Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 556 /2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11.12.2020 r. W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: ?Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Pyrzyce i ich zagospodarowanie?. Atrur Zibrowski 2021-01-18 17:32:07 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 582/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 stycznia 2021 roku Atrur Zibrowski 2021-01-18 17:30:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 581/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 stycznia 2021 roku. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach oraz jednostkach Organizacyjnych Gminy Pyrzyce Atrur Zibrowski 2021-01-18 17:28:37 dodanie dokumentu
Proszę o zamieszczenie na bip w zakładce OGŁOSZENIA - ogłoszenia i załącznika do ogłoszenia nr 1/2021 z dnia 18.01.2021r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do oddania w najem oraz dzierżawę w formie bezprzetargowej. Atrur Zibrowski 2021-01-18 17:24:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 577/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 stycznia 2021 roku. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2021 do Uchwały Nr XXXI /222/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 21 grudnia 2020 roku. Atrur Zibrowski 2021-01-18 08:38:14 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 577/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 stycznia 2021 roku. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2021 do Uchwały Nr XXXI /222/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 21 grudnia 2020 roku. Atrur Zibrowski 2021-01-18 08:37:31 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 577/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 stycznia 2021 roku. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2021 do Uchwały Nr XXXI /222/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 21 grudnia 2020 roku. Atrur Zibrowski 2021-01-18 08:36:57 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 577/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 stycznia 2021 roku. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2021 do Uchwały Nr XXXI /222/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 21 grudnia 2020 roku. Atrur Zibrowski 2021-01-18 08:36:06 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 577/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 stycznia 2021 roku. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2021 do Uchwały Nr XXXI /222/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 21 grudnia 2020 roku. Atrur Zibrowski 2021-01-18 08:35:09 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 577/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 stycznia 2021 roku. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2021 do Uchwały Nr XXXI /222/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 21 grudnia 2020 roku. Atrur Zibrowski 2021-01-18 08:34:42 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 577/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 stycznia 2021 roku. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2021 do Uchwały Nr XXXI /222/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 21 grudnia 2020 roku. Atrur Zibrowski 2021-01-18 08:34:19 dodanie dokumentu
Obwieszczenia znak: GKŚiR/NiŚ.6220.14.2020/2021 Atrur Zibrowski 2021-01-18 07:01:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 556 /2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11.12.2020 r. W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: ?Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Pyrzyce i ich zagospodarowanie?. Atrur Zibrowski 2021-01-18 06:59:26 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 578/2021 z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie cofnięcia upoważnienia do wykonywania funkcji delegata Gminy Pyrzyce w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania Atrur Zibrowski 2021-01-15 07:43:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 579/2021 z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Pyrzyc Atrur Zibrowski 2021-01-15 07:41:56 dodanie dokumentu
Usługi w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizowanym przedsięwzięciem kompleksowo w branżach konstrukcyjno-budowlanej, instalacji elektrycznych, sanitarnych, dla zadania Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej w Okunicy, Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach, Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Pyrzycach ? w trybie zaprojektuj i wybuduj Atrur Zibrowski 2021-01-14 14:05:44 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 556 /2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11.12.2020 r. W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: ?Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Pyrzyce i ich zagospodarowanie?. Atrur Zibrowski 2021-01-14 13:51:36 edycja dokumentu
Obwieszczenie PNiGM.6733.17.20.2021 Atrur Zibrowski 2021-01-13 09:46:12 edycja dokumentu
Obwieszczenie PNiGM.6733.17.20.2021 Atrur Zibrowski 2021-01-13 09:44:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 575/2021 z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pyrzycach Atrur Zibrowski 2021-01-12 14:22:11 dodanie dokumentu
Usługi w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizowanym przedsięwzięciem kompleksowo w branżach konstrukcyjno-budowlanej, instalacji elektrycznych, sanitarnych, dla zadania Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej w Okunicy, Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach, Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Pyrzycach ? w trybie zaprojektuj i wybuduj Atrur Zibrowski 2021-01-11 14:37:48 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Krystian Biliński 2021-01-11 13:01:16 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 576/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08.01.2021 r. w sprawie odwołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego oraz rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w gminie Pyrzyce Atrur Zibrowski 2021-01-11 10:44:12 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 576/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08.01.2021 r. w sprawie odwołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego oraz rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w gminie Pyrzyce Atrur Zibrowski 2021-01-11 10:40:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 574/2020 Burmistrza Pyrzyce z dnia 07 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Problemów Alkoholowych w Pyrzycach Atrur Zibrowski 2021-01-11 10:37:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 568/2020 Burmistrza Pyrzyce z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2020 rok. Atrur Zibrowski 2021-01-11 10:34:41 dodanie dokumentu
Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2021 roku Damian Kogut 2021-01-08 15:18:52 dodanie dokumentu
Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Damian Kogut 2021-01-08 10:09:51 edycja dokumentu
Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Damian Kogut 2021-01-08 10:08:30 dodanie dokumentu
Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (zakładka menu) Damian Kogut 2021-01-08 09:11:21 dodanie pozycji menu
Obwieszczenie nr PNiGM.6733.18.2021 z dnia 05.01.2021r Damian Kogut 2021-01-08 09:08:39 dodanie dokumentu
XXVI Sesja RM - nadzw - 31 sierpnia 2020 r. Damian Kogut 2021-01-08 09:06:26 dodanie dokumentu
XXV Sesja - 31 lipca 2020 r. Damian Kogut 2021-01-08 09:05:38 dodanie dokumentu
XXIV Sesja RM - 25 czerwca 2020 r. Damian Kogut 2021-01-08 09:04:53 dodanie dokumentu
XXIII Sesja RM - 28 maja 2020r. Damian Kogut 2021-01-08 09:04:03 dodanie dokumentu
Petycja Numer BRM.152.8.2021 z dnia 31.12.2020r Damian Kogut 2021-01-08 07:18:21 edycja dokumentu
Petycja Numer BRM.152.8.2021 z dnia 31.12.2020r Damian Kogut 2021-01-08 07:17:47 dodanie dokumentu
Odp na zapytanie w sprawie kosztów przygotowania planu zagospodarowania przestrzennego. Damian Kogut 2021-01-08 07:14:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 557/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej Damian Kogut 2021-01-05 13:20:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 573/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 04.01.2020r w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza. Damian Kogut 2021-01-05 07:22:49 dodanie dokumentu