Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 363 /2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31.03. 2020 r w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Pyrzyce i ich zagospodarowanie. Damian Kogut 2020-04-03 18:06:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 366/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej za 2019 rok Dariusz Pigulski 2020-04-03 12:45:07 dodanie dokumentu
Irena Teresa Olech Dariusz Pigulski 2020-04-03 12:02:57 dodanie dokumentu
Małgorzata Piotrowska Dariusz Pigulski 2020-04-03 12:02:28 dodanie dokumentu
Dorota Małgorzata Grzybowska Dariusz Pigulski 2020-04-03 12:00:14 dodanie dokumentu
Anna Podzińska - Hołownia Dariusz Pigulski 2020-04-03 11:59:38 dodanie dokumentu
Sylwia Gabryelczyk Dariusz Pigulski 2020-04-03 11:58:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 362/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego Dariusz Pigulski 2020-04-03 11:21:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 364/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczeg i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2020 rok Dariusz Pigulski 2020-04-03 10:25:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 365/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Pyrzyckiego Domu Kultury za 2019 rok Dariusz Pigulski 2020-04-02 11:52:42 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Dariusz Pigulski 2020-04-01 12:54:50 dodanie dokumentu
Uchwała nr 28/2020 PKW z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie wzoru informacji o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych lub przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Atrur Zibrowski 2020-03-31 12:49:09 dodanie dokumentu
Uchwała nr 20/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w Atrur Zibrowski 2020-03-31 12:25:42 edycja dokumentu
Informacja dla Obwodowych Komisji Wyborczych Atrur Zibrowski 2020-03-31 11:51:07 edycja dokumentu
Informacja dla Obwodowych Komisji Wyborczych Atrur Zibrowski 2020-03-31 11:50:56 dodanie dokumentu
Stanowisko PKW z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych Atrur Zibrowski 2020-03-31 11:50:14 dodanie dokumentu
Uchwała nr 20/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w Atrur Zibrowski 2020-03-31 11:26:40 dodanie dokumentu
Uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego Atrur Zibrowski 2020-03-31 11:25:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 359A/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 marca 2020 r. Dariusz Pigulski 2020-03-31 10:11:09 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PYRZYC o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pyrzyce dla terenów obejmujących działkę 93/2 obręb nr 3 m. Pyrzyce Atrur Zibrowski 2020-03-31 09:39:05 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE BURMISTRZA PYRZYC o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pyrzyce dla terenów obejmujących działkę 93/2 obręb nr 3 m. Pyrzyce Atrur Zibrowski 2020-03-31 09:38:26 dodanie dokumentu
Obwieszczenie PIiD.6733.6.2020 z dn.27.03.20 Atrur Zibrowski 2020-03-27 12:53:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 360/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Dariusz Pigulski 2020-03-24 12:29:19 dodanie dokumentu
Obwieszczenie PIiD.6733.4.2020 Dariusz Pigulski 2020-03-24 12:27:40 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Dariusz Pigulski 2020-03-23 13:28:25 dodanie dokumentu
v Atrur Zibrowski 2020-03-20 10:57:36 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AP-3.746.7.7.2020.KJ Atrur Zibrowski 2020-03-20 10:55:52 dodanie dokumentu
O G Ł O S Z E N I E NR 6/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 marca 2020 r. - wykaz dotyczący sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Pyrzyce wraz z udziałem 6953/48083 w nieruchomości wspólnej Dariusz Pigulski 2020-03-18 13:12:31 edycja dokumentu
O G Ł O S Z E N I E NR 6/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 marca 2020 r. - wykaz dotyczący sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Pyrzyce wraz z udziałem 6953/48083 w nieruchomości wspólnej Dariusz Pigulski 2020-03-18 13:11:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 359/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem 6953/48083 w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu, stanowiącego działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 188/19 o pow. 0,0549 ha obręb 0010 Okunica Dariusz Pigulski 2020-03-18 13:07:53 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 359/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem 6953/48083 w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu, stanowiącego działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 188/19 o pow. 0,0549 ha obręb 0010 Okunica Dariusz Pigulski 2020-03-18 13:07:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 358/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. budżetu obywatelskiego Gminy Pyrzyce i przyjęcia Dariusz Pigulski 2020-03-18 10:10:49 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 357/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2020 rok Dariusz Pigulski 2020-03-18 10:10:37 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 358/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. budżetu obywatelskiego Gminy Pyrzyce i przyjęcia Dariusz Pigulski 2020-03-18 10:10:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 357/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2020 rok Dariusz Pigulski 2020-03-18 10:07:06 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 357/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2020 rok Dariusz Pigulski 2020-03-18 10:06:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 356/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości Dariusz Pigulski 2020-03-18 10:04:19 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 356/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości Dariusz Pigulski 2020-03-17 14:10:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 355/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości Dariusz Pigulski 2020-03-17 14:09:54 dodanie dokumentu
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY Dariusz Pigulski 2020-03-17 09:55:17 dodanie dokumentu