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Pyrzycach, Rady Powiatu Pyrzyckiego, Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego i burmistrza Pyrzyc Dariusz Pigulski 2019-07-08 11:20:31 edycja dokumentu