Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Statut przedszkola Dariusz Głowacki 2004-12-07 14:30:27 dodanie dokumentu
Statut przedszkola Dariusz Głowacki 2004-12-07 14:25:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 276. W sprawie dodania haseł w instrukcji kancelaryjnej Urzędu Miejskiego, jednostek organizacyjnych oraz zakładów budżetowych Gminy Pyrzyce Dariusz Głowacki 2004-12-07 13:15:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 275. W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2004 Dariusz Głowacki 2004-12-06 09:16:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 274. W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2004 Dariusz Głowacki 2004-12-06 09:15:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 273. W sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie „dokumentacji technicznej na adaptacje na Dariusz Głowacki 2004-12-06 09:14:37 dodanie dokumentu
Zarządzeni nr 272. W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębie 6 miasta Pyrzyce Dariusz Głowacki 2004-12-06 09:12:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 271. W sprawie zmiany zarządzenia o wykonaniu uchwały Rady Miejskiej dotyczącej zasad udzielania stypendium Burmistrza Pyrzyc dla uczniów Dariusz Głowacki 2004-12-06 09:12:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 270. W sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zakup i zamontowanie „placu zabaw” w Pyrzyca Dariusz Głowacki 2004-12-06 09:10:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 269. W sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeb Dariusz Głowacki 2004-12-06 09:09:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 268. W sprawie zmiany składu osobowego Zespołu ds. Środków Pomocowych Dariusz Głowacki 2004-12-06 09:08:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 267. W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Dariusz Głowacki 2004-12-06 09:07:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 266. W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Dariusz Głowacki 2004-12-06 09:07:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 265. W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Dariusz Głowacki 2004-12-06 09:06:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 264. W sprawie powierzenia pełnienia funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Leonida Teligi w Pyrzycach Dariusz Głowacki 2004-12-06 09:05:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 263. W sprawie powierzenia pełnienia funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Mielęcinie Dariusz Głowacki 2004-12-06 09:04:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 262. W sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola Publicznego Nr 4 w Pyrzycach Dariusz Głowacki 2004-12-06 09:04:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 261. W sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola Publicznego Nr 3 w Pyrzycach Dariusz Głowacki 2004-12-06 09:03:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 260. W sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola Publicznego w Brzezinie Dariusz Głowacki 2004-12-06 09:02:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 259. W sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola Publicznego w Żabowie Dariusz Głowacki 2004-12-06 09:01:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 258. W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2004 Dariusz Głowacki 2004-12-06 09:00:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 257. W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2004 Dariusz Głowacki 2004-12-06 08:59:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 256. W sprawie ogłoszenia konkursu ofertowego na stanowisko kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Pyrzycach Dariusz Głowacki 2004-12-06 08:58:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 255. W sprawie powołania Komisji Przetargowej Dariusz Głowacki 2004-12-06 08:57:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 254. W sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie „Remont trzech węzłów sanitarnych w Publ Dariusz Głowacki 2004-12-06 08:56:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 253. W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2004 Dariusz Głowacki 2004-12-06 08:55:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 252. W sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach Dariusz Głowacki 2004-12-06 08:54:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 251. W sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Mielęcinie Dariusz Głowacki 2004-12-06 08:53:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 250. W sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Żabowie Dariusz Głowacki 2004-12-06 08:50:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 249. W sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Okunicy Dariusz Głowacki 2004-12-06 08:48:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 248. W sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Brzesku Dariusz Głowacki 2004-12-06 08:46:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 247. W sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pyrzycach Dariusz Głowacki 2004-12-06 08:45:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 246. W sprawie wprowadzenia „ Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawni Dariusz Głowacki 2004-12-06 08:44:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 245. W sprawie powołania na stanowisko dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pyrzycach Dariusz Głowacki 2004-12-06 08:43:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 244. W sprawie powołania na stanowisko dyrektora Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej w Pyrzycach Dariusz Głowacki 2004-12-06 08:43:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 243a. W sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie „Remont węzłów sanitarnych w Publicznym Dariusz Głowacki 2004-12-06 08:42:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 243. W sprawie ogłoszenia drugiego przetargu, obniżenia ceny wywoławczej i przyjęcia regulaminu Dariusz Głowacki 2004-12-06 08:42:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 242. W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2004 Dariusz Głowacki 2004-12-06 08:41:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 241. W sprawie ogłoszenia drugiego przetargu i przyjęcia regulaminu Dariusz Głowacki 2004-12-06 08:40:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 240. W sprawie przyjęcia regulaminu konkursu „Najładniejsze otoczenie-2004” Dariusz Głowacki 2004-12-06 08:39:35 dodanie dokumentu